ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Вищий господарський суд України /квітень 2013/
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ
ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТ
5/314-09 Про затвердження реєстру вимог кредиторів до боржника (02/04/2013)
5011-23/10949-2012 Про стягнення заборгованості за виконані роботи (04/04/2013)
5011-30/13263-2012 Про визнання недійсним з моменту укладення Договору оренди нежитлового приміщення (08/04/2013)
06/5026/1654/2012 Про визнання недійсним одностороннього правочину - заяви відповідача про припинення зобов'язання зарахуванням зустрічних однорідних вимог (09/04/2013)
40/5005/8435/2012 Про стягнення неустойки за прострочку оплати поставленого природного газу (09/04/2013)
5023/3693/12 Про стягнення безпідставно сплачених грошових коштів за договором оренди земельної ділянки з підстав припинення його дії (09/04/2013)
05-5-33/4759 Про залишення позовної заяви без розгляду з підстав відсутності необхідних матеріалів для вирішення справи по суті (10/04/2013)
05-5-35/4651 Про залишення без розгляду апеляційної скарги (10/04/2013)
13/5025/1003/12 Про визнання недійсним та скасування рішення адміністративної колегії обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (10/04/2013)
15/5025/541/12 Про визнання недійсними державних актів на право постійного користування земельними ділянками (10/04/2013)
27/82б Про відмову прийняти апеляційну скаргу на постанову апеляційного суду (10/04/2013)
31/122-16/359-2012 Про стягнення заборгованості з оплати робіт, виконаних відповідно до умов договору на виконання підрядних робіт по капітальному будівництву (10/04/2013)
5002-5/4571-2010 Про стягнення заборгованості та неустойки за договором оренди державного майна, та спонукання до повернення орендованого майна (10/04/2013)
5011-10/348-2012 Про визнання правочинів купівлі-продажу адміністративної будівлі недійсними та витребувати нерухоме майно (10/04/2013)
5011-35/4877-2012 Про стягнення відсотків за користування кредитом та пені за прострочку погашення заборгованості (10/04/2013)
5011-38/10842-2012 Про визнання недійсними рішення загальних зборів товариства (10/04/2013)
5011-6/9819-2012 Про стягнення заборгованості за договором на будівництво комплексів громадського призначення в складі реконструкції станції трамвайної лінії швидкісного руху (10/04/2013)
5013/573/12 Про визнання фіктивним договору купівлі-продажу простого векселя (10/04/2013)
5015/2286/12(10/269(10) Про визнання права спільної часткової власності міської ради та Товариства з обмеженою відповідальністю на окремо стоячу будівлю бувшого гінекологічного відділення (10/04/2013)
5015/3140/12(5015/7253/11(10/233(10) Про залишення без задоволення заяви про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами (10/04/2013)
7/034-12 Про визнання незаконним та скасування рішення селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування (на умовах оренди) Дочірньому підприємству (10/04/2013)
51/528 Про стягнення заборгованості за договором доручення (11/04/2013)
62/126 Про визнання недійсними наказів міністерства (11/04/2013)
30/17-4960-2011 Про стягнення збитків, завданих втратою переданого на зберігання зерна (15/04/2013)
4/238 Про стягнення вартості упущеної вигоди (15/04/2013)
5005/3971/2011 Про стягнення збитків за договором виконання робіт з перевірки залізничного полотна (15/04/2013)
5011-52/8465-2012 Про розірвання договору купівлі-продажу товару та стягнення штрафу у зв'язку з неналежним виконанням продавцем взятих на себе зобов'язань з усунення виявлених недоліків товару протягом гарантійного строку (15/04/2013)
5015/1872/12 Про зупинення провадження справи з підстав призначення експертизи (15/04/2013)
5015/2825/12(5015/6682/11) Про визнання недійсним з моменту укладення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень (15/04/2013)
6/082-12 Про відшкодування шкоди в порядку регресу, завданої виплатою страхового відшкодування за страховим випадком (15/04/2013)
44/226-б-50/368-2012 Про припинення провадження справи про визнання боржника банкрутом (16/04/2013)
5019/1610/12 Про стягнення збитків за втрату зерна ріпаку першого класу, переданого на зберігання (16/04/2013)
5023/4157/12 Про виселення ТОВ з орендованих нежитлових приміщень комунальної власності (16/04/2013)
5023/5245/12 Про стягнення неустойки та річних за час невиконання рішення суду щодо сплати грошових коштів (16/04/2013)
38/391 Про стягнення заборгованості за поставку вакцини (23/04/2013)
09/5026/1639/2012 Про стягнення збитків (24/04/2013)
10/38/2012/5003 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу права вимоги (24/04/2013)
10/47/08 Про визнання незаконними дій державного виконавця та скасування постанови про арешт коштів боржника (24/04/2013)
11/904/213/2013 Про скасування рішення третейського суду (24/04/2013)
14пн-к/5014/1937/2012 Про визнання недійсними рішення загальних зборів акціонерів (24/04/2013)
17/5005/8813/2012 Про стягнення стягнення збитків у вигляді недоотриманої орендної плати за договором оренди в зв'язку з нецільовим використанням орендованого приміщення (24/04/2013)
2/5005/7026/2012 Про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України (24/04/2013)
2/5005/8913/2012 Про повернення грошової суми, стягнутої в якості добору за послуги, що пов'язані з перевезенням вантажів (24/04/2013)
36/5005/10476/2012 Про стягнення пені та 3 відсотки річних за прострочення оплати вартості поставленого товару (24/04/2013)
40/5005/6734/2012 Про стягнення заборгованості за договором оренди нерухомого майна (24/04/2013)
43/5005/8782/2012 Про стягнення завданих збитків (24/04/2013)
5006/18/90пд/2012 Про розірвання договору на виготовлення проекту відводу земельної ділянки (24/04/2013)
5009/4143/12 Про повернення скаржнику без розгляду апеляційної скарги (24/04/2013)
5011-1/17636-2012 Про стягнення збитків, заподіяних невиконанням рішення суду (24/04/2013)
5011-11/7815-2012 Про погашення заборгованості за договором оренди та повернення орендованих приміщень (24/04/2013)
5011-14/11539-2012 Про застосування наслідків недійсності угоди про пайову (дольову) участь по освоєнню земельної ділянки (24/04/2013)
5011-33/8437-2012 Про стягнення заборгованості за кредитним договором (24/04/2013)
5011-35/718-2012-33/392-2012 Про зобов`язання перерахувати нараховані банком платежі та сплачені ТОВ коштів за користування кредитом, виходячи з умов договору на момент його укладення (24/04/2013)
5011-42/13562-2012 Про розірвання договору банківського вкладу, повернення вкладу (24/04/2013)
5011-50/13817-2012 Про стягнення заборгованості у зв"язку з неналежним виконанням умов договору купівлі-продажу цінних паперів (24/04/2013)
5011-57/16773-2012 Про повернення скаржнику апеляційної скарги з доданими до неї матеріалами (24/04/2013)
5011-7/16348-2012 Про відшкодування в порядку регресу шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою (24/04/2013)
5017/1059/2012 Про стягнення штрафу за поставлену продукцію (цементобетон) неналежної якості (24/04/2013)
5017/1511/2012 Про розірвання договору оренди земельної ділянки (24/04/2013)
5017/2722/2012 Про стягнення заборгованості за неналежне виконання зобов'язань за договором відповідального зберігання сільськогосподарської техніки (24/04/2013)
5017/3309/2012 Про визнання недійсним розпорядження райдерж адміністрації, та визнання недійсним договору оренди земельної ділянки (24/04/2013)
5021/1633/12 Про усунення перешкод в користуванні нерухомим майном, та зустрічні вимоги щодо визнання права власності на таке майно (24/04/2013)
5023/3683/12 Про перегляд за нововиявленими обставинами Постанови Вищого господарського суду України (24/04/2013)
5023/4856/12 Про визнання недійсним рішення учасників ТОВ (24/04/2013)
5024/1319/2012 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу нежитлового приміщення (24/04/2013)
5027/637/2012 Про визнання недійсним контракту купівлі-продажу автокрану (24/04/2013)
5028/13/32/2012 Про стягнення страхового відшкодування завданої шкоди (24/04/2013)
5028/19/33/2012 Про відшкодування шкоди за порушення земельного законодавства та самовільне зайняття земельної ділянки (24/04/2013)
53/301-08 Про відмову прийняти апеляційну скаргу (24/04/2013)
904/1217/13-г Про повернення без розгляду позовної заяви з підстав відсутності доказів направлення іншій стороні позовної заяви з доданими до неї документами (24/04/2013)
916/2013/349 Про повернення позовної заяви без розгляду (24/04/2013)
916/243/13-г Про відмову прийняти апеляційну скаргу на рішення господарського суду (24/04/2013)
05-6-16/11 Про непідвідомчість спору господарським судам України (25/04/2013)
23/23 Про повернення апеляційної скарги з підстав пропуску строку на апеляційне оскарження судового рішення (25/04/2013)
39/155-09 Про процесуальне правонаступництво та видачу дублікату наказу господарського суду (25/04/2013)
5002-16/4991-2011 Про скасування рішень та наказу, визнання недійсним договору купівлі-продажу комунального майна (25/04/2013)
5006/5/76б/2012 Про введення процедури розпорядження майном боржника (25/04/2013)
5009/4634/12 Про стягнення штрафу за порушення умов договору купівлі-продажу об'єкта в порядку його приватизації (25/04/2013)
5011-18/12364-2012 (25/04/2013)
5011-64/13262-2012 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів (25/04/2013)
5011-70/9237-2012 Про стягнення грошової суми за невиконаним договором комісії (25/04/2013)
5011-74/6710-2012 Про визнання права власності на вбудовану будівлю трансформаторної підстанції (25/04/2013)
5016/797/2012(15/17) Про відмову задовольнити клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження постанови Господарського суду (25/04/2013)
5017/1571/2012 Про стягнення збитків від нестачі окосту при поверненні зі зберігання цього товару (25/04/2013)
5019/1625/12 Про стягнення вартості втраченого зерна, переданого на зберігання на підставі договору складського зберігання зерна (25/04/2013)
5021/1950/12 Про припинення провадження у справі (25/04/2013)
5028/12/54/2012 Про стягнення грошових зобов'язань зі сплати послуг наданих за договором складського зберігання зерна (25/04/2013)
б11/094-12 Про відхилення заяви про поновлення строку на подання апеляційної скарги (25/04/2013)
5016/2198/2011(15/49) Про відмову відновити строк на апеляційне оскарження ухвали господарського суду (26/04/2013)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group