ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Вищий господарський суд України /січень 2010/
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ
ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТ
10/1474 Про задоволення заяви щодо прийняття до комунальної власності територіальної громади села об'єкти державної власності (13/01/2010)
30/187 Про розірвання договору оренди (13/01/2010)
34/432 Про солідарне стягнення заборгованості по кредиту та заборгованості за нарахованими та несплаченими в строк відсотками (13/01/2010)
39/84 Про розірвання підрядного договору на виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку з підземним паркінгом (13/01/2010)
15/525 Про стягнення грошової суми в поворот виконання рішення господарського суду (18/01/2010)
32/420 Про визнання права власності на об'єкти нерухомого майна (18/01/2010)
42/426 Про стягнення заборгованості за договором постачання нафти (18/01/2010)
42/427 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу нафти (18/01/2010)
2/30-91 Про розірвання договору  фінансового лізингу, повернення сільськогосподарської техніки та стягнення заборгованості (19/01/2010)
12/31б Про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу боржника, ліквідацію боржника та припинення провадження справи (20/01/2010)
2/237 Про визнання права власності на нерухоме майно та спонукання до виконання певних дій (20/01/2010)
34/254 Про зобов'язання провести кредитування на суму до розрахункового ліміту у ТЕО (20/01/2010)
14/88пн Про визнання права довгострокової оренди земельної ділянки для розміщення будівлі оптово-роздрібного складу по реалізації автомобілів зі станцією технічного обслуговування автомобілів та автозаправною станцією (21/01/2010)
39/114пн Про визнання права набуття земельної ділянки в оренду (21/01/2010)
39/71 Про стягнення заборгованості за договором поставки продукції (21/01/2010)
40/135 Про стягнення заборгованості по орендній платі, та зустрічні вимоги щодо визнання договору оренди недійсним (21/01/2010)
40/135 Про стягнення заборгованості по орендній платі, та зустрічні вимоги щодо визнання договору оренди недійсним (21/01/2010)
9/161-09 Про стягнення заборгованості за поставлені згідно договору нафтопродукти (21/01/2010)
14/284 Про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України (26/01/2010)
34/481 Про стягнення суми різниці між розміром вимог заставодержателя і вартістю предмета застави (26/01/2010)
39/140пд Про зобов'язання прийняти  продукцію (26/01/2010)
14/51/09 Про визнання додаткових грошових вимог кредитора (27/01/2010)
6-15/96-08-2185 Про стягнення основного боргу за договором на право забудови (27/01/2010)
4/71-ПН-09 Про повернення орендованого нерухомого майна з підстав закінчення договору оренди та стягнення неустойки (28/01/2010)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group