ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
КОМЕНТАРІ, РОЗ'ЯСНЕННЯ
ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
РЕЦЕНЗУВАННЯ ЗВІТІВ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА (12/08/2002)
Новинки приватизаційної політики (15/11/2002)
Особливості аудиту акціонерних товариств та основні напрями вдосконалення його методики й організації (18/09/2003)
3447 Особенности аудита акционерных обществ и основные направления совершенствования его методики и организации (20/09/2003)
3717 Выкуп и перепродажа эмитентом собственных акций (06/12/2003)
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРІВ ДОРУЧЕННЯ НА УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ (23/06/2004)
КОНТРОЛЬ ЗА РОЗПОРЯДЖЕННЯМ АКТИВАМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРИСТВАМ (16/05/2006)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group