ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
КОМЕНТАРІ, РОЗ'ЯСНЕННЯ
ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
СКАРГА НА ДІЇ СЛІДЧОГО (25/12/2002)
Добрый день! Я гражданка РФ, собираюсь заключить брак с гражданином Украины, прописанным в г. Севаст ополе. Можем ли мы зарегестрировать брак в г. Киеве? (30/09/2003)
Деякі питання застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в стадії досудового слідства (18/06/2004)
ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ НА СТАДІЇ КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ (05/08/2004)
ЯК "РОЗПІЗНАТИ" ОЦІНОЧНЕ СУДЖЕННЯ (23/06/2005)
ПРОВО ПІДОЗРЮВАНОГО ПРИ ОБРАННІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ НА ЗАХИСТ У ВИГЛЯДІ ВЗЯТТЯ ПІД ВАРТУ (25/07/2005)
ПРАВО НА ВИБІР ЗАХИСНИКА ЧИ ПРАВО БУТИ ЗАХИСНИКОМ? (16/08/2005)
ЗАХИСТ ПРАВА НА ЖИТЛО (05/09/2005)
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВІЙСКОВОСЛУЖБОВЦІВ ... НЕ В ІНТЕРЕСАХ ДЕРЖАВИ? (12/09/2005)
ПОРУШЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ (28/09/2005)
ЯК ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ? (28/09/2005)
ЗАХИСТ ПРАВА ВІЙСКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА ОСВІТУ (15/11/2005)
ЗАХИСТ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА ВІЛЬНІ ВИБОРИ (25/11/2005)
Яких потрібно додержуватись вимог для прийняття до розгляду скарги Європейським Судом? (18/07/2006)
Лабіринти судового оскарження дій державної виконавчої служби (12/09/2006)
Презумпція невинуватості у світлі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (05/10/2006)
Порядок звернення до Європейського суду з прав людини (09/12/2006)
Які судові інстанції України повинні пройти позивачі, щоб мати право звернутись за захистом до Європейського суду? (04/04/2007)
Компенсація чи покарання? (14/05/2007)
Виконання рішень Європейського суду з прав людини (12/07/2007)
Дві сторони однієї медалі,або єдність і протилежність принципів добросовісності та вини у цивільному праві (28/08/2007)
Де немає власності, немає справедливості (22/11/2007)
Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів (18/12/2007)
Банкрутство комунальних підприємств: проблеми судового імунітету (12/06/2008)
У нас - субординація і вислуга років (26/10/2008)
Як звернутися до європейського суду з прав людини? (13/02/2009)
Реєстрація місця проживання: необхідність чи добра воля? (30/03/2009)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group