УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
04.05.2006 N 562
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 липня 2006 р.
за N 782/12656
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг N 1525 (v1525874-19) від 18.07.2019 )

Про затвердження Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії регулювання електроенергетики N 154 (z0167-07) від 08.02.2007 N 1384 (z0031-09) від 18.12.2008 N 1338 (z1417-10) від 14.10.2010 )
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР) , Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213 (213/95) (із змінами), та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2006 N 122 (122-2006-п) "Про затвердження Порядку визначення розміру і відшкодування збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок викрадення електричної енергії" Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Методику визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову НКРЕ від 22.11.99 N 1416 (z0919-99) "Про затвердження Методики обчислення розміру відшкодування збитків, завданих електропостачальнику внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією для населення", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 29.12.99 за N 919/4212 (із змінами);
постанову НКРЕ від 05.12.2001 N 1197 (v1197227-01) "Про затвердження Методики обчислення обсягу електричної енергії, недоврахованої унаслідок порушення споживачем - юридичною особою Правил користування електричною енергією" (із змінами).
3. Відділу регулювання відносин ліцензіатів із споживачами в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
Голова Комісії
ПОГОДЖЕНО: 
 
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 
Міністр палива та енергетики
України 
Заступник Голови
Держспоживстандарту України 
В.Кальченко
А.В.Дашкевич
І.Плачков
С.Т.Черепков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
04.05.2006 N 562
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 липня 2006 р.
за N 782/12656

МЕТОДИКА

визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією

( У тексті Методики слова "акт порушень" у всіх відмінках та числах замінено словами "акт про порушення" у відповідних відмінках і числах згідно з Постановою НКРЕ N 1338 (z1417-10) від 14.10.2010 )

1. Загальні положення

1.1. Ця Методика встановлює порядок визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.96 N 28 (z0417-96) (далі - ПКЕЕ), або Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 (1357-99-п) (далі - ПКЕЕН).
1.2. Методика застосовується постачальником електричної енергії за регульованим тарифом (електропередавальною організацією) (далі - енергопостачальник) при визначенні обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення правил користування електричною енергією та/або виявлення фактів крадіжки електричної енергії, самовільного підключення до об'єктів електроенергетики і споживання електричної енергії без приладів обліку.
У разі своєчасного (до виявлення порушення представниками енергопостачальника) письмового повідомлення споживачем енергопостачальника про виявлені ним пошкодження приладів (систем) обліку, пошкодження або зрив пломб та за відсутності явних ознак втручання в роботу приладів (систем) обліку Методика не застосовується.
( Пункт 1.2 в редакції Постанов НКРЕ N 154 (z0167-07) від 08.02.2007, N 1338 (z1417-10) від 14.10.2010 )
1.3. Енергопостачальником з метою запобігання розкраданню електричної енергії на прилади обліку електричної енергії споживача можуть бути встановлені індикатори дії впливу постійного (змінного) магнітного або електричного полів (далі - індикатори).
( Главу 1 доповнено новим пунктом 1.3 згідно з Постановою НКРЕ N 1338 (z1417-10) від 14.10.2010 )
1.4. Індикатори встановлюються споживачу безоплатно відповідно до затверджених графіків.
На вимогу споживача електричної енергії під час встановлення представниками енергопостачальника індикаторів на прилад обліку на такі індикатори або прилади обліку (у разі встановлення приладів обліку з вмонтованим індикатором) мають надаватися копії сертифіката про сертифікацію та/або свідоцтва про атестацію цих індикаторів або приладів обліку.
( Главу 1 доповнено новим пунктом 1.4 згідно з Постановою НКРЕ N 1338 (z1417-10) від 14.10.2010 )

2. Визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами ПКЕЕ

   2.1. Методика застосовується на підставі акта про порушення,
складеного в порядку, установленому цією Методикою, з урахуванням
вимог ПКЕЕ ( z0417-96 ) (z0417-96)
     та в разі виявлення таких порушень ПКЕЕ
 ( z0417-96 ) (z0417-96)
    :
   1) порушення  цілісності пломб, цілісності пломбувального
матеріалу, на якому встановлені пломби (дріт, кордова нитка тощо),
порушення цілісності гвинтів, на яких закріплено пломбувальний
матеріал (далі - порушення пломб), або відсутності на приладах
обліку пломб з відбитками тавр про повірку приладів обліку (за
умови наявності акта про збереження пломб, складеного в порядку,
установленому  ПКЕЕ ( z0417-96 ) (z0417-96)
    ,  або  іншого документа,  який
підтверджує факт пломбування і передачу на збереження приладів
обліку, установлених пломб, та за умови втручання споживача в
роботу приладів обліку);
   2) пошкодження  або відсутності пломб з відбитками тавр
енергопостачальника чи інших заінтересованих сторін, індикаторів,
установлених у місцях, указаних в акті про пломбування, складеному
в порядку, визначеному ПКЕЕ ( z0417-96 ) (z0417-96)
    , або в іншому  документі,
який  підтверджує факт пломбування і передачу на збереження
приладів обліку, установлених пломб та індикаторів;
   3) пошкодження приладів обліку (розбите скло, пошкодження
цілісності корпусу тощо), інших дій споживача, які призвели до
зміни показів приладів обліку (фіксація  індикатором  впливу
постійного (змінного) магнітного або електричного полів (у разі
підтвердження факту встановлення та передачі  на  збереження
споживачу  цього  індикатора),  використання  фазозсувного
трансформатора тощо);
   4) пошкодження або відсутності пломб на приладах обліку, що
враховують обсяг електричної енергії, переданої мережами споживача
(за наявності акта про пломбування, складеного  в  порядку,
визначеному ПКЕЕ) ( z0417-96 ) (z0417-96)
    ,  пошкодження зазначених приладів
обліку (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу тощо), інших
дій споживача, які призвели до зміни показів приладів обліку;
   5) самовільного підключення електроустановок, струмоприймачів
або електропроводки до електричної мережі енергопостачальника;
   6) підключення до електричної мережі, що не є власністю
енергопостачальника,  електроустановок,  струмоприймачів  або
електропроводки поза розрахунковими приладами обліку електричної
енергії з порушенням схеми обліку;
   7) підключення до електричної мережі, що не є власністю
енергопостачальника,  електроустановок,  струмоприймачів  або
електропроводки поза розрахунковими приладами обліку електричної
енергії без порушення схеми обліку;
   8) підключення   на   окремих  площадках  вимірювання
електроустановок або струмоприймачів, не передбачених проектом,
розрахунки за електричну енергію спожиту якими мають здійснюватися
за іншою тарифною групою, ніж установлено для цієї площадки
вимірювання.
   У разі незгоди споживача із зафіксованим в акті про порушення
фактом пошкодження пломб та/або приладів обліку факт пошкодження
установлюється експертизою, проведеною відповідно до законодавства
(далі - експертиза). До отримання енергопостачальною компанією
результатів експертизи Методика не застосовується.
   Індикатори мають  бути  сертифіковані (атестовані у разі
встановлення приладів обліку з  вмонтованим  індикатором)  в
установленому порядку та мають фіксувати вплив на прилад обліку
електричної енергії полів, силові характеристики яких перевищують
такі порогові значення:
   для постійних магнітних полів - 100 мТл;
   для змінних магнітних полів - 30 мТл;
   для електричних полів - 5 кВ.
   Факт установлення індикаторів має бути зазначений в акті про
пломбування або в іншому  документі,  що  підтверджує  факт
установлення таких індикаторів на приладах обліку та передачу цих
приладів обліку, пломб та індикаторів на  збереження,  який
складається в двох примірниках представниками енергопостачальника
в присутності споживача (власника об'єкта або наймача)  або
уповноваженої ним особи та підписується ними.
( Пункт 2.1 в редакції Постанов НКРЕ N 1384 (z0031-09) від 18.12.2008, N 1338 (z1417-10) від 14.10.2010 )
  2.2. Обсяг  електричної енергії, не облікованої внаслідок
порушення  ПКЕЕ ( z0417-96 ) (z0417-96)
      (W , кВт х год), розраховується на
                но
підставі акта про порушення, який складається відповідно до
передбаченої ПКЕЕ ( z0417-96 ) (z0417-96)
     процедури.
   2.3. Розрахунок обсягу та вартості необлікованої електричної
енергії здійснюється:
   за  тарифами для споживачів відповідної групи та класу
напруги, які діяли під час порушення споживачем ПКЕЕ ( z0417-96 ) (z0417-96)
    
(Т, грн/кВт.год); 
( Абзац другий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 154 (z0167-07) від 08.02.2007; в редакції Постанови НКРЕ N 1384 (z0031-09) від 18.12.2008 )
   за величиною розрахункового добового споживання електричної
енергії (W  , кВт х год);
     доб
   за кількістю днів, протягом яких споживання  електричної
енергії здійснювалося  з  порушенням  вимог  ПКЕЕ ( z0417-96 ) (z0417-96)
    
(Д, день).
   Кількість днів, протягом яких споживання електричної енергії
здійснювалося з порушенням  ПКЕЕ ( z0417-96 ) (z0417-96)
    , розкладається  на
складові відповідно до кількості днів (Д , день)  у кожному
                      i
періоді (тарифний період), протягом якого роздрібний тариф на
електричну енергію (Т , грн) залишався незмінним, таким чином, що
           i
виконується рівняння:
               n
             Д = S Д , (2.1)
              i=1 i
   де S - знак суми;
   де n - кількість тарифних періодів, що діяли протягом періоду
порушення.
   Вартість необлікованої  електричної  енергії  (Вно, грн.)
визначається за формулою
              n
           В  = S W х Т , (2.2)
           но i=1 i  i
   де S - знак суми;
   де W - обсяг споживання електричної енергії, що відповідає
     i
i-тому тарифному періоду, кВт х год;
   Т - тариф i-того тарифного періоду, грн/кВт х год.
   i
            W = W  х Д , (2.3)
            i  доб  i
   де Д - кількість днів,  визначена  у  відповідності  до
     i
рівняння (2.1);
   W  - розрахункова величина добового споживання електричної
   доб
енергії, кВт.год. 
( Абзац пункту 2.3 в редакції Постанови НКРЕ N 1384 (z0031-09) від 18.12.2008 )
   2.4.  У  разі  виявлення  у  споживача  порушень  ПКЕЕ
 ( z0417-96 ) (z0417-96)
    , зазначених  у  підпунктах 1 - 4, 6 пункту 2.1
Методики,  та  за  умови  наявності договору про постачання
електричної енергії для потреб струмоприймачів (електроустановок),
щодо яких виявлено порушення (далі - Договір), зазначених у
підпункті 5 пункту 2.1 Методики, сума до сплати має бути зменшена
на величину вартості електричної енергії відповідно до виставлених
споживачу за період порушення рахунків за точкою (точками) обліку,
на якій (яких) було виявлено порушення. 
( Абзац перший пункту 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1338 (z1417-10) від 14.10.2010 )
   У разі, коли вартість електричної енергії відповідно до
виставлених за період порушення рахунків за точкою (точками)
обліку, на якій (яких) було виявлено порушення, менша вартості
електричної енергії, оплаченої за період порушення, сума до сплати
має бути зменшена на величину вартості оплаченої електричної
енергії.
   В інших  випадках  споживачу виписується рахунок на всю
розраховану суму.
( Пункт 2.4 в редакції Постанов НКРЕ N 154 (z0167-07) від 08.02.2007, N 1384 (z0031-09) від 18.12.2008 )
   2.5. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у
підпунктах 1-3 пункту 2.1 цієї Методики, крім виявлення випадків
фіксації індикатором впливу постійного (змінного) магнітного або
електричного полів, величина розрахункового  добового  обсягу
споживання електричної   енергії  протягом  робочого  часу
(W  , кВт · год) визначається за формулою
 доб
         W  = P · t  · K ,    (2.4)
         доб    доб  в
   де: P - потужність (кВт), визначена як:
   а) сумарна максимальна потужність наявних у споживача на час
складання акта  про порушення ПКЕЕ ( z0417-96 ) (z0417-96)
      струмоприймачів
відповідно до їх паспортних даних (за умови, якщо визначена таким
чином потужність не перевищує дозволену потужність для даної точки
обліку, зазначену в Договорі);
   б) потужність, обчислена виходячи зі струму навантаження
електроустановки споживача при підключенні всіх наявних на час
складання акта про порушення ПКЕЕ ( z0417-96 ) (z0417-96)
     струмоприймачів  на
максимальну  потужність,  визначеного  на  підставі  показів
відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни,
передбачені  законодавством  у  сфері  метрології  (за умови
відсутності паспортних даних всіх струмоприймачів, наявних у
споживача на час складення акта про  порушення  ПКЕЕ ( z0417-96 ) (z0417-96)
    ,
та якщо визначена таким чином потужність не перевищує дозволену
потужність для даної точки обліку, зазначену в Договорі);
   в) дозволена потужність для даної точки обліку, зазначена в
Договорі (за умови, якщо потужність, визначена відповідно до
положень підпунктів "а" або "б" цього пункту, перевищує дозволену
потужність для даної точки обліку, ненадання споживачем інформації
щодо паспортних даних струмоприймачів, недопуску представників
постачальника  електричної   енергії   (електропередавальної
організації) на свою територію для перевірки інформації щодо
сумарної  максимальної  потужності  струмоприймачів,  відмови
споживача від вимірювання струму навантаження електроустановки при
підключенні всіх наявних струмоприймачів на повну потужність);
   t  - тривалість роботи обладнання протягом доби (год.), що
   доб
становить:
   при однозмінній роботі споживача - t = 8;
   при двозмінній роботі споживача - t = 16;
   при тризмінній роботі споживача - t = 24;
   при інших режимах роботи визначається на підставі Договору;
   K (K  )  -  коефіцієнт  використання  струмоприймачів
   в  в.i
(додаток 1).
   За умови   згоди   сторін   коефіцієнт   використання
електрообладнання вибирається рівним K = 0,5. У разі недосягнення
                   в
такої  згоди та за умови недопуску споживачем представників
постачальника  електричної   енергії   (електропередавальної
організації)  на  свою  територію  для  складення  переліку
струмоприймачів, про що має бути зазначено в акті про порушення,
коефіцієнт  використання електрообладнання вибирається  рівним
K = 0,75.
 в
   У разі підключення струмоприймачів, що відповідають різним
коефіцієнтам використання, розрахунковий добовий обсяг споживання
електричної енергії визначається за формулою
               n
       W  = t  · S K  · P ,   (2.5)
        доб  доб   в.i  i
               (i)
   S - знак суми;
   де K    -   відповідні   коефіцієнти   використання
     в.i
електрообладнання;
   P - потужність відповідних струмоприймачів, кВт.
   i
   Кількість днів у періоді,  за  який  має  здійснюватися
перерахунок (Д  , день), визначається за формулою
       пер.
        Д  = Д  + Д  ,      (2.6)
        пер  пор  усун
   де: Д   -  кількість  робочих днів споживача від дня
     пор
останнього контрольного огляду приладу обліку або  технічної
перевірки (у разі коли технічна перевірка проводилась після
останнього контрольного огляду приладу обліку) до дня виявлення
порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у
6 календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення.
   Якщо споживач встановив пристрій, що занижує покази приладу
обліку, вчинив інші дії, що призвели до недообліку спожитої
електричної енергії, виявити які  представники  постачальника
електричної енергії під час проведення контрольного огляду приладу
обліку не мали можливості, Д  визначається виходячи з кількості
               пор
робочих днів споживача з дня останньої технічної перевірки, або
допуску електроустановки споживача в експлуатацію, або набуття
прав власності або користування (у разі якщо технічна перевірка у
період з дати допуску електроустановки споживача в експлуатацію
або набуття ним права власності на об'єкт до дати виявлення
порушення не проводилась), але не більше ніж за три роки;
   Д   - кількість робочих днів споживача від дня виявлення
   усун
порушення до дня його усунення або від дня виявлення порушення до
дня припинення електропостачання через невиконання споживачем
припису чи вимоги щодо усунення порушення. Д   має  бути
                         усун
зазначено в акті про порушення. У разі коли під час оформлення
акта порушень неможливо точно визначити термін, протягом якого
будуть усунені порушення, Д   визначається у двосторонньому
               усун
акті, складеному сторонами після усунення порушення. При цьому
нарахування, передбачені цією Методикою,  здійснюються  після
складення зазначеного двостороннього акта.
( Пункт 2.5 в редакції Постанов НКРЕ N 154 (z0167-07) від 08.02.2007, N 1384 (z0031-09) від 18.12.2008, N 1338 (z1417-10) від 14.10.2010 )
   2.6. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у
підпункті 5 пункту 2.1 цієї Методики, та за умови відсутності
Договору або в разі виявлення у споживача порушень, зазначених у
підпунктах 1-3 пункту 2.1 цієї Методики, у разі виявлення випадків
фіксації індикаторами впливу постійного (змінного) магнітного або
електричного  полів,  величина розрахункового добового обсягу
споживання електричної енергії через проводи (кабелі), якими
здійснене   самовільне   підключення  (W    , кВт.год),
                       доб.с.п.
розраховується за формулою
       W     = P   · t     ,        (2.7)
        доб.с.п.  с.п.  вик.с.п.
   де P   - потужність самовільного підключення (кВт), що
     с.п.
визначається за формулами:
   у разі підключення до однієї фази
        P   = I · U     · cos(фі);       (2.8)
        с.п.    ном.фаз.
   у разі підключення до трьох фаз
       P   = 3 · I · U     · cos(фі),      (2.9)
       с.п.      ном.фаз.
   де I - сила струму, визначена виходячи з найменшої поперечної
площі  перерізу  проводів (кабелів), що використані у схемі
самовільного підключення до мережі, та допустимого тривалого
струму, який може ними протікати згідно з главою 1.3 Правил
улаштування електроустановок (далі - ПУЕ), А.
   Поперечна площа перерізу проводів (кабелів), що використані у
схемі самовільного підключення, визначається на підставі показів
відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни,
передбачені законодавством у сфері метрології.
   За згодою сторін сила струму може бути визначена виходячи із
сили струму навантаження електроустановки при підключенні усіх
наявних струмоприймачів на максимальну потужність на підставі
показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у
терміни, передбачені законодавством у сфері метрології;
   U     - номінальна фазна напруга, кВ;
   ном.фаз.
   cos(фі) - косинус кута між фазною напругою U   та струмом
                         фаз
навантаження, який протікає тією самою фазою, визначений на
підставі показів відповідних засобів  вимірювальної  техніки,
повірених  у  терміни.  передбачені  законодавством  у сфері
метрології. У разі відсутності у представників постачальника
електричної енергії (електропередавальної організації) відповідних
засобів вимірювальної техніки cos(фі) приймається рівним 0,9;
   t     -  час  використання  самовільного  підключення
   вик.с.п.
протягом доби (приймається - 12 год./добу).
   Для розрахунку  загального  обсягу  самовільно  спожитої
електричної енергії за Д   береться сумарна кількість днів у
            пер.
періоді  від  дня  набуття  споживачем  права  власності на
електроустановку (але не більше сумарної кількості  днів  у
дванадцяти  календарних місяцях, що передували дню виявлення
порушення) до дня усунення порушення.
( Пункт 2.6 в редакції Постанови НКРЕ N 1384 (z0031-09) від 18.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1338 (z1417-10) від 14.10.2010 )
   2.7. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у
підпункті 5 пункту 2.1 цієї Методики, та за наявності Договору
величина розрахункового добового обсягу споживання електричної
енергії (W     , кВт.год) визначається за формулою
     доб.с.п.н.
      W      = P   · t     · К ,      (2.10)
      доб.с.п.н.  с.п.  вик.с.п.  в
   де P   (кВт) визначається за формулою (2.8) або (2.9)
     с.п.
Методики, але виходячи з найменшої з величин:
   номінального  струму  спрацювання  ввідного комутаційного
апарата, установленого у споживача (у разі наявності такого та за
умови збереження пломб, якими він опломбований), А; 
( Абзац третій пункту 2.7 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1338 (z1417-10) від 14.10.2010 )
   номінального первинного     струму     трансформатора
(трансформаторів) струму (якщо він (вони) задіяний (задіяні) у
схемі обліку), А;
   максимального струму лічильника, при якому нормується його
похибка (якщо трансформатор (трансформатори) струму в схемі обліку
не задіяний (не задіяні)), А;
   t     (день) та К визначаються відповідно до пунктів 2.5
   вик.с.п.      в
та 2.6 Методики.
   Для розрахунку  загального  обсягу  самовільно  спожитої
електричної енергії за Д   береться сумарна кількість днів у
              пер
періоді від  дня  набуття  споживачем  права  власності  на
електроустановку чи права користування електроустановкою або із
дня здійснення останньої технічної перевірки електричної мережі,
до якої було здійснене самовільне підключення, але не більше
сумарної кількості днів за дванадцять календарних місяців, що
передували дню виявлення порушення до дня усунення самовільного
підключення. 
( Абзац сьомий пункту 2.7 глави 2 в редакції Постанови НКРЕ N 1338 (z1417-10) від 14.10.2010 ) ( Пункт 2.7 в редакції Постанови НКРЕ N 1384 (z0031-09) від 18.12.2008 )
   2.8. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у
підпункті 6 пункту 2.1 цієї Методики, величина розрахункового
добового обсягу споживання електричної енергії (W      ,
                           доб.пор.обл.
кВт.год) визначається за формулою
      W       = W   + W    ,       (2.11)
       доб.пор.обл.  доб.  доб.с.п.
   де W   (кВт.год) визначається за формулою (2.4) Методики;
     доб.
   W     (кВт.год) визначається за формулою (2.7) Методики.
   доб.с.п.
   Кількість днів у періоді, за який здійснюється перерахунок,
визначається за формулою (2.6) Методики.
( Пункт 2.8 в редакції Постанови НКРЕ N 1384 (z0031-09) від 18.12.2008 )
   2.9. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у
підпункті 7 пункту 2.1 цієї Методики, розрахунковий добовий обсяг
споживання електричної енергії через проводи (кабелі), якими
здійснене  самовільне  підключення  (W    ,  кВт.год),
                      доб.с.п.
розраховується за формулою (2.7) Методики. 
( Абзац перший пункту 2.9 в редакції Постанови НКРЕ N 1384 (z0031-09) від 18.12.2008 )
   Кількість днів у періоді, за який здійснюється перерахунок,
визначається за формулою (2.6) Методики.
( Абзац третій пункту 2.9 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1384 (z0031-09) від 18.12.2008 ) ( Абзац четвертий пункту 2.9 виключено на підставі Постанови НКРЕ N 1384 (z0031-09) від 18.12.2008 )
   У разі  виявлення  у  споживача порушень, зазначених у
підпунктах 5-7 пункту 2.1 цієї глави, зразки кабелів (проводів),
через  які  було  здійснено  самовільне  підключення, можуть
вилучатися, про що робиться відповідний запис в  акті  про
порушення. Місце вилучення зразків позначається на схемі. 
( Пункт 2.9 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 1338 (z1417-10) від 14.10.2010 )
   У разі  виявлення  у  споживача  порушень, зазначених у
підпунктах 5-7 пункту 2.1 цієї глави, Методика застосовується за
умови виявлення місця (точки) підключення до відповідних мереж,
про що зазначається в акті про порушення та позначається на схемі.
( Пункт 2.9 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 1338 (z1417-10) від 14.10.2010 )
   2.10. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у
підпункті 4 пункту 2.1 Методики, покази розрахункового засобу
обліку не враховуються. Цей засіб обліку замінюється на повірений
та   опломбований   Держспоживстандартом   України   та
електропередавальною організацією. Після відновлення обліку за
результатами  контрольного  зняття  показів за 10 - 30 діб
визначається  середньодобовий  обсяг  надходження або віддачі
електричної енергії через відновлений засіб обліку. На підставі
контрольних показів усіх інших засобів обліку, що враховують обсяг
електричної енергії, переданої мережами споживача, розраховується
середньодобове надходження та віддача електричної енергії в кожній
точці обліку. Дані інших засобів обліку, що використовуються для
розрахунку, беруться за період порушення. 
( Абзац перший пункту 2.10 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1384 (z0031-09) від 18.12.2008 )
   Розрахунковий обсяг спожитої за період порушення електричної
енергії (W, кВт х год) визначається за формулою
                    к 
        W = (W   - W  ) х Д , (2.12)
           надх  відд   
   де W   - сумарне середньодобове надходження електричної
     надх
енергії в мережі споживача, кВт х год;
   W   - сумарна середньодобова віддача електричної енергії з
   відд
мереж споживача  протягом  періоду  порушення  з  урахуванням
технологічних втрат на передачу електричної енергії, кВт х год;
   Д - кількість календарних днів, за які необхідно провести
   к
перерахунок спожитої електричної енергії, визначений за формулою
           к  к   к
          Д = Д  + Д  , (2.13)
             пер  усун
     к
   де Д  - кількість календарних днів від дня останнього
     пер
контрольного зняття представником електропередавальної організації
показів засобу обліку чи його технічної перевірки, але не більше
ніж за 6 календарних місяців (максимальний термін, у який має бути
проведений контрольний огляд засобів обліку, відповідно до вимог
ПКЕЕ ( z0417-96 ) (z0417-96)
    , день;
   к
   Д   - кількість календарних днів від дня перевірки, під час
   усун
якої було  виявлено порушення, до дня усунення цих порушень
(зазначається в акті про порушення), день.
   Величина розрахункового обсягу спожитої за період порушення
електричної енергії (W) розкладається відповідно до тривалості
тарифних періодів, які припадають на час порушення, на складові
(W ) таким чином, що
 i
               n
             W = S W .(2.14)
              (i) і
   де S - знак суми.
   Вартість необлікованої  електричної  енергії  В  (грн.)
                            но
визначається за формулою (2.2) Методики. 
( Абзац пункту 2.10 в редакції Постанови НКРЕ N 1384 (z0031-09) від 18.12.2008 )
   2.11. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у
підпункті 8 пункту 2.1 цієї глави, сума до  сплати  (В )
                                сп
визначається за формулою
       В  = W  · (Т  - Т ),   (2.15)
        сп  пор   ден  сз
   де: W    -  обсяг  електричної  енергії,  спожитої
     пор
електрообладнанням або струмоприймачами, які підключені до нової
площадки вимірювання та не передбачені проектом;
   Т  - денний тариф для двозонного тарифу та піковий для
   ден
тризонного тарифу, диференційованого за періодами часу;
   Т  - середньозважений тариф;
   сз
            n
         Т  = SB / SW ,      (2.16)
         сз (i) i   i
   S - знак суми;
   де: n - кількість тарифних зон протягом доби;
   В -  нарахування  в  останньому до виявлення порушення
   i
розрахунковому періоді плати за електричну енергію за відповідними
зонами доби;
   W - обсяг електричної енергії, спожитої протягом останнього
   i
розрахункового періоду до виявлення порушення за відповідними
зонами доби;
       W  = W  · (р / (р + р ),  (2.17)
       пор  ліч   2   1  2
   де: W  - обсяг спожитої та облікованої електричної енергії,
     ліч
визначений за допомогою приладу обліку електричної  енергії,
установленого на окремій площадці вимірювання;
   р - потужність, розрахована виходячи з паспортних даних
   1
електроустановок або струмоприймачів, підключених до  окремих
площадок  вимірювання,  передбачених  проектом,  або  в разі
відсутності чи ненадання споживачем паспортних даних визначена
згідно з пунктом 2.6 цієї глави;
   р - потужність, розрахована виходячи з паспортних даних
   2
електроустановок або струмоприймачів, підключених до  окремих
площадок  вимірювання, не передбачених проектом, або в разі
відсутності чи ненадання споживачем паспортних даних визначена
згідно з пунктом 2.6 цієї глави.
( Главу 2 доповнено новим пунктом 2.11 згідно з Постановою НКРЕ N 1338 (z1417-10) від 14.10.2010 )

3. Визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами ПКЕЕН

3.1. Ця Методика застосовується на підставі акта про порушення, складеного з урахуванням вимог ПКЕЕН (1357-99-п) , та в разі виявлення таких порушень ПКЕЕН (1357-99-п) :
1) пошкодження або відсутності на приладах обліку пломб з відбитками тавр про повірку приладів обліку (за умови наявності акта про збереження пломб, складеного в порядку, установленому ПКЕЕН (1357-99-п) , або іншого документа, який підтверджує факт пломбування приладів обліку, та за умови втручання споживача в роботу приладів обліку);
2) пошкодження або відсутності пломб з відбитками тавр електропередавальної організації або індикаторів, установлених у місцях, указаних в акті про збереження пломб, складеному в порядку, установленому ПКЕЕН (1357-99-п) , або в іншому документі, який підтверджує факт пломбування приладів обліку, установлення індикаторів та передачу на збереження приладів обліку електричної енергії, відповідних пломб та індикаторів;
3) пошкодження приладів обліку (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу тощо), інших дій споживача, які призвели до зміни показів приладів обліку (фіксація індикатором впливу постійного (змінного) магнітного або електричного полів, використання фазозсувного трансформатора тощо (у разі підтвердження факту встановлення та передачі на збереження споживачу (власнику або наймачу об'єкта) приладів обліку, установлених пломб та індикаторів);
4) самовільного підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі енергопостачальника або іншого споживача (власника мереж) без порушення схеми обліку;
5) самовільного підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі енергопостачальника або іншого споживача (власника мереж)з порушенням схеми обліку;
6) самовільного підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електромережі, що не є власністю енергопостачальника;
7) використання "штучного нуля", що призвело до споживання необлікованої електричної енергії.
"Штучний нуль" - додатково змонтований контур заземлення (у тому числі металеві труби водопроводу або опалення), що з'єднаний з "нульовим" проводом внутрішньобудинкової електромережі, який за умови неправильного підключення лічильника (наприклад, у разі якщо електрична енергія обліковується однофазним індукційним лічильником - "фаза" у третій клемі) дає змогу безобліково споживати електричну енергію. Облаштування додаткового контуру заземлення з метою з'єднання його з металевими корпусами електричних приладів для забезпечення їх безпечної експлуатації не належить до поняття "штучний нуль".
Факт втручання споживача в роботу приладів обліку, факт пошкодження пломб та/або приладів обліку має бути підтверджений експертизою.
У разі визнання споживачем факту втручання в роботу приладів обліку, факту зумисного пошкодження пломб з відбитками тавр енергопостачальника чи тавр про повірку приладів обліку (у разі встановлення таких пломб та зазначення їх в акті про збереження пломб, складеному в порядку, установленому ПКЕЕН (1357-99-п) , який підтверджує факт установлення і передачу на збереження приладів обліку і пломб), факту зумисного пошкодження приладів обліку, про що окремо зазначається в акті про порушення, підтвердження експертизою зазначених порушень ПКЕЕН (1357-99-п) необов'язкове.
До отримання енергопостачальником результатів експертизи (у визначених цією Методикою випадках) ця Методика не застосовується.
У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 1 цього пункту, нарахування збитків за актом про порушення не здійснюється у випадку порушення енергопостачальником термінів повірки приладів обліку.
У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 5-7 цього пункту, ця Методика застосовується за умови виявлення місця підключення до відповідних мереж, що зазначається в акті про порушення та позначається на схемі.
Факт установлення індикаторів має бути зафіксований в акті про пломбування, що підтверджує факт установлення таких індикаторів на прилади обліку та передачу таких приладів обліку, пломб та індикаторів на збереження, який складається в двох примірниках представниками енергопостачальника в присутності споживача (власника або наймача) або уповноваженої ним особи та підписується ними.
Індикатори мають бути сертифіковані (атестовані у разі встановлення приладів обліку з вмонтованим індикатором) в установленому законодавством порядку та мають фіксувати вплив на прилад обліку електричної енергії полів, силові характеристики яких перевищують такі порогові значення:
для постійних магнітних полів - 100 мТл;
для змінних магнітних полів - 30 мТл;
для електричних полів - 5 кВ.
( Пункт 3.1 глави 3 в редакції Постанов НКРЕ N 154 (z0167-07) від 08.02.2007, N 1384 (z0031-09) від 18.12.2008, N 1338 (z1417-10) від 14.10.2010 )
3.2. Вартість необлікованої електричної енергії розраховується на підставі акта про порушення, який складається відповідно до передбаченої ПКЕЕН (1357-99-п) процедури.
( Пункт 3.2 глави 3 в редакції Постанови НКРЕ N 1338 (z1417-10) від 14.10.2010 )
3.3. Розрахунок вартості необлікованої електричної енергії здійснюється:
за добовою величиною розрахункового споживання електричної енергії;
за тарифами (цінами) для населення, що діяли в період, за який розраховується розмір вартості необлікованої електричної енергії;
за кількістю днів:
а) у разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 3.1 цієї глави (у частині щодо пошкодження приладів обліку), - з дня останнього контрольного огляду приладу обліку до дня усунення порушення, але не більше загальної кількості днів за шість календарних місяців, що передували дню виявлення порушення.
Якщо споживач установив пристрій, що занижує покази приладу обліку, вчинив інші дії, що призвели до споживання необлікованої електричної енергії, виявити які представники постачальника електричної енергії під час проведення контрольного огляду приладу обліку не мали можливості, споживачу робиться перерахунок за спожиту електричну енергію з дати останньої технічної перевірки або допуску електроустановки споживача в експлуатацію (якщо технічна перевірка в період з дати допуску електроустановки споживача в експлуатацію до дати виявлення порушення не проводилась) чи набуття прав власності на об'єкт (приміщення), але не більше ніж за три роки.
Якщо споживач установив пристрій, що занижує покази приладу обліку, учинив інші дії, що призвели до споживання необлікованої електричної енергії, виявити які представники постачальника електричної енергії під час проведення контрольного огляду приладу обліку мали можливість, споживачу робиться перерахунок за спожиту електричну енергію з дня останнього контрольного огляду приладу обліку до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості днів за шість календарних місяців, що передували дню виявлення порушення.
б) у разі самовільного підключення споживачем електроустановок, струмоприймачів або проводів до електричних мереж енергопостачальника - із дня набуття споживачем права власності на електроустановку чи права користування електроустановкою або із дня здійснення останньої технічної перевірки електричної мережі, до якої було здійснене самовільне підключення, але не більше сумарної кількості днів за дванадцять календарних місяців, що передували дню виявлення порушення, та до дня усунення порушення;
в) у разі самовільного підключення споживачем електроустановок, струмоприймачів або проводів до електричної мережі після припинення електропостачання у зв'язку з порушенням ПКЕЕН (1357-99-п) - із дня припинення електропостачання електроустановки споживача до дня повторного припинення електропостачання, але не більше ніж за три роки;
г) у разі використання споживачем "штучного нуля", що призвело до споживання необлікованої електричної енергії, - із дня останньої технічної перевірки або допуску електроустановки в експлуатацію (у разі коли технічна перевірка даної електроустановки не проводилась) до дня усунення порушення, але не більше сумарної кількості днів за три роки, що передували дню виявлення порушення, та до дня усунення порушення.
Під час проведення розрахунку вартості необлікованої електричної енергії не враховується наявність у споживача пільг з оплати спожитої електроенергії.
( Пункт 3.3 глави 3 в редакції Постанов НКРЕ N 1384 (z0031-09) від 18.12.2008, N 1338 (z1417-10) від 14.10.2010 )
   3.4. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у
підпунктах 1-3 пункту 3.1 Методики, крім виявлення випадків
фіксації індикаторами впливу постійного (змінного) магнітного або
електричного полів, та в підпункті 4 пункту 3.1 Методики (за
наявності  між  енергопостачальником та споживачем договірних
відносин за об'єктом споживача, за яким було виявлено самовільне
підключення), розрахунковий добовий обсяг споживання електричної
енергії (W  , кВт.год) визначається за формулою
     доб
      W   = 24 · P   · K   · K  ,       (3.1)
       доб.     дог.  сез.  вик.
   де P   - величина потужності електроустановок споживача,
     дог.
передбачена договором про користування електричною енергією, кВт;
   K   - коефіцієнт сезонності (приймається рівним 0,8 у
   сез.
літній період та рівним 1 на період опалення).
   K  - коефіцієнт використання потужності (додаток 2).
   вик
   У разі  шунтування  або  самовільної  заміни  споживачем
опломбованих  енергопостачальником  комутаційних пристроїв, що
обмежують потужність споживання електричної енергії до величини
P   (за умови наявності акта про збереження пломб, складеного
 дог.
відповідно до  передбаченої ПКЕЕН ( 1357-99-п ) (1357-99-п)
     процедури,  або
іншого документа, який підтверджує факт пломбування зазначених
пристроїв), відсутності між споживачем та енергопостачальником
договору  про  користування  електричною  енергією  W
                               доб.
розраховується енергопостачальником виходячи з величини приєднаної
потужності, передбаченої проектними рішеннями.
   За відсутності проекту розрахунковий добовий обсяг споживання
електричної енергії розраховується енергопостачальником виходячи з
величини потужності споживання (P    , кВт), що визначається
                 пер.вих.
за формулами:
   у разі, коли споживач підключений до однофазної мережі
     P     = I     · U     · cos(фі);    (3.2)
     пер.вих.  пер.вих.  ном.фаз.
   у разі, коли споживач підключений до трифазної мережі
    P     = 3 · I     · U     · cos(фі),   (3.3)
    пер.вих.    пер.вих.  ном.фаз.
   де I     - допустимий тривалий струм, який згідно з
     пер.вих.
главою 1.3 ПУЕ може протікати по одному із проводів, підключених
до вихідних клем лічильника, поперечна площа перерізу якого
найменша, А.
   U     - номінальна фазна напруга, кВ;
   ном.фаз.
   cos(фі) - косинус кута між фазною напругою U   та струмом
                         фаз.
навантаження, який протікає тією самою фазою, визначений на
підставі показів відповідних засобів  вимірювальної  техніки,
повірених  у  терміни,  передбачені  законодавством  у сфері
метрології. У разі відсутності в представників постачальника
електричної енергії (електропередавальної організації) відповідних
засобів вимірювальної техніки cos(фі) приймається рівним 0,9.
Поперечна площа перерізу проводів, підключених до вихідних клем лічильника, визначається на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології.
( Пункт 3.4 в редакції Постанов НКРЕ N 154 (z0167-07) від 08.02.2007, N 1384 (z0031-09) від 18.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1338 (z1417-10) від 14.10.2010 )
   3.5. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у
підпунктах 1-3 пункту 3.1 цієї глави у разі виявлення випадків
фіксації індикаторами впливу постійного (змінного) магнітного або
електричного полів, та порушень, зазначених у підпунктах 5, 6
пункту 3.1 Методики, добовий обсяг споживання електричної енергії
W     (кВт.год) через  проводи, якими здійснене самовільне
 доб.с.п. 
підключення або підключення поза приладом обліку, визначається за
формулою (2.7) Методики. 
( Абзац перший пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1338 (z1417-10) від 14.10.2010 )
Час використання самовільного підключення протягом доби приймається рівним 8 год.
( Пункт 3.5 в редакції Постанови НКРЕ N 1384 (z0031-09) від 18.12.2008 )
   3.6. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у
підпункті 7 пункту 3.1 Методики, добовий  обсяг  споживання
електричної енергії W     (кВт.год) визначається за формулою
           доб.с.п.
(2.7) Методики. 
( Абзац перший пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1338 (z1417-10) від 14.10.2010 )
   При цьому P   (кВт) розраховується виходячи:
        с.п.
   з сили струму, визначеної виходячи з найменшої поперечної
площі перерізу проводів (кабелів), що використані  в  схемі
самовільного підключення, та допустимого тривалого струму, який
може ними протікати згідно з главою 1.3 ПУЕ, А. Поперечна площа
перерізу проводів (кабелів), що використані у схемі самовільного
підключення, визначається на підставі показів відповідних засобів
вимірювальної  техніки,  повірених  у  терміни,  передбачені
законодавством у сфері метрології, А;
з найменшої сили струму спрацювання опломбованих енергопостачальником комутаційних апаратів, що задіяні у схемі самовільного підключення (за умови, коли зазначена сила струму спрацювання менша сили струму, визначеної виходячи з найменшої поперечної площі перерізу проводів (кабелів), що використані у схемі самовільного підключення до мережі, та допустимого тривалого струму, який може ними протікати згідно з главою 1.3 ПУЕ) А;
з сили струму, визначеної на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології (у разі відсутності даних, достатніх для визначення сили допустимого тривалого струму, що може протікати по колу самовільного підключення).
Час використання самовільного підключення протягом доби приймається рівним 8 год.
( Пункт 3.6 в редакції Постанов НКРЕ N 154 (z0167-07) від 08.02.2007, N 1384 (z0031-09) від 18.12.2008 )
3.7. У разі виявлення у споживача порушень ПКЕЕН (1357-99-п) , зазначених у підпунктах 1-4 пункту 3.1 Методики, сума до сплати має бути зменшена на величину вартості електричної енергії відповідно до виставлених споживачу за період порушення рахунків за точкою (точками) обліку, на якій (яких) було виявлено порушення.
( Абзац перший пункту 3.7 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1338 (z1417-10) від 14.10.2010 )
У разі, коли вартість електричної енергії відповідно до виставлених за період порушення рахунків за точкою (точками) обліку, на якій (яких) було виявлено порушення, менша вартості електричної енергії, оплаченої за період порушення, сума до сплати має бути зменшена на величину вартості оплаченої електричної енергії.
В інших випадках споживачу виписується рахунок на всю розраховану суму.
( Пункт 3.7 в редакції Постанов НКРЕ N 154 (z0167-07) від 08.02.2007, N 1384 (z0031-09) від 18.12.2008 )

4. Складення акта про порушення

4.1. Факт виявлених представниками енергопостачальника електричної енергії за регульованим тарифом (далі - енергопостачальник) порушень споживачем вимог ПКЕЕ (z0417-96) або ПКЕЕН (1357-99-п) оформлюється актом про порушення.
Акт про порушення складається у присутності споживача представниками енергопостачальника, які мають таке право згідно з посадовою інструкцією, пройшли відповідне навчання та інструктаж, після пред'явлення ними службових посвідчень на місці виявлення порушень.
У разі відмови споживача від підписання акта про порушення про це зазначається в акті про порушення. Акт про порушення без підпису споживача вважається дійсним, якщо його підписали три представники енергопостачальника.
Споживачі та представники енергопостачальника під час здійснення перевірки електроустановок мають право здійснювати фото- та відеозйомку для фіксації виявлених порушень, про що зазначається в акті про порушення.
4.2. Акт про порушення оформляється згідно з формою, наведеною в додатку 3.
4.3. Облік бланків актів про порушення ведеться у пронумерованому, прошнурованому та скріпленому печаткою журналі.
4.4. Акти про порушення та документи, що підтверджують факт їх отримання споживачем, повинні зберігатися протягом трьох років від дати оформлення акта про порушення.
4.5. Акт про порушення складається у двох примірниках у присутності споживача або уповноваженого представника споживача в разі виявлення порушень ПКЕЕ (z0417-96) .
Працівники енергопостачальника перед складанням акта про порушення зобов'язані повідомити споживача про його право внести зауваження та заперечення до акта, викласти мотиви своєї відмови від його підписання або підписати його без зауважень та пропозицій.
До акта про порушення сторонами можуть бути додані пояснення, зауваження та докази, перелік яких (за наявності) зазначається в цьому акті.
4.6. В акті про порушення зазначаються всі необхідні для розрахунку згідно з вимогами цієї Методики параметри, що характеризують електроустановку споживача, схему підключення електроустановки споживача та її графічне зображення із зазначенням:
меж балансової належності;
перерізів та матеріалу всіх проводів (кабелів), наявних у схемі підключення;
фазування приладу обліку на дату оформлення акта про порушення.
4.7. В акті про порушення заповнюються всі графи та рядки без пропусків. Виправлення чи підчищення не допускаються. Текст повинен бути однозначним, без можливості подвійного тлумачення.
4.8. Згода або незгода споживача із зафіксованим в акті про порушення фактом пошкодження пломб або розрахункових приладів обліку фіксується в акті про порушення.
( Методику доповнено новою главою 4 згідно з Постановою НКРЕ N 1338 (z1417-10) від 14.10.2010 )
Начальник відділу
регулювання відносин
ліцензіатів із споживачами
І.Городиський

Додаток 1
до Методики визначення
обсягу та вартості
електричної енергії,
не облікованої внаслідок
порушення споживачами правил
користування електричною
енергією

КОЕФІЦІЄНТИ

використання струмоприймачів

------------------------------------------------------------------
|          Тип електрообладнання          | К |
|                              | в |
|-----------------------------------------------------------+----|
|Електродвигуни компресорів, насосів, вентиляторів,     |0,75|
|генераторів, холодильників і таке ін.           |  |
|-----------------------------------------------------------+----|
|Електродвигуни металообробного та деревообробного     |0,25|
|обладнання                         |  |
|-----------------------------------------------------------+----|
|Електродвигуни механізмів безперервного транспорту     |0,7 |
|(транспортери, конвеєри, елеватори та зблоковані з ними  |  |
|механізми)                         |  |
|-----------------------------------------------------------+----|
|Електродвигуни повторно-короткочасного режиму роботи    |0,1 |
|(крани, кран-балки, тельфери)               |  |
|-----------------------------------------------------------+----|
|Зварювальне обладнання                   |0,4 |
|-----------------------------------------------------------+----|
|Нагрівальне обладнання, електричні печі          |0,7 |
|-----------------------------------------------------------+----|
|Внутрішнє освітлення:                   |  |
|при роботі споживача в першу зміну в зимовий період (у разі|  |
|наявності природного освітлення)              |0,4 |
|при роботі споживача в першу зміну в літній період (у разі |  |
|наявності природного освітлення)              |0,3 |
|при роботі споживача в другу зміну в літній період, при  |  |
|двозмінній роботі споживача (у разі наявності природного  |  |
|освітлення)                        |0,5 |
|при роботі споживача в другу зміну в зимовий період, при  |  |
|двозмінній роботі споживача (у разі наявності природного |  |
|освітлення)                        |0,75|
|для третьої зміни, при тризмінній роботі споживача     |1  |
|у разі відсутності природного освітлення          |1  |
|зовнішнє освітлення:                    |  |
|літній період                       |0,4 |
|зимовий період                       |0,7 |
|-----------------------------------------------------------+----|
|Струмоприймачі, що не увійшли в перелік          |0,5 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Методики визначення
обсягу та вартості
електричної енергії,
не облікованої внаслідок
порушення споживачами правил
користування електричною
енергією

КОЕФІЦІЄНТИ

використання потужності

------------------------------------------------------------------
|     Тип помешкання     |       К        |
|                |        вик       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Квартира, окремий будинок або  |       0,2       |
|інший об'єкт споживача, не   |                |
|обладнаний ні електроопаленням, |                |
|ні стаціонарною електроплитою  |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Квартира, окремий будинок або  |       0,3       |
|інший об'єкт споживача, які   |                |
|обладнані стаціонарною     |                |
|електроплитою          |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Квартира, окремий будинок або  |   0,1 (літній період)   |
|інший об'єкт споживача, які   | 0,6 (на період опалення, який |
|обладнані електроопаленням   |    установлюється за    |
|                |розпорядженням місцевої влади) |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Квартира, окремий будинок або  |   0,2 (літній період)   |
|інший об'єкт споживача, які   | 0,6 (на період опалення, який |
|обладнані електроопаленням та  |    установлюється за    |
|стаціонарною електроплитою   |розпорядженням місцевої влади) |
------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до методики визначення
обсягу та вартості
електричної енергії,
не облікованої внаслідок
порушення споживачами
правил користування
електричною енергією
__________________________________________________________________
       (найменування постачальника електричної
       енергії та його структурного підрозділу)
 __________________     "_____" ________________ 20 ____ року
 (місце складення)         (дата складання)

АКТ

про порушення N

   Цей акт складений: __________________________________________
               (прізвища, імена, по батькові,
__________________________________________________________________
   посади представників постачальника електричної енергії,
__________________________________________________________________
            номери посвідчень)
__________________________________________________________________
за участю споживача (уповноваженої ним особи): ___________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові споживача (уповноваженої ним особи))
__________________________________________________________________
   Характеристика об'єкта: _____________________________________
                 (назва об'єкта споживача)
   Перевіркою встановлено,  що  споживач  при  користуванні
електричною енергією за адресою: _________________________________
__________________________________________________________________
        (адреса, за якою виявлене порушення)
порушив: _________________________________________________________
      (докладно вказати вид, обставини і суть порушення)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Схема електропостачання споживача (*):
_______________
(*)Схема електропостачання споживача може бути оформлена як додаток до акта про порушення.
   Дані для визначення обсягу та вартості електричної енергії, 
не облікованої внаслідок порушення споживачем ПКЕЕ або ПКЕЕН:
   1. Відомості про прилади обліку електричної енергії споживача
на дату складання акта
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|Заводський| Позначення |Тип|Покази|Трансформа-|Трансфор-| Дата | Рік |Номінальний| Клас |
| номер  | на схемі |  |   |тори струму| матори |повірки|випуску| струм, А |точності|
|     |  місця  |  |   |      | напруги |    |    |      |    |
|     |встановлення|  |   |      |     |    |    |      |    |
|----------+------------+---+------+-----------+---------+-------+-------+-----------+--------|
|  1   |   2   | 3 | 4  |   5   |  6  |  7  |  8  |   9   |  10  |
|----------+------------+---+------+-----------+---------+-------+-------+-----------+--------|
|     |      |  |   |      |     |    |    |      |    |
|----------+------------+---+------+-----------+---------+-------+-------+-----------+--------|
|     |      |  |   |      |     |    |    |      |    |
|----------+------------+---+------+-----------+---------+-------+-------+-----------+--------|
|     |      |  |   |      |     |    |    |      |    |
|----------+------------+---+------+-----------+---------+-------+-------+-----------+--------|
|     |      |  |   |      |     |    |    |      |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   2. Місце, кількість та тавро установлених пломб (індикаторів)
згідно з актом про збереження пломб та/або актом про пломбування,
їх стан:
   Постачальника електричної енергії: __________________________
   Інших заінтересованих сторін: _______________________________
   Про повірку приладу обліку: _________________________________
   Індикаторів дії впливу постійного (змінного) магнітного або
електричного полів: ______________________________________________
   3. Результати  проведення  вимірів  параметрів  схеми
електропостачання споживача на дату складання акта порушень:
------------------------------------------------------------------
|Ділянка схеми|   Точка   | Матеріал | Переріз |  Струм  |
|самовільного |  вимірювання, | проводу | проводу |споживання,|
| підключення |  зазначена у  | (кабелю) |(кабелю),|   А   |
|       |   схемі   |     | кв.мм |      |
|       |електропостачання|     |     |      |
|       |  споживача  |     |     |      |
|-------------+-----------------+----------+---------+-----------|
|Від вихідних |         |     |     |      |
|клем     |         |     |     |      |
|лічильника  |         |     |     |      |
|-------------+-----------------+----------+---------+-----------|
|До вхідних  |         |     |     |      |
|клем     |         |     |     |      |
|лічильника  |         |     |     |      |
|-------------+-----------------+----------+---------+-----------|
|Самовільне  |         |     |     |      |
|підключення |         |     |     |      |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
| Тип засобу |Інвентаризаційний|     Дата повірки     |
|вимірювальної|   номер   |                |
|  техніки  |         |                |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|       |         |                |
|-------------+-----------------+--------------------------------|
|       |         |                |
|-------------+--------------------------------------------------|
|  Точка на |       Номер пломби, якою було       |
| схемі, де |      опломбовано пакет з кабелем      |
|було вилучено|                         |
|зразок кабелю|                         |
|-------------+--------------------------------------------------|
|       |                         |
|-------------+--------------------------------------------------|
|       |                         |
------------------------------------------------------------------
   4. Опломбовані запобіжники (обмежувальні комутуючі пристрої)
розраховані на струм _____А.
   5. Перелік  струмоприймачів,  приєднаних  споживачем  до
електричної мережі, та режим роботи: _____________________________
__________________________________________________________________
         (найменування струмоприймачів,
__________________________________________________________________
        кількість, потужність, режим роботи)
   Дозволена потужність  споживання  відповідно  до  умов
Договору ___________ кВт.
   Час роботи струмоприймачів протягом доби ________ год.
   6. Схема обліку електричної енергії відновлена, не відновлена
(непотрібне закреслити).
   7. Перелік об'єктів або струмоприймачів, відключених від
електропостачання _______________________________________________.
   8. За виявленими порушеннями споживачу необхідно: ___________
__________________________________________________________________
    (указати заходи з ліквідації виявлених порушень і термін
      виконання (у разі виявлення порушення ПКЕЕ))
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   9. Прилад  обліку  знятий,  укладений  у  пакет,  пакет
опломбований пломбою N _____________________ та вручений споживачу
або вилучений представниками енергопостачальника, замінений при
перевірці, опломбований (необхідне підкреслити).
Акт про пломбування від "_____" ________________ 20 ____ N ______.
   Комісія постачальника електроенергії з розгляду складеного
акта про   порушення    буде    проводити    засідання
"____" _______________ 20___ року за адресою ____________________.
   На засідання комісії запрошується споживач або уповноважена
ним особа. У разі неявки його на засідання комісії цей акт
розглядається без участі споживача або уповноваженої особи.
 Представники постачальника
 електричної енергії: ______________  _________________________
             (підпис)     (ініціали, прізвище)
            ______________  _________________________
             (підпис)     (ініціали, прізвище)
            ______________  _________________________
             (підпис)     (ініціали, прізвище)
 З актом про порушення
 ознайомлений споживач
 або уповноважена
 ним особа:       ______________  ________________________
              (підпис)     (ініціали, прізвище)
 З актом про порушення
 ознайомлені свідки
 (за наявності):    ______________  ________________________
              (підпис)     (ініціали, прізвище)
            ______________  ________________________
              (підпис)     (ініціали, прізвище)
Примітка.
У разі відмови споживача або представника споживача, в присутності якого було складено акт про порушення, від підпису цього акта, в рядку "Споживач або представник споживача (у разі порушення ПКЕЕ)" зазначається: "Від підпису відмовився". Акт про порушення без підпису споживача вважається дійсним, якщо його підписали не менше ніж три представники енергопостачальника.
   Зауваження до складеного акта: ______________________________
_________________________________________________________________.
   До акта про порушення додається: 1. _________________________
                   2. _________________________
                   3. _________________________
   Додаткові відомості: ________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
( Методику доповнено новим Додатком 3 згідно з Постановою НКРЕ N 1338 (z1417-10) від 14.10.2010 )