ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
12.11.2003 № 492
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2003 р.
за № 1172/8493

Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів

( Назва в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019 (v0056500-19) ) ( У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Лист Національного банку № 25-119/1690-9687 від 23.12.2003 (v9687500-03) ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 295 від 23.06.2004 (z0797-04) № 110 від 04.04.2005 (z0446-05) № 280 від 10.08.2005 (z0947-05) № 419 від 10.11.2005 (z1397-05) № 485 від 21.12.2005 (z0023-06) № 236 від 26.06.2006 (z0856-06) № 3 від 08.01.2008 (z0042-08) № 158 від 23.03.2009 (z0321-09) № 4 від 05.01.2010 (z0102-10) № 223 від 30.04.2010 (z0475-10) - Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 705 від 05.11.2014 (v0705500-14) № 421 від 10.09.2010 (z0830-10) № 527 від 06.12.2010 (z1323-10) № 572 від 22.12.2010 (z0096-11) № 145 від 16.05.2011 (z0659-11) № 389 від 09.11.2011 (z1400-11) № 273 від 26.06.2012 (z1186-12) № 291 від 11.07.2012 (z1297-12) № 327 від 03.08.2012 (z1434-12) № 189 від 03.06.2013 (z1058-13) № 212 від 06.06.2013 (z1121-13) № 265 від 12.05.2014 (z0492-14) № 450 від 29.07.2014 (v0450500-14) № 499 від 18.08.2014 (v0499500-14) № 712 від 06.11.2014 (v0712500-14) № 221 від 09.04.2015 (v0221500-15) № 571 від 01.09.2015 (v0571500-15) № 833 від 27.11.2015 (v0833500-15) № 225 від 31.03.2016 (v0225500-16) № 346 від 14.06.2016 (v0346500-16) № 403 від 22.11.2016 (v0403500-16) № 8 від 09.02.2017 (v0008500-17) № 106 від 25.10.2017 (v0106500-17) № 133 від 18.12.2017 (v0133500-17) № 159 від 28.12.2018 (v0159500-18) № 23 від 28.01.2019 (v0023500-19) № 56 від 01.04.2019 (v0056500-19) № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) № 7 від 15.01.2020 (v0007500-20) № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) № 50 від 14.06.2021 (v0050500-21) - зміни опрацьовуються )
Відповідно до статті 7 Закону (679-14) України "Про Національний банк України" і з метою приведення порядку ведення рахунків клієнтів банків у відповідність до вимог Цивільного кодексу України (435-15) та Господарського кодексу України (436-15) Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Інструкцію про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів (додається).
( Пункт 1 в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019 (v0056500-19) )
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Правління Національного банку України від 18.12.98 № 527 (z0819-98) "Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за № 819/3259;
постанову Правління Національного банку України від 22.07.99 № 364 (z0538-99) "Про внесення змін і доповнень до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.08.99 за № 538/3831;
постанову Правління Національного банку України від 14.04.2000 № 146 (z0263-00) "Про внесення змін до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.05.2000 за № 263/4484;
підпункт 2.1 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 17.01.2001 № 18 (z0099-01) "Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти та про внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.02.2001 за № 99/5290;
постанову Правління Національного банку України від 20.03.2001 № 114 (z0309-01) "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 04.04.2001 за № 309/5500;
постанову Правління Національного банку України від 05.12.2001 № 500 (z1057-01) "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.12.2001 за № 1057/6248;
постанову Правління Національного банку України від 11.12.2001 № 505 (z0061-02) "Про посилення контролю за ідентифікацією осіб, з якими банки вступають у договірні відносини", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.01.2002 за № 61/6349;
постанову Правління Національного банку України від 09.01.2002 № 9 (z0014-02) "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття поточних рахунків виборчих фондів та про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10.01.2002 за № 14/6302;
пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 03.04.2002 № 128 (z0553-02) "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.07.2002 за № 553/6841;
постанову Правління Національного банку України від 04.09.2002 № 323 (z0852-02) "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 29.10.2002 за № 852/7140;
пункт 1.3 постанови Правління Національного банку України від 12.02.2003 № 55 (z0126-03) "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за № 126/7447;
постанову Правління Національного банку України від 16.04.2003 № 148 (z0333-03) "Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.04.2003 за № 333/7654;
постанову Правління Національного банку України від 04.06.2003 № 224 (z0472-03) "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11.06.2003 за № 472/7793.
3. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.
5. Постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.
Голова
С.Л. Тігіпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12 листопада 2003 року № 492
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
від 01 квітня 2019 року № 56)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2003 р.
за № 1172/8493

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) , "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (2346-14) , "Про валюту і валютні операції" (2473-19) , іншого законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).
2. Інструкція регулює:
1) порядок відкриття та закриття банками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні (далі - банки) поточних, вкладних (депозитних) рахунків, рахунків умовного зберігання (ескроу) клієнтів банків;
2) порядок відкриття та закриття банками кореспондентських рахунків банкам (резидентам і нерезидентам), філіям іноземних банків;
3) особливості здійснення операцій за окремими рахунками клієнтів, що відкриваються відповідно до законів України.
3. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:
1) банк-кореспондент - банк, філія іноземного банку, що на підставі договору та в порядку, установленому Національним банком, відкриває в іншому банку кореспондентський рахунок;
2) відокремлений підрозділ - філія, відділення, представництво або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи - резидента;
3) вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, які передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.
До вкладних (депозитних) рахунків також належать пенсійні депозитні рахунки, що відкриваються фізичним особам відповідно до Закону України (1057-15) "Про недержавне пенсійне забезпечення" для накопичення заощаджень на виплату пенсії;
4) кореспондентський рахунок - рахунок, що відкривається одним банком іншому банку, філії іноземного банку для здійснення міжбанківських переказів;
5) незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи в науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів, керуючих реалізацією, керуючих реструктуризацією), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем і використовує найману працю не більше ніж чотирьох фізичних осіб;
( Підпункт 5 пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
6) поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
До поточних рахунків також належать рахунки із спеціальним режимом їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України;
7) представництва юридичних осіб - нерезидентів в Україні - іноземні дипломатичні, консульські, торговельні, інші офіційні представництва та установи міжнародних організацій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, представництва іноземних банків, іноземних компаній, фірм, які представляють інтереси юридичних осіб - нерезидентів в Україні;
8) рахунок умовного зберігання (ескроу) - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зарахування на рахунок коштів та перерахування їх / видачі коштів готівкою у випадках, передбачених законодавством України, особі (особам), зазначеній (зазначеним) клієнтом (бенефіціару або бенефіціарам), а в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку - особі (особам), зазначеній (зазначеним) бенефіціаром, якщо це передбачено договором або повернення таких коштів клієнту за настання підстав, передбачених договором;
( Підпункт 8 пункту 3 розділу I доповнено словами згідно з Постановою Національного банку № 50 від 14.06.2021 (v0050500-21) )
9) суб'єкти господарювання - юридичні особи - резиденти і фізичні особи - підприємці;
10) уповноважений працівник банку - працівник банку, на якого відповідно до внутрішніх документів банку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтам.
У цій Інструкції терміни "резидент", "нерезидент" вживаються в значеннях, наведених у Законі України (2473-19) "Про валюту і валютні операції", а термін "підзвітний рахунок" у значенні, наведеному в Податковому кодексі (2755-17) України. Інші терміни, що вживаються в цій Інструкції, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.
( Абзац чотирнадцятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
4. Банки мають право відкривати поточні, вкладні (депозитні) рахунки та рахунки умовного зберігання (ескроу):
1) резидентам України (юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам);
2) нерезидентам України (юридичним особам, представництвам юридичних осіб в Україні, інвестиційним фондам та компаніям з управління активами, що діють від імені таких інвестиційних фондів, фізичним особам).
Банки мають право відкривати кореспондентські рахунки банкам - резидентам і нерезидентам України, філіям іноземних банків.
5. Клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської/підприємницької/інвестиційної/незалежної професійної діяльності/діяльності, яка не пов'язана з підприємницькою, і власних потреб.
Клієнт для відкриття рахунку подає до банку документи, які на час їх подання мають бути чинними (дійсними) та їх оформлення має відповідати вимогам законодавства України.
( Пункт 5 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
6. Банк не має права відмовити у відкритті рахунку, вчинення відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та наданою йому ліцензією, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.
7. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом, і не повинні суперечити вимогам цієї Інструкції.
Договір банківського рахунку, договір банківського вкладу та договір рахунку умовного зберігання (ескроу) укладаються між банком та клієнтом з урахуванням вимог, визначених Законом України (2664-14) "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
Договір, який укладається банком з клієнтом - фізичною особою, може бути підписаний фізичною особою цифровим власноручним підписом.
Текст заяви про відкриття поточного рахунку, рахунку умовного зберігання (ескроу) може бути зазначений у договорі банківського рахунку, договорі рахунку умовного зберігання (ескроу) у довільній формі, але із збереженням реквізитів, передбачених у відповідних додатках до цієї Інструкції.
Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення грошової суми на вкладний (депозитний) рахунок вкладника підтверджено договором банківського вкладу з видачею відповідного документа або ощадного (депозитного) сертифіката.
( Пункт 7 розділу I в редакціїПостанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
8. У договорі банківського вкладу обов'язково зазначаються:
1) вид банківського вкладу;
2) сума, що вноситься або перераховується на вкладний (депозитний) рахунок;
3) строк зберігання коштів (за строковим вкладом);
4) розмір і порядок сплати процентів або доходу в іншій формі, умови перегляду їх розміру, відповідальність сторін;
( Підпункт 5 пункту 8 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
6) інші умови за погодженням сторін.
9. Клієнт (крім фізичної особи, фізичної особи - підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) подає/надсилає до банку під час відкриття поточного рахунку перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи (далі - перелік).
Перелік складається клієнтом у довільній формі або у формі, визначеній банком, та має містити такі обов'язкові реквізити: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) розпорядника рахунку та його підпис. Кількість розпорядників рахунку в переліку не обмежується. Перелік, поданий клієнтом-резидентом, засвідчується підписом керівника (уповноваженої особи) / керівника (уповноваженої особи) організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований. Підпис розпорядника рахунку клієнта не зазначається в переліку, якщо розпорядження рахунком здійснюватиметься лише за допомогою систем дистанційного обслуговування.
Вимоги до переліку, який подається/надсилається клієнтом-нерезидентом до банку під час відкриття поточного рахунку, а також форма переліку, порядок подання/надсилання клієнтами переліку, унесення змін до переліку встановлюються банком самостійно у внутрішніх документах.
( Пункт 9 розділу I в редакції Постанов Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) , № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
9-1. Вимоги, визначені в пункті 9 розділу I цієї Інструкції, застосовуються під час відкриття банками кореспондентських рахунків банкам-резидентам.
( Пункт розділу I в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
9-2. Розпорядження рахунками фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється за розпорядженням власника або за його дорученням на підставі довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, - іншими уповноваженими на це особами. Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує.
Довіреність, засвідчена уповноваженим працівником банку, може містити право довірених осіб відкривати/розпоряджатися/закривати рахунки клієнта у цьому банку.
Під час здійснення операцій за рахунками фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, використовується зразок підпису власника рахунку / довіреної особи, зазначений у договорі банківського рахунку / довіреності або в іншому документі, визначеному внутрішніми положеннями банку.
( Пункт розділу I в редакції Постанов Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) , № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
9-3. Фізична особа має право зробити відповідне розпорядження банку щодо коштів, що їй належать, на випадок своєї смерті (далі - розпорядження). На розпорядженні клієнта, яке складається у формі окремого документа або є додатком до договору, має бути зазначена дата його складання. Розпорядження засвідчується підписом уповноваженого працівника банку і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.
Дія розпорядження може бути повністю або частково скасована заповітом відповідно до статті 1228 Цивільного кодексу України (435-15) .
Банк здійснює виплату вкладу (частини вкладу) спадкоємцю власника поточного/вкладного (депозитного) рахунку на підставі документів, визначених законодавством України.
( Пункт розділу I в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
9-4. Копії документів, які подаються до банку для відкриття рахунку, мають бути засвідчені в установленому законодавством України порядку.
Уповноважений працівник банку має право засвідчувати своїм підписом копії документів, які подаються для відкриття рахунків, якщо клієнт пред'явив оригінали цих документів.
Документи, видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, подані для відкриття рахунків, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.
( Пункт розділу I в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
10. Банк формує справу з юридичного оформлення рахунку з документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, а також інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України (361-20) "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу (далі - законодавство з питань фінансового моніторингу), та документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта. Порядок зберігання документів у справі з юридичного оформлення рахунку банк встановлює самостійно згідно з його внутрішніми документами.
Справа з юридичного оформлення рахунку клієнта банку після його закриття має зберігатися банком протягом строку, установленого законодавством з питань фінансового моніторингу.
( Пункт 10 розділу I в редакціїПостанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
11. Відкриття нового рахунку клієнту, який уже має в цьому банку рахунок, був ідентифікований та верифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, може здійснюватися банком на підставі поданих клієнтом за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем документів в електронній формі.
11-1. Банк має право відкрити рахунок клієнту, який не має рахунків у цьому банку, на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) документів під час віддаленого встановлення ділових відносин із дотриманням вимог, установлених нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу.
( Розділ I доповнено новим пунктом 11-1 згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ; в редакціїПостанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
11-2. Особа, яка відкриває рахунок, має право пред'явити уповноваженому працівнику банку е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон/е-свідоцтво про народження/дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка "Дія".
( Розділ I доповнено новим пунктом 11-2 згідно з Постановою Національного банку № 50 від 14.06.2021 (v0050500-21) )
12. Вимоги щодо створення, зберігання електронних документів та використання цифрового власноручного підпису фізичною особою, електронних підписів під час відкриття та закриття банками рахунків клієнтів у випадках, передбачених цією Інструкцією, регулюються Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) та нормативно-правовими актами Національного банку з питань застосування цифрового власноручного підпису, електронного підпису в банківській системі України.
( Пункт 12 розділу I в редакціїПостанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
13. Банк має право відмовити клієнту в обслуговуванні рахунку у випадках, передбачених законодавством України і договором.
Банки та їх клієнти зобов'язані дотримуватися вимог законодавства України з питань відкриття та закриття рахунків і цієї Інструкції.
Банки та їх клієнти несуть відповідальність, передбачену законодавством України, за порушення зазначених вимог.
14. За поточними рахунками, що відкриваються банками клієнтам-резидентам у національній валюті, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
( Абзац перший пункту 14 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) , № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб - резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов'язані із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.
( Абзац третій пункту 14 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 7 від 15.01.2020 (v0007500-20) )
Особливості здійснення операцій за рахунками окремих клієнтів визначаються у положеннях цієї Інструкції, якими встановлюються особливості порядку їх відкриття.
Клієнти банків здійснюють валютні операції за рахунками відповідно до валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку з питань здійснення операцій з валютними цінностями.
15. Банки відкривають рахунки юридичним особам - нерезидентам та представництвам юридичних осіб - нерезидентів в Україні (включаючи представництва іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції на території України) за умови подання копії документа про їх взяття на облік у контролюючому органі. Ця вимога не поширюється на кореспондентські рахунки, що відкриваються банкам-нерезидентам у банках України.
( Пункт 15 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
15 1. Банк під час відкриття рахунку фізичній особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, або фізичній особі, яка має статус особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, отримує відомості про взяття цієї особи на облік у контролюючому органі з даних про взяття на облік як платників податків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, що оприлюднені на офіційному вебсайті Державної податкової служби України.
( Розділ I доповнено новим пунктом 15-1згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
16. Банк зобов'язаний:
1) надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про відкриття або закриття рахунку клієнта банку - платника податків та проводити видаткові операції за рахунком такого клієнта в порядку, визначеному статтею 69 Податкового кодексу України (2755-17) .
Особа, яка відкриває рахунок фізичній особі (власник рахунку / представник власника рахунку / особа, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), зобов'язана письмово повідомити банк про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність;
2) перевірити під час відкриття або закриття рахунку фізичної особи наявність інформації про внесення такої особи до Єдиного реєстру боржників.
Банк надсилає повідомлення у встановленому законодавством України порядку органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю про відкриття або закриття рахунку клієнта - фізичної особи, внесеної до Єдиного реєстру боржників, у день відкриття або закриття рахунку;
3) повідомити державного виконавця, приватного виконавця про відкриття рахунку клієнту, щодо якого є публічне обтяження рухомого майна, накладене державним виконавцем, приватним виконавцем.
( Абзац перший підпункту 3 пункту 16 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
З метою забезпечення повідомлення державного виконавця, приватного виконавця:
банк передає клієнту письмове повідомлення про відкриття нового рахунку клієнту та вимагає від клієнта письмове підтвердження про його отримання;
клієнт передає державному виконавцю, приватному виконавцю зазначене повідомлення;
клієнт передає до банку документи, що підтверджують отримання державним виконавцем, приватним виконавцем повідомлення про відкриття нового рахунку клієнту, щодо якого є публічне обтяження рухомого майна;
( Абзац п'ятий підпункту 3 пункту 16 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
4) повідомити державного або приватного виконавця про відкриття кореспондентського рахунку банку-кореспондента, щодо якого є публічне обтяження рухомого майна, накладене державним або приватним виконавцем, та зупинити власні видаткові операції банку-кореспондента з такого рахунку на суму обтяження. Повідомлення про відкриття кореспондентського рахунку банк зобов'язаний видати уповноваженій особі банку-кореспондента під підпис для його надання державному або приватному виконавцю. Банк-кореспондент зобов'язаний подати до банку документи, що підтверджують отримання державним або приватним виконавцем повідомлення про відкриття кореспондентського рахунку.
Відновлення власних видаткових операцій за кореспондентським рахунком банку-кореспондента здійснюється відповідно до законодавства України;
5) подати повідомлення про відкриття/закриття рахунку політичної партії / місцевої організації політичної партії до Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції, у строк, визначений статтею 14 Закону (2365-14) України "Про політичні партії в Україні".
( Підпункт 5 пункту 16 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
17. Днем відкриття поточного/кореспондентського рахунку клієнта вважається дата, що зазначена банком на заяві про відкриття цього рахунку в розділі "Відмітки банку" або в договорі про встановлення кореспондентських відносин.

II. Ідентифікація та верифікація клієнтів

18. Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки та встановлювати кореспондентські відносини з банками-оболонками, а також із банками та іншими фінансовими установами-нерезидентами, щодо яких відомо, що вони підтримують кореспондентські відносини з банками-оболонками. Банк відкриває рахунок клієнту лише після здійснення його ідентифікації та верифікації, а також інших заходів, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу. Ідентифікація та верифікація клієнта не здійснюється в разі вчинення правочинів між банками, зареєстрованими в Україні.
( Пункт 18 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) , № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
19. Ідентифікація і верифікація клієнта - власника рахунку/представника власника рахунку/довіреної особи/розпорядника рахунку/особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи, здійснюється банком відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.
( Пункт 19 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
20. Повторна ідентифікація та верифікація клієнта (його представника) не є обов'язковою під час відкриття рахунку, якщо ця особа раніше була ідентифікована та верифікована згідно з вимогами законодавства з питань фінансового моніторингу, за умови відсутності у банку підозр та/або підстав вважати, що наявні документи, дані та/або інформація про клієнта (представника клієнта) є нечинними (недійсними) та/або неактуальними.
( Пункт 20 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) , № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
21. Банк зобов'язаний з метою здійснення ідентифікації і верифікації суб'єкта господарювання під час укладення договору банківського вкладу, договору банківського рахунку, договору рахунку умовного зберігання (ескроу) отримувати відомості, що містяться про суб'єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), та установчі документи юридичних осіб у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів. Банк отримує установчі документи юридичної особи шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданим/введеним представником юридичної особи. Банк зберігає отримані з Єдиного державного реєстру відомості про суб'єкта господарювання та установчі документи юридичної особи в порядку, визначеному внутрішніми документами банку.
( Пункт 21 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
22. Суб'єкт господарювання/банк-резидент зобов'язаний повідомляти банк про внесення змін до відомостей про нього, які містяться в Єдиному державному реєстрі, та установчих документів юридичних осіб у порядку, визначеному договором банківського рахунку/договором про встановлення кореспондентських відносин.
Юридична особа-нерезидент, представництво юридичної особи-нерезидента в Україні зобов'язані повідомляти банк про внесення змін до їх реєстраційних документів у порядку, визначеному договором банківського рахунку.
( Пункт 22 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
23. Банк зобов'язаний ідентифікувати та верифікувати нового розпорядника рахунком, якщо під час обслуговування рахунку власник рахунку надає право розпорядження рахунком іншому представникові.
( Пункт 23 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
24. Банк під час укладення договору банківського вкладу або договору банківського рахунку на користь третьої особи здійснює ідентифікацію та верифікацію особи/представника такої особи, яка відкриває рахунок, а особи, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, - під час пред'явлення цією особою до банку першої вимоги або вираження нею іншим способом наміру використати цей рахунок.
( Пункт 24 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
25. Клієнт має право використовувати ідентифікаційні дані, отримані банком під час здійснення його ідентифікації та верифікації, під час отримання послуг, передбачених нормативно-правовим актом Національного банку з питань функціонування системи BankID Національного банку.
( Пункт 25 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 26 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 27 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 28 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 29 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 30 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 31 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 32 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 33 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 34 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 35 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 36 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )

III. Порядок відкриття поточних рахунків суб'єктам господарювання, юридичним особам - нерезидентам та представництвам юридичних осіб - нерезидентів в Україні

37. Відкриття поточного рахунку суб'єкту господарювання, юридичній особі - нерезиденту, представництву юридичної особи - нерезидента в Україні, що не має в цьому банку рахунків, здійснюється в такому порядку.
Особа, яка від імені клієнта відкриває поточний рахунок, має:
1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів (далі - паспорт або інший документ, що посвідчує особу), та надати документи, що підтверджують її повноваження. Фізична особа - резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
2) подати документи, визначені в розділі III цієї Інструкції.
Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
Банк відкриває поточний рахунок суб'єкту господарювання / юридичній особі - нерезиденту / представництву юридичної особи - нерезидента в Україні, який/яка/яке вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований та верифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, за умови подання клієнтом заяви про відкриття поточного рахунку та укладення договору банківського рахунку. Додатково подається клопотання юридичної особи - резидента, якщо відкривається поточний рахунок її відокремленому підрозділу.
( Абзац шостий пункту 37 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
38. Банк відкриває поточний рахунок юридичній особі-резиденту, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), підписаної керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою.
( Пункт 38 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
39. Банк відкриває поточний рахунок відокремленому підрозділу юридичної особи - резидента, який не має рахунків у цьому банку, на підставі таких документів:
1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2). Заяву підписує керівник відокремленого підрозділу або інша уповноважена на це особа;
2) клопотання юридичної особи - резидента або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску. До банку подається одне клопотання юридичної особи в разі одночасного відкриття поточних рахунків кільком відокремленим підрозділам цієї юридичної особи з вищезазначеною інформацією і переліком відокремлених підрозділів та копій цього клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокремленим підрозділом;
3) копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ.
40. Фізична особа - підприємець, яка не має рахунків у цьому банку, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
( Абзац перший пункту 40 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
Банк відкриває поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі - підприємцю на підставі заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), що підписана фізичною особою - підприємцем або її представником.
41. Банк відкриває поточний рахунок юридичній особі - нерезиденту, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:
1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2);
( Підпункт 1 пункту 41 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) , № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
2) копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку;
3) копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати рахунок / документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку. У разі видачі юридичною особою - нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена в установленому законодавством України порядку.
( Абзац п'ятий пункту 41 розділу III виключено на підставі Постанови Національного банку № 50 від 14.06.2021 (v0050500-21) )
42. Банк відкриває поточний рахунок іноземному дипломатичному, консульському, торговельному, іншому офіційному представництву, що користується імунітетом і дипломатичними привілеями, на підставі заяви представництва про відкриття поточного рахунку (додаток 2).
Представництво, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску. Інформацію про те, що представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".
( Пункт 42 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 50 від 14.06.2021 (v0050500-21) )
43. Банк відкриває поточний рахунок представництву юридичної особи - нерезидента, яке не займається підприємницькою діяльністю на території України та не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:
1) заяви представництва про відкриття поточного рахунку (додаток 2);
2) копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку;
3) копії свідоцтва про реєстрацію представництва юридичної особи - нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України. Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації такий документ не подають. Банк отримує відомості про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації з Єдиного державного реєстру;
( Підпункт 3 пункту 43 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
4) копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання тією або іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку.
Представництво юридичної особи - нерезидента, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва юридичної особи - нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску.
Інформацію про те, що представництво юридичної особи - нерезидента не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".
44. Банк відкриває поточний рахунок представництву іноземного банку на підставі таких документів:
1) заяви представництва про відкриття поточного рахунку (додаток 2);
2) копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля положення про представництво іноземного банку, засвідченої в установленому законодавством України порядку;
3) копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку.
Представництво іноземного банку, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва іноземного банку на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску.
Інформацію про те, що представництво іноземного банку не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".
45. Банк відкриває поточний рахунок організації або установі для впровадження програм та проектів міжнародної технічної допомоги на підставі таких документів:
1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2);
( Підпункт 2 пункту 45 розділу III виключено на підставі Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
3) копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання тією або іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку;
4) копії реєстраційної картки програми або проекту та копії свідоцтва про акредитацію організації або установи - виконавця програми чи проекту, яка підтверджує статус виконавця програми або проекту, засвідченої уповноваженим органом державної влади України.
Представництво донорської установи замість зазначених у підпункті 4 пункту 45 розділу III цієї Інструкції документів подає засвідчену уповноваженим органом державної влади України копію посвідчення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні.
46. Банк відкриває поточний рахунок організації або установі для впровадження програм і проектів міжнародної допомоги відповідно до міжнародних угод між Україною та іноземними державами про надання допомоги Україні на підставі таких документів:
1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2);
2) листа-клопотання відповідного органу, який уповноважений на виконання від України міжнародної угоди;
3) копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку;
4) копії документа про акредитацію організації або установи - виконавця програми чи проекту, що підтверджує її статус як виконавця програми або проекту, засвідченої в установленому законодавством України порядку, та копії програми або проекту міжнародної допомоги.
47. Банк відкриває поточний рахунок представництву юридичної особи - нерезидента, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України, на підставі таких документів:
1) клопотання юридичної особи - нерезидента про відкриття представництву поточного рахунку;
2) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2);
3) копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, якій належить представництво / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку;
4) копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку.
Представництво, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску.
Інформацію про те, що представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".
48. Банк відкриває поточні рахунки Організації Об'єднаних Націй, що здійснює свою діяльність відповідно до Конвенції ООН "Про привілеї та імунітети Об'єднаних Націй" (від 13 лютого 1946 року) (далі - ООН), спеціалізованим установам ООН, що здійснюють свою діяльність відповідно до Конвенції ООН "Про привілеї та імунітети спеціалізованих установ" (995_170) (від 21 листопада 1947 року), та міжнародним фінансовим установам, які здійснюють свою діяльність на підставі міжнародних програм і домовленостей, підтриманих (гарантованих) Кабінетом Міністрів України, що спрямовані на підтримку економіки України, та міжнародні організації, які здійснюють свою діяльність відповідно до Конвенції "Про правовий статус, привілеї та імунітети міждержавних економічних організацій, які діють в певних галузях співробітництва" (986_012) (від 05 грудня 1980 року) (далі - МФО) на підставі заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2).
( Абзац перший пункту 48 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 50 від 14.06.2021 (v0050500-21) ) ( Абзац другий пункту 48 розділу III виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
МФО, яка здійснює емісію облігацій на території України, додатково подає копію дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на здійснення такою МФО емісії облігацій. Інформація про те, що МФО відкриває рахунок для проведення операцій, пов'язаних з емісією облігацій на території України, обов'язково зазначається в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".
Між банком і ООН, спеціалізованою установою ООН, МФО укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
( Абзац третій пункту 48 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 50 від 14.06.2021 (v0050500-21) )
Режим поточного рахунку, відкритого ООН та спеціалізованим установам ООН, не обмежується жодним фінансовим контролем, правилами або мораторієм будь-якого виду відповідно до розділу 5 Конвенції ООН "Про привілеї та імунітети Об'єднаних Націй" (995_150) (від 13 лютого 1946 року) та розділу 7 Конвенції ООН "Про привілеї та імунітети спеціалізованих установ" (995_170) (від 21 листопада 1947 року).
( Пункт 48 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національного банку № 50 від 14.06.2021 (v0050500-21) )
Вкладний (депозитний) рахунок відкривається спеціалізованій установі ООН, МФО на підставі договору банківського вкладу.

IV. Особливості відкриття поточних рахунків клієнтів та здійснення операцій за ними

49. Відкриття поточного рахунку клієнтам, особливості відкриття яким визначено в розділі IV цієї Інструкції та які не мають рахунків у цьому банку, здійснюється в такому порядку.
Особа, яка від імені клієнта відкриває поточний рахунок, має:
1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та надати документи, що підтверджують її повноваження. Фізична особа-резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
2) подати документи, визначені в розділі IV цієї Інструкції.
Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
( Пункт 49 в редакції Постанови Національного банку № 50 від 14.06.2021 (v0050500-21) )
49-1. Банк відкриває поточний рахунок для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, на підставі таких документів:
1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), що підписана уповноваженою учасниками договору особою;
2) копії договору про ведення спільної діяльності;
3) рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право відкриття рахунку та право розпорядження цим рахунком, що оформляється у формі довіреності;
4) копії документа, що підтверджує взяття на облік у контролюючому органі договору про спільну діяльність без створення юридичної особи.
Кошти за цим рахунком використовуються відповідно до порядку, установленого для використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання.
( Пункт в редакції Постанови Національного банку № 50 від 14.06.2021 (v0050500-21) )
50. Банк відкриває окремий поточний рахунок управителю за договором управління майном згідно з порядком, установленим для суб'єктів господарювання.
Управитель додатково подає копію договору управління майном.
До банку у випадках, коли законодавством України передбачено взяття на облік договору управління майном у контролюючому органі, подається копія документа, що підтверджує взяття на облік у контролюючому органі договору управління майном.
51. Банк відкриває поточний рахунок військовій частині, установі й організації Збройних Сил України та іншому утвореному відповідно до законів України військовому формуванню (далі - військове формування), які не мають у цьому банку рахунків, на підставі таких документів:
1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2). Заяву підписує уповноважена на це особа;
2) копії довідки відповідного центрального органу виконавчої влади, що підтверджує присвоєння коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - код за ЄДРПОУ);
3) копії документа, що підтверджує взяття військового формування на облік відповідним контролюючим органом;
4) копії документа, що підтверджує взяття військового формування на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску.
52. Клієнти мають право відкривати лише один поточний рахунок для формування статутного/складеного капіталу або пайового/неподільного фонду суб'єкта господарювання - юридичної особи (у національній та/або іноземній валюті).
Банк відкриває поточний рахунок для формування статутного/складеного капіталу або пайового/неподільного фонду суб'єкта господарювання - юридичної особи (крім банків) на підставі таких документів:
1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), що підписана особою, уповноваженою на відкриття рахунку засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи. Інформація про те, що рахунок відкривається для формування статутного/складеного капіталу або пайового/неподільного фонду суб'єкта господарювання - юридичної особи зазначається в заяві про відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація";
2) одного примірника оригіналу установчого документа або його копії, засвідченої в установленому законодавством України порядку. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу акціонерного товариства замість установчого документа подається договір/рішення засновників (учасників) про створення акціонерного товариства або його копія, засвідчена в установленому законодавством України порядку;
3) рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право відкриття та розпорядження рахунком новостворюваної юридичної особи, що оформляється у формі довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку [якщо хоча б одним із засновників (учасників) є фізична особа]. Замість оригіналу довіреності до банку може бути подана її копія, засвідчена в установленому законодавством України порядку.
53. Банк відкриває поточний рахунок для формування статутного капіталу господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, на підставі таких документів:
1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2). Інформація про те, що рахунок відкривається для формування статутного капіталу господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, зазначається в рядку "Додаткова інформація" заяви про відкриття поточного рахунку;
2) одного примірника оригіналу установчого документа або його копії, засвідченої в установленому законодавством України порядку. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу акціонерного товариства замість установчого документа подається рішення про намір заснувати акціонерне товариство або його копія, засвідчена в установленому законодавством України порядку;
3) довіреності або копії довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої в установленому законодавством України порядку. Якщо рахунок відкривається особисто засновником (учасником), то цей документ не вимагається.
На рахунки, передбачені в пунктах 52, 53 розділу IV цієї Інструкції, зараховуються кошти засновників (учасників) для формування статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду новостворюваної юридичної особи до її державної реєстрації як юридичної особи. Цей рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком документів, передбачених у пункті38 розділу III цієї Інструкції, та отримання банком повідомлення-відповіді або корінця повідомлення про взяття рахунку на облік контролюючим органом за місцезнаходженням суб'єкта господарювання - юридичної особи. Рахунок закривається в разі відмови в державній реєстрації суб'єкта господарювання - юридичної особи на підставі письмового звернення із зазначенням підстав закриття рахунку, підписаного особою, уповноваженою засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи на закриття рахунку, а кошти перераховуються засновникам (учасникам). Письмове звернення із зазначенням підстав закриття рахунку підписується особою, яка є єдиним засновником (учасником) суб'єкта господарювання або уповноваженою нею особою.
( Абзац п'ятий пункту 53 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
54. Банк відкриває рахунок для формування статутного капіталу новостворюваного банку на підставі таких документів:
1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), що підписана уповноваженою особою юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність;
2) одного примірника оригіналу договору/рішення про створення банку або його копії, засвідченої в установленому законодавством України порядку. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу новостворюваного кооперативного банку подається витяг із протоколу зборів засновників (учасників) з рішенням про визначення особи, уповноваженої укладати договори і діяти від імені засновників (учасників) банку, засвідчений в установленому законодавством України порядку.
Рахунок використовується для акумулювання коштів засновників (учасників) новостворюваного банку та їх переказу на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному банку для формування статутного капіталу. Банк закриває цей рахунок на підставі заяви про закриття рахунку, що підписана уповноваженою особою юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, після внесення відомостей про юридичну особу до Державного реєстру банків або в разі відмови Національного банку в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, після повернення коштів засновникам (учасникам).
55. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) під час відкриття накопичувального рахунку для перехідного банку подає до Національного банку такі документи:
1) заяву про відкриття накопичувального рахунку, що підписана уповноваженою особою Фонду;
2) копію рішення Фонду про створення перехідного банку.
Рахунок використовується для формування статутного капіталу перехідного банку. Цей рахунок закривається після отримання перехідним банком банківської ліцензії на підставі заяви про закриття рахунку, що підписана уповноваженою особою Фонду, у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку про міжбанківські перекази коштів в Україні в національній валюті. Залишок коштів із накопичувального рахунку перераховується уповноваженою особою Фонду на відкритий нею кореспондентський рахунок перехідного банку.
56. Фонд під час відкриття накопичувального рахунку для здійснення процедури ліквідації банку подає до Національного банку такі документи:
1) заяву про відкриття накопичувального рахунку, що підписана уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку;
2) копію рішення Фонду про початок процедури ліквідації банку та делегування повноважень ліквідатора банку.
Накопичувальний рахунок використовується для здійснення операцій, передбачених нормативно-правовим актом Фонду з питань виведення неплатоспроможних банків з ринку.
Накопичувальний рахунок закривається на підставі заяви про закриття рахунку, що підписана уповноваженою особою Фонду в разі закінчення процедури ліквідації банку та затвердження ліквідаційного балансу.
57. Банк відкриває поточний рахунок фізичній особі для провадження незалежної професійної діяльності на підставі таких документів:
1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2);
2) копії документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності (свідоцтво про реєстрацію / дозвіл / сертифікат / посвідчення).
( Абзац четвертий пункту 57 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) ) ( Абзац п'ятий пункту 57 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
58. Банк відкриває окремий поточний рахунок приватному нотаріусу в порядку, передбаченому пунктом 57 розділу IV цієї Інструкції., з метою вчинення нотаріальних дій з прийняття в депозит грошової суми.
Зазначений рахунок використовується виключно для здійснення розрахунків, визначених законодавством України, що регулює діяльність нотаріусів.
( Пункт 58 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
59. Банк відкриває окремі поточні рахунки приватному виконавцю в порядку, передбаченому пунктом 57 розділу IV цієї Інструкції, для здійснення примусового виконання рішень.
( Абзац перший пункту 59 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
Зазначені рахунки використовуються виключно для:
1) обліку депозитних сум і зарахування стягнутих із боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам;
2) зарахування коштів виконавчого провадження;
3) зарахування винагороди.
Видаткові операції за поточними рахунками приватного виконавця, призначеними для обліку депозитних сум, зарахування стягнутих із боржників коштів у національній та іноземній валютах та коштів виконавчого провадження, здійснюються в порядку, визначеному Законом України (1404-19) "Про виконавче провадження".
( Абзац сьомий пункту 59 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
Банк, у якому відкриті поточні рахунки приватному виконавцю для зберігання стягнутих із боржника коштів і коштів авансування витрат виконавчого провадження, у разі припинення права на здійснення діяльності приватного виконавця зобов'язаний переказати залишок коштів на таких рахунках на відповідні поточні рахунки іншого приватного виконавця або відповідного органу державної виконавчої служби, якому передано виконавчі провадження для продовження вчинення виконавчих дій. Приватний виконавець після проведення завершальних операцій закриває поточні рахунки в порядку, визначеному в розділі XIV цієї Інструкції.
60. Банк відкриває поточний (спеціальний) рахунок юридичній особі для здійснення процедури санації на підставі таких документів:
1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), підписаної керуючим санацією;
2) копії ухвали суду про введення процедури санації, засвідченої в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку.
Поточний (спеціальний) рахунок використовується для здійснення операцій, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства (2597-19) .
( Пункт 60 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
60-1. Банк відкриває поточний (спеціальний/окремий) рахунок арбітражному керуючому (керуючому реструктуризації, керуючому реалізацією) для проведення процедури реструктуризації боргів/погашення боргів боржника - фізичної особи/фізичної особи-підприємця на підставі таких документів:
1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), підписаної керуючим реструктуризацією/керуючим реалізацією;
2) копії ухвали суду про відкриття провадження в справі про неплатоспроможність боржника - фізичної особи (фізичної особи-підприємця) та введення процедури реструктуризації боргів боржника/про визнання боржника - фізичної особи (фізичної особи-підприємця) банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника, засвідченої в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку.
Ці рахунки використовуються для здійснення операцій, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.
Банк, у якому відкрито поточний (спеціальний/окремий) рахунок для розрахунків з кредиторами, зобов'язаний у разі відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень переказати кошти з такого рахунку на рахунок нового арбітражного керуючого, призначеного господарським судом для виконання повноважень керуючого реструктуризацією або керуючого реалізацією майна боржника.
( Пункт 60-1 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
61. Юридична особа у випадках, визначених законодавством України, може відкрити поточний рахунок з правом розпорядження ним іншими юридичними особами.
Юридична особа для відкриття цього рахунку подає до банку документи, зазначені в пункті 37 та 38 розділу III цієї Інструкції.
( Абзац другий пункту 61 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Абзац третій пункту 61 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )

V. Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам для власних потреб

62. Банк відкриває поточний рахунок фізичній особі, яка не має в цьому банку рахунків, у такому порядку:
1) фізична особа пред'являє уповноваженому працівникові банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізичні особи - резиденти додатково мають пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
2) фізична особа, яка займається підприємницькою та/або незалежною професійною діяльністю, зобов'язана зазначити про свій статус підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, у заяві про відкриття поточного рахунку (додаток 3) у рядку "Додаткова інформація";
( Підпункт 2 пункту 62 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) ) ( Підпункт 3 пункту 62 розділу V виключено на підставі Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
4) фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 3);
5) між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.
63. Банк відкриває поточні рахунки на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) за зверненням їх законних представників - батьків (усиновлювачів) або опікунів у порядку, установленому в пункті 62 розділу V цієї Інструкції, за умови пред'явлення законним представником малолітньої особи паспорта або іншого документа, що посвідчує особу законного представника, та документів, що дають змогу банку ідентифікувати цю малолітню особу - свідоцтва про народження малолітньої особи або іншого документа, що посвідчує малолітню особу. Опікун також має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи (відповідне посвідчення, рішення суду тощо). Додатково подаються документи, видані відповідними контролюючими органами, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, якщо малолітня особа та її законний представник є резидентами України.
Коштами на поточному рахунку, відкритому на ім'я малолітньої особи, розпоряджаються її батьки (усиновителі) або опікуни після здійснення банком ідентифікації та верифікації цих осіб.
( Пункт 63 розділу V в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
64. Банк відкриває поточний рахунок неповнолітній особі віком від 14 до 18 років, яка не має в цьому банку рахунків, у порядку, визначеному в пункті 62 розділу V цієї Інструкції.
Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися внесеними нею коштами на рахунок, відкритий нею на своє ім'я, а також заробітною платою (заробітком), стипендією або іншими доходами, що надходять на її рахунок.
( Пункт 64 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
Неповнолітня особа розпоряджається коштами, унесеними на поточний рахунок неповнолітньої особи будь-якою іншою особою, за згодою органу опіки та піклування і батьків (усиновителів) або піклувальників.
( Пункт 64 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
65. Банк відкриває поточний рахунок фізичній особі, а також неповнолітній особі, яка вже має в цьому банку рахунок, була ідентифікована та верифікована банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, у такому порядку:
1) фізична особа пред'являє уповноваженому працівникові банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
2) заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 3);
3) між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.
66. Банк відкриває поточний рахунок за зверненням однієї фізичної особи на ім'я іншої фізичної особи на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку.
( Абзац перший пункту 66 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
Відкриття поточного рахунку однією фізичною особою іншій фізичній особі на підставі довіреності здійснюється в порядку, визначеному в пункті 62 розділу V цієї Інструкції, за умови пред'явлення довіреною особою паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та подання довіреності (копії довіреності), засвідченої в установленому законодавством України порядку (крім довіреності, яка засвідчена уповноваженим працівником банку та зберігається у справі з юридичного оформлення рахунку). Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу банку ідентифікувати особу, на ім'я якої відкривається рахунок. Довірена особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Довірена особа додатково має подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків фізичної особи, на ім'я якої відкривається рахунок, якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-резидента, на ім'я якої відкривається рахунок. Ця копія має бути засвідчена в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку.
( Абзац другий пункту 66 розділу V в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
Фізична особа, на ім'я якої відкрито поточний рахунок (власник рахунку), під час першого звернення до банку з метою використання рахунку має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа - резидент додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, який засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
( Абзац четвертий пункту 66 розділу V виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
67. Фізична особа має право відкрити поточний рахунок на користь третьої особи в такому порядку:
( Абзац перший пункту 67 розділу V в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
1) фізична особа, яка відкриває рахунок, пред'являє уповноваженому працівникові банку свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Якщо ця фізична особа є резидентом, то вона додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
2) фізична особа, яка відкриває рахунок, заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 3);
3) між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.
Фізична особа, на користь якої відкрито рахунок, під час першого звернення до банку з метою використання рахунку має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа - резидент додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
( Абзац п'ятий пункту 67 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
68. Банк відкриває поточні рахунки фізичним особам для здійснення деяких видів виплат (заробітної плати, дивідендів, стипендій, пенсій, соціальної допомоги, повернення надлишково сплачених сум, інших виплат) за зверненням суб'єкта господарювання, який укладає з банком договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.
Суб'єкт господарювання для відкриття рахунків фізичним особам через свого представника (фізична особа - підприємець може подати зазначені нижче документи особисто) подає до банку такі документи:
1) заяву про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб (додаток 4);
2) перелік фізичних осіб, на користь яких відкриваються рахунки, із зазначенням ідентифікаційних даних цих осіб.
Суб'єкт господарювання, який має відкритий рахунок у цьому банку, для відкриття поточних рахунків фізичним особам може подавати до банку зазначені в пункті 68 розділу V цієї Інструкції документи в електронній формі засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, якщо це передбачено договором банківського рахунку.
Банк і суб'єкт господарювання укладають договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.
Видаткові операції за такими рахунками здійснюються після звернення фізичної особи до банку, пред'явлення нею документів, що дають змогу банку верифікувати клієнта, та укладення договору банківського рахунку.
69. Банк відкриває фізичній особі окремий поточний рахунок для зарахування виключно заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законодавством України соціальних виплат у порядку, визначеному в пункті 62 розділу V цієї Інструкції, або використовує вже відкритий для цих цілей рахунок (далі у цьому пункті - окремий рахунок).
Клієнт зобов'язаний під час відкриття окремого рахунку в заяві про відкриття поточного рахунку (додаток 3) у рядку "Додаткова інформація" зазначити, що рахунок відкривається для зарахування заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законодавством України соціальних виплат. Така інформація для діючого поточного рахунку зазначається в додатковому договорі до договору банківського рахунку.
70. Банк-резидент відкриває окремий поточний рахунок фізичній особі-нерезиденту - отримувачу доходів у порядку, установленому в пункті 62 розділу V цієї Інструкції для зарахування доходів з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом і підлягають оподаткуванню відповідно до Податкового кодексу України (2755-17) .
( Абзац перший пункту 70 розділу V в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
У договорі банківського рахунку про відкриття окремого поточного рахунку фізичній особі - нерезиденту має бути обумовлено:
1) зарахування на рахунок виключно доходів із джерелом їх походження в Україні, що виплачуються фізичній особі - нерезиденту іншим нерезидентом і підлягають оподаткуванню;
2) подання фізичною особою - нерезидентом (власником рахунку) розрахункових документів на здійснення видаткових операцій з одночасним поданням платіжного доручення на перерахування сум податків/зборів, які підлягають сплаті відповідно до Податкового кодексу України (2755-17) (під час подання документів банк здійснює перевірку правильності нарахування сум податків/зборів), або визначено, що банк за дорученням власника рахунку самостійно нараховуватиме, утримуватиме та перераховуватиме суми податку/збору під час здійснення за цим рахунком видаткових операцій.
71. Банк відкриває поточні рахунки на ім'я фізичної особи, визнаної судом недієздатною, за зверненням її законного представника - опікуна (далі - опікун) у порядку, установленому в пункті 62 розділу V цієї Інструкції. Опікун зобов'язаний пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та документи, що дають змогу банку ідентифікувати недієздатну особу. Опікун також має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника недієздатної особи (відповідне посвідчення, рішення суду). Додатково подаються документи, видані відповідними контролюючими органами, що засвідчують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, якщо недієздатна особа та її опікун є резидентами.
Коштами на поточному рахунку, відкритому на ім'я особи, визнаної судом недієздатною, розпоряджаються її опікуни.
( Пункт 71 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 71 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
72. Банк відкриває поточні рахунки на ім'я фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена, за зверненням її законного представника - піклувальника (далі - піклувальник) в порядку, установленому в пункті 62 розділу V цієї Інструкції. Піклувальник зобов'язаний пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та документи, що дають змогу банку ідентифікувати особу, цивільна дієздатність якої обмежена. Піклувальник також має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника особи, цивільна дієздатність якої обмежена (відповідне посвідчення, рішення суду). Додатково подаються документи, видані відповідними контролюючими органами, що засвідчують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, якщо особа, цивільна дієздатність якої обмежена, та її піклувальник є резидентами.
Коштами на поточному рахунку, відкритому на ім'я фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена, розпоряджається її піклувальник.
( Пункт 72 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, розпоряджається коштами на поточному рахунку, відкритому на її ім'я, за письмовою згодою піклувальника, після здійснення банком ідентифікації та верифікації цієї особи.
( Пункт 72 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 72 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 73 розділу V виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 74 розділу V виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
75. Фізична особа - резидент, яка виїжджає/виїхала на постійне місце проживання за кордон (до паспорта громадянина України / паспорта громадянина України для виїзду за кордон унесені відомості шляхом проставлення штампа / унесення інформації до безконтактного електронного носія про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання) і набуває/набула статусу нерезидента, закриває поточні рахунки, які були раніше відкриті їй як резиденту, і відкриває рахунки як фізична особа - нерезидент. Залишок коштів з рахунку фізичної особи - резидента перераховується на рахунок цієї фізичної особи, відкритий як нерезиденту.

VI. Порядок відкриття і закриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України

( Назва розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
76. Банки відкривають за відповідним балансовим рахунком поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі згідно із Законом України (4061-17) "Про вибори народних депутатів України" під час проведення проміжних виборів народних депутатів України.
Цей рахунок відкривається в національній валюті.
( Пункт 76 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
77. Банк у разі відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі його представником здійснює ідентифікацію та верифікацію представника відповідно до розділу II цієї Інструкції. на облік у контролюючих органах як платника податків. Банк зберігає отримані з Єдиного державного реєстру відомості про партію / місцеву організацію партії в порядку, визначеному внутрішніми документами банку.
( Пункт 77 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
78. Кандидат у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі відкриває один поточний рахунок виборчого фонду в банку України за місцезнаходженням окружної виборчої комісії.
( Пункт 78 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
79. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі на підставі таких документів:
1) заяви про відкриття рахунку (додаток 5);
2) копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата, засвідченої Центральною виборчою комісією;
3) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу кандидата;
4) документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - кандидата в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
( Пункт 79 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
80. Банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі повідомляє Центральну виборчу комісію, Національне агентство з питань запобігання корупції та окружну виборчу комісію після її утворення про відкриття рахунку та його реквізити.
( Пункт 80 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
81. Банк закриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі на третій календарний день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України у відповідному одномандатному виборчому окрузі.
( Пункт 81 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) ) ( Пункт 82 розділу VI виключено на підставі Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) ) ( Пункт 83 розділу VI виключено на підставі Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) ) ( Пункт 84 розділу VI виключено на підставі Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) ) ( Пункт 85 розділу VI виключено на підставі Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) ) ( Пункт 86 розділу VI виключено на підставі Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) ) ( Пункт 87 розділу VI виключено на підставі Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) ) ( Пункт 88 розділу VI виключено на підставі Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) ) ( Пункт 89 розділу VI виключено на підставі Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) ) ( Пункт 90 розділу VI виключено на підставі Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) ) ( Пункт 91 розділу VI виключено на підставі Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) ) ( Пункт 92 розділу VI виключено на підставі Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )

VII. Порядок відкриття і закриття поточних рахунків інвесторам за угодами про розподіл продукції

( Назва розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
93. Банк відкриває поточний рахунок інвестору (представництву іноземного інвестора на території України) за угодою про розподіл продукції (далі - інвестор), призначений для обслуговування діяльності за угодою про розподіл продукції, у такому порядку.
Особа, яка відкриває рахунок, має:
1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують її повноваження. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
2) подати документи, визначені в розділі VII цієї Інструкції.
Між банком та інвестором укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
( Пункт 93 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
94. Банк відкриває поточний рахунок інвестору - юридичній особі - резиденту на підставі таких документів:
1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2). У заяві в рядку "Додаткова інформація" зазначається, що поточний рахунок відкривається для обслуговування діяльності за угодою про розподіл продукції;
2) копії свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції, стороною якої є інвестор;
3) копії свідоцтва про реєстрацію інвестора та угоди про розподіл продукції як платника податків у відповідному контролюючому органі (подається в разі призначення інвестора - юридичної особи - резидента оператором за угодою про розподіл продукції).
( Пункт 94 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
95. Банк відкриває поточний рахунок інвестору - представництву іноземного інвестора на підставі таких документів:
1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2). У заяві в рядку "Додаткова інформація" зазначається, що поточний рахунок відкривається для обслуговування діяльності за угодою про розподіл продукції;
2) копії свідоцтва про реєстрацію представництва іноземного інвестора в уповноваженому органі виконавчої влади України;
3) копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності, виданої представникові іноземного інвестора в Україні, яка надає право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи від імені іноземного інвестора;
4) копії свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції, стороною якої є юридична особа - нерезидент (іноземний інвестор), інтереси якої представляє на території України таке представництво;
5) копії свідоцтва про реєстрацію інвестора та угоди про розподіл продукції як платника податків у відповідному контролюючому органі (подається в разі призначення інвестора - представництва іноземного інвестора оператором за угодою про розподіл продукції).
( Пункт 95 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
95 1. Банк відкриває поточний рахунок інвестору, який вже має в цьому банку рахунок, призначений для обслуговування діяльності, пов'язаної з угодою про розподіл продукції, цей клієнт ідентифікований та верифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, за умови подання клієнтом заяви про відкриття поточного рахунку та укладення договору банківського рахунку.
( Пункт 95 -1 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
95 2. Поточний рахунок інвестора закривається в порядку, установленому в пунктах 148 і 149 розділу XIV цієї Інструкції.
( Пункт 95 2 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )

VIII. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб'єктам господарювання, юридичним особам - нерезидентам, представництвам юридичних осіб - нерезидентів в Україні

( Назва розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
96. Відкриття вкладного (депозитного) рахунку суб'єкту господарювання, юридичній особі - нерезиденту, представництву юридичної особи - нерезидента в Україні, що не має в цьому банку рахунків, здійснюється в такому порядку.
Особа, яка від імені клієнта відкриває вкладний (депозитний) рахунок, має:
1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та надати документи, що підтверджують їх повноваження. Фізична особа-резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
( Підпункт 1 пункту 96 розділу VIII в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
2) подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, зазначеним у розділі III цієї Інструкції, для відкриття, юридичній особі - нерезиденту, представництву юридичної особи - нерезидента в Україні поточного рахунку (крім заяви про відкриття поточного рахунку).
( Підпункт 2 пункту 1 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.
Відкриття вкладного (депозитного) рахунку клієнту, який уже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований та верифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, здійснюється на підставі договору банківського вкладу. Додатково до договору банківського вкладу подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу цієї юридичної особи.
( Абзаци шостий, сьомий пункту 96 розділу VIII замінено одним абзацом шостим згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
96-1. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок фізичній особі-підприємцю, який не має рахунку в цьому банку на підставі договору банківського вкладу за умови пред'явлення клієнтом паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та документа, виданого відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
( Розділ VIII доповнено новим пунктом 96-1 згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
97. Особливості розміщення юридичними особами-резидентами на вкладних (депозитних) рахунках коштів, наданих їм в управління іншими юридичними особами-резидентами відповідно до законодавства України, визначаються договором банківського вкладу.
( Пункт 97 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 98 розділу VIII виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 99 розділу VIII виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 100 розділу VIII виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 101 розділу VIII виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 102 розділу VIII виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )

IX. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичним особам

( Назва розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
103. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок фізичній особі, яка не має рахунків у цьому банку, у такому порядку:
1) фізична особа має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа - резидент додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - резидента в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
2) фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю та/або незалежною професійною діяльністю, зобов'язана повідомити банк про свій статус підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, у письмовій формі в порядку, визначеному внутрішніми документами банку.
( Підпункт 3 пункту103 розділу IX виключено на підставі Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
Між банком і фізичною особою укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.
Фізична особа вносить або перераховує з іншого власного рахунку кошти на вкладний (депозитний) рахунок.
Банк видає фізичній особі на підтвердження укладення договору банківського вкладу і внесення грошових коштів на вкладний (депозитний) рахунок документ згідно з внутрішніми документами банку.
Відкриття вкладного (депозитного) рахунку фізичній особі / неповнолітній особі, яка вже має в цьому банку рахунок, ідентифікована та верифікована банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, здійснюється на підставі договору банківського вкладу за умови пред'явлення цією фізичною особою паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
( Абзац восьмий пункту 103 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
104. Банк відкриває вкладні (депозитні) рахунки на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) за зверненням їх законних представників [батьків (усиновлювачів) або опікунів] у порядку, установленому цією Інструкцією для відкриття поточних рахунків на ім'я малолітніх осіб, а за зверненням інших осіб - у порядку, установленому цією Інструкцією для відкриття вкладних (депозитних) рахунків на користь третіх осіб.
( Абзац перший пункту 104 розділу IX в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
Коштами, унесеними на вкладний (депозитний) рахунок, відкритий на ім'я малолітньої особи, розпоряджаються її законні представники - батьки (усиновителі) або опікуни. Законний представник малолітньої особи може розпоряджатися рахунком, відкритим на ім'я малолітньої особи іншою особою, після пред'явлення ним документів, які дають змогу банку ідентифікувати і верифікувати його та ідентифікувати малолітню особу. Опікун додатково має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи.
( Абзац третій пункту 104 розділу IX виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
105. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок неповнолітній особі віком від 14 до 18 років, яка не має рахунків у цьому банку, у порядку, визначеному в пункті 103 розділу IX цієї Інструкції.
Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися внесеними нею коштами на відкритий нею вкладний (депозитний) рахунок.
Коштами, унесеними на вкладний (депозитний) рахунок неповнолітньої особи будь-якою іншою особою, розпоряджається неповнолітня особа за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновителів) або піклувальників.
106. Фізична особа може відкрити вкладний (депозитний) рахунок на користь третьої особи шляхом укладення договору банківського вкладу за умови пред'явлення особою, яка відкриває рахунок, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. Фізична особа - резидент додатково пред'являє документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
Особа, на користь якої відкрито вкладний (депозитний) рахунок, набуває права вкладника з моменту пред'явлення нею до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами.
Право вимоги на вклад належить особі, яка відкрила вкладний (депозитний) рахунок, до набуття особою, на користь якої відкрито вкладний (депозитний) рахунок, прав вкладника.
Особа, яка уклала договір банківського вкладу та відкрила вкладний (депозитний) рахунок на користь третьої особи, має право вимагати повернення вкладу або перевести його на своє ім'я шляхом укладення додаткової угоди або нового договору банківського вкладу і відкриття нового вкладного (депозитного) рахунку, якщо особа, на користь якої відкрито вкладний (депозитний) рахунок, відмовилася від вкладу.
107. Відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою на ім'я іншої фізичної особи може здійснюватися на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку, або уповноваженим працівником банку.
( Абзац перший пункту 107 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
Відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою іншій особі на підставі довіреності здійснюється в такому порядку.
Довірена особа має:
1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа - резидент додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
2) подати довіреність (або копію довіреності), засвідчену в установленому законодавством України порядку (крім довіреності, яка засвідчена уповноваженим працівником банку та зберігається у справі з юридичного оформлення рахунку). Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу банку ідентифікувати особу, на ім'я якої відкривається рахунок.
( Підпункт 2 пункту 107 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
Довірена особа має додатково подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків фізичної особи, на ім'я якої відкривається рахунок, засвідчену в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку, якщо рахунок відкривається на ім'я фізичної особи - резидента і в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - резидента, на ім'я якої відкривається рахунок.
( Абзац сьомий пункту 107 розділу IX виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
Власник рахунку під час першого звернення до банку з метою використання коштів за рахунком має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа - резидент додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Уповноважений працівник банку здійснює верифікацію фізичної особи - власника рахунку відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу.
108. Банк відкриває пенсійні депозитні рахунки фізичним особам у порядку, установленому розділом IX цієї Інструкції.
( Абзац перший пункту 108 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
Банки можуть залучати кошти фізичних осіб на пенсійні депозитні рахунки лише в межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що встановлюється згідно із законодавством України. Інші особливості залучення банками коштів на ці рахунки визначаються договором банківського вкладу.
( Пункт 109 розділу IX виключено на підставі Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) ) ( Пункт 110 розділу IX виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 111 розділу IX виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 112 розділу IX виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 113 розділу IX виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 114 розділу IX виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )

X. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків інвесторам за угодами про розподіл продукції

( Назва розділу X із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ; в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
115. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок інвестору, який не має рахунку в цьому банку, у такому порядку.
Особа, яка відкриває рахунок, має:
1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують її повноваження. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
2) подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, зазначеним у розділі VII цієї Інструкції, для відкриття інвестору поточного рахунку за угодою про розподіл продукції (крім заяви про відкриття поточного рахунку).
Між банком та інвестором укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.
( Пункт 115 розділу X в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) ) ( Пункт 116 розділу X виключено на підставі Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
117. Відкриття вкладного (депозитного) рахунку інвестору здійснюється на підставі договору банківського вкладу, якщо інвестор уже має в цьому банку рахунок, призначений для обслуговування діяльності, пов'язаної з угодою про розподіл продукції, цей клієнт ідентифікований та верифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку.
( Пункт 117 розділу X із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ; в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) ) ( Пункт 118 розділу X виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )

XI. Порядок відкриття рахунків умовного зберігання (ескроу)

119. Відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) суб'єкту господарювання, юридичній особі - нерезиденту, які не мають в цьому банку рахунків, здійснюється у такому порядку.
Особа, яка від імені клієнта відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу), має:
1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та надати документи, що підтверджують її повноваження. Фізична особа - резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
( Підпункт 1 пункту 119 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
2) подати заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 6). Заяву підписує керівник суб'єкта господарювання, юридичної особи - нерезидента або інша уповноважена на це особа;
3) подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, визначеним у розділі III цієї Інструкції для відкриття, юридичній особі - нерезиденту поточного рахунку (крім заяви про відкриття поточного рахунку);
( Підпункт 3 пункту 119 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір рахунку умовного зберігання (ескроу).
( Абзац шостий пункту 119 розділу XI в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
Відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) суб'єкту господарювання, юридичній особі - нерезиденту, який вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований та верифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, здійснюється за умови подання цим клієнтом заяви про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 6) та укладення договору рахунку умовного зберігання (ескроу).
( Абзац сьомий пункту 119 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
120. Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі-підприємцю, який не має в цьому банку рахунку в такому порядку.
Фізична особа-підприємець має:
1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
2) подати заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 6), підписану фізичною особою-підприємцем.
( Пункт 120 розділу XI в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
121. Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, у порядку, визначеному в підпунктах 1, 2 пункту 62 розділу V цієї Інструкції.
( Абзац перший пункту 121 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
Фізична особа заповнює заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 7).
Між фізичною особою і банком укладається договір рахунку умовного зберігання (ескроу).
Рахунок умовного зберігання (ескроу) на ім'я фізичної особи може бути відкритий іншою фізичною особою на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку.
Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі на підставі довіреності за умови пред'явлення довіреною особою паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та подання довіреності (копії довіреності), засвідченої в установленому законодавством України порядку. Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу банку ідентифікувати особу, на ім'я якої відкривається рахунок. Довірена особа-резидент має додатково пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Довірена особа додатково має подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків фізичної особи, на ім'я якої відкривається рахунок, якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-резидента, на ім'я якої відкривається рахунок. Ця копія має бути засвідчена в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку.
( Пункт 121 розділу XI в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
122. Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі, яка вже має в цьому банку рахунок, ідентифікована та верифікована банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, у такому порядку.
Фізична особа має:
1) пред'явити уповноваженому працівникові банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
2) заповнити заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 7).
Між фізичною особою і банком укладається договір рахунку умовного зберігання (ескроу).
( Пункт 122 розділу XI в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ) ( Пункт 123 розділу XI виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
124. Рахунок умовного зберігання (ескроу) відкривається банком клієнтам для здійснення операцій, передбачених законодавством України та договором рахунку умовного зберігання (ескроу).
( Абзац перший пункту 124 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
За рахунком умовного зберігання (ескроу) виконуються виключно такі операції:
1) із зарахування банком перерахованих від власника рахунку та/або від третіх осіб коштів, які за настання підстав, визначених договором рахунку умовного зберігання (ескроу), перераховуються бенефіціару(ам) / видаються готівкою бенефіціару(ам) у випадках, передбачених законодавством України, або повертаються власнику рахунку відповідно до умов договору рахунку умовного зберігання (ескроу);
2) пов'язані зі зверненням стягнення на майнові права на кошти, що зберігаються на рахунку умовного зберігання (ескроу), або на права вимоги власника рахунку чи бенефіціара(ів) до банку на підставі договору рахунку умовного зберігання (ескроу) (у випадках, установлених статтею 1076 6 Цивільного кодексу України);
3) зі сплати винагороди банку за послуги, пов'язані з обслуговуванням рахунку умовного зберігання (ескроу) та здійсненням операцій за ним, якщо це передбачено договором рахунку умовного зберігання (ескроу).
125. Банк зобов'язаний установити особу бенефіціара(ів) (або інших осіб, які відповідно до законодавства України мають право на отримання коштів), яка(і) звернулася(ися) до банку з метою отримання коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) та перевірити наявність у цих осіб права на одержання коштів, розміщених на рахунку умовного зберігання (ескроу), у порядку, визначеному внутрішніми документами банку.

XII. Відкриття кореспондентських рахунків та встановлення кореспондентських відносин

126. Відкриття кореспондентських рахунків здійснюється шляхом встановлення між банками кореспондентських відносин на підставі відповідного договору.
Банки України укладають договори про встановлення кореспондентських відносин після отримання від Національного банку банківської ліцензії.
127. Банк відкриває кореспондентський рахунок банку - резиденту України на підставі таких документів:
1) заяви про відкриття кореспондентського рахунку;
2) переліку.
( Підпункт 2 пункту 127 розділу XII в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
128. Банк відкриває кореспондентський рахунок банку - нерезиденту України [крім центральних банків іноземних країн та Європейського банку реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР)] на підставі таких документів:
1) заяви про відкриття кореспондентського рахунку;
2) копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з банківського реєстру або іншого документа, що свідчить про його реєстрацію;
3) копії легалізованої та засвідченої в установленому порядку ліцензії центрального банку країни його реєстрації (якщо це передбачено законодавством тієї країни) або документа, що свідчить про право банку-нерезидента здійснювати банківську діяльність відповідно до законодавства країни його реєстрації;
4) копії легалізованого та засвідченого в установленому порядку статуту банку (якщо це передбачено законодавством країни) або іншого документа відповідно до законодавства країни реєстрації банку;
5) альбому підписів уповноважених осіб.
( Пункт 128 розділу XII доповнено новим підпунктом 5 згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
129. Банк відкриває кореспондентський рахунок ЄБРР і центральним банкам іноземних країн на підставі документів (копій документів, засвідчених в установленому порядку), які дають змогу банку ідентифікувати таку фінансову установу, та заяви про відкриття рахунку.
130. Відкриття банком кореспондентського рахунку філії іноземного банку та відкриття філією іноземного банку кореспондентського рахунку банку здійснюється в порядку, визначеному в пункті 127 розділу XII цієї Інструкції.
Філія іноземного банку під час відкриття рахунку додатково до документів, зазначених у пункті 127 розділу XII цієї Інструкції, подає копії довідок про взяття на облік у відповідному контролюючому органі як платника податків та як платника єдиного внеску.
131. Банк України після отримання документів інформує банк, який відкриває кореспондентський рахунок, про прийняте рішення. Банк України у разі прийняття рішення щодо відкриття рахунку банку-кореспонденту надсилає поштою / засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або передає через представника банку підписаний договір про встановлення кореспондентських відносин.
Цей договір має містити умови щодо обов'язку розшуку банками перерахованих, але не отриманих платежів.
Договір має бути укладений у двох примірниках та підписаний двома сторонами. Використання печатки банками не є обов'язковим.
У договорі про встановлення кореспондентських відносин додатково можуть бути передбачені інші умови обслуговування банку відповідно до законодавства України.
132. Банк України, який відкриває кореспондентський рахунок іншому банку України, та банк України, рахунок якому відкривається, зобов'язані в день відкриття цього рахунку надіслати повідомлення про відкриття рахунку до контролюючого органу, у якому банк України, кореспондентський рахунок якому відкривається, обліковується як платник податків.
( Абзац перший пункту 132 розділу XII в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
Датою початку здійснення видаткових операцій за кореспондентським рахунком банку України є дата відкриття цього рахунку.
Банк України, у якому закрито кореспондентський рахунок іншого банку України, та банк України, рахунок якого закрито, у день закриття цього рахунку зобов'язані надіслати повідомлення про його закриття до контролюючого органу, у якому обліковується банк України, кореспондентський рахунок якого закрито.
133. Банк України, який відкрив кореспондентський рахунок в банку-нерезиденті, у день отримання від банку-нерезидента підтвердження про відкриття кореспондентського рахунку зобов'язаний надіслати повідомлення про відкриття рахунку до контролюючого органу, у якому він обліковується як платник податків.
Банк України, який закриває кореспондентський рахунок в банку-нерезиденті, у день отримання від банку-нерезидента підтвердження про закриття рахунку зобов'язаний надіслати повідомлення про закриття цього рахунку до контролюючого органу, у якому він обліковується як платник податків.

XIII. Зміна рахунків клієнтів банків та переоформлення кореспондентських рахунків

134. Банк здійснює процедуру відкриття нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів у разі зміни за ініціативою банку всіх або окремих (одного або кількох) банківських реквізитів: найменування банку, коду банку, номеру рахунку.
( Пункт 134 розділу XIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
135. Процедура відкриття банком нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів (зміна рахунків) здійснюється у разі:
1) проведення реорганізації в межах одного банку;
2) проведення реорганізації банків шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення;
3) зміни місцезнаходження банку, у результаті якої змінюється код банку;
4) зміни порядку бухгалтерського обліку рахунків клієнтів. Банк у разі отримання інформації від контролюючих органів про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та перевірки її в Єдиному державному реєстрі у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів або виявлення банком таких відомостей в Єдиному державному реєстрі, закриває поточний рахунок фізичної особи - підприємця, на якому є залишок коштів, та відкриває цій особі поточний рахунок для власних потреб. Залишок коштів з поточного рахунку фізичної особи - підприємця перераховується на відкритий банком або вже діючий у цьому банку поточний рахунок цієї фізичної особи для власних потреб. Видаткові операції за поточним рахунком фізичної особи для власних потреб, відкритим банком у порядку, визначеному підпунктом 4 пункту 135 розділу XIII цієї Інструкції, здійснюються після звернення фізичної особи до банку, пред'явлення нею документів, що дають змогу банку її ідентифікувати та верифікувати, і укладення договору банківського рахунку.
( Підпункт 4 пункту 135 розділу XIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) ; в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
136. Банк зобов'язаний завчасно повідомити всіх клієнтів про зміну рахунків у порядку, установленому внутрішніми документами банку.
137. Нові справи з юридичного оформлення рахунків у разі зміни рахунків клієнтів не формуються. Справи передаються за потреби іншому банку (установі цього банку) за передавальним актом.
138. Банк зобов'язаний у встановленому законодавством України порядку надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про відкриття/закриття рахунку клієнта - платника податків згідно з вимогами статті 69 Податкового кодексу України (2755-17) .
139. Банки можуть застосовувати процедуру зміни рахунків у разі зміни умов договору банківського вкладу.
140. Банк не здійснює зміну рахунків клієнтів у разі зміни найменування банку, яка не пов'язана з його реорганізацією, а також у разі зміни найменування банку у зв'язку з проведенням його реорганізації шляхом перетворення.
Банк у цих випадках:
1) зобов'язаний завчасно повідомити всіх клієнтів про зміну свого найменування;
2) не формує нові справи з юридичного оформлення рахунків.
141. Власник рахунку подає документи, передбачені відповідно у пунктах 127-129 розділу XII цієї Інструкції, у разі переоформлення кореспондентського рахунку у зв'язку з реорганізацією банку (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення). Номер кореспондентського рахунку може залишатися без змін.

XIV. Закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків

( Назва розділу XIV в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
142. Банк закриває поточні рахунки клієнтів:
1) на підставі заяви клієнта, крім випадків, визначених пунктом 143 розділу XIV цієї Інструкції;
( Підпункт 1 пункту 142 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
2) на підставі рішення відповідного органу, на який згідно із законодавством України покладено функції щодо припинення юридичної особи (за заявою ліквідатора, голови або члена ліквідаційної комісії, керуючого санацією);
( Підпункт 2 пункту 142 розділу XIV в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
3) у разі смерті власника рахунку - фізичної особи / фізичної особи - підприємця / особи, яка провадила незалежну професійну діяльність, після виплати коштів спадкоємцю(ям) та іншим особам на підставі документів, визначених законодавством України;
4) на підставах, передбачених законодавством України або договором між банком і клієнтом.
143. Банк закриває поточні рахунки клієнтів, на кошти яких установлено обтяження майнових прав відповідно до умов договору, лише за згодою обтяжувача, який установив таке обтяження, крім випадків закриття рахунків клієнтів під час виконання банком Плану припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи відповідно до Закону України (1985-19) "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", яке може здійснюватися банком без отримання на це згоди обтяжувача.
Банк не має права за заявою клієнта закрити поточний рахунок, якщо грошові кошти, що розміщені на відповідному рахунку, заморожені або фінансові операції за відповідним рахунком зупинені відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу.
( Пункт 143 розділу XIV доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
144. Банк має право відмовитися від договору банківського рахунку та закрити поточний рахунок клієнта, якщо:
1) немає операцій за рахунком клієнта протягом трьох років підряд та немає залишку грошових коштів на цьому рахунку;
2) є підстави, передбачені законодавством з питань фінансового моніторингу. Залишок коштів з поточного рахунку клієнта повертається клієнту.
( Пункт 144 розділу XIV в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
145. Банк закриває поточний рахунок юридичної особи - резидента, фізичної особи - підприємця (якщо немає залишку коштів на поточному рахунку фізичної особи - підприємця) на підставі інформації, отриманої від контролюючих органів та перевірки її в Єдиному державному реєстрі у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів про державну реєстрацію припинення юридичної особи / підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або самостійного виявлення таких відомостей в Єдиному державному реєстрі.
Банк перераховує залишок коштів з поточного рахунку юридичної особи, що ліквідувалася, на балансовий рахунок 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками".
( Пункт 145 розділу XIV в редакції Постанов Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) , № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
146. Поточний рахунок юридичної особи-резидента закривається клієнтом/юридичною особою-правонаступником у разі припинення юридичної особи-резидента внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення за умови подання ним таких документів:
1) заяви про закриття поточного рахунку;
2) копії рішення учасників або органу юридичної особи - резидента, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законодавством України, - копії рішення суду або відповідних органів державної влади про припинення юридичної особи-резидента, засвідченої в установленому порядку.
( Пункт 146 розділу XIV в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
147. Ліквідатор (ліквідаційна комісія) для проведення ліквідаційної процедури використовує один поточний рахунок юридичної особи-резидента, що ліквідовується. До банку в цьому випадку подається копія рішення учасників або органу юридичної особи-резидента, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законодавством України, - копія рішення суду, на підставі якого здійснюється ліквідація юридичної особи-резидента, засвідчена в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку.
Ліквідатор (ліквідаційна комісія) для закриття інших рахунків, які не використовуються для проведення ліквідаційної процедури подає до банку заяву про закриття рахунку, підписану особою, яка згідно з рішенням учасників юридичної особи-резидента, суду або органу, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи-резидента, призначена ліквідатором (за умови проведення ідентифікації та верифікації відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу), та копії рішення учасників, суду або органу юридичної особи-резидента, уповноваженого на це установчими документами про ліквідацію юридичної особи-резидента, засвідченої в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку. Поточний рахунок, який використовувався для проведення ліквідаційної процедури, закривається банком на підставі поданої ліквідатором заяви про закриття поточного рахунку або продовжує функціонувати як поточний рахунок юридичної особи відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається ліквідатором після завершення ліквідаційної процедури, здійснює завершальні операції за рахунком відповідно до цього Кодексу (2597-19) .
( Абзац другий пункту 147 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) ) ( Пункт 147 розділу XIV в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) )
148. Поточний рахунок клієнта закривається на підставі його заяви про закриття поточного рахунку, складеної в довільній формі із зазначенням таких обов'язкових реквізитів:
1) найменування банку;
2) найменування клієнта [прізвища, імені, по батькові (за наявності)], коду за ЄДРПОУ [реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова")] власника рахунку;
3) номера рахунку, який закривається;
4) реквізитів рахунку, на який перераховується залишок коштів на поточному рахунку клієнта, або вимоги фізичної особи про видачу залишку коштів готівкою;
5) дати складання заяви.
Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи підписується керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою.
Заява про закриття поточного рахунку фізичної особи, фізичної особи - підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, підписується власником рахунку або уповноваженою ним особою.
У заяві про закриття поточного рахунку додатково зазначається найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи - правонаступника, якщо рахунок юридичної особи - резидента закривається юридичною особою - правонаступником. Ця заява підписується керівником юридичної особи - правонаступника або іншою уповноваженою на це особою.
Заява про закриття поточного рахунку може подаватися до банку в електронній формі засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, якщо це передбачено договором банківського рахунку.
149. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта].
Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день. Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку.
У заяві про закриття поточного рахунку головний бухгалтер банку або інша уповноважена особа банку зазначає дату та час отримання заяви, дату закриття рахунку та засвідчує це своїм підписом. Заява про закриття поточного рахунку зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.
( Абзац третій пункту 149 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
Банк закриває рахунок клієнта та видає клієнту довідку про закриття рахунку безкоштовно.
150. Вкладний (депозитний) рахунок клієнта в разі залучення строкового вкладу закривається після закінчення строку зберігання вкладу та повернення коштів вкладнику. Вкладний (депозитний) рахунок закривається після повернення коштів вкладнику, якщо вклад залучався на умовах його видачі на першу вимогу.
Вкладник зобов'язаний повідомити банк шляхом подання заяви для дострокового розірвання дії договору банківського вкладу або повернення частини вкладу за бажанням вкладника - фізичної особи.
Вкладник - фізична особа у заяві, яка складається у довільній формі, має зазначити номер і дату укладання договору банківського вкладу, суму вкладу або його частину, а також зазначити дату, коли банк зобов'язаний повернути кошти вкладнику. Вкладник - фізична особа подає заяву до банку у двох примірниках не пізніше ніж за два робочих дні до дати отримання готівкових коштів, зазначеної у заяві. Один примірник заяви з відміткою банку про отримання повертається вкладнику - фізичній особі. Другий примірник заяви після повернення коштів вкладнику зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.
Банк реєструє заяви клієнтів - фізичних осіб на дострокове розірвання договору банківського вкладу або повернення частини вкладу в порядку, визначеному внутрішніми документами банку.
151. Банк закриває рахунок умовного зберігання (ескроу) у разі припинення або розірвання договору рахунку умовного зберігання (ескроу) або в інших випадках, установлених договором рахунку умовного зберігання (ескроу).
Банк за наявності коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу), який закривається в разі припинення або розірвання договору рахунку умовного зберігання (ескроу), повертає ці кошти власнику рахунку або перераховує їх бенефіціару(ам) чи зазначеній(им) бенефіціаром(ами) особі(ам), якщо це передбачено договором рахунку умовного зберігання (ескроу).
152. Кореспондентський рахунок банку-резидента закривається:
1) за рішенням Національного банку про ліквідацію банку або банку-кореспондента, в якому відкритий кореспондентський рахунок;
2) за рішенням загальних зборів акціонерів (засновників) одного з банків - кореспондентів про реорганізацію чи ліквідацію;
3) у разі розірвання договору про встановлення кореспондентських відносин;
4) в інших випадках, передбачених законодавством України чи договором між банками-кореспондентами.
153. Кореспондентський рахунок банку-нерезидента закривається:
1) у разі ліквідації чи банкрутства згідно із законодавством країни реєстрації цього банку;
2) у разі ліквідації банку-резидента, в якому відкритий кореспондентський рахунок банку-нерезидента;
3) у разі розірвання договору про встановлення кореспондентських відносин;
4) в інших випадках, передбачених законодавством України чи договором між банками-кореспондентами.
154. Залишок коштів у разі закриття кореспондентського рахунку має бути перерахований на рахунок, визначений його власником або уповноваженою особою Фонду відповідно до законодавства України.
155. Закриття банком кореспондентського рахунку філії іноземного банку та закриття філією іноземного банку кореспондентського рахунку банку здійснюється у порядку, визначеному в пункті 152 розділу XIV цієї Інструкції.
156. Банк має право закрити підзвітний рахунок клієнта за наявності підстав, передбачених статтею 69 Податкового кодексу України (2755-17) . Залишок коштів із рахунку клієнта повертається цьому клієнту.
( Розділ XIV доповнено новим пунктом 156 згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) ) ( Інструкція в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019 (v0056500-19) )
Директор Департаменту
платіжних систем
В.М. Кравець
Додаток 1
до Інструкції про порядок відкриття
і закриття рахунків клієнтів банків
та кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів
(підпункт 5 пункту 16 розділу I)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про відкриття/закриття рахунку політичної партії / місцевої організації політичної партії

( Див. текст (z1172-03F2905) ) ( Додаток 1 в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019 (v0056500-19) ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
Додаток 2
до Інструкції про порядок відкриття
і закриття рахунків клієнтів банків
та кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів
(пункт 38 розділу III)

ЗАЯВА

про відкриття поточного рахунку

( Див. текст (z1172-03F2906) ) ( Додаток 2 в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019 (v0056500-19) ; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 162 від 27.12.2019 (v0162500-19) , № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
Додаток 3
до Інструкції про порядок відкриття
і закриття рахунків клієнтів банків
та кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів
(підпункт 2 пункту 62 розділу IV)

ЗАЯВА

про відкриття поточного рахунку

( Див. текст (z1172-03F2907) ) ( Додаток 3 в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019 (v0056500-19) ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 (v0129500-20) )
Додаток 4
до Інструкції про порядок відкриття
і закриття рахунків клієнтів банків
та кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів
(підпункт 1 пункту 68 розділу V)

ЗАЯВА

про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб

( Див. текст (z1172-03F2714) ) ( Додаток 4 в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019 (v0056500-19) )
Додаток 5
до Інструкції про порядок відкриття
і закриття рахунків клієнтів банків
та кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
(підпункт 1 пункту 79 розділу VI)

ЗАЯВА

про відкриття рахунку

( Див. текст (z1172-03F2920) ) ( Додаток 5 в редакції Постанов Національного банку № 56 від 01.04.2019 (v0056500-19) , № 129 від 03.09.20 (v0129500-20) ) ( Додаток 6 виключено на підставі Постанови Національного банку № 129 від 03.09.20 (v0129500-20) )
Додаток 6
до Інструкції про порядок відкриття
і закриття рахунків клієнтів банків
та кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів
(підпункт 2 пункту 119 розділу XI)

ЗАЯВА

про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)

( Див. текст (z1172-03F2921) ) ( Додаток в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019 (v0056500-19) )
Додаток 7
до Інструкції про порядок відкриття
і закриття рахунків клієнтів банків
та кореспондентських рахунків банків -
резидентів і нерезидентів
(пункт 121 розділу XI)

ЗАЯВА

про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)

( Див. текст (z1172-03F2922) ) ( Додаток в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019 (v0056500-19) )