З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про введення мораторію на примусову реалізацію майна

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 10, ст.77 ) ( Закон визнано таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) згідно з Рішенням Конституційного Суду N 11-рп/2003 (v011p710-03) від 10.06.2003 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2103-IV (2103-15) від 21.10.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.31 N 3385-VI (3385-17) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 45, ст.493 N 4212-VI (4212-17) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 32-33, ст.413 N 627-VIII (627-19) від 16.07.2015, ВВР, 2015, N 36, ст.365 № 1630-IX від 13.07.2021 (1630-20) ) ( У тексті Закону слова "статутні фонди" в усіх відмінках замінено словами "статутні капітали" у відповідному відмінку згідно із Законом N 627-VIII (627-19) від 16.07.2015 )
Цей Закон спрямований на забезпечення економічної безпеки держави, недопущення руйнування цілісних майнових комплексів державних підприємств, захисту інтересів держави під час реалізації майна господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, а також господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, визначених частиною першою статті 1 Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (1630-20) .
( Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом № 1630-IX від 13.07.2021 (1630-20) )
Стаття 1. Встановити мораторій на застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, визначених частиною першою статті 1Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (1630-20) (далі - підприємства), до вдосконалення визначеного законами України механізму примусової реалізації майна.
( Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1630-IX від 13.07.2021 (1630-20) )
Дія мораторію, встановлена частиною першою цієї статті, не поширюється на застосування примусової реалізації майна (за виключенням об’єктів, що відповідно до закону не підлягають приватизації, а також підприємств, перед якими у держави є підтверджена в установленому порядку заборгованість з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги з опалення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню) для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії. Порядок реалізації майна (749-2017-п) встановлюється Кабінетом Міністрів України.
( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом N 627-VIII (627-19) від 16.07.2015 )
Стаття 2. Для цілей цього Закону під примусовою реалізацією майна підприємств розуміється відчуження об'єктів нерухомого майна та інших основних засобів виробництва, що забезпечують ведення виробничої діяльності цими підприємствами, а також акцій (часток, паїв), що належать державі в майні інших господарських товариств і передані до статутних капіталів цих підприємств, акцій (часток) господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, визначених частиною першою статті 1 Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (1630-20) , якщо таке відчуження здійснюється шляхом:
( Абзац перший статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1630-IX від 13.07.2021 (1630-20) )
звернення стягнення на майно боржника за рішеннями, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою, крім рішень щодо виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв'язку із трудовими відносинами, та рішень щодо зобов'язань боржника з перерахування фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування заборгованості із сплати внесків до цих фондів, яка виникла до 1 січня 2011 року, та з перерахування органам Пенсійного фонду України заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. <comment>( Абзац другий статті 2 в редакції Закону N 2103-IV (2103-15) від 21.10.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3385-VI (3385-17) від 19.05.2011 )( Абзац третій статті 2 виключено на підставі Закону N 4212-VI (4212-17) від 22.12.2011 )</comment>
Стаття 3. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
забезпечити неухильне виконання цього Закону;
у місячний термін подати в установленому порядку законопроект про внесення змін до законів України "Про виконавче провадження", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в якому передбачити вдосконалення механізму примусової реалізації майна підприємств.
Президент України
Л.КУЧМА
м. Київ,
29 листопада 2001 року
N 2864-III