ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
"29" вересня 2010 р.
Справа № 12/1494-10
( Додатково див. постанову Вищого господарського суду України (rs13867327) ) ( Додатково див. постанову Житомирського апеляційного господарського суду (rs12611650) )
За позовом Фермерського господарства "Баркософт Агро" с.Павликівці, Хмельницька область, Волочиський район
до Відкритого акціонерного товариства комерційний банк "Надра" м.Київ в особі в особі філії ВАТ КБ "Надра" Хмельницьке Регіональне Управління м. Хмельницький, вул. Свободи, 79.
за участю третьої особи на стороні відповідача: Приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_1
за участю третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_2 АДРЕСА_1
про визнання виконавчого напису №1100 таким, що не підлягає виконанню
Суддя Шпак В.О.
Представники сторін
Позивача : не з’явився
Відповідача : не з’явився
Т.о . : не з’явились
рішення приймається 29.09.2010р., оскільки в засіданні оголошувалась перерва.
Суть спору:
ФГ "Баркософт Агро" с.Павликівці звернулось з позовом до акціонерного товариства Комерційний банк "НАДРА" в особі філії ВАТ КБ "Надра" Хмельницьке Регіональне Управління м. Хмельницький про визнання виконавчого напису №1100 таким, що не підлягає виконанню. В обгрунтування своїх вимог посилається на те, що виконавчий напис було вчинено з порушенням вимог ч.1 ст. 24 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень".
Відповідач повноважного представника в судове засідання не направив, відзиву на позов не подав, хоча про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином.
Третя особа на стороні відповідача: Приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_1 в поясненні зазначила, що виконавчий напис на вищезазначеному договорі іпотеки та договорі застави, вчинений мною з дотриманням вимог чинного законодавства, а саме: Цивільного кодексу України (435-15) , ст. ст. 87- 91 Закону України "Про нотаріат" від 02.09.1993 року, із змінами та доповненнями, розділу 32 Інструкції "Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України", затвердженої наказом Міністерства юстиції України 03.03.2004 року за № 20/5 (z0283-04) , із змінами та доповненнями, Переліку документів за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 за № 1172 (1172-99-п) , із змінами та доповненнями.
Представник третьої особи (ОСОБА_2) проти позову заперечив, зазначив, що відповідно до умов кредитного договору позичальник зобов’язувався забезпечити повернення одержаного кредиту та сплату нарахованих відсотків (п. 6.1.2). У випадку невиконання позичальником умов даного договору, Банк має право, у випадку прострочення строків виконання зобов'язань щодо сплати відсотків та суми кредиту, звернути стягнення на предмети застави (п. 7.1.3.). У відповідності до вимог пункту 4.1 договору застави, посвідченого 15.06.2007 р. Банк має право на задоволення своїх вимог по погашенню заборгованості за рахунок заставленого майна.
Крім того, при підписанні сторонами договору застави, сторони дійшли спільної згоди (п. 4.3) про те, що звернення стягнення на предмет застави буде здійснюватись у відповідності до вимог Закону України "Про заставу" (2654-12) . Частина 6 статті 20 вказаного Закону вказує, що звернення стягнення заставлене майно здійснюється за рішенням суду, на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо інше не передбачено законом або договором застави. Реалізація заставленого майна, на яке звернено стягнення, провадиться державним виконавцем на підставі виконавчого листа, суду або наказу господарського суду, або виконавчого напису нотаріусів у встановленому порядку, якщо інше не передбачено законом чи договором.
Відповідно до укладеного кредитного договору передбачена можливість задоволення вимог Банку за рахунок заставленого майна. Таким чином, вважає, виконавчий напис було вчинено відповідно до вимог чинного законодавства.
Розглядом матеріалів справи встановлено наступне.
15 червня 2007 року між Фермерським господарством "Баркософт Агро" с.Павликівці та Відкритим акціонерним товариством комерційний банк "Надра" м.Київ в особі в особі філії ВАТ КБ "Надра" Хмельницьке Регіональне Управління було укладено кредитний договір №12/АУ,2007-980 згідно якого банк надав Позивачу грошові кошти у розмірі 1060500 гривень.
15 червня 2007р. на забезпечення кредитного договору між сторонами було укладено договори іпотеки нерухомого майна (нежитлова будівля-корівник площею 1820,9 м.кв.) та застави рухомого майна( комбайни СЕSЕ СF-80 - 2 шт.), які були посвідчені приватним нотаріусом Волочиського нотаріального округу ОСОБА_3
Відповідно до п.1.1. договору іпотеки визначено, що Іпотекодавець передав в іпотеку з метою забезпечення виконання зобов'язань не житлове приміщення - корівник, що розміщений за адресою Хмельницька обл.. Волочиський р-н., с. Павликівці, вул.. Колгоспна. 7 загальною площею 1820,9 м. кв.
В п.1.1 договору застави від 15.06.2007р. встановлено, що в забезпечення зобов'язань по кредитному договору Заставодавець передає в заставу два комбайни СЕSЕ СР-80.
Приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_1 14 травня 2009 року вчинено нотаріальний напис №1100, яким було звернено стягнення на майно фермерського господарства "Баркософт-Агро", зокрема звернено стягнення на не житлову будівлю - корівник загальною площею 1820,9 м. кв., що знаходиться в с. Павликівці Волочиського району Хмельницької обл.. по вул.. Колгоспній, 7 та на зернозбиральні комбайни марки СЕS СF-80, 2003 року випуску в кількості 2 (дві) шт.. реєстраційні номера 02188 ВХ та 02187 ВХ.
Позивач вважає, що нотаріальний напис вчинений приватним нотаріусом ОСОБА_1 не підлягає виконанню.
Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов до наступних висновків.
Предметом застави згідно договору застави реєстраційний № 2125 від 15.06.2007р. є рухоме майно: зернозбиральні комбайни марки СЕS СF-80, 2003 року випуску в кількості 2 (дві) шт.. реєстраційні номера 02188 ВХ та 02187 ВХ.
Згідно ст. 1 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" цей закон визначає правовий режим регулювання обтяжень рухомого майна, встановлених з метою забезпечення виконання зобов'язань, а також правовий режим виникнення, оприлюднення та реалізації інших прав юридичних і фізичних осіб стосовно рухомого майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 21 цього Закону до забезпечувальних обтяжень належить застава рухомого майна згідно з параграфом 6 гл. 49 Цивільного кодексу України (435-15) , що виникає на підставі договору.
Частиною 1 ст. 590 Цивільного кодексу України визначено, що звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно ч.1 ст. 24 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" звернення стягнення на предмет забезпечування обтяження здійснюється на підставі рішення суду в порядку, встановленому законом або в позасудовому порядку.
Частиною 1 ст.26 вказаного Закону встановлено, що обтяжував має право на власний розсуд обрати один із таких позасудових способів звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження:
1) передача рухомого майна, що є предметом забезпечувального обтяження, у власність обтяжувала в рахунок виконання забезпеченого обтяженням зобов'язання в порядку, встановленому цим Законом (1255-15) ;
2) продаж обтяжувачем предмета забезпечувального обтяження шляхом укладення договору купівлі-продажу з іншою особою - покупцем або на публічних торгах;
3) відступлення обтяжувачу права задоволення забезпеченої обтяженням вимоги у разі, якщо предметом забезпечувального обтяження є право грошової вимоги;
4) передача обтяжувачу відповідної грошової суми, в т.ч. в порядку договірного списання, у разі, якщо предметом забезпечувального обтяження є гроші або цінні папери.
Таким чином, вищевказаними нормами Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" (1255-15) не передбачено звернення стягнення на заставлене рухоме майно шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису, оскільки таке звернення може бути вчинене лише на підставі рішення суду.
Окрім того, ч.ч. 1,3 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" (1255-15) визначено, що законодавчі та інші нормативно-правові акти прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються в частині, що не суперечать цьому закону.
Частина 6 ст. 20 Закону України "Про заставу" передбачає можливість вчинення виконавчого напису, якщо інше не встановлено законом.
Але законом встановлено інше, а саме ч.1 ст. 24 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" визначено, що звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження здійснюється на підставі рішення суду і в порядку встановленому законом, або в позасудовому порядку згідно з цим законом.
Вказаний закон не передбачає такий позасудовий спосіб стягнення, як стягнення на підставі виконавчого напису.
З огляду на викладене, вимоги позивача про визнання виконавчого напису №1100, вчиненого 14.05.2009р. приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_1 таким що не підлягає виконанню в частині звернення стягнення на комбайн СЕSЕ СF-80, реєстраційний НОМЕР_1, заводський НОМЕР_2, двигун НОМЕР_3 та комбайн СЕSЕ СF-80, реєстраційний НОМЕР_4, заводський НОМЕР_5, двигун НОМЕР_6, що належать ФГ "Баркософт Агро" підлягають задоволенню.
Доводи представника третьої особи ОСОБА_2 стосовно того, що сторони в договорі застави передбачили, що звернення стягнення на предмет застави здійснюється згідно з Закону України "Про заставу" (2654-12) судом не приймаються.
Позивач у позовній заяві зазначає, що нотаріус при вчиненні виконавчого напису вийшов за межі наданих йому повноважень.
В ст. 7 Закону України "Про нотаріат" зазначено, що нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, у своїй діяльності керуються законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а на території Республіки Крим, крім того, - законодавством Республіки Крим, наказами Міністра юстиції України, нормативними актами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Таким чином, нотаріус при вчиненні виконавчого напису повинен керуватися чинним законодавством, а не положеннями договору, який укладено сторонами.
Виконавчий напис №1100 в частині звернення стягнення на нежитлову будівлю - корівник загальною площею 1820,9 м. кв., що знаходиться в с. Павликівці Волочиського району Хмельницької обл.. по вул.. Колгоспній, 7 вчинено відповідно до положень чинного законодавства і тому в цій частині позовних вимог належить відмовити.
У відповідності із ст. 49 ГПК України судові витрати у справі належить покласти на відповідача.
Керуючись ст.ст. 44, 49, 82, 84, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд –
в и р і ш и в:
Позов Фермерського господарства "Баркософт Агро" с.Павликівці, Хмельницька область, Волочиський район до Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк "НАДРА" в особі філії ВАТ КБ "Надра" Хмельницьке Регіональне Управління м. Хмельницький про визнання виконавчого напису №1100 вчиненого 14.05.2009р. приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_1 щодо дострокового звернення стягнення на нежитлову будівлю-корівник загальною площею 1820 м.кв, що знаходиться в с.Павликівці Волочиського району Хмельницької область, по вул. Колгоспній, 7, комбайну СЕSЕ СF-80, реєстраційний НОМЕР_1, заводський НОМЕР_2, двигун НОМЕР_3 та комбайну СЕSЕ СF-80, реєстраційний НОМЕР_4, заводський НОМЕР_5, двигун НОМЕР_6, що належать ФГ "Баркософт Агро" таким, що не підлягає виконанню задоволити частково.
Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис №1100 вчинений 14.05.2009р. приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_1 в частині дострокового звернення стягнення на комбайн СЕSЕ СF-80, реєстраційний НОМЕР_1, заводський НОМЕР_2, двигун НОМЕР_3 та комбайн СЕSЕ СF-80, реєстраційний НОМЕР_4, заводський НОМЕР_5, двигун НОМЕР_6, що належать ФГ "Баркософт Агро".
Стягнути з Відкритого акціонерного товариства Комерційного банку "НАДРА" в особі філії ВАТ КБ "Надра" Хмельницьке Регіональне Управління (м. Хмельницький, вул.Свободи, 79, код 20025456) на користь Фермерського господарства "Баркософт Агро" (с.Павликівці, Хмельницька область, Волочиський район, код 36238975) –85грн. (вісімдесят п’ять гривень) державного мита та 236грн. (двісті тридцять шість гривень) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
Видати наказ.
В решті позову відмовити.
Суддя
Віддруковано в 5 примірниках:
1. До справи;
2. Позивачу;
3. Відповідачу;
4,5. Третім особам.
Повний текст рішення складено 01.10.2010р.