ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Запорізької області
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.09.10 Справа № 8/191/10
( Додатково див. постанову Донецького апеляційного господарського суду (rs12611624) )
Суддя
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Східенерго", м. Донецьк
до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Індра Енерджі", м. Запоріжжя
про стягнення з відповідача 390999 грн. штрафу за прострочення виконання обов’язку з поставки продукції, 18742 грн. 98 коп. неустойки за поставку продукції неналежної якості
та з а зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Індра Енерджі", м. Запоріжжя
до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Східенерго", м. Донецьк
про визнання недійсним п. 4.7 договору № 19/09-1-М від 19.11.2009 р.
Суддя Попова І.А.
Представники:
Від ТОВ "Східенерго": Фролова І.А., дов. від 17.06.2010 р.
Від ТОВ "Індра Енерджі": Лівошко І.Є., дов. від 21.07.010 р.
Заявлено позовні вимоги про стягнення з відповідача 390999 грн. штрафу за прострочення виконання обов’язку з поставки продукції, 18742 грн. 98 коп. неустойки за поставку продукції неналежної якості та зустрічні позовні вимоги про визнання недійсним п. 4.7 договору № 19/09-1-М від 19.11.2009 р.
В судовому засіданні, відкритому 22.07.2010 р., оголошувалася перерва до 11.08.2010 р., розгляд справи відкладався до 29.09.2010 р. Строк вирішення спору продовжувався в порядку ст. 69 ГПК України за клопотанням сторін.
В судовому засіданні 29.09.2010 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.
Позивач за первісним позовом ТОВ "Східенерго" підтримує вимоги з підстав, викладених у позові. В обґрунтування вимог зазначає, що відповідно до п.1 Специфікації від 26.11.2009 р. до договору № 19/09-1-М від 19.11.2009 р. відповідач взяв на себе зобов'язання поставити у власність покупця мазут топковий 100 з якісними показниками: волога не більше ніж 1%, сірка не більше ніж 2,5 %, t спалаху не більше ніж 180С, ДСТУ 4058-2001, кількість: 2000 т, ціна за тону без ПДВ 3258,33 грн., загальна вартість за партію з ПДВ: 7819992 грн., протягом 21 дня з моменту виставлення акредитиву, у відповідності з п. 5 цієї Специфікації, але не пізніше, ніж 15 грудня 2009 року. 03 грудня 2009 року позивач своєчасно та в повному обсязі виконав свої обов’язки, передбачені специфікацією, по виставленню акредитива для оплати партії продукції, яку повинен поставити відповідач, але останній не виконав умови договору, а саме: не здійснив поставку мазуту топкового у погоджений сторонами строк. Лише 5 січня 2010 р. постачальник на виконання п.3.6 договору передав покупцю лист № 1 від 05.01.2010 р. разом із паспортом якості, яким повідомив покупця про відправлення на його адресу двох цистерн з мазутом масою 119,840 тон. При прийнятті вантажоодержувачем отриманої продукції за якістю виявлена її невідповідність вимогам якості, передбаченим ДСТУ 4058-2001, умовам договору та специфікації. На виклик покупця у передбачений п. 4.5 договору термін покупець не отримав жодної відповіді, а постачальник не направив свого представника для сумісного приймання продукції. За результатами хімічного аналізу, яким підтверджено невідповідність поставленого мазуту ДСТУ 4058-2001, та відповідно до вимог інструкції з контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України від 04.06.2007 р. № 271/121 (z0762-07) , позивачем самостійно комісійно за участю представника громадськості складений акт приймання нафти та/або нафтопродуктів за якістю 07.01.2010 р. Позивач вказує, що скориставшись своїм правом, відмовився від прийняття такої продукції, а відповідач, фактично своїми діями погоджуючись із поставкою продукції неналежної якості, надав покупцеві вказівку щодо пункту переадресації вантажу та відшкодував йому понесені при переадресації збитки. Покупець у відповідності із вказівками постачальника повернув продукцію, що підтверджено квитанцією про приймання вантажу № 50999116 від 02.02.2010 р. Позивач за первісним позовом просить стягнути 390999 грн. 60 коп. штрафу на підставі п. 6.2 договору за не поставку (недопоставку) продукції у визначені строки та 18742 грн. 96 коп. штрафу на підставі п. 6.3 договору за поставку товару неналежної якості.
Відповідач за первісним позовом ТОВ "Індра Енерджі" заявлені позовні вимоги не визнав, у відзиві на позов вказує, що в передбачений договором та специфікацією строк листом № 10000/6 від 08.12.2009 р. повідомив позивача про готовність поставити відвантажений на його адресу мазут. Вказаним листом на виконання вимог п. 3.7 договору вимагав з позивача підтвердження готовності прийняти відвантажений товар. Позивач без будь-яких обґрунтувань, за наявності паспорту і сертифікату якості відмовився прийняти товар з причин невідповідності якості. Також відповідач за первісним позовом заявляє про пропуск товариством "Східенерго" строку позовної давності щодо пред’явлення позовів, що випливають з спорів про поставку товарів неналежної якості. Крім того, відповідач за первісним позовом вказує, що його представник відбув для прийняття товару, але потрапив в ДТП і не зміг прийняти участь в прийомі товару.
Товариство "Індра Енерджі" звернулося з зустрічним позовом до Товариства "Східенерго" з вимогами про визнання недійсним п. 4.7 договору № 19/09-1-М від 19.11.2009 р. Зустрічна позовна заява прийнята до спільного розгляду з первісним позовом, про що винесено ухвалу від 22.07.2010 р. Позивач за зустрічним позовом підтримує вимоги з підстав, викладених у зустрічному позові. В обґрунтування вимог вказує, що пункт 4.7 договору суперечить ст.. 627 ЦК України (435-15) , оскільки дає право покупцю самостійно провести аналіз якості поставленої продукції із залученням тільки своїх представників, а не незалежних експертних організацій, самостійно скласти акт, вимоги якого є остаточними та безапеляційними. Просить з посиланням на ст. 207 ГК України, ст. 627 ЦК України визнати недійсним п. 4.7 договору № 19/09-М-1 від 19.11.2009 р.
Відповідач за зустрічним позовом ТОВ "Східенерго" заявлені зустрічні позовні вимоги вважає безпідставними, у відзиві на зустрічний позов вказує, що п. 4.7 договору встановлює односторонній порядок приймання продукції лише після ігнорування постачальником вимог покупця про прибуття для сумісного приймання продукції.
Заслухавши представників сторін, дослідивши наявні матеріали, суд встановив:
19 листопада 2008 р. товариством з обмеженою відповідальністю "Східенерго" (позивач, покупець) та товариством з обмеженою відповідальністю "Індра Енерджі" (відповідач, постачальник) укладено договір №19/09-1-М, за умовами якого постачальник зобов’язався поставити у власність покупця мазут топочний в асортименті, кількості, в строки, по ціні та з якісними характеристиками, узгодженими сторонами в договорів та специфікаціях, які є невід'ємними частинами договору.
Пунктом 2.1 договору передбачено, що якість продукції, що поставляється повинна відповідати нормам, стандартам якісних показників, які встановлені діючими нормативними актами і документами України, показникам якості ДСТУ 4058-2001 для мазуту відповідної марки, але в будь-якому разів не перевищувати: масова частка сірки –не більше 2,5 %, вміст вологи –не більше 1,0%, температура застигання –не вище 25 градусів С, температура спалаху - не вище 180 градусів С. Якість продукції повинна підтверджуватися сертифікатом якості, паспортом заводу-виробника, які постачальник зобов'язаний надати покупцю до здійснення приймання продукції.
Відповідно до п. 2.2 договору приймання продукції здійснюється на підставі фактичних даних якості і кількості в частині, що не суперечить умовам договору, у відповідності з Інструкцією про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпускання та обліку нафти та нафтопродуктів на підприємствах та в організаціях України, Інструкцією з контролю якості нафти та нафтопродуктів на підприємствах и в організаціях України, а також галузевим нормативним документом "Методичні вказівки по обліку палива на електростанціях".
У розділі 4 договору сторонами узгоджені умови щодо приймання продукції по кількості та якості, зокрема: продукція переходить у власність покупця після приймання по кількості та якості та підписання сторонами акта приймання-передачі. Акт підписується сторонами на кожну одночасно отриману покупцем партію продукції. Пунктом 4.7 договору передбачено, що в разі надходження на адресу вантажоотримувача продукції, у відношенні якої є сумніви в її відповідності якісним показникам, обумовленим в договорі та/або вказаним в документах, підтверджуючих якість продукції, покупець та/або вантожоотримувач при не явці уповноваженого представника постачальника/представника незалежної експертної організації, залученої постачальником за рахунок власних коштів, самостійно має право зібрати комісію в складі представників покупця, з зазначенням П.І.Б. та паспортних даних на кожного члена комісії та відібрати проби отриманої продукції для перевірки якості. В цьому разі, встановлені перевіркою результати відносно якості продукції, є остаточними та обов’язковими для обох сторін.
На виконання умов договору 26.11.2009 р. сторонами по справі узгоджено специфікацію, відповідно до якої товариство "Індра Енерджі" зобов’язалося поставити у власність товариства "Східенерго" мазут топковий 100 з якісними показниками: волога не більше 1%, сірка на більше ніж 2.5%, температура спалаху не більше ніж 180 градусів С, ДСТУ 40582001, кількість –2000 тон, ціна за тону без ПДВ –3258,33 грн., загальна вартість за партію з ПДВ 7819992 грн., строк поставки –протягом 21 дня з моменту пред’явлення акредитива, у відповідності з п. 5 Специфікації, але не пізніше 15 грудня 2009 року.
Як свідчать вивчені матеріали, покупець ТОВ "Східенерго" 03.12.2009 р. на виконання умов договору пред’явив акредитив для оплати партії продукції на користь постачальника.
Листом від 05.01.2010 р. товариство "Індра Енерджі" сповістило покупця про відвантаження в його адресу 119 тон 840 кг мазуту топочного марки М-100 з доданням паспорту якості. За залізничною накладною № 43676412 від 05.01.2010 р. продукція надійшла на СО "Зуївська ТЕС". При прийнятті мазуту по якості покупцем виявлено невідповідність отриманої продукції ДСТУ 4058-2001, про що складено протокол № 3 від 05.01.2010 р. При цьому, п. 4.4 договору передбачено, що при невідповідності даних про кількість та якість продукції даним товаросупроводжувальних документів покупець зобов'язаний в найкоротший строк визвати факсограмою для створення комісії з приймання продукції представників постачальника та участі в приймання продукції. Покупцем 06.01.2010 р. направлено телеграму постачальнику з запрошенням уповноваженого представника для сумісного приймання по якості та вирішення питання про повернення цистерн з мазутом. Представник постачальника (ТОВ "Індра Енерджі") не з’явився для продовження прийняття продукції, що не заперечував представник відповідача в судовому засіданні.
Пунктом 4.6 договору передбачено, що у разі неявки уповноваженого представника постачальника у встановлений строк, приймання здійснюється односторонньо покупцем та додаткової згоди постачальника не потребує. На виконання вказаного пункту покупцем у складі комісії здійснено відбір проб мазуту, які направлено на хімічний аналіз. За результатами повторного хімічного аналізу складено протокол № 6 від 07.01.2010 р., яким встановлено невідповідність мазуту ДСТУ 4058-2001. У відповідності до вимог Інструкції по контролювання якості нафти та нафтопродуктів на підприємствах та організаціях України (z0762-07) покупцем за участі представника громадськості складено Акт приймання нафти та/або нафтопродуктів за якістю від 07.01.2010 р. За висновками комісії, викладеними у вказаному акті, продукція, якість якої підтверджується паспортом № 88 від 14.12.2009 р., не відповідає ДСТУ 4058-2001, не є проектним паливом та використовуватися в технологічному циклі ТЕС не може, оскільки містить долю вологи більше 20%
Відповідно до ст. 268 ГК України якість товарів, що поставляються повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам), якщо сторони не визначають у договорі більш високі вимоги до якості товарів. У разі поставки товарів більш низької якості, ніж вимагається стандартом, технічними умовами чи зразком (еталоном), покупець має право відмовитися від прийняття і оплати товарів, а якщо товари уже оплачені покупцем –вимагати повернення сплаченої суми.
Товариство "Індра Енерджі" зазначає, що товариством "Східенерго"порушені умови договору щодо приймання продукції за якістю, що позбавляє його доводи та складені ним в односторонньому порядку акти приймання продукції по якості доказової сили. Відповідно до ст.. 526 ЦК України (435-15) та ст.. 193 ГК України (436-15) зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до закону та договору. Вислухавши пояснення сторін та документи на підтвердження доводів, суд знаходить доведеним факт виконання покупцем узгоджених умов договору щодо своєчасного виклику представника постачальника та сповіщення про прийняття продукції по якості. Товариство "Східенерго" скористалося правом, передбаченим п. 5 ст. 268 ГК України та повернуло (переадресувало) продукцію за вказівкою постачальника, що підтверджується квитанцією про приймання вантажу № 50999116 від 02.02.2010 р.
Вимоги про стягнення штрафу в розмірі 18742 грн. 98 коп. позивач обґрунтовує пунктом 6.3 договору, яким передбачено, що у разі поставки продукції неналежної якості постачальник сплачує покупцеві неустойку у вигляді штрафу в розмірі 4% від вартості неякісної продукції. Оскільки судом встановлено, що поставлений товариством "Індра Енерджі" мазут не відповідав даним товаросупроводжувальних документів, вимоги про стягнення 18742 грн. 96 коп. суд знаходить обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.
Також позивачем за первісним позовом заявлено вимоги про стягнення 390999 грн. 60 коп. штрафу за недопоставку продукції в строки, визначені специфікацією та договором. Пунктом 6.2 договору передбачено, що у разі не поставки (недопоставки) продукції у визначені строки постачальник сплачує покупцю неустойку у вигляді штрафу в розмірі 5 % від вартості непоставленої продукції та крім цього, відшкодовує всі понесені покупцем збитки, спричинені несвоєчасним виконанням постачальником своїх обов'язків за договором. Судом встановлено, що товариством "Індра Енерджі" порушено строки поставки продукції, тому вимоги про стягнення штрафу в розмірі 390999 грн. 60 коп. суд визнає обґрунтованими та задовольняє їх.
Доводи товариства "Індра Енерджі", викладені у відзиві на позов, та додані ним документи не спростовують висновків щодо невиконання останнім зобов'язань з поставки мазуту у визначені договором строки та узгодженої якості. Також безпідставними та такими, що не знайшли свого підтвердження, суд знаходить доводи товариства "Індра Енерджі" щодо пропуску позивачем строку позовної давності за вимогами, що витікають із поставки продукції неналежної якості.
Щодо зустрічних вимог ТОВ "Індра Енерджі" про визнання п. 4.7 договору недійсним, суд зазначає наступне:
Частиною 1 ст. 207 ГК України передбачено, що господарське зобов'язання, що не відповідає вимогам закону, або вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, або укладено учасниками господарських відносин з порушенням хоча б одним з них господарської компетенції (спеціальної правосуб'єктності), може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині.
Вирішуючи спір про визнання угоди або її частини недійсною, господарський суд має встановити наявність тих обставин, з якими закон пов’язує визнання угоди (її частини) недійсною і настання відповідних наслідків, а саме: відповідність змісту угоди вимогам закону, додержання встановленої форми угоди; правоздатність сторін за угодою; у чому конкретно полягає неправомірність дій сторони тощо.
Позивач за зустрічним позовом порушення своїх прав та охоронюваних законом інтересів вбачає, як зазначено в позові, в тому, що він суперечить вимогам ст.. 627 ЦК України (435-15) щодо свободи договору, вимогам справедливості і розумності щодо нього, а саме: пункт 4.7 дає право покупцю самостійно в односторонньому порядку проводити аналіз якості поставлено продукції із залученням тільки своїх представників.
Статтею 215 ЦК України визначено, що підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п’ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.
Згідно з ст. 203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом.
Статтею 627 ЦК України встановлено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Пунктом 2.2 договору сторони узгодили, що приймання продукції провадиться на підставі фактичних даних якості та кількості, а в частині, що не суперечить договору, зокрема, Інструкцією про контролювання якості нафти та нафтопродуктів на підприємствах та в організаціях України. Пунктом 6.1.14 Інструкції (z0762-07) встановлено, що у разі неприбуття представника вантажовідправника за викликом вантажоодержувача у зазначений термін приймання нафти та/або нафтопродуктів відбувається за участю представника незалежного експертного підприємства, якщо таке погоджене в договорі поставки (або іншому договорі). У разі, якщо незалежного експертного підприємства у договорі поставки (або іншому договорі) не зазначено, приймання нафти або нафтопродукту здійснюється самостійно. Випробування на відповідність показників якості вимогам нормативного документа на нафту та/або нафтопродукти виконуються в акредитованій або атестованій у встановленому порядку випробувальній лабораторії.
Як свідчать вивчені матеріали, аналіз спірної партії продукції виконано відповідно атестованою хімічною лабораторією Зуївської ТЕС.
Внаслідок встановленого, з зазначених позивачем у позові обґрунтувань суд не вбачає підстав для визнання пункту 4.7 договору № 19/09-1-М від 19.11.2009 р. недійсним.
В задоволенні зустрічного позову відмовляється.
Судові витрати відносяться на ТОВ "Індра Енерджі"
На підставі викладеного, ст. ст. 203, 215, 526, 627 ЦК України, ст. ст. 193, 268 ГК України, керуючись ст.ст. 49, 82- 84 ГПК України, суд
ВИРІШИВ:
Позовні вимоги ТОВ "Східенерго" задовольнити.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Індра Енерджі" (69035, м. Запоріжжя, вул. 12 квітня, б. 7 кв. 25, ЄДРПОУ 26576639) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Східенерго" (м.Донецьк, б. Шевченка, 11, ЄДРПОУ 31831942) 390999 грн. 60 коп. штрафу за прострочення поставки продукції, 18742 грн. 98 коп. штрафу за поставку продукції неналежної якості, 4333 грн. 43 коп. судових витрат. Видати наказ.
В задоволення зустрічного позову ТОВ "Індра Енерджі" відмовити.
Суддя
І.А. Попова
рішення підписано 04 жовтня 2010 року.