ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Запорізької області
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.09.10 Справа № 8/203/09-18/121/10
( Додатково див. постанову Вищого господарського суду України (rs8571620) ) ( Додатково див. постанову Запорізького апеляційного господарського суду (rs7427200) ) ( Додатково див. рішення господарського суду Запорізької області (rs4848628) )
Суддя
за позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ХОРТИЦЯ" (69006, м.Запоріжжя, вул. Північне шосе, 27)
до відповідача: Бердянської міської ради, (71112, Запорізька область, м. Бердянськ, пл. І Бердянської ради, 2)
третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача –Державне підприємство "Бердянський морський торговельний порт" (71112, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, 13/7)
третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача –Міністерство транспорту та зв’язку України (01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14)
за участю прокуратури Запорізької області (69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29А)
про визнання незаконним та скасування п. 2 рішення № 12 від 03.02.2009 р., визнання незаконним та скасування підпункту 2.3 рішення № 12 від 03.02.2009 р., визнання незаконним та скасування п. 2 рішення № 6 від 23.04.2009 р.
Суддя Носівець В.В.
Представники сторін:
від позивача: Воловик Д.І., довіреність № 9 від 18.05.2010 р., Міщенко А.С., довіреність № 8 від 18.05.2010 р.; Воловик Т.І., довіреність № 13 від 28.09.2010 р.;
від відповідача: не прибув;
від третьої особи 1: Лебедєв О.В., довіреність № 274/40-юр від 30.12.2009 р.;
від третьої особи 2: не прибув;
від прокуратури: Хорунжий С.М., посвідчення № 261 від 08.08.2006 р.;
СУТНІСТЬ СПОРУ:
На підставі розпорядження виконуючого обов’язки голови господарського суду Запорізької області № 289 від 23.04.2010 р., у зв’язку із тим, що постановою Вищого господарського суду України від 22.03.2010 р. задоволена частково касаційна скарга Державного підприємства "Бердянський морський торговельний порт", скасовано постанову Запорізького апеляційного господарського суду від 17.11.2009 р. та рішення господарського суду Запорізької області від 08.07.2009 р. у справі № 8/203/09, а матеріали справи направлено на новий розгляд до господарського суду Запорізької області, справу № 8/203/09 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА ХОРТИЦЯ" до Бердянської міської ради, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача –Державне підприємство "Бердянський морський торговельний порт" про визнання незаконним та скасування п. 2 рішення № 12 від 03.02.2009 р., визнання незаконним та скасування підпункту 2.3 рішення № 12 від 03.02.2009 р., визнання незаконним та скасування п. 2 рішення № 6 від 23.04.2009 р., передано на розгляд судді Носівець В.В.
Ухвалою суду від 27.04.2010 р. суддею Носівець В.В. матеріали справи № 8/203/09 прийняті до провадження, справі присвоєно № 8/203/09-18/121/10, залучено до участі у справі третю особу 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Міністерство транспорту та зв’язку України, судове засідання призначено на 19.05.2010 р. Ухвалою суду від 19.05.2010 р., в порядку ст. 69 ГПК України, за клопотанням сторін, строк вирішення спору у даній справі був продовжений, розгляд справи відкладений, судове засідання призначено на 28.07.2010 р. Ухвалою суду від 28.07.2010 р. розгляд справи був відкладений, судове засідання призначено на 29.09.2010 р.
28.09.2010 р. на адресу суду від Бердянської міської ради надійшла заява про розгляд справи за відсутністю представника відповідача. Вказана заява прийнята судом та задоволена.
Державне підприємство "Бердянський морський торговельний порт" 29.09.2010 р. надало додатковий відзив на позовну заяву, в якому третя особа 1 просила суд в позові ТОВ "Нова Хортиця" відмовити, також надала витребувані документи, відзив прийнятий судом до уваги, надані документи –залучені до матеріалів справи.
Крім того, ДП "Бердянський морський торговельний порт" 29.09.2010 р. надало клопотання про об’єднання справ та їх колегіальний розгляд. У клопотанні третя особа 1 просила суд об’єднати справи № 8/203/09-18/121/10 та № 20/189д/09 (суддя Гандюкова Л.П. спір про визнання недійсним договору оренди землі, що укладений в результаті та на підставі оскаржуваних у справі № 8/203/09-18/121/10 рішень органу місцевого самоврядування), а також передати розгляд справ колегії у складі трьох суддів, оскільки: у зазначених справах беруть участь одні й ті самі сторони та треті особи, ці справи пов’язані між собою спільними доказами, позовні вимоги по обох справах пов’язані між собою. Зазначено про складаний характер справ, що зумовлює необхідність розгляду справи № 8/203/09-18/121/10 та справи № 20/189д/09 –колегіально у складі трьох суддів, надало відповідне клопотання про колегіальний розгляд справи. У судовому засіданні 29.09.2010 р. представники позивача підтримали позовні вимоги, просили суд позов задовольнити. Представники відповідача та третьої особи 2 у судове засідання 29.09.2010 р. не прибули. Представник третьої особи 1 просив суд в позові відмовити та задовольнити клопотання про об’єднання справ та їх колегіальний розгляд та клопотання про колегіальний розгляд справи. Представники позивача заперечили проти задоволення наданих третьою особою 1, клопотань; прокурор не заперечив проти задоволення вказаних клопотань. Суд, розглянувши клопотання третьої особи 1 про об’єднання справ та їх колегіальний розгляд та клопотання про колегіальний розгляд справи, відхилив їх, оскільки: згідно зі ст. 58 ГПК України, в одній позовній заяві може бути об'єднано кілька вимог, зв'язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами. Суддя має право об'єднати кілька однорідних позовних заяв або справ, у яких беруть участь ті ж самі сторони, в одну справу, про що зазначається в ухвалі про порушення справи або в рішенні. Не допускається об'єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено законом. Отже, суддя має право об'єднати кілька однорідних позовних заяв або справ, у яких беруть участь ті ж самі сторони, в одну справу, однак, в даному випадку мова йде про об’єднання у провадження кількох справ, які перебувають у провадженні одного судді, а не різних. Однорідними вимогами вважаються такі, що одночасно являють собою однаковий спосіб захисту права та мають ті самі чи однорідні підстави виникнення. Позови мають бути пред’явлені тим самим позивачем до того самого відповідача або різними позивачами до того самого відповідача. Згідно ч. 1 ст. 46 ГПК України, справи у місцевих господарських судах розглядаються суддею одноособово. Будь-яку справу, що відноситься до підсудності цього суду, залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів, в даному випадку, суд не вбачає достатніх підстав для колегіального розгляду у складі трьох суддів справи № 8/203/09-18/121/10 (спір щодо оскарження рішення органу місцевого самоврядування), доводи представника порту щодо складності спору суд визнав хибними. Враховуючи викладені аргументи, суд відмовив в задоволенні клопотання про об’єднання зазначених третьою особою 1 справ в одне провадження та їх колегіальний розгляд та відмовив у задоволенні клопотання про колегіальний розгляд справи № 8/203/09-18/121/10 (новий розгляд справи не є ознакою складності спору; категорія спору відноситься до підвідомчості господарських судів, є загальною та не виділяється на тлі інших спорів; Міністерство транспорту та зв’язку України жодного разу не відреагувало на ухвали суду, не висловило своєї правової точки зору щодо даного спору, не направило у жодне засідання свого представника; при розгляді даного спору судом застосовуються ті галузі права, що необхідні для перевірки законності та обґрунтованості винесення органом місцевого самоврядування оспорюваних пунктів відповідних рішень, а не врегулювання всіх відносин, що склалися між сторонами спору в результаті багаторічних правовідносин).
Прокурор усно заявив клопотання про відкладення розгляду справи до отримання результатів перевірок щодо законності виділення позивачеві земельної ділянки та законності будівництва на ній зернового перевантажувального комплексу (надав копії двох вимог про проведення відповідних перевірок від 17.09.2010 р. кожна), підтримав відповідача та третю особу 1, та вважає що позов не підлягає задоволенню в повному обсязі, дане клопотання судом було відхилене, оскільки: у відповідності до ст.ст. 22, 29 ГПК України, сторони зобов’язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об’єктивного дослідження всіх обставин справи. Прокурор, який бере участь у справі, несе обов’язки і користується правами сторони. Жодних документів, пояснень та доказів, в обґрунтування своєї позиції на неодноразові вимоги суду надано не було з боку прокуратури; перевірка розпочата лише у вересні 2010 р. строки отримання її результатів не відомі.
Доказів врегулювання спору мирним шляхом надано суду не було.
Заявлені позивачем вимоги ґрунтуються на ст.ст. 93, 95, 122, 125, 126, 152, 155 ЗК України і полягають в тому, що на підставі рішення № 253 від 30.05.1991 р. Бердянської ради народних депутатів виконані роботи по встановленню зовнішніх меж землекористування та виготовлено Державний акт на право постійного користування землею ДП "Бердянський морський торговельний порт". В результаті обстеження, виконаного фахівцями Бердянського відділу геодезії в 1995 р., встановлено, що частково територія порту загальною площею 11,854 га, насипана в акваторії Азовського моря за кошти морського транспорту. З метою приведення правовідносин із землекористування у відповідність до вимог чинного законодавства на підставі звернення ДП "Бердянський морський торговельний порт" рішенням Бердянської міської ради № 16 від 22.08.1996 р. у добровільному порядку з постійного користування порту вилучено земельну ділянку площею 11,854 га, про що внесені відповідні зміни до Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою. рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради № 425 від 03.08.2000 р. погоджено ТОВ "Нова Хортиця" місце розташування земельної ділянки, надано дозвіл на виробництво проектно-вишукувальних робіт для будівництва комплексу по перевантаженню зернових вантажів (елеватор) на причалі № 4 на території Бердянського морського торговельного порту. Згідно умов договору оренди нерухомого майна № 58/93/970 від 25.04.2002 р., укладеного БМТП та ТОВ "Нова Хортиця" на підставі дозволу РВ ФДМ України по Запорізькій області від 25.04.2002 р. № 514/26-201 позивач отримав в строкове платне користування для ведення господарської діяльності державне нерухоме майно з інженерними комунікаціями, а саме: частину території причалу № 9, частину берегоукріплення, металевого навісу та підкранових колій з кабельним каналом, загальною площею 6450 кв.м., що знаходиться на балансі БМТП. рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради № 652 від 02.12.2004 р. внесено зміни в рішення № 425 від 03.08.2000р. та замість слів: "для будівництва комплексу по перевантаженню зернових вантажів (елеватор) на причалі № 4" читати "для будівництва комплексу по перевантаженню зернових вантажів (елеватор) на причалі № 9". Роботи по будівництву зернового перевантажувального комплексу та його введення в експлуатацію проведено за рахунок власних коштів позивача на підставі представлених підрядною організацією кошторисів та актів приймання виконаних підрядних робіт. Результатом будівництва стало створення нової частини технічної гідроспоруди причалу № 9 Бердянського морського торговельного порту – цілісного майнового комплексу зернового перевантажувального терміналу на місці орендованого майна, яке попередньо було демонтовано та передано БМТП. Право власності на новостворений цілісний майновий комплекс зернового перевантажувального терміналу зареєстровано за позивачем, про що видано Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії ЯЯ № 630595 від 15.12.2006р. З метою упорядкування відносин із землекористування позивач звернувся до Бердянської міської ради з заявою про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою для розміщення зернового перевантажувального терміналу на території БМТП. За результатами розгляду звернення Бердянською міської радою 27.12.2007 р. прийнято рішення № 12 "Про надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки", яким надано відповідний дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки для розміщення та обслуговування зерно-перевантажувального комплексу. рішенням Бердянської міської ради №30 від 10.07.2008 р. затверджено проект відведення ТОВ "Нова Хортиця" земельної ділянки за адресою: м. Бердянськ, вул. Горького, 6-а. Також, відповідно до п. 6.1 вказаного рішення, позивачу передано в довгострокову оренду –до 01.07.2057 р. за рахунок земель міста земельну ділянку площею 0,6532 га для розміщення та обслуговування зерно-перевантажувального комплексу на території причалу № 9 БМТП, про що укладено договір оренди від 21.07.2008 р. Таким чином, вказує позивач, відведення земельної ділянки відбулося у відповідності до вимог чинного законодавства, наслідком чого стало виникнення правовідносин, за яких ТОВ "Нова Хортиця" отримало право користування визначеною вище земельною ділянкою для здійснення господарської діяльності. рішенням від 03.02.2009 р. № 12 Бердянська міська рада на підставі листа ДП "Бердянський морський торговельний порт" від 29.12.2008 р. № 6845/31-01 надала у постійне користування державному підприємству "Бердянський морський торговельний порт" земельну ділянку площею 16,7499 га, розташовану по вул. Горького, 13/7 в м. Бердянську для розміщення та експлуатації основних та допоміжних об’єктів. На момент прийняття рішення №12 від 03.02.2009 р. на території, яка надана Бердянському морському торговельному порту в постійне користування, вже відведено земельну ділянку товариству "Нова Хортиця", межі якої визначені та затверджені 10.07.2008 р. рішенням № 30 Бердянської міської ради у складі проекту відведення земельної ділянки. В подальшому Бердянська міська рада, без згоди позивача, пунктом 2 рішення № 6 від 23.04.2009 р. скасувала п. 6.1 попереднього рішення № 30 від 10.07.2008 р., згідно якого ТОВ "Нова Хортиця" надано в оренду земельну ділянку площею 0,6532 га за адресою: м. Бердянськ, вул. Горького, 6-а. Отже, позивач просить суд визнати незаконним та скасувати пункт 2 та підпункт 2.3 рішення № 12 від 03.02.2009 р., пункт 2 рішення № 6 від 23.04.2009 р. Бердянської міської ради, як такі, що не відповідають вимогам чинного законодавства та порушують визначене законом та договором право позивача на користування земельною ділянкою.
Третя особа 1 –ДП "Бердянський морський торговельний порт" –у додатковому відзиві на позовну заяву зазначила: позовні вимоги ТОВ "Нова Хортиця" ґрунтуються на тому, що пунктом 2 рішення Бердянської міської ради № 16 від 22.08.1996 р., у ДП "БМТП" було вилучено земельну ділянку площею 11,845 га, розташовану по вул. Горького в м. Бердянську. Фактично зазначена земельна ділянка з користування ДП "БМТП" не вибувала, оскільки на ній знаходились та знаходяться причали порту №№ 1-9 та берегоукріплення (у тому числі й причал № 9 та берегоукріплення, на яких ТОВ "Нова Хортиця" збудовано зерновий перевантажувальний термінал), які знаходяться на балансі ДП "БМТП" та використовуються у господарській діяльності. рішенням Бердянської міської ради № 15 від 03.12.2009 р. скасовано пункт 2 рішення Бердянської міської ради № 16 від 22.08.1996 "Про вилучення та затвердження матеріалів інвентаризації земельних ділянок". Таким чином, з 03.10.1996 р. ДП "БМТП" має в постійному користуванні земельну ділянку площею 16,8157 га на підставі Державного акту на право постійного користування землею І-ЗП № 000276, зареєстрованого за № 527, надану рішенням Бердянської міської ради від 28.05.1992 р. № 7. Пунктом 2 рішення Бердянської міської ради від 03.02.2009 р. № 12 правомірно затверджено технічну документацію із землеустрою по відновленню меж земельної ділянки, яку ДП "БМТП" має в постійному користуванні. На думку третьої особи 1, зазначені вище обставини також додатково підтверджують правомірність пункту 2 рішення Бердянської міської ради № 6 від 23 квітня 2009 р. про скасування п. 6.1. рішення Бердянської міської ради № 30 від 10.07.2008 р. про надання в оренду ТОВ "Нова Хортиця" земельної ділянки площею 0,6532 га по вул. Горького, 6-а в м. Бердянську. На підставі викладеного вище, третя особа 1 просила суд в позові відмовити.
Розгляд справи закінчений 29.09.2010 р., в порядку ст. 85 ГПК України, судом оголошено вступну і резолютивну частини рішення. Справа розглянута без застосування засобів технічної фіксації судового процесу.
Вивчивши матеріали справи, вислухавши пояснення представників позивача, третьої особи 1 та прокурора, враховуючи вказівки, викладені у постанові касаційної інстанції, суд
ВСТАНОВИВ:
Матеріали справи свідчать, що на підставі рішення № 253 від 30.05.1991 р. Бердянської міської ради народних депутатів ДП "Бердянський морський торговельний порт" видано Державний акт на право постійного користування землею серії І-ЗП № 000276, за яким останньому надано в користування 16,8157 га землі для розміщення та експлуатації основних та допоміжних об’єктів по вул. Горького, 13/7 в м. Бердянську. рішенням Бердянської міської ради № 16 від 22.08.1996 р. десятої сесії 22 скликання "Про виїмку та затвердження матеріалів інвентаризації земельних ділянок" із користування ДП "Бердянський морський торговельний порт" за його заявою у добровільному порядку вилучено 11,845 га земель, про що внесені відповідні зміни до Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою. Вилучена земельна ділянка віднесена до земель міста з цільовим призначенням –землі промисловості.
Отже, з кінця серпня 1996 р. права власника земельної ділянки по вулиці Горького-6а в місті Бердянськ Запорізької області від імені Українського народу здійснювала –Бердянська міська рада (відповідач у справі).
рішенням № 13 від 29.11.2007 р. 33 сесії 5 скликання Бердянської міської ради "Про надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки" Державному підприємству "Бердянський морський торговельний порт" надано дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки в межах м. Бердянська орієнтовною площею 16,8157 га, розташованої по вул. Горького, 13/7, для розміщення та експлуатації основних та допоміжних об’єктів.
ТОВ "Нова Хортиця" рішенням № 12 від 27.12.2007 р. 36 сесії 5 скликання Бердянської міської ради "Про надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки" надано дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки в межах міста Бердянськ орієнтованою площею 0,65 га, розташованої по вул. Горького, 6-а для розміщення та обслуговування зерно-перевантажувального комплексу.
рішенням № 30 від 10.07.2008 р. 45 сесії 5 скликання Бердянської міської ради "Про передачу в оренду земельних ділянок" затверджено проект відведення земельної ділянки та передано в довгострокову оренду за рахунок земель міста: ТОВ "Нова Хортиця" земельну ділянку в межах міста Бердянськ, площею 0,6532 га по вул. Горького, 6-а, для розміщення та обслуговування зерно-перевантажувального комплексу, строком до 01.07.2057 р.
Відповідно до вказаного рішення, Бердянською міською радою та ТОВ "Нова Хортиця" 21.07.2008 р. укладено договір оренди землі (зареєстрований 04.11.2008 р. за № 040846500484) за умовами якого, Бердянська міська рада надає, а товариство "Нова Хортиця" приймає в строкове платне володіння і користування земельну ділянку для розміщення та обслуговування зерно-перевантажувального комплексу, яка знаходиться в м. Бердянську Запорізької області по вул. Горького, 6-а. В оренду передана земельна ділянка площею 0,6532 га. На земельній ділянці знаходяться об'єкти нерухомого майна: зерновий перевантажувальний комплекс.
Пунктом 2 рішення № 12 від 03.02.2009 р. 59 (2 частина) сесії 5 скликання Бердянської міської ради "Про надання у постійне користування земельних ділянок", затверджено технічну документацію із землеустрою по відношенню меж земельної ділянки та надано у постійне користування ДП "Бердянський морський торговельний порт", крім того, п. 2.3. цього ж рішення, затверджено технічну документацію із землеустрою по відновленню меж земельної ділянки, площею 16,7499 га, розташовану по вул. Горького, 13/7, для розміщення та експлуатації основних та допоміжних об’єктів.
Згідно листа Бердянського районного відділу Запорізької регіональної філії ДП "Центр державного земельного кадастру" (від 13.02.2009 р. вих. № 114/001) –Бердянський районний відділ Запорізької регіональної філії ДП "Центр ДЗК" здійснив перевірку та звіряння з технічною документацією обмінного файлу на земельну ділянку за адресою місто Бердянськ, вул. Горького, 13/7, загальною площею 11,8450 га з кадастровим номером 2310400000:09:009:0008, наданих підприємством ПМП ПВФ "Еліта" згідно акту приймання –передачі документації від 09.02.2009 р. В ході звіряння графіки обмінного файлу виявлено, що на цьому місці вже відводилася земельна ділянка з кадастровим номером 2310400000:09:009:0008, та зареєстровано договір оренди на земельну ділянку за адресою місто Бердянськ, вул. Горького, 6-а, загальною площею 0,6532 га, між Бердянською міською радою та ТОВ "Нова Хортиця". Тобто, земельна ділянка, надана в користування ТОВ "Нова Хортиця" хоча і має згідно договору оренди іншу поштову адресу, але знаходиться у межах земельної ділянки, право на користування якою, відновлено ДП "Бердянський морський торговельний порт" оспорюваним рішенням Бердянської міської ради.
Позивач вважає, що рішення Бердянської міської ради від 03.02.2009 р. № 12 порушує права ТОВ "Нова Хортиця" як орендаря, гарантовані статтею 93 Земельного кодексу України.
Суд погоджується з доводами позивача і вважає оспорюване рішення № 12 Бердянської міської ради від 03.02.2009 р., а саме п. 2 та п. 2.3, таким, що суперечить вимогам чинного законодавства та порушує права ТОВ "Нова Хортиця".
Відносини щодо набуття, реалізації та припинення права на оренду землі регулюються Конституцією України (254к/96-ВР) , Законами України "Про оренду землі" (161-14) , "Про плату за землю" (2535-12) , "Про землеустрій" (858-15) , Земельним кодексом України (2768-14) та іншими нормативно-правовими актами.
Згідно ч. 1 ст. 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом (1798-12) заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. У статті 15 ЦК України також вказано, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Зокрема, статтею 16 ЦК України (яка в свою чергу кореспондується з положеннями статті 20 Господарського кодексу України та ст. 152 Земельного кодексу України) закріплений перелік способів такого захисту цивільних прав та інтересів.
Стаття 152 Земельного кодексу України визначає, що держава забезпечує громадянам та юридичним особам рівні умови захисту прав власності на землю; власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків; захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється шляхом: а) визнання прав; б) відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав; в) визнання угоди недійсною; г) визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування; ґ) відшкодування заподіяних збитків; д) застосування інших, передбачених законом, способів.
Приписами ст. 13 Конституції України встановлено, що від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України (254к/96-ВР) . Відповідно до ст.ст. 142- 145 Конституції України до матеріальної основи органів місцевого самоврядування, крім інших об’єктів, належить земля, управління якою здійснюють територіальні громади через органи місцевого самоврядування в межах їх повноважень шляхом прийняття рішень. Статтею 116 Земельного кодексу України визначено, що громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначних цим Кодексом. Згідно Відповідно до пунктів 1, 2 Роз’яснення Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів" № 02-5/35 від 26.01.2000 р. (v5_35800-00) (з наступними змінами та доповненнями): акт державного чи іншого органу –це юридична форма рішень цих органів, тобто офіційний письмовий документ, який породжує певні правові наслідки, спрямований на регулювання тих чи інших суспільних відносин і має обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин. Підставами для визнання акта недійсним є невідповідність його вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт. Обов’язковою умовою визнання акта недійсним є також порушення у зв’язку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів підприємства чи організації –позивача у справі. Якщо за результатами розгляду справи факту такого порушення не встановлено, у господарського суду немає правових підстав для задоволення позову.
Відповідно до Закону України "Про оренду землі" (161-14) оренда землі –це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, є сільські, селищні, міські ради в межах повноважень, визначених законом. Волевиявлення відповідного органу, як власника землі у господарських відносинах –орендодавця, здійснюється у формі рішення такого органу (зокрема, органу місцевого самоврядування, оскільки він є колегіальним органом). Відповідно до приписів постанови Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 7 "Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ" (va007700-04) орган місцевого самоврядування може скасувати своє рішення, за яким земельна ділянка була неправомірно одержана у власність або користування.
Так, відповідно до ст. 93 Земельного кодексу України право оренди земельної ділянки –це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об'єднанням і організаціям, а також іноземним державам. Не підлягають передачі в оренду земельні ділянки, штучно створені у межах прибережної захисної смуги чи смуги відведення, на землях лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду, що перебувають у прибережній захисній смузі водних об'єктів, або на земельних ділянках дна водних об'єктів. Оренда земельної ділянки може бути короткостроковою - не більше 5 років та довгостроковою - не більше 50 років. Право оренди земельної ділянки може відчужуватися, у тому числі продаватися на земельних торгах, а також передаватися у заставу, спадщину, вноситися до статутного фонду власником земельної ділянки - на строк до 50 років, крім випадків, визначених законом. Орендована земельна ділянка або її частина може за згодою орендодавця передаватись орендарем у володіння та користування іншій особі (суборенда). Орендодавцями земельних ділянок є їх власники або уповноважені ними особи. Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються законом.
Як зазначалось вище, рішенням № 13 від 29.11.2007 р. Бердянської міської ради ДП "Бердянський морський торговельний порт" надано дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки в межах міста Бердянська орієнтовною площею 16,8157 га, розташованої по вул. Горького, 13/7, для розміщення та експлуатації основних та допоміжних об’єктів. Разом з тим, оспорюваним рішенням № 12 від 03.02.2009 р. в порушення приписів Закону України "Про землеустрій" (858-15) , Бердянська міська рада затвердила технічну документацію із землеустрою по відновленню меж земельної ділянки Бердянському морському торговельному порту, в тому числі по вул. Горького, 13/7 площею 16,7499 га для розміщення та експлуатації основних та допоміжних об’єктів. Відновлення меж земельної ділянки, як свідчать вивчені матеріали, відбулося без відновлення меж в натурі (на місцевості), внаслідок чого відповідачем при затверджені технічної документації порту не були враховані зміни, що відбулися у землекористуванні за зазначеною адресою та не враховано оформлення у встановленому Законом порядку права ТОВ "Нова Хортиця" на користування частиною спірної земельної ділянки.
Таким чином, рішення Бердянської міської ради № 12 від 03.02.2009 р., а саме його п. 2 та п. 2.3, не відповідає вимогам чинного законодавства та порушує права позивача у справі.
рішенням № 6 від 23.04.2009 р. 64 сесії 5 скликання Бердянської міської ради "Про клопотання Управління з контролю за використанням і охороною земель у Запорізькій області про приведення у відповідність рішення сесії Бердянської міської ради від 10.07.2008 р. № 30 "Про передачу в оренду земельних ділянок", вирішено: клопотання Управління з контролю за використанням і охороною земель у Запорізької області від 25.03.2009 р. № 44 про приведення у відповідність до вимог чинного земельного законодавства України рішення сорок п’ятої сесії Бердянської міської ради 5 скликання від 10.07.2008 р. № 30 "Про передачу в оренду земельних ділянок" –задовольнити. Пункт 6.1. рішення сорок п’ятої сесії Бердянської міської ради 5 скликання сесії від 10.07.2008 р. № 30 "Про передачу в оренду земельних ділянок" –скасувати.
Так, оспорюваним рішенням № 6 від 23.04.2009 р. Бердянська міська рада скасувала власне рішення від 10.07.2008 р. № 30, яким в користування позивачу надано земельну ділянку та яке, в подальшому, стало підставою для укладення договору оренди земельної ділянки з позивачем.
Згідно рішення Конституційного Суду України № 1-9/2009 від 16.04.2009 р. (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування) ненормативні правові акти органу місцевого самоврядування є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені органом місцевого самоврядування після їх виконання . Органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.
Оскільки рішення № 30 від 10.07.2008 р. є ненормативним правовим актом органу місцевого самоврядування на підставі якого виникли господарські правовідносини позивача та відповідача у справі та відбулася реалізація певних суб’єктивних прав позивача, пов’язаних з господарськими потребами, таке рішення не може бути скасоване органом місцевого самоврядування. При цьому, суд зазначає, що і клопотання Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель у Запорізькій області від 25.03.2009 р. за № 44, і факт скасування Головним Управління Держкомзему у Запорізькій області висновку державної експертизи землевпорядної документації (лист від 17.06.2009 р. № 01-01-02/1339), мають бути оцінені судом при розгляді відповідного спору, але не можуть бути підставою для скасування міською радою власного рішення.
Що стосується доводів третьої особи - ДП "Бердянський морський торговельний порт" суд зазначає, що по-перше, надання органом місцевого самоврядування дозволу на розроблення проекту відведення певної земельної ділянки одночасно декільком суб’єкта підприємницької діяльності не є порушенням прав будь-якої із таких осіб та порушенням діючого законодавства, оскільки виготовлення проекту відведення не є безумовною підставою надання земельної ділянки в користування тій чи іншій особі. По-друге, як вже зазначено, судом беззаперечно встановлено, що земельна ділянка, зареєстрована за поштовою адресою вул. Горького, 6-а є частиною земельної ділянки за поштовою адресою вул. Горького, 13/7, та що ці земельні ділянки знаходяться у межах населеного пункту –м. Бердянська. По-третє, і юридично і фактично спірна земельна ділянка вибула із володіння порту у зв’язку із добровільною відмовою від її частини, про що були внесені відповідні зміни до Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою та до землевпорядної документації; з кінця серпня 1996 року дана земельна ділянка включена до земель міста Бердянськ, тобто, є земельною ділянкою комунальної власності (рішення Бердянської міської ради № 16 від 22.08.1996 р. та ст. 25 ЗУ "Про транспорт", відповідно до якої до земель морського транспорту не належать території, насипані або намиті в акваторії за кошти портів).
Скасовуючи рішення господарського суду Запорізької області у справі № 8/203/09 від 08.07.2009 р. та постанову суду апеляційної інстанції від 17.11.2009 р. судом касаційної інстанції у постанові від 22.03.2010 р. було зазначено, що судами попередніх інстанцій не було залучено до участі у справі Міністерство транспорту та зв’язку України, отже судові акти підлягали скасуванню, а справа передачі на новий розгляд.
В силу приписів ст. 11112 ГПК України (1798-12) вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов’язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи. До участі у справі було залучено Міністерство транспорту та зв’язку України для з’ясування питання необхідності погодження із міністерством у даному випадку відведення землі господарюючому суб’єкту –позивачеві.
У п. 8 Постанови Пленуму ВСУ від 16.04.2004 р. № 7 "Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ" (va007700-04) зазначено, що вирішуючи спори про припинення права власності на земельну ділянку чи права користування нею, суди повинні враховувати, що орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування має право прийняти рішення про це лише в порядку, з підстав і за умов, передбачених статтями 140-149 ЗК України. У випадках, визначених цими нормами, припинення права власності на землю чи права землекористування провадиться за позовом відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування в судовому порядку, недодержання якого є підставою для визнання рішення цього органу та виданих державних актів недійсними. У разі пред'явлення до органу виконавчої влади або місцевого самоврядування позову про незаконність припинення права землекористування через відсутність судового рішення про вилучення земельної ділянки відповідач вправі пред'явити зустрічний позов про таке вилучення, а суд має розглянути його разом із первинним позовом. Виходячи з установлених законодавством умов надання земельних ділянок не можна вважати таким, що суперечить закону, рішення органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування про скасування свого рішення, за яким земельна ділянка була неправомірно одержана у власність чи користування. У цьому разі питання про недійсність документів, виданих на підставі переглянутого рішення, вирішується в судовому порядку. Питання про дострокове припинення користування землею на умовах оренди вирішується шляхом пред'явлення позову про розірвання договору. В разі закінчення зазначеного в договорі строку оренди переважне право орендарів на поновлення договору оренди, передбачене статтею 33 Закону України "Про оренду землі", поширюється на випадки, коли земля знову передається в оренду.
Позивачу затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Припинено ДП "Бердянський морський торговельний порт"право постійного користування земельною ділянкою площею 11,854 га, раніше наданої в постійне користування порту. Пізніше позивачу передано в оренду строком до 2057 р. земельну ділянку площею 0,6532 га по вулиці Горького-6а в м. Бердянську Запорізької області для розміщення та обслуговування зерноперевантажувального комплексу (договір оренди землі від 21.07.2008 р., який є діючим на час нового розгляду справи судом, не визнаний недійсним та не розірваний) із земель, на які припинено право постійного користування порту. Таким чином, власник земельної ділянки по вулиці Горького-6а в м. Бердянську Запорізької області –Бердянська міська рада (відповідач по справі) у встановленому законом порядку із додержанням вимог чинного законодавства в межах наданих законом повноважень виділив позивачу земельну ділянку, що не була йому відведена під самочинно збудований об’єкт нерухомості, саме з метою розміщення та обслуговування зерноперевантажувального комплексу. Доводи відповідача та порту, внаслідок встановленого, є безпідставними. Суд вважає безпідставними та не обґрунтованими доводи щодо необхідності погодження із третьою особою 2 відведення земельної ділянки по вулиці Горького-6а в м. Бердянську Запорізької області, оскільки в такому випадку, жодне рішення ради щодо вилучених 11,845 га земель не є таким, що стосується земель комунальної власності, а вони приймалися протягом 13 років, в тому числі і відносно позивача.
Внаслідок вищевикладеного суд знаходить обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги. Судові витрати, відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на відповідача.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 22, 27, 29, 32, 33, 44, 49, 82- 85 Господарського процесуального Кодексу України, суд
ВИРІШИВ:
1. Позов задовольнити.
2. Пункт 2 та підпункт 2.3. рішення № 12 від 03.02.2009 р. 59 (2 частина) сесії 5 скликання Бердянської міської ради "Про надання у постійне користування земельних ділянок" –визнати недійсними.
3. Пункт 2 рішення № 6 від 23.04.2009 р. 64 сесії 5 скликання Бердянської міської ради "Про клопотання Управління з контролю за використанням і охороною земель у Запорізькій області про приведення у відповідність рішення сесії Бердянської міської ради від 10.07.2008 р. № 30 "Про передачу в оренду земельних ділянок" – визнати недійсним.
4. Стягнути з Бердянської міської ради (71118, Запорізька область, м. Бердянськ, пл. І-ї Бердянської Ради, 2, код ЄДРПОУ 20525153, розрахункові рахунки не відомі) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Нова Хортиця" (71112, Запорізька область, м.Бердянськ, вул. Горького, 2, ЄДРПОУ 30545888, р/р 26002007000160 в ВАТ "Родовід Банк", МФО 32172) 85 (вісімдесят п’ять) грн. державного мита та 312 (триста дванадцять) грн. 50 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Видати наказ.
Суддя В.В. Носівець
рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання. рішення оформлено і підписано, згідно з вимогами ст. 84 ГПК України, 05.10.2010 р.