ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030,
м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 36/274
27.09.10
( Додатково див. постанову Київського апеляційного господарського суду (rs13016112) ) ( Додатково див. постанову Вищого господарського суду України (rs14347450) )
За позовом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській області
До Товариства з обмеженою відповідальністю "Євротранстелеком"
Про стягнення неустойки в розмірі 10 496,04 грн.
Суддя Т.Ю.Трофименко
Представники:
Від позивача не з"явився
Від відповідача Сизов Ю.Ю. по довіреності б/н від 01.11.2009р.;
Каразей В.М. по довіреності б/н від 03.06.2010р.
В судовому засіданні 08.09.2010р. оголошувалась перерва до 27.09.2010р. відповідно до ст. 77 Господарського процессуального кодексу України.
Обставини справи:
На розгляд Господарського суду міста Києва передані позовні вимоги Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Євротранстелеком" 10 496,04 грн. неустойки за несвоєчасне повернення об’єкту оренди за період з травня 2009р. по вересень 2009 року.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.08.2010р. порушено провадження у справі № 36/274, розгляд справи призначено на 08.09.2010р.
В судовому засіданні 08.09.2010р. представник позивача Аніщенко С.О. позовні вимоги повністю підтримав.
В судовому засіданні 08.09.2010р. оголошувалась перерва до 27.09.2010р. відповідно до ст. 77 Господарського процессуального кодексу України.
Після оголошеної переви представник позивача в судове засідання не з"явився.
Представник відповідача в судовому засіданні 08.09.2010р. надав суду письмовий відзив на позов, в якому проти позову заперечує, посилаючись на те, відповідач вчасно і повністю виконав усі залежні від нього дії щодо виконання вимог чинного законодавства для продовження дії договорів оренди. Повернення об"єкту оренди позивачу призвело б до припинення функціонування як оптичних волокон так і пов"язанного з ним обладання, а це в свою чергу означає фактичне відключення частини Укрзалізниці від системи забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті.
Розглянувши подані матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, Господарський суд міста Києва –
ВСТАНОВИВ:
Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку. Зобов’язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України договір - є підставою виникнення цивільних прав та обов’язків. Цивільні права і обов’язки виникають як з передбачених законом договорів, так і з договорів, не передбачених законом, але таких, що йому не суперечать.
Договір - це категорія цивільного права, яка визначається як домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. До зобов’язань, що виникають з договорів, застосовуються загальні положення про зобов'язання, якщо інше не випливає із закону або самого договору. Як і будь-який правочин, він є вольовим актом, оскільки виражає спільну волю сторін, що втілюється у договорі. Змістом договору є, власне, ті умови, на яких сторони погоджуються виконувати договір, і вони мають дотримуватися взятих на себе зобов’язань.
Між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській області (далі позивач, орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Євротранстелеком" (далі відповідач, орендар) 01.06.2006р. було укладено договір № 12/02-2511-ОД оренди нерухомого майна, що належить до державної власності.
Відповідно до п. 1 договору орендодавець передає орендарю в строкове платне користування нерухоме майно приміщення адміністративної будівлі площею 8 кв.м., розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Калініна, 4 на 2 поверсі 9-ти поверхового будинку, що знаходиться на балансі ДП "Придніпровська залізниця". Майно передається в оренду з метою введення волоконно –оптичного кабелю, встановлення обладнання SDH.
За актом приймання-передачі від 01.06.2006р., підписаним представниками балансоутримувача, орендодавця та орендаря, відповідачу було передане обумовлене договором приміщення.
Відповідно до п. 10.1 договору договір діє з 01.06.2006р. по 01.05.2007р. включно. Тобто, договір укладено строком на одинадцять місяців.
Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги є такими, що не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.
Пунктом 2 ст. 291 Господарського кодексу України визначено, що договір оренди припиняється у разі закінчення строку, на який його було укладено.
Відповідно до ст. 764 Цивільного кодексу України якщо наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору найму, то, за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця, договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений договором.
Також, згідно ч. 4 ст. 284 Господарського кодексу України строк договору оренди визначається за погодженням сторін. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення строку дії договору він вважається продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.
Відповідно до ст. 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" у разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах.
Оскільки після закінчення строку дії договору 01.05.2007р. ні одна із сторін не заявила про його припинення, то відповідно до приписів ст. 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"договір оренди №12/02-2511-ОД від 0.06.2006р. був пролонгований на новий строк на тих самих умовах, відповідно до 01.04.2008р., 01.03.2009р.
Згідно ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.
Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Позивач звернувся до відповідача з листом №16-03-02248 від 23.03.2009р. який було надіслано на адресу відповідача 27.03.2009р., в якому позивач повідомляв відповідача про припинення 01.03.2009р. договору оренди №12/02-2511 від 01.06.2006р. Даним листом позивач запропонував відповідачу взяти участь у конкурсі на право оренди державного майна.
При розгляді справи судом встановлено, що орендоване приміщення використовується відповідачем для розміщення майно, яке використовується з дозволом Міністерства транспорту та зв'язку України та ДП "Придніпровська залізниця"(Балансоутримувач) на підставі Угоди про співробітництво від 16.01.2002р. між ДП "Придніпровська залізниця" відповідачем і забезпечує функціонування сумісної з залізницею волоконно-оптичної лінії зв'язку (ВОЛЗ) довжиною 1200км., яку побудував відповідач і частину якої передано в користування залізниці для власних потреб, в тому числі і з метою задіяння даних волокон в системі забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті.
При закінчення договору оренди неможлива передача приміщення балансоутримувачу у зв’язку з тим, що монтаж і демонтаж оптичних волокон та обладнання, що забезпечує його діяльність, а також погодження проектів та отримання різноманітних дозволів, що з цим пов'язані займає не один місяць.
Припинення користування орендованим майном по своїй суті означає припинення функціонування як оптичних волокон так і пов'язаного з ним обладнання.
Крім того, відповідач діє з урахуванням положень Генеральної угоди про співробітництво № 5 89/01 від 27.12.2001р укладеної з Державною адміністрацією залізничного транспорту України.
При розгляді справи судом встановлено, що для подальшого користування орендованим майном у 2009р. відповідач повідомив позивача завчасно, що підтверджується листом від 13.01.2009р. вих. № 11-02-00235.
Відповідачем була розпочата робота по підготовці пакету документів для участі у конкурсі на право оренди майна. При цьому відповідач ще додатково підтвердив про такі дії та наміри у листі до позивача від 05.02.2009р. №144.
Листом від 28.01.2009р. №94 відповідач звернулося до балансоутримувача з проханням вирішити питання замовлення та виконання експертних оцінок зазначеного майна. Даний лист був направлений виходячи з вимоги органу, уповноваженого управляти зазначеним державним майном, а саме Міністерства транспорту та зв'язку України (лист від 22.11.2008р. №7555/16/14-08), щодо проведення оцінки майна виключно балансоутримувачем.
На підставі даного листа з переможцем проведеного залізницею конкурсу оцінювачів був укладений трьохсторонній договір № 002-09 від 30 січня 2009р. на проведення оцінки майна, де балансоутримувач був "Замовником", а відповідач виступив як "Платник"за проведену роботу.
"Замовником"виконані оцінки майна були передані відповідачу 01 квітня 2009р., про що свідчить акт виконаних робіт.
Відповідач надав відповідачу повний пакет документів для проведення конкурсу на право оренди ( листи від 01.04.2009р. №№ 363 -371), які були зареєстровані 03.04.2009р. позивачем під вхідним номерами 11/04389, 11/04391, 11/04393, 11/04397,11/04399,11/04401, 11/389,11/04403, 11/04405.
На момент надання повного пакету документів на право оренди до позивача надійшло погодження від органу, уповноваженого управляти зазначеним державним майном, а саме Міністерства транспорту та зв'язку України, на право користуватися цим майном на правах оренди (копія листа від 19.01.2009р. № ЦЗС-12/76 додається).
З огляду на викладене суд приходить до висновку, що відповідачем вчасно і повністю виконано усі залежні від нього дії щодо виконання вимог чинного законодавства для подовження дії договорів оренди.
Усі наступні, законодавчо продиктовані дії по цьому питанню повинен був вчинити саме позивач.
Як вбачається із матеріалів справи конкурс на право оренди майна було призначено на 07 вересня 2009р., тобто майже через 5,5 місяців після подання всіх необхідних документів від відповідача.
19 вересня 2009 року між сторонами по справі був укладений договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності.
Відповідно до умов даного договору відповідач отримав в орендне користування нерухоме майно приміщення адміністративної будівлі площею 8 кв.м., розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Калініна, 4 на 2 поверсі 9-ти поверхового будинку, що знаходиться на балансі ДП "Придніпровська залізниця".
Згідно ч. 2 ст. 785 Цивільного кодексу України якщо наймач не виконує обов’язку щодо повернення речі, наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення.
Застосування штрафних санкцій до будь-якого суб'єкта господарювання можливе лише за умови вчинення таким суб'єктом господарювання винних дій, тобто дій які порушують приписи нормативних актів і ці порушення вчинені навмисно або в наслідок бездіяльності.
Враховуючи те, що TOB "Євротранстелеком"своєчасно та в повному обсязі виконало усі вимоги чинного законодавства з метою укладення (подовження) договорів оренди державного майна, незважаючи на фактичну відсутність цих договорів, підстави для застосування будь-яких санкцій до TOB "Євротранстелеком"відсутні, в тому числі і відсутні підстави для накладання штрафів у буд-якій формі.
Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд,
В И Р І Ш И В:
В позові відмовити повністю.
рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.
Суддя
Т.Ю. Трофименко
Повний текст рішення складено
30.09.2010р.