ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16 тел. 235-24-26
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" вересня 2010 р. Справа № 13/134-10
( Додатково див. постанову Вищого господарського суду України (rs13698553) ) ( Додатково див. постанову Київського апеляційного господарського суду (rs12606562) )
За позовом Приватного підприємства "Елігас". м. Біла Церква
до Відкритого акціонерного товариства "Агропрогрес", смт. Гребінки, Васильківський район, Київська область
про стягнення 14264,65 грн.
Суддя С.Ю. Наріжний
Представники:
від позивача: Савічев В.Л. - довіреність б/н від 29.09.2010 р.;
від відповідача: не з’явився;
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
До господарського суду Київської області надійшла позовна заява Приватного підприємства "Елігас" (далі –позивач) до Відкритого акціонерного товариства "Агропрогрес" (далі –відповідач) про стягнення 14264,65 грн., з яких 13870 грн. основний борг, 394,65 грн. пеня, а також 1426,46 грн. витрат на послуги адвоката.
В обґрунтування своїх позовних вимог позивач посилається на невиконання відповідачем умов договору про надання охоронних послуг №576 від 03.09.2008 р. щодо оплати за надані послуги.
Представник відповідача в судове засідання не з’явився, відзиву на позов та інших витребуваних ухвалою суду документів не подав. Проте, до суду нарочно о 09.30 було подано клопотання представника відповідача від 27.09.2010 р. про відкладення розгляду справи в зв’язку з неотриманням відповідачем договору про надання юридичних послуг та платіжного доручення про передоплату послуг та необхідністю суду зобов’язати позивача направити такі документи відповідачу. Розглянувши зазначене клопотання суд вважає, що причини для неявки представника відповідача у судове засідання та подальшого відкладення справи не є поважними, оскільки відповідач в особі представника мав можливість прибути у судове засіданні 27.09.2010 р. о 09.45 та ознайомитись з зазначеними документами в судовому засіданні. Враховуючи вищенаведене, двомісячний строк розгляду справи та достатність наявних матеріалів справи для проведення судового засідання без участі представника відповідача, клопотання залишається судом без задоволення.
В судовому засіданні 27.09.2010 р. представник позивача надав суду додаткові документі для залучення до матеріалів справи.
Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача судом встановлено наступне.
29.07.2005 р. між позивачем та відповідачем було укладено договір про надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності №2005-02 (далі –Договір). Відповідно до п. 1. договору відповідач передав, а позивач прийняв під охорону об’єкти перераховані у дислокації (додаток №1 до договору).
Відповідно до п. 2 договору вартість послуг визначається на основі протоколу узгодження цін, що додається до договору (додаток №2) та складає 6935 грн. на місяць.
Відповідно до п. 9.1 договору оплата за надані послуги здійснюється відповідачем коштів платіжним дорученням на р/р позивача. Форма розрахунку –попередня оплата в розмірі 50% від вартості послуг по охороні до 05 числа поточного місяця, остаточний розрахунок до 5 числа місяця, наступного за звітним, на підставі отриманого рахунку-фактури і підписання акту виконаних робіт.
Судом встановлено, що позивач належним чином виконав свої зобов’язання за договором, надавши послуг по охороні об’єкту за адресою: вул. Київська, 186, смт. Гребінки, Київська обл. в повному обсязі на суму 17337,50, що підтверджується актами здачі-прийомки виконаних робіт підписаними в двосторонньому порядку сторонами за травень, червень, липень 2010 р.
Відповідач, в свою чергу, в порушення умов договору та прийнятих на себе зобов’язань надані послуги в повному обсязі не оплатив, у зв’язку з чим у нього виникла заборгованість перед позивачем в сумі 13870 грн.
На день розгляду справи основний борг, який підлягає стягненню з відповідача та підтверджується матеріалами справи складає 13870 грн.
Згідно п. 9.3 договору у разі порушення відповідачем строків оплати послуг, він сплачує пеню у розмірі 0,5% від несплаченої суми за кожен день прострочки оплати. Як вбачається з розрахунку, що міститься в матеріалах справи сума пені в розмірі 394,65 грн. є обґрунтованою та підлягає стягненню.
Відповідно до ст. 193 ГК України суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Не допускається одностороння відмова від виконання зобов’язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов’язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.
Враховуючи вищевикладене, обставини справи позовні вимоги підлягають задоволенню повністю.
Крім того, представник позивача просить суд включити до складу судових витрат витрати позивача, пов’язані із оплатою послуг адвоката в сумі 1426,47 грн.
Статтею 44 ГПК України передбачено, що до складу судових витрат входить оплата послуг адвоката. В контексті цієї норми, судові витрати за участь адвоката при розгляді справи підлягають сплаті лише в тому випадку, якщо вони сплачені адвокату стороною, котрій такі послуги надавались, та їх оплата підтверджується відповідними фінансовими документами.
Як вбачається з матеріалів справи 26.07.2010 р. між позивачем та адвокатом Савічевим Віктором Леонідовичем було укладено договір №2 про надання послуг згідно якого розмір оплати послуг адвоката був встановлений у розмірі 10% від стягнутої суми судом.
На підтвердження понесення судових витрат, а саме оплати позивачем послуг адвоката суду надані платіжні доручення №59 від 16.08.2010 р. та №79 від 22.09.2010 р. на суму 1426,47 грн.
Таким чином, суд вважає, що витрати по сплаті послуг адвоката в сумі 1426,47 грн. є документально підтвердженими та обґрунтованими.
Витрати за розгляд справи, відповідно до ст. 49 ГПК України та витрати за інформаційно –технічне забезпечення судового процесу, в тому числі по оплаті послуг адвоката відповідно до ст. 44 ГПК України покладаються на відповідача.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 44, 49, 82- 85 ГПК України, господарський суд, -
ВИРІШИВ:
1. Позов задовольнити повністю.
2. Стягнути з Відкритого акціонерного товариства "Агропрогрес" (Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Київська, 186; код ЄДРПОУ 03563324) на користь Приватного підприємства "Елігас" (Київська обл., м. Б. Церква, вул. Некрасова 83, кв. 55; код ЄДРПОУ 33143509) 13870 (тринадцять тисяч вісімсот сімдесят) грн. заборгованості, 394 (триста дев’яносто чотири) грн. 65 коп. пені, а також судові витрати: 142 (сто сорок дві) грн. 65 коп. державного мита, 1426 (одну тисячу чотириста двадцять шість) грн. 47 коп. витрат на послуги адвоката та 236 (двісті тридцять шість) грн. витрат за інформаційно –технічне забезпечення судового процесу.
Видати наказ після набрання рішенням законної сили.
Дане рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його належного оформлення та підписання, і може бути оскаржено в апеляційному або касаційному порядку.
Суддя
С.Ю. Наріжний
Дата виготовлення та підписання рішення 29.09.2010р.