ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ
Іменем України
РІШЕННЯ
22 вересня 2010 року
справа № 5020-5/036
( Додатково див. постанову Вищого господарського суду України (rs14347550) ) ( Додатково див. постанову Севастопольського апеляційного господарського суду (rs13503805) )
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ливадийская инвестиционная компания" (99011, м. Севастополь, вул. Кулакова, б. 51, кв. 3; 99011, м. Севастополь, вул. Адм. Октябрьського, 15/1)
до Фонду комунального майна Севастопольської міської Ради (99011 м. Севастополь, вул. Луначарського, 5),
треті особи яки не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача –Севастопольська міська Рада (99011 м. Севастополь, вул. Леніна, 3),
Комунальне підприємство "Бюро технічної інвентаризації і державної реєстрації об’єктів нерухомого майна" Севастопольської МР (99001, м. Севастополь, вул. Папаніна, 1-А)
про визнання права власності
Суддя Євдокімов І.В.
Представники сторін:
Позивача: (ТОВ "Ливадийская инвестиционная компания") - Петренко Тетяна Іванівна, довіреність б/н від 12.12.2009;
Відповідача: (ФКМ СМР) - Сарахман Сергій Олександрович, довіреність б/н від 30.07.2010, дійсна до 31.12.2010;
третя особа: (Севастопольська міська Рада) –не з`явився;
третя особа: (КП "Бюро технічної інвентаризації і державної реєстрації об’єктів нерухомого майна") –не з`явився.
СУТЬ СПОРУ:
Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю "Ливадийская инвестиционная компания", звернувся до суду з позовом до відповідача, Фонду комунального майна Севастопольської міської Ради, треті особи яки не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача –Севастопольська міська Рада, Комунальне підприємство "Бюро технічної інвентаризації і державної реєстрації об’єктів нерухомого майна" Севастопольської МР, про визнання права власності.
Позивач звернувся до суду з клопотанням про призначення по справі судової будівельно-технічної експертизи.
В судовому засіданні 01.04.2010 позивач підтримав заявлене клопотання про призначення по справі судової будівельно-технічної експертизи.
Ухвалою господарського суду міста Севастополя від 01.04.2010 провадження по справі було зупинено до закінчення проведення судової будівельно-технічної експертизи.
28.07.2010 на адресу суду від Севастопольського відділення Харківського НДІ судових експертиз ім. проф. Н.С. Бокаріуса надійшли матеріали справи, а також висновки судової будівельно-технічної експертизи № 294 від 20.07.2010.
Ухвалою суд від 04.08.2010 провадження по справі поновлено, справа призначена до розгляду.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач згідно з договором оренди є наймачем нерухомого майна –вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 171,70 кв. м., розташованих за адресою: м. Севастополь, вул. Велика Морська, 4, з яких у результаті поліпшення, зробленого за згодою наймодавця, він створив нову річ –магазин непродовольчих товарів загальною площею 171,70 кв. м. та просить визнати за ним право власності на частку цього приміщення згідно висновку проведеної судової будівельно-технічної експертизи.
У судовому засіданні від 08.09.2010 позивач надав письмові пояснення, в яких, зокрема, уточнив позовні вимоги та просить визнати право власності на 71/100 частки в об`єкті нерухомості –магазині непродовольчих товарів, загальною площею 171,70 кв. м з крильцем, що розташований за адресою: м. Севастополь, вул. Велика Морська, б. 4.
Відповідач позовні вимоги не визнав, просить у задоволені позову відмовити, надав суду відзив на позов, пояснив, що твердження позивача про наявність сумісної часткової власності необґрунтовані, оскільки наймодавець не давав згоди на поліпшення орендованих приміщень, приміщення яке було створено у результаті поліпшення не є новою річчю.
Третя особа (Севастопольська міська Рада) у судове засіння явку уповноваженого представника не забезпечила, про час, місце та дату розгляду справи повідомлена належним чином та своєчасно, письмових пояснень по суті спору не надала.
Третя особа (КП "Бюро технічної інвентаризації і державної реєстрації об’єктів нерухомого майна") у судове засіння явку уповноваженого представника не забезпечила, про час, місце та дату розгляду справи повідомлена належним чином та своєчасно, письмових пояснень по суті спору не надала.
Представникам сторін в судовому засіданні роз'яснені його процесуальні права і обов'язки, передбачені статтями 20, 22 Господарського процесуального кодексу України.
Заслухавши представників сторін, дослідивши надані докази, суд, -
ВСТАНОВИВ:
26 квітня 2007 року між Фондом комунального майна Севастопольської міської Ради та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ливадийская инвестиционная компания" був укладений договір оренди ВЕК № 515667 (далі Договір) вбудованих нежилих приміщень підвалу (с 1-1 по № 9), загальною площею 170,70 кв. м. з крильцем, розташованих за адресою: м. Севастополь, вул. Велика Морська, б. 4.
Відповідно до акту прийому-передачи орендованого майна від 26.04.2007 та висновку комісії за зазначеним актом, вбудовані нежилі приміщення підвалу по вул. Велика Морська, б. 4, потребували ремонту /1 том, а.с. 11 –зв.сторінка/.
Відповідно до пункту 5.2 Договору, за згодою орендодавця орендатор має право зробити реконструкцію, розширення технічне переустаткування орендованого майна.
У зв`язку з відсутністю умов для нормального використання нерухомого майна за цільовим призначенням, Товариством з обмеженою відповідальністю "Ливадийская инвестиционная компания" було надано заяву на проведення реконструкції вбудованих нежилих приміщень підвалу по вул. Велика Морська, б. 4.
Згідно з Наказом Фонду комунального майна Севастопольської міської Ради № 985 від 15 жовтня 2007 року, Товариством з обмеженою відповідальністю "Ливадийская инвестиционная компания" була отримана згода наймодавця на проведення реконструкції нерухомого майна, що орендувалися, під магазин непродовольчих товарів, за рахунок власних коштів на суму 342661,00 грн. /2 том, а.с.10/.
На підставі вищевказаної документації Товариством з обмеженою відповідальністю "Ливадийская инвестиционная компания" було отримано Дозвіл на виконання будівельних робіт з реконструкції вбудованих нежилих приміщень підвалу (с 1-1 по № 9), загальною площею 170,70 кв. м. з крильцем, розташованих за адресою: м. Севастополь, вул. Велика Морська, б. 4 під магазин непродовольчих товарів, за № 1274 від 15 листопада 2007 року /2 том, а.с. 9/.
У результаті виконаних робіт, об`єкт був прийнятий в експлуатацію, згідно з актом державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта /2 том, а.с. 13-16/.
Вартість невід’ємних поліпшень, виконаних Товариством з обмеженою відповідальністю "Ливадийская инвестиционная компания" в ході реконструкції орендованих ним приміщень, згідно Аудиторського висновку № 05-08 від 04 квітня 2008 року Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірми "Фемида"склала 342 661,00 грн. (триста сорок дві тисячі шістсот шістдесят одна гривна).
Заслухавши пояснення представників сторін, вивчивши матеріали справи, провівши оцінку представленим доказам, суд вважає позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Ливадийская инвестиционная компания" такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі, виходячи з наступного.
Згідно зі статтею 20 Господарського процесуального кодексу України, кожний суб’єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб’єктів захищаються шляхом: визнання наявності або відсутності прав; припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; присудження до виконання обов’язку в натурі; іншими способами, передбаченими законом.
Відповідно до положень частини першої статті 778 Цивільного кодексу України, наймач може за згодою наймодавця поліпшити річ, що є предметом договору найму.
Згідно частини четвертої статті 778 Цивільного кодексу України, якщо в результаті поліпшення, зробленого за згодою наймодавця, створена нова річ, наймач стає її співвласником. Частина наймача в праві власності відповідає вартості його витрат на поліпшення речі, якщо інше не встановлене договором або законом. Аналогічна норма міститься в статті 23 Закону України "Про оренду державного і комунального майна"від 10 квітня 1992 року.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ливадийская инвестиционная компания" згідно з договором оренди ВЕК № 515667 від 26 квітня 2007 року є наймачем нерухомого майна –вбудованих нежилих приміщень підвалу (с 1-1 по № 9), загальною площею 170,70 кв. м. з крильцем, розташованих за адресою: м. Севастополь, вул. Велика Морська, б. 4.
15 жовтня 2007 року позивачем була отримана згода наймодавця на поліпшення орендованого ним майна у вигляді Наказу Фонду комунального майна Севастопольської міської Ради № 985.
Таким чином, позивач на підставі положень статті 778 Цивільного кодексу України, має право на частку у знову створеній речі –магазину непродовольчих товарів, загальною площею 170,70 кв. м. з крильцем, розташованих за адресою: м. Севастополь, вул. Велика Морська, б. 4., при цьому його частка повинна відповідати вартості його витрат на поліпшення майна, що орендується.
Відповідно до Висновку Севастопольського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса № 294 від 26 липня 2010 року, частка невідокремлених поліпшень зроблених Товариства з обмеженою відповідальністю "Ливадийская инвестиционная компания" у ринковій вартості складає 71/100 частки об'єкту нерухомості - магазина непродовольчих товарів, загальною площею 171,70 кв. м та складається з частки коридору пл. 4 кв. м, частки санвузла пл. 9 кв. м, частки складового приміщення пл. 1,6 кв. м, частки кімнати персоналу пл. 10,5 кв. м, частки торгівельного залу пл. 25,5 кв. м, частки торгівельного залу пл. 19,7 кв. м, частки торгівельного залу пл. 25,1 кв. м, частки торгівельного залу пл. 20,9 кв. м, частки підсобного приміщення пл. 11,1 кв. м, частки складового приміщення пл. 0,6 кв. м, частки складового приміщення пл. 0,6 кв. м.
Згідно зі статтею 392 Цивільного кодексу України, власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою.
Відповідно до положень статті 16 Цивільного кодексу України, одним із способів судового захисту є визнання права.
Таким чином, суд дійшов до висновку, що позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Ливадийская инвестиционная компания" підлягають задоволенню у повному обсязі.
Витрати Позивача по сплаті державного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України при задоволенні позову у повному обсязі покладаються на Відповідача.
Керуючись статтями 49, 82, 84- 85, 115, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд -
В И Р І Ш И В :
1. Позов задовольнити повністю.
2. Визнати за Товариством з обмеженою відповідальністю "Ливадийская инвестиционная компания" (99011, м. Севастополь, вул. Кулакова, буд. 51, кв. 3, ідентифікаційний код 34050075) право власності на 71/100 частки об'єкту нерухомості - магазина непродовольчих товарів, загальною площею 171,70 кв. м, що складається з частки коридору пл. 4 кв. м, частки санвузла пл. 9 кв. м, частки складового приміщення пл. 1,6 кв. м, частки кімнати персоналу пл. 10,5 кв. м, частки торгівельного залу пл. 25,5 кв. м, частки торгівельного залу пл. 19,7 кв. м, частки торгівельного залу пл. 25,1 кв. м, частки торгівельного залу пл. 20,9 кв. м, частки підсобного приміщення пл. 11,1 кв. м, частки складового приміщення пл. 0,6 кв. м, частки складового приміщення пл. 0,6 кв. м, розташованого за адресою: м. Севастополь, вул. Велика Морська, б. 4.
3. Стягнути з Фонду комунального майна Севастопольської міської Ради (99011 м. Севастополь, вул. Луначарського, 5, ідентифікаційний код 25750044, р/р 37188003000416 УДК а в м. Севастополі, МФО 824509, або з будь-якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ливадийская инвестиционная компания" (99011, м. Севастополь, вул. Кулакова, буд. 51, кв. 3, ідентифікаційний код 34050075 р/р 26001054803057 в Севастопольській філії АКБ "Приватбанк"МФО 324935) витрати по сплаті державного мита в розмірі 3111,00 грн. (три тисячи сто одиннадцять грн. 00 коп.), витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 236,00 грн. (двісті тридцять шість грн. 00 коп.).
Видати наказ після набрання рішенням законної сили.
Суддя
І.В. Євдокімов
рішення оформлено
згідно з вимогами
ст. 84 ГПК України
та підписано
27.09.2010