ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 40/350
21.09.10
( Додатково див. постанову Вищого господарського суду України (rs13798178) ) ( Додатково див. постанову Київського апеляційного господарського суду (rs12606543) )
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Річ Девелопмент"
до Публічного акціонерного товариства "САН ІНБЕВ УКРАЇНА"
про стягнення заборгованості в розмірі 407 264,25 грн,
Суддя Пукшин Л.Г.
Представники сторін:
від позивача: Ліцкевич Р.В. - за довіреністю
від відповідача: Мірецький Т.О. - за довіреністю
В судовому засіданні 21.09.10, в порядку ч. 1 ст. 85 ГПК України, було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
На розгляд Господарського суду м.Києва передані позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Річ Девелопмент" до Відкритого акціонерного товариства "САН ІнБев Україна" про стягнення заборгованості в розмірі 407 264, 25 грн.
В обґрунтування позовних вимог Позивач зазначає, що 19.02.10 р. Відкрите акціонерне товариство "САН ІнБев Україна" (надалі Комітент) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Річ Девелопмент" (Комісіонер) уклали договір комісії №1/1902. На сьогоднішній день зобов'язання Комітента (Відповідача) щодо сплати грошових коштів по договору комісії №1/1902 від 19.02.10 виконано лише частково. Відповідачем не сплачено суму на відшкодування витрат Позивача в розмірі 307 920,33 грн, а також не було сплачено винагороду Комісіонера в розмірі 99 343, 92 грн, що і призвело до порушення прав Позивача.
Ухвалою суду від 12.07.10 порушено провадження у справі № 40/350 та справу призначено до розгляду на 27.07.10.
У судове засідання, призначене на 27.07.10, представник Позивача з’явився, вимоги ухвали виконав частково.
Відповідач не забезпечив явку уповноваженого представника у судове засідання, вимоги ухвали суду не виконав, про причини неявки суд не повідомив.
Керуючись ст. 77 ГПК України суд відклав розгляд справи на 12.08.10 у зв’язку з неявкою представника відповідача.
Через загальний відділ діловодства представник відповідача подав клопотання про зупинення провадження у справі № 40/350 до вирішення пов’язаних з нею господарських справ, що будуть розглядатись в Господарському суді Львівської області, на підтвердження чого надав копії позовних заяв з доказами направлення до господарського суду.
Суд відмовив в задоволенні клопотання представника відповідача через його необґрунтованість.
Представник відповідача подав клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача –ТОВ "Анігіус", ТОВ "Компанія "Вісс-Тек", ТОВ "Ерімусс".
Дослідивши наявні докази у справі та заслухавши пояснення сторін, суд відмовив у задоволенні клопотання відповідача.
В судове засідання 12.08.10 представники сторін з’явились, представник відповідача подав відзив на позов, відповідно до якого проти задоволення позовних вимог заперечує в повному обсязі виходячи з наступного. Позивачем було порушено викладені в договорі комісії №1/1902 від 19.02.10 та додатковій угоді до нього вказівки комітента щодо видів договорів що мали бути укладені комісіонером, а саме договори № 02/10/3 від 19.02.10, № 19/02-01 від 19.02.10, № 5-02/10 від 19.02.10 виявились не договорами про надання послуг, а договорами субкомісії.
Крім того, відповідач зазначає, що ним не було підписано звіт Комісіонера № 1 від 19.04.10, з яким відповідно до умов договору пов’язаний строк виконання відповідачем зобов’язання щодо сплати частини витрат позивача в сумі 307920,33 грн. та суми винагороди комісіонера в розмірі 99343,92 грн.
В судовому засіданні відповідно до ст. 77 ГПК України судом оголошено перерву до 13.08.10 для надання додаткових доказів по справі.
В судове засідання 13.08.10 представники сторін з’явились, через загальний відділ діловодства представник відповідача подав клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача –ТОВ "Анігіус", ТОВ "Компанія "Вісс-Тек", ТОВ "Ерімусс".
Дослідивши наявні докази у справі та заслухавши пояснення сторін, суд відмовив у задоволенні клопотання відповідача.
Через загальний відділ діловодства представник відповідача подав клопотання про зупинення провадження у справі № 40/350 до вирішення пов’язаних з нею господарських справ про визнання недійсними договорів субкомісії, що розглядаються в Господарському суді Львівської області.
Суд відмовив в задоволенні клопотання представника відповідача через його необґрунтованість.
Представник Відповідача подав заяву в порядку ст. 25 ГПК України про заміну відповідача його правонаступником –Публічним акціонерним товариством "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" та надав копію статуту, копію протоколу № 8 позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" від 01.09.10, копію свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" .
За результатами розгляду у судовому засіданні суд задовольнив клопотання представника Відповідача.
Судом заслухані пояснення представників сторін, досліджені надані суду докази та матеріали. В результаті дослідження наданих суду доказів та матеріалів, суд встановив :
Частина 1 статті 202 ЦК України передбачає, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Згідно ч.1 статті 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
Відповідно до ч.2 статті 509 ЦК України зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.
Згідно п.1 ч.2 статті 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.
Частина 1 статті 626 ЦК України передбачає, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
19.02.2010 р. між ВАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА", правонаступником якого є ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА", комітентом (відповідачем) та ТОВ "Річ Девелопмент" комісіонером (позивачем) було укладено договір комісії № 1/1902, відповідно до умов якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, комітент доручає, а комісіонер зобов’язується за винагороду від свого імені і за рахунок комітента вчинити юридичні дії з організації та проведення конференції дистриб’юторів 2010, що має проходити в період з 16 по 18 квітня 2010 року (п. 1.1. Договору).
З метою виконання даного договору комісіонер зобов’язується укласти від свого імені в інтересах та за рахунок комітента зазначені в додатковій угоді до цього Договору договори з третіми особами по організації та проведенню конференції дистриб’юторів 2010 (п.1.2 договору).
Згідно з п.1.3 договору комісії № 1/1902 комісіонер повинен перераховувати в безготівковій формі на банківські рахунки третіх осіб, з якими укладені договори по проведенню конференції дистриб’юторів 2010, отримані згідно п.3.1.1 договору грошові кошти в межах, що визначені в додатковій угоді до цього договору.
На виконання цього договору сторони погодили, що вартість договорів, що укладаються комісіонером з третіми особами складає 844 699,28 грн, крім того ПДВ 168939,85 грн, що разом становить 1013639,13 грн (п.1.4 договору).
Відповідно до п.2.1.3 договору комісії № 1/1902 до обов’язків комісіонера, зокрема, належить обов’язок укласти договори з третіми особами щодо виконання даного договору, зазначені в додатковій угоді до цього договору.
Згідно з п. 3.1.1 комітент зобов’язаний забезпечити комісіонера засобами, необхідними для виконання комісіонером його зобов’язань за цим договором, а саме: відшкодувати комісіонеру необхідні витрати, пов’язані із виконанням даного договору шляхом перерахування коштів на поточний рахунок комісіонера за наступним графіком: а) суму 705718,80 грн. –до 19 березня 2010 року, з урахуванням п.3.1.3 договору; б) суму 307 920,33 грн –одночасно із сумою, передбаченою п.3.1.2.
Сума винагороди комісіонера становить 82 786,60 грн., крім того ПДВ 16 557,32 грн., що разом становить 99 343,92 грн. Сума винагороди перераховується комітентом на банківський рахунок комісіонера протягом 5 днів з моменту підписання звіту про виконання доручення з урахуванням п.3.1.3. (п. 3.1.2 договору).
Відповідно до п.4.2 договору комісії № 1/1902 комісіонер має право на плату за виконання договору та на відшкодування витрат, пов’язаних із його виконанням у розмірах, визначених розділом 3 договору.
Відповідно до п.5.1 договору комісіонер протягом 1 дня після виконання доручення надає комітенту письмовий звіт про виконання доручення.
Комісіонер зобов’язаний виконати доручення до 18.04.2010 року (п.6.1 договору).
19.02.2010 сторони уклали додаткову угоду до договору № 1/1902, відповідно до умов якої погодили перелік послуг третіх осіб, вартість таких послуг та визначення третіх осіб, з якими комісіонером укладаються договори на виконання договору комісії № 1/1902 по організації та проведенню конференції дистриб’юторів 2010, а саме: перевізником учасників конференції виступає ТОВ "Компанія "Вісс-Тек", вартість послуг складає всього –415 530,00 грн; послуги по розміщенню представників комітента в готелі та послуги по забезпеченню харчуванням здійснюються ТОВ "Ерімусс", вартість послуг складає всього –290 188,80 грн; послуги відносно організаційних питань, такі як: оренда конференц-залу, організація проведення конференції, екскурсії та забезпечення необхідними для цього трансферами надаються ТОВ "Анігіус", вартість послуг складає всього –307 920,33 грн.
Як вбачається з матеріалів справи, на виконання умов договору комісії № 1/1902 позивачем було укладено наступні договори субкомісії:
- № 02/10/3 від 19.03.10 з ТОВ "Компанія "Вісс-Тек" по перевезенню учасників конференції на загальну суму 415 530,00 грн. Вартість послуг згідно даного договору позивачем було сплачено в повному обсязі, що підтверджується наявною в матеріалах справи банківською випискою від 23.03.10.
- № 19/02-01 від 19.03.10 з ТОВ "Ерімусс" по розміщенню учасників конференції та забезпеченню харчуванням, на загальну суму 290188,80 грн., що була сплачена позивачем 23.03.10 на рахунок субкомісіонера.
- № 5-02/10 від 19.03.10 з ТОВ "Анігіус" по наданню послуг оренди конференц-залу, організації проведення конференції, екскурсії та забезпечення необхідними для цього трансферами на загальну суму 307920,33 грн.
Як вбачається з матеріалів справи позивачем було повністю виконано зобов’язання за договором комісії № 1/1902 від 19.02.10, про що ним 19.04.10 було складено звіт комісіонера № 1 про виконання договору комісії та направлено відповідачу 19.04.10.
Таким чином, станом на день розгляду справи відповідачем належним чином не виконано зобов’язання за договором комісії № 1/1902 від 19.02.10 щодо відшкодування витрат позивача в розмірі 307920,33 грн. та сплати винагороди комісіонера в сумі 99343,92 грн.
Відповідно до ч. 7 ст. 179 Господарського кодексу України господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України (435-15) з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України (436-15) , іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів.
Відповідно до статті 1011 Цивільного кодексу України, за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.
Частиною 2 статті 193 Господарського кодексу України визначено, що кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов’язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов’язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.
До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України (435-15) з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до статей 525, 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу (435-15) , інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться, одностороння відмова від виконання зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно зі статтею 629 Цивільного кодексу України, договір є обов’язковим до виконання сторонами.
У відповідності до частини 1 статті 625 Цивільного кодексу України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.
Відповідно до статті 1013 Цивільного кодексу України комітент повинен виплатити комісіонерові плату в розмірі та порядку, встановлених у договорі комісії. Якщо комісіонер поручився за виконання правочину третьою особою, він має право на додаткову плату. Якщо договір комісії не був виконаний з причин, які залежали від комітента, комісіонер має право на комісійну плату на загальних підставах.
Відповідач не надав суду доказів виплати позивачу комісійної винагороди в сумі 993 43,92 грн та відшкодування витрат позивача в розмірі 307 920,33 грн за договором комісії № 1/1902 від 19.02.2010, в той час як позивачем зобов’язання за договором комісії виконано в повному обсязі. Таким чином, враховуючи вищезазначене, факт наявності заборгованості відповідача в розмірі 407264,25 грн. належним чином доведений, документально підтверджений, тому позовні вимоги визнаються судом обґрунтовані та такими, що підлягають задоволенню.
Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень
Судом відхиляються заперечення відповідача викладені у відзиві на позовну заяву щодо відсутності згоди відповідача на укладення договорів субкомісії, оскільки зі змісту договору комісії № 1/1902 від 19.02.2010 та додаткової угоди до нього вбачається обов’язок позивача укласти договори з третіми особами, що визначені в додатковій угоді, та зазначено загальну вартість цих договорів, вказані умови були дотримані позивачем при укладенні договорів субкомісії № 02/10/3 від 19.03.10, № 19/02-01 від 19.03.10, № 5-02/10 від 19.03.10.
В той же час в додатковій угоді до договору № 1/1902 відсутня пряма вказівка щодо виду договорів, які мав укладати позивач з третіми особами.
Відповідно до статті 44 ГПК України судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.
Згідно ч. 5 статті 49 ГПК України витрати по сплаті державного мита, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються на відповідача.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 25, 33, 44, 49, 82- 85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва,-
В И Р І Ш И В:
1. Допустити заміну відповідача у справі Відкрите акціонерне товариство "САН ІнБев Україна" (код ЄДРПОУ 30965655) на Публічне акціонерне товариство "САН ІНБЕВ УКРАЇНА"(код ЄДРПОУ 30965655).
2. Позов задовольнити повністю.
3. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" (03150 м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В, код ЄДРПОУ 30965655) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем в процесі виконання рішення, на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Річ Девелопмент" (79011, м. Львів, вул. Зарицьких, буд..26, кв.12, код ЄДРПОУ 35502016) заборгованість в розмірі 307 920 (триста сім тисяч дев’ятсот двадцять) грн 33 коп., винагороду комісіонера в розмірі 99 343 (дев’яноста дев’ять тисяч триста сорок три) грн 92 коп., витрати по сплаті державного мита в сумі 4 072 (чотири тисячі сімдесят дві) грн 64 коп. та 236 (двісті тридцять шість) гр. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
4. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.
рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.
Суддя
Пукшин Л.Г.
дата підписання рішення 27.09.2010р .