ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул.Шевченка 16, м.Івано-Франківськ, 76000, тел. 77-96-83
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2010 р.
Справа № 22/96
( Додатково див. постанову Львівського апеляційного господарського суду (rs13544350) )
Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Малєєвої О.В.
при секретарі судового засідання Стефанів М.М.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу
за позовом: підприємця ОСОБА_1, вул.Профспілкова, 3А/1, м.Івано-Франківськ, 76000,
до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Газ-Ойл Карпати", вул. Бориславська, 29, м. Івано-Франківськ, 76000,
про витребування безвідкличної довіреності від 19.06.2007р.,
за участю представників сторін:
від позивача: підприємець ОСОБА_1 (свідоцтво про державну реєстрацію від 01.11.2002р., витяг з ЄДРЮОФОП №6206904 від 21.06.10р.), представник ОСОБА_2 (довіреність №308 від 05.07.2010р.),
від відповідача: представник Інкін В.І. (доручення б/н від 31.05.2010р.; посвідчення водія серії НОМЕР_1 від 29.02.2000р.), представник Легін В.Б. (доручення б/н від 31.05.2010р.; паспорт серії НОМЕР_2 від 22.04.1997 р.), представник Корж О.В. (доручення б/н від 31.05.2010р.; паспорт серії СН № 583561 від 12.08.1997р.),
в с т а н о в и в :
Підприємець ОСОБА_1 заявив позов до ТзОВ "Фінансова компанія "Газ-Ойл Карпати" про витребування безвідкличної довіреності від 19.06.2007р. Заявлені позовні вимоги мотивовані тим, що на підставі укладеного між сторонами договору доручення з відкладальними умовами №2/3 від 19.06.2007р. позивач видав відповідачу довіреність №4/3 від 19.06.2007р. Посилається на те, що він, як довіритель, згідно п.2 ст. 1108 ЦК України скористався, правом відмови від договору доручення, про що направив відповідачу лист вих.№114/56 від 09.07.2010р. Вказує на те, що за приписами п/п 2 п.1 ст. 1006 ЦК України повірений зобов'язаний в разі припинення договору доручення негайно повернути довірителеві довіреність, строк якої не закінчився, чого відповідач до цього часу не зробив.
Відповідач заявлений позов не визнав і вказав, що правовідносини між позивачем та відповідачем регулюються Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (978-15) , відповідно до якого між сторонами був укладений договір управителя з забудовником фонду фінансування будівництва виду А №1/3 від 15.06.2007р., а також договір доручення з відкладальними умовами №2/3 від 19.06.2007р. і видана забудовником безвідклична довіреність №4/3 від 19.06.2007р. Зазначає, що право особи видавати безвідкличну доверність передбачено ч.4 ст. 249 ЦК України та ст.10 вказаного закону, а тому відповідно до ч.1 ст. 249 ЦК України особа, яка видала таку довіреність, не має права скасувати її. Вважає, що норми Закону Україну "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (978-15) є спеціальними, які передбачають те, що договір доручення з відкладальними умовами є забезпеченням виконання зобов'язань забудовника перед управителем, а тому припинення його дії можливе лише одночасно з припиненням дії основного договору управителя з забудовником.
Аналогічні пояснення представники сторін дали в судовому засіданні.
Згідно ст. 77 ГПК України в судовому засіданні 21.09.2010р. оголошувалась перерва до 30.09.2010р.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши зібрані по справі докази, оцінивши їх відповідно до приписів ст. 43 ГПК України, суд встановив наступне.
Між ТзОВ"Фінансова компанія" Газ-Ойл-Карпати", як управителем, та підприємцем ОСОБА_1, як забудовником, відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (978-15) було укладено договір управителя з забудовником фонду фінансування будівництва виду А №1/3 від 15.06.2007р. (надалі "договір №1/3"). Відповідно до п.1.1. договору №1/3 управитель, який діє на праві довірчої власності в інтересах довірителів, замовляє забудовнику збудувати належної якості чотирьохсекційний багатоквартирний житловий будинок з підземним паркінгом, вбудовано-прибудованими приміщеннями по вул.Мазепи,70-74 в м.Івано-Франківську, ввести його в експлуатацію та передати об'єкти інвестування довірителям ФФБ у власність у встановлені договором строки та на умовах, визначених правилами ФФБ, а управитель зобов'язується забезпечити своєчасне фінансування будівництва за рахунок грошових коштів, отриманих у довірчу власність за укладеними з довірителями договорами про участь у ФФБ. В п. 3.3.3.3. договору №1/3 передбачено обов'язок забудовника одночасно з укладенням сторонами цього договору укласти з управителем договір доручення з відкладальними умовами, за яким управителю у разі порушення забудовником умов цього договору доручається виконувати функції забудовника, у тому числі шляхом передоручення цих функцій іншим особам. При цьому забудовник на час дії цього договору надає безвідкличну довіреність управителю на право делегування третім особам функцій забудовника у разі порушення останнім умов цього договору з управителем.
На виконання даних умов договору №1/3 між підприємцем ОСОБА_1, як довірителем, та ТзОВ"Фінансова компанія" Газ-Ойл-Карпати", як повіреним, був укладений договір доручення з відкладальними умовами №2/3 від 19.06.2007р. (надалі "договір №2/3"), за яким повірений зобов'язується від імені та за рахунок довірителя виконувати функції забудовника відповідно до умов договору №1/3, передоручати функції забудовника іншим особам (п.1). В п.2.1. договору №2/3 визначено, що права і обов'язки сторін за цим договором виникають у випадку, якщо діяння (дії чи бездіяльність) забудовника, який є довірителем за цим договором, відповідно до умов договору №1/3 можуть призвести: до зміни основних технічних характеристик об'єктів будівництва, визначених у вищезазначеному договорі, погіршення споживчих властивостей об'єктів будівництва та/або об'єктів інвестування, визначених у вищезазначеному договорі, зростання вартості об'єкта будівництва, визначеного у вищезазначеному договорі більше ніж на 5 відсотків, збільшення строків будівництва об'єкта, визначеного у вищезазначеному договорі, більш ніж на 30 днів. При цьому згідно п.2.4.1. договору №2/3 довіритель зобов'язується видати повіреному безвідкличну довіреність на право делегування третім особам функцій забудовника, на здійснення юридичних дій, визначених у п.1.1. цього договору. Така довіреність була видана підприємцем ОСОБА_1 ТзОВ"Фінансова компанія" Газ-Ойл-Карпати" за №4/3 від 19.06.2007р. (надалі "довіреність"). В довіреності вказано, що вона є безвідкличною та діє до повного виконання договору доручення з відкладальними умовами від 19.06.2007р.
Укладення договору №2/3 та видача довіреності здійснені відповідно до вимог ст. 10 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", яка регулює особливості забезпечення виконання зобов'язань забудовника за договором перед управителем фонду. В даній нормі закону передбачено, що за кожним об'єктом будівництва забудовник та управитель укладають, зокрема, договір доручення з відкладальними умовами, за яким управителю у разі порушення забудовником умов договору доручається виконувати функції забудовника, у тому числі шляхом передоручення цих функцій іншим особам. При цьому забудовник на час дії договору має право надавати безвідкличну довіреність управителю на право делегування третім особам функцій забудовника у разі порушення останнім умов договору з управителем.
Посилаючись на п/п 2 п.1 ст. 248 ЦК України, позивач направив відповідачу лист за вих. №114/55 від 09.07.2010р. про скасування довіреності і припинення представництва, який згідно поштової квитанції №8633 від 09.07.2010р. та повідомлення про вручення поштового відправлення №1700647 отриманий останнім 12.07.2010р.
Позивач вважає, що до спірних правовідносин слід застосовувати положення ч.2 ст. 1008 ЦК України, відповідно до яких довіритель або повірений мають право відмовитися від договору доручення у будь-який час; відмова від права на відмову від договору доручення є нікчемною, та п/п 2 п.1 ст. 1006 ЦК України, за якими повірений зобов'язаний в разі припинення договору доручення до його виконання негайно повернути довірителеві
довіреність, строк якої не закінчився.
Однак при вирішенні даного спору слід виходити з того, що згідно п.1 ст. 244 ЦК України представництво, яке грунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю. Як передбачено ч.1 ст. 249 ЦК України особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в будь-який час скасувати довіреність або передоручення. Відповідно до ч.4 ст. 249 ЦК України право особи видавати безвідкличні довіреності на певний час може бути встановлено Законом (978-15) . Таке право встановлене в ст. 10 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" і пов'язане із тим, що договір доручення з відкладальними умовами і видана на його підставі безвідклична довіреність є одним із видів забезпечення виконання зобов'язань забудовника перед управителем. Викладене свідчить про те, що положення норм ЦК України (435-15) щодо права довірителя на скасування довіреності не поширюються на випадки видачі безвідкличної довіреності. Оскільки позивач позбавлений права скасування довіреності, то у відповідача не виник обов'язок щодо її повернення довірителю з наведених у позові підстав.
Таким чином, в задоволенні позову слід відмовити.
Згідно ст. 49 ГПК України судові витрати покладаються на позивача.
Керуючись ст.ст. 8, 124 Конституції України, ст.ст. 43, 49, 82- 85 Господарського процесуального кодексу України, суд
В И Р І Ш И В :
в задоволенні позову підприємця ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Газ-Ойл Карпати" про витребування безвідкличної довіреності від 19.06.2007р. відмовити.
Судові витрати покласти на позивача.
Суддя
Малєєва О.В.
Повне рішення складено 18.10.2010р.