ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 лютого 2011 року м. Київ
( Додатково див. ухвалу апеляційного суду Автономної Республіки Крим (rs4114425) )
Колегія суддів Верховного Суду України в складі:
головуючого
Патрюка М.В.,
суддів:
Гуменюка В.І.,
Жайворонок Т.Є.,
Луспеника Д.Д.,
Лященко Н.П., -
розглянувши в судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_6 до Совєтської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим, товариства з обмеженою відповідальністю "Агрострой", ОСОБА_7, ОСОБА_8 про усунення недоліків виконаних робіт за касаційною скаргою заступника прокурора Автономної Республіки Крим в інтересах ОСОБА_6 на рішення Совєтського районного суду Автономної Республіки Крим від 13 жовтня 2009 року та рішення Апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 20 січня 2010 року,
в с т а н о в и л а:
У червні 2009 року ОСОБА_6 звернувся до суду з позовом до Совєтської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим (далі – Совєтська РДА АРК), товариства з обмеженою відповідальністю "Агрострой" (далі – ТОВ "Агрострой"), ОСОБА_7, ОСОБА_8 про усунення недоліків виконаних робіт, відшкодування матеріальної та моральної шкоди, зазначаючи, що він є інвалідом Великої Вітчизняної війни, тому на підставі Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) у належному йому будинку АДРЕСА_1 АРК ТОВ "Агрострой" за замовленням Совєтської РДА АРК було проведено безоплатний капітальний ремонт кімнати площею 14,9 кв. м.
Посилаючись на те, що вказані ремонтні роботи виконано неякісно, позивач просив зобов’язати Совєтську РДА АРК виділити кошти на усунення недоліків виконаних робіт у розмірі 3 009 грн.; зобов’язати ТОВ "Агрострой" виконати роботи з усунення недоліків; стягнути солідарно з ТОВ "Агрострой" та Совєтської РДА АРК витрати на складання кошторису з усунення недоліків виконаних робіт у розмірі 192 грн.; стягнути солідарно з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 700 грн. на відшкодування матеріальної шкоди та 3 тис. грн. на відшкодування моральної шкоди.
Ухвалою Совєтського районного суду Автономної Республіки Крим від 13 жовтня 2009 року провадження у справі в частині позовних вимог про відшкодування матеріальної та моральної шкоди закрито.
Рішенням Совєтського районного суду Автономної Республіки Крим від 13 жовтня 2009 року в задоволенні позову відмовлено.
Рішенням Апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 20 січня 2010 року рішення суду першої інстанції змінено: виключено з мотивувальної частини рішення посилання суду на те, що спірні правовідносини виникли з договору побутового підряду та на них поширюється позовна давність у один рік; указано, що правовідносини між сторонами виникли з договору будівельного підряду та до них застосовується позовна давність у три роки.
У касаційній скарзі заступник прокурора Автономної Республіки Крим в інтересах ОСОБА_6 посилається на невідповідність висновків судів обставинам справи, неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права й просить скасувати судові рішення та ухвалити нове рішення.
Ураховуючи положення п. 2 розд. ХІІІ "Перехідні положення" Закону України від 7 липня 2010 року № 2453-VІ "Про судоустрій і статус суддів" (2453-17) , справа розглядається за правилами ЦПК України (1618-15) від 18 березня 2004 року в редакції, чинній до введення в дію зазначеного Закону від 7 липня 2010 року (2453-17) .
Касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з’ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
Відмовляючи в задоволенні позову ОСОБА_6 у зв’язку з пропущенням строку позовної давності, суд першої інстанції виходив із того, що спірні правовідносини виникли з договору побутового підряду й на них поширюється позовна давність у один рік, тому, звернувшись до суду з указаним позовом у червні 2009 року, право на пред’явлення якого виникло в грудні 2005 року, позивач пропустив строк позовної давності, на застосуванні якого наполягав представник відповідача.
Змінюючи рішення суду першої інстанції, апеляційний суд виходив із того, що правовідносини між сторонами виникли з договору будівельного підряду та до них застосовується позовна давність у три роки, яка також пропущена позивачем.
Проте з такими висновками апеляційного суду повністю погодитись не можна.
Згідно зі ст. 863 ЦК України до вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, застосовується позовна давність в один рік, а щодо будівель і споруд – три роки від дня прийняття роботи замовником.
З матеріалів справи вбачається, що ремонтні роботи в будинку позивача були проведені на підставі договору про проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків, укладеного 16 лютого 2005 року між Совєтською РДА АРК, управлінням праці та соціального захисту населення Совєтської РДА АРК і ТОВ "Агрострой".
Фактично зазначений договір є договором будівельного підряду, який укладений на користь третіх осіб, зокрема позивача, тому останній відповідно до положень ч. 2 ст. 636 ЦК України має право вимагати належне виконання умов цього договору.
Ураховуючи викладене, апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку про те, що спірні правовідносини між сторонами виникли з договору будівельного підряду та до них застосовується позовна давність у три роки від дня прийняття роботи замовником.
Однак висновок апеляційного суду про те, що позивачем пропущено трирічний строк позовної давності, є помилковим виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 3 ст. 61 ЦПК України обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.
Статтею 264 ЦК України визначено, що перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов’язку. Позовна давність переривається у разі пред’явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач. Після переривання перебіг позовної давності починається заново. Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується.
Судом установлено, що 29 листопада 2005 року Совєтською РДА АРК як замовником було прийнято роботи з безоплатного капітального ремонту жилої кімнати в будинку позивача, а 14 грудня 2005 року розпорядженням голови Совєтської РДА АРК було затверджено акт приймання виконаних робіт.
У липні 2006 року ОСОБА_6 звернувся до суду з позовом до Совєтської РДА АРК, третя особа – ТОВ "Агрострой", про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок неякісного виконання капітального ремонту будинку.
Рішенням Совєтського районного суду Автономної Республіки Крим від 5 травня 2008 року, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 30 вересня 2008 року, позов задоволено частково. Стягнуто із Совєтської РДА АРК на користь ОСОБА_6 400 грн. на відшкодування моральної шкоди, завданої неналежним виконанням зобов’язання, витрати на проведення експертизи в розмірі 400 грн. і витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в розмірі 7 грн. 50 коп. У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.
Указаним рішенням суду встановлено, що роботи з капітального ремонту будинку позивача виконані з певними недоліками та на меншу суму, ніж зазначено в акті приймання виконаних робіт від 29 листопада 2005 року. У січні 2008 року за замовленням Совєтської РДА АРК у будинку позивача було покладено лінолеум і прибито плінтуси в рахунок неякісно виконаного ремонту, чим фактично Совєтською РДА АРК визнано факт, що капітальний ремонт виконано неякісно.
У червні 2009 року ОСОБА_6 звернувся до суду з позовом до Совєтської РДА АРК, ТОВ "Агрострой", ОСОБА_7, ОСОБА_8 про усунення недоліків решти робіт.
Апеляційний суд на ці обставини не зважив і не з’ясував, чи не свідчать вони про те, що відповідач визнав борг з невиконаного зобов’язання, та чи не є це відповідно до ст. 264 ЦК України перериванням позовної давності.
За таких обставин визнати рішення апеляційного суду законним та обґрунтованим не можна, тому воно підлягає скасуванню з передачею справи на новий апеляційний розгляд.
Керуючись ст. ст. 336, 338 ЦПК України, колегія суддів Верховного Суду України
у х в а л и л а :
Касаційну скаргу заступника прокурора Автономної Республіки Крим в інтересах ОСОБА_6 задовольнити частково.
Рішення Апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 20 січня 2010 року скасувати, справу передати на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий
М.В. Патрюк
Судді:
В.І. Гуменюк
Т.Є. Жайворонок
Д.Д. Луспеник
Н.П. Лященко