ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2011 року
м. Київ
( Додатково див. рішення апеляційного суду Харківської області (rs3779278) )
Колегія суддів Судової палати у цивільних справах
Верховного Суду України в складі:
головуючого
Патрюка М.В.,
суддів:
Гуменюка В.І., Жайворонок Т.Є.,
Луспеника Д.Д., Лященко Н.П.,-
розглянувши в судовому засіданні справу за позовом акціонерної компанії "Харківобленерго" (далі – АК "Харківобленерго") до ОСОБА_6, ОСОБА_7 про відшкодування збитків за касаційною скаргою АК "Харківобленерго" на рішення апеляційного суду Харківської області від 21 лютого 2008 року,
в с т а н о в и л а :
У листопаді 2006 року АК "Харківобленерго" звернулося до суду з указаним позовом, в якому просило стягнути з подружжя ОСОБА_6 й ОСОБА_7 у відшкодування збитків, завданих позаобліковим споживанням електричної енергії, 9 296 грн. 71 коп. Свої вимоги мотивували тим, що 8 вересня 2006 року при перевірці електроустановки в квартирі відповідачів складено акт, за яким була виявлена прихована відпайка до приладу обліку, при якій електроенергія, що споживається, приладом обліку не враховується.
Рішенням Московського районного суду м. Харкова від 29 листопада 2007 року позов задоволено: стягнуто солідарно з на користь позивача 9 296 грн. 71 коп. в рахунок відшкодування шкоди, заподіяної позаобліковим споживанням електричної енергії; вирішено питання про судові витрати.
Рішенням апеляційного суду Харківської області від 21 лютого 2008 року вказане рішення місцевого суду змінено, зменшено розмір стягуваної матеріальної шкоди з урахуванням майнового стану відповідачів до 4 678 грн. 35 коп., а також розмір судових витрат.
У касаційній скарзі АК "Харківобленерго" просить скасувати рішення апеляційного суду Харківської області від 21 лютого 2008 року, посилаючись на неправильне застосування апеляційним судом норм матеріального права й порушення норм процесуального права, і залишити в силі рішення суду першої інстанції.
Відповідно до п. 2 розд. XIII "Перехідні положення" Закону України від 7 липня 2010 року № 2453–VI "Про судоустрій і статус суддів" (2453-17) касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у кримінальних і цивільних справах, подані до Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 року і призначені (прийняті) ним до касаційного розгляду, розглядаються Верховним Судом України в порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом (2453-17) .
У зв’язку із цим справа підлягає розгляду за правилами ЦПК України (1618-15) від 18 березня 2004 року в редакції, яка була чинною до змін, внесених згідно із Законом України від 7 липня 2010 року № 2453 – VI "Про судоустрій і статус суддів" (2453-17) .
Касаційна скарга підлягає задоволенню.
Задовольняючи позов АК "Харківобленерго", суд першої інстанції, з яким погодився й апеляційний суд, дійшов висновку, що відповідачі порушили п. 48 Правил користування електричною енергією для населення (1357-99-п) , чим завдали шкоди енергопостачальнику.
Змінюючи це рішення, суд апеляційної інстанції виходив із того, що з урахуваннями майнового становища відповідачів є можливим застосувати ч. 4 ст. 1193 ЦК України та зменшити розмір збитків до 4 678 грн. 35 коп.
Повністю з висновками апеляційного суду погодитись не можна з таких підстав.
Відповідно до ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.
Правовідносини з постачання фізичним особам електричної енергії регулюються ст. 714 ЦК України, ст. ст. 24- 27 Закону України "Про електроенергетику", Правилами користування електричною енергією для населення (далі – Правила), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357 (1357-99-п) та Методикою визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженою постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 22 листопада 1999 року № 1416 (z0919-99) (далі – Методика).
За положеннями ст. 26 Закону України "Про електроенергетику" споживання енергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником. Споживач енергії несе відповідальність за порушення умов договору з енергопостачальником та Правил (1357-99-п) згідно із законодавством України.
Фактичним підтвердженням правовідносин між споживачем електричної енергії та енергопостачальником є зареєстрований на ОСОБА_6 особовий рахунок НОМЕР_1 та договір про користування електричною енергією від 10 вересня 2003 року №2754016, укладений між ОСОБА_6 та АК "Харківобленерго". При укладенні договору сторони обумовили права й обов’язки кожного з них із приводу постачання електроенергії та відповідальність за неналежне виконання умов договору.
Виходячи з положень ст. ст. 6, 526, 626- 631 ЦК України, договір є обов’язковим для належного виконання сторонами відповідно до його умов, вимог ЦК України (435-15) та інших актів цивільного законодавства.
Згідно зі ст. 611 ЦК України в разі порушення зобов’язань настають правові наслідки, встановлені договором або законом.
Судами встановлено, що ОСОБА_6, ОСОБА_7 зареєстровані та мешкають у квартирі АДРЕСА_1. 8 вересня 2006 року працівниками АК "Харківобленерго" виявлено безоблікове споживання відповідачами електричної енергії, про що складено відповідний акт №02-10609. На підставі складеного акта, керуючись Методикою обчислення розміру відшкодування збитків, завданих електропостачальнику внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією для населення, затвердженої постановою НКРЕ від 22 листопада 1999 року № 1416 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 грудня 1999 року за № 919/4212 (z0919-99) , енергопостачальником визначено розмір заподіяних збитків в сумі 9 296 грн. 71 коп. Розрахунок заподіяних збитків зроблено за останні три роки, виходячи з добової величини розрахункового споживання електроенергії, який визнано судом правильним.
Аналізуючи встановлені обставини справи, суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що між сторонами виник спір з приводу виконання умов договору, тобто договірні правовідносини.
Отже, зменшуючи розмір заподіяних збитків, апеляційний суд помилково застосував до спірних правовідносин ч. 4 ст. 1193 ЦК України, яка регулює деліктні (позадоговірні) відносини.
Ураховуючи викладене, висновок суду першої інстанції про стягнення з ОСОБА_6, ОСОБА_7 збитків у повному обсязі є законним й обгрунтованим.
Суд касаційної інстанції, установивши, що апеляційним судом скасоване судове рішення, ухвалене згідно із законом, скасовує судове рішення суду апеляційної інстанції і залишає в силі рішення суду першої інстанції (ст. 339 ЦПК України).
За таких обставин рішення суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню із залишенням у силі рішення суду першої інстанції.
Керуючись статтями 336, 339, 345 ЦПК України, колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України
у х в а л и л а :
Касаційну скаргу акціонерної компанії "Харківобленерго" задовольнити.
Рішення апеляційного суду Харківської області від 21 лютого 2008 року скасувати, залишивши в силі Московського районного суду м Харкова від 29 листопада 2007 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий
М.В. Патрюк
Судді:
В.І. Гуменюк
Т.Є. Жайворонок
Д.Д. Луспеник
Н.П. Лященко