ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2011 року м. Київ
Колегія суддів Верховного Суду України в складі:
головуючого Сеніна Ю.Л.,
суддів: Балюка М.І., Григор’євої Л.І.,
Лященко Н.П., Охрімчук Л.І.,
розглянувши в судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_3 до кредитної спілки "Альянс" (далі – КС "Альянс") про стягнення коштів згідно депозитного договору,
в с т а н о в и л а :
У вересні 2009 року ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним позовом, мотивувавши свої вимоги тим, що 17 квітня 2008 року між нею та КС "Альянс" було укладено договір про залучення внеску (вкладу) члена на депозитний рахунок "Традиційний" в сумі 12 тис. грн. строком на 12 місяців. Відповідно до умов договору відповідач узяв на себе зобов’язання нараховувати та сплачувати ОСОБА_3 процентну ставку в розмірі 28 % річних, строк виконання зобов’язання по поверненню коштів вказаний в договорі закінчився 17 квітня 2009 року. Однак у зазначений строк КС "Альянс" належних їй коштів не повернула; згодом відповідач виплатив частину депозитного вкладу лише в сумі 1300 грн.
Вважаючи дії КС "Альянс" незаконними, з урахуванням уточнень позивачка просила стягнути з відповідача на її користь 10 700 грн. вкладу, 4 500 грн. на відшкодування моральної шкоди, витрати на правову допомогу в розмірі 400 грн. та судові витрати.
Рішенням Соснівського районного суду м. Черкас від 22 лютого 2010 року позов задоволено частково, постановлено стягнути з КС "Альянс" на користь ОСОБА_3 вклад 10 700 грн., витрати на правову допомогу 400 грн. та 120 грн. судових витрат.
Рішенням апеляційного суду Черкаської області від 15 квітня 2010 року рішення Соснівського районного суду м. Черкас від 22 лютого 2010 року скасовано та ухвалено нове рішення про відмову в задоволені зазначеного позову.
У касаційній скарзі ОСОБА_3 просить скасувати рішення апеляційного суду і залишити в силі рішення суду першої інстанції, посилаючись на порушення апеляційним судом норм матеріального та процесуального права.
Касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.
Скасовуючи рішення суду першої інстанції, апеляційний суд виходив із того, що рішенням загальних зборів кредитної спілки від 12 серпня 2009 року про недопущення збитковості КС "Альянс" затверджено план відновлення фінансової стабільності на два роки і є обов’язковим для виконання членами кредитної спілки. КС "Альянс" не мав права не виконувати рішення загальних зборів, а тим більше вибірково виплачувати депозитні внески (вклади).
Проте з таким висновком суду апеляційної інстанції погодитися не можна.
Відповідно до частини першої статті 1058 ЦК України за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.
Згідно з частиною другою статті 1060 ЦК України за договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника.
Статтею 526 ЦК України передбачено, що зобов'язання повинно виконуватися належним чином відповідно до умов договору.
Стаття 629 ЦК України встановлює, що договір є обов’язковим до виконання сторонами.
Пунктом 3.3. Договору передбачено, що по закінченню строку дії зазначеного Договору вкладник має право отримати всі належні йому суми коштів відповідно до умов цього Договору.
Відповідно до статті 651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін.
Згідно зі статтею 654 ЦК України зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.
Таким чином, рішення загальних зборів за своєю юридичною природою та змістом не є правочином щодо зміни умов договору про внесення внеску (вкладу) на депозитний рахунок і зобов’язань сторін та не може бути підставою для виконання або невиконання сторонами своїх договірних зобов’язань.
Крім того, дійшовши висновку про те, що спірні правовідносини регулюються нормами Закону України "Про кредитні спілки" (2908-14) і статутом кредитної спілки, апеляційний суд не звернув уваги на те, що цим Законом (2908-14) визначено лише організаційні, правові та економічні засади створення й діяльності кредитних спілок, їх об’єднань, права та обов’язки членів кредитних спілок і їх об’єднань. Тобто цей Закон визначає лише порядок організації створення та діяльності кредитної спілки й інших пов’язаних питань щодо відносин членства та управління кредитною спілкою, а також певні засади її діяльності.
Проте цей Закон не визначає положень щодо врегулювання цивільно-правових відносин, які виникають між кредитною спілкою як юридичною особою та членом спілки як фізичною особою – позичальника або вкладника, оскільки в цьому випадку мова йде про виконання кредитною спілкою своїх договірних зобов’язань як юридичною особою.
Таким чином, суд першої інстанції дійшов правильного висновку про стягнення на користь ОСОБА_3 вкладу на депозитний рахунок в розмірі 10 700 грн..
Ураховуючи те, що апеляційним судом скасовано законне й обґрунтоване рішення суду першої інстанції, рішення апеляційного суду підлягає скасуванню із залишенням у силі рішення суду першої інстанції з підстав, передбачених статтею 339 ЦПК України.
Керуючись статтею 336 ЦПК України, колегія суддів В ерховного Суду України
у х в а л и л а :
Касаційну скаргу ОСОБА_3 задовольнити.
Рішення Апеляційного суду Черкаської області від 15 квітня 2010 року скасувати, рішення Соснівського районного суду м. Черкас від 22 лютого 2010 року залишити в силі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий Ю.Л. Сенін Судді: М.І. Балюк Л.І. Григор’єва Н.П. Лященко Л.І. Охрімчук