СУДОВА ПАЛАТА У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ
           ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 
              У Х В А Л А
 
              04.11.2002
 
 
               (Витяг)
 
   Присуджена до стягнення сума середнього заробітку за час
затримки розрахунку з працівником при його звільненні не належить
до  заробітної  плати, а є разовою виплатою - санкцією за
несвоєчасний розрахунок, - тому не може бути об'єктом індексації
згідно  із Законом України "Про індексацію грошових доходів
населення" ( 1282-12 ) (1282-12)
    .
 
   У липні 2001 р. О. звернувся в суд із позовом до державного
підприємства "Шахта  "Краснопольївська"  про  стягнення  суми
індексації заробітної плати. Свою вимогу позивач мотивував тим, що
з 1976 по травень 1997 р. він працював на цій шахті, але при
звільненні з роботи з ним не було проведено розрахунку, у зв'язку
з чим Брянківський міський суд Луганської області 6 червня 2000 р.
постановив рішення про стягнення на його користь середнього
заробітку за час затримки розрахунку в сумі 1 тис. 937 грн. і
звернув це рішення до виконання. Посилаючись на те, що рішення
суду тривалий час не виконується, а споживчі ціни на товари і
послуги зросли, позивач просив зобов'язати відповідача виплатити
йому ще й суму індексації.
 
   Рішенням Брянківського міського суду Луганської області від
14 серпня 2001 р., залишеним без зміни ухвалою судової палати з
цивільних справ Апеляційного суду Луганської області від 12 жовтня
2001 р., в задоволенні позовних вимог відмовлено.
 
   У касаційній скарзі О. порушує питання  про  скасування
зазначених судових рішень у зв'язку з недодержанням судом норм
матеріального права.
 
   Перевіривши матеріали справи, Судова палата у  цивільних
справах Верховного Суду України дійшла висновку, що скарга не
підлягає задоволенню з таких підстав.
 
   Відповідно до ст. 3 Закону від 3 липня 1991 р. N 1282-XII
( 1282-12 ) (1282-12)
     "Про індексацію грошових доходів населення" та п. 2
Порядку  проведення  індексації  грошових  доходів  громадян
(затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня
1998 р. N 663 ( 663-98-п ) (663-98-п)
     об'єктом індексації є заробітна плата
та інші виплати, які не мають разового характеру.
 
   Пленум Верховного Суду України в п. 22 постанови від 24
грудня 1999 р. N 13 ( v0013700-99 ) (v0013700-99)
     "Про практику застосування
судами законодавства про оплату праці" роз'яснив, що індексації
підлягає також присуджена за рішенням суду сума заробітної плати у
разі його несвоєчасного виконання.
 
   Як вбачається з матеріалів справи, рішенням Брянківського
міського суду Луганської області від 6 червня 2000 р. на користь
позивача з відповідача було стягнуто середній заробіток за час
затримки розрахунку в сумі 1 тис. 937 грн.
 
   За своєю правовою природою зазначена сума не вважається
заробітною платою, а є санкцією за невиконання власником або
уповноваженим ним органом вимог ст. 116 КЗпП ( 322-08 ) (322-08)
    .
 
   За таких обставин висновок суду про те, що присуджена до
стягнення на користь О. сума середнього заробітку за час затримки
розрахунку не підлягає індексації, відповідає вимогам зазначених
нормативних актів та роз'ясненню, даному Пленумом Верховного Суду
України, а постановлені у справі судові рішення - положенням
матеріального та процесуального права. Тому, керуючись ст. 334
ЦПК ( 1503-06 ) (1503-06)
    , Судова палата у цивільних справах Верховного Суду
України касаційну скаргу залишила без задоволення.