СУДОВА ПАЛАТА У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ
ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
У Х В А Л А
23.04.2003
Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України <...>, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом Л-ва Б.І. до редакції газети "НС" про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди, в с т а н о в и л а:
В листопаді 2000 р. Л-ов Б.І. звернувся до відповідача з зазначеним позовом. Свої вимоги обгрунтовував тим, що 7 листопада 2000 р. відповідачем була опублікована стаття <...>, в якій поширені відомості, що не відповідають дійсності та зачіпають його честь, гідність і ділову репутацію.
Посилаючись на зазначене, просив суд зобов'язати редакцію газети опублікувати рішення суду із спростуванням та стягнути на його користь моральну шкоду в сумі 100000 грн. В судовому засіданні збільшив розмір позовних вимог про стягнення моральної шкоди до 300000 грн.
Рішенням Ленінського районного суду м. Кіровограда від 11 червня 2001 р., позов задоволено частково. Стягнуто на користь Л-ва Б.І. моральну шкоду в розмірі 10000 грн. та зобов'язано редакцію газети опублікувати спростування поширених відомостей.
На це судове рішення надійшла касаційна скарга редакції газети, в якій ставиться питання про його скасування з посиланням на порушення судом норм матеріального та процесуального права.
Палата вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 7 Цивільного кодексу УРСР (1540-06) громадянин вправі вимагати по суду спростування відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво, які порочать його честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди його інтересам, якщо той, хто поширив такі відомості, не доведе, що вони відповідають дійсності, а також відшкодування майнової і моральної шкоди.
Таким чином суд, відповідно до вимог ст. ст. 15, 40, 202, 203 ЦПК України (1501-06, 1502-06) , зобов'язаний був вжити передбачених законом заходів до всебічного, повного і об'єктивного з'ясування зазначених у ст. 7 ЦК (1540-06) обставин, роз'ясняти особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки і сприяти у здійсненні їх прав, перевірити і оцінити поряд з іншими доказами пояснення сторін, обгрунтувати рішення на відповідних доказах, досліджених у судовому засіданні, привести доводи, за якими відхилені ті чи інші докази.
Як вбачається з рішення, суд визнав такими, що не відповідають дійсності та порочать честь, гідність і ділову репутацію Л-ва Б.І., такі відомості (факти), опубліковані у статті <...> щодо дій останнього:
- "Шантаж та дискредитація попередника у листівках та іншими способами триває";
- "Найефективнішим для голови правління способом зведення рахунків з опонентами стали судові процеси";
- "Б.І. не дає спокою уявним ворогам. Без суду і слідства безнаказанно тиражує плітки про їх "кримінал";
- "Тобто назвавши людей злочинцями без судового вироку";
- "Звісно, будучи керівником інтелігентним, мудрим і розсудливим, він не зловживав би службовим становищем";
- "на "Агромаші"... не платять за працю...".
Заперечуючи проти позову, відповідач посилався на те, що всі ці висловлювання (відомості) відповідають дійсності і при цьому надавав суду відповідні докази.
Однак в порушення зазначених вище норм ЦПК (1501-06, 1502-06, 1503-06) , суд зазначені докази не дослідив і оцінки їм не дав.
Відповідно до роз'яснень, що містяться в п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України N 4 (v0004700-95) від 31 березня 1995 р. "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" суд згідно до загальних підстав цивільно-правової відповідальності повинен обов'язково з'ясувати наявність моральної шкоди, протиправність діяння заподіювача, наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправними діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні.
Суд цих обставин не з'ясував і не зіслався на докази, якими вони підтверджуються чи спростовуються.
Незважаючи на те, що оспорювана публікація є авторською, суд не обговорив питання про участь їх автора в розгляді справи.
За таких обставин рішення суду підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд.
Керуючись ст. 334 ЦПК України (1503-06) , Судова палата УХВАЛИЛА:
Касаційну скаргу редакції газети "НС" задовольнити.
Рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда від 11 червня 2001 р. скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий П.Шевчук Суддя-доповідач І.Домбровський