СУДОВА ПАЛАТА З ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
           ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 
              У Х В А Л А
 
              22.05.2002
 
 
               (Витяг)
 
   У листопаді 1994 р. С. звернувся до суду з позовом до
акціонерно-комерційного банку соціального розвитку "Укрсоцбанк"
(далі - АКБ), Вінницької обласної дирекції "Укрсоцбанк" (далі -
Вінницька облдирекція) про стягнення суми, посилаючись на те, що в
грудні 1993 р. та в березні 1994 р. уклав  з  Вінницькою
облдирекцією строкові договори депозитних вкладів з виплатою 300
та 400% річних, проте з липня 1994 р. відповідач в односторонньому
порядку змінив процентну ставку по вкладах, у зв'язку з чим йому
були заподіяно матеріальні збитки.
 
   Заперечуючи проти позову, АКБ та  Вінницька  облдирекція
звернулися із зустрічним позовом до С. про визнання зазначених
договорів недійсними, посилаючись на те, що їх вини у невиконанні
зобов'язань, передбачених договорами, немає, крім того, Вінницька
облдирекція не наділена правом юридичної особи, а її директор не
мав повноважень на укладення і підписання договорів.
 
   Справа розглядалася судами неодноразово. Останнім рішенням
Ленінського районного суду м. Вінниці від 9 червня 1997 р.,
залишеним без зміни ухвалою судової колегії в цивільних справах
Вінницького обласного суду від 7 жовтня 1997 р., позов С. залишено
без задоволення, а зустрічний позов АКБ та Вінницької облдирекції
задоволений.
 
   У касаційній скарзі С. просить скасувати ухвалені у справі
рішення з підстав порушення судом норм матеріального права. Судова
палата з цивільних справ Верховного Суду України касаційну скаргу
задовольнила з таких підстав.
 
   Відмовляючи в задоволені позову С. та задовольняючи позов
АКБ, суд виходив із того, що Вінницька облдирекція не мала
повноважень на укладення угод.
 
   Проте з таким висновком суду погодитись не можна, оскільки
він не відповідає фактичним обставинам справи.
 
   Відповідно до Положення про філії банку та їх персонал
(затверджене Радою банку 17 липня 1991 р.; далі - Положення), а
також Статуту акціонерно-комерційного банку соціального розвитку
"Укрсоцбанк" (затверджений Національним банком України 27 вересня
1991 р.) мережа АКБ складається з центрального банку в м. Києві,
дирекцій у містах Києві, Сімферополі та в обласних центрах і
відділень банку. Банк зі своїми установами є юридичною особою.
Установи  банку  не є юридичними особами і здійснюють свою
діяльність від імені банку в порядку, визначеному Положенням. Як
вбачається з п. 31 Положення, філії банку без спеціального
доручення в межах наданих їм повноважень можуть бути позивачем і
відповідачем у суді, арбітражі або третейському суді й виступати в
цих установах від імені банку та укладати угоди.
 
   Крім того, при новому розгляді справи суду слід врахувати, що
умови договору між сторонами зазнали істотних змін, укладені угоди
фактично припинили дію, а сторони продовжували виконувати оновлені
договори  депозитного  вкладу.  Ці  обставини підтверджуються
матеріалами справи, з яких вбачається, що процентні ставки по
депозитних вкладах С. нараховувалися згідно з обліковими ставками
Національного банку України.
 
   Виходячи з наведеного судова палата з  цивільних  справ
Верховного Суду України рішення Ленінського районного суду м.
Києва від 9 червня 1997 р. та ухвалу судової колегії в цивільних
справах Вінницького обласного суду від 7 жовтня 1997 р. скасувала
і направила справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
 
 "Вісник Верховного Суду України",
 N 3, травень-червень, 2003 р.