ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 від 25.03.2002
   м. Київ
 
 
 
 
   Верховний Суд України під головуванням судді Верховного Суду
України Барсукової В.М.
   при секретарі Бондар Т.А.,
   розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу
за скаргою Васька Олександра Андрійовича на постанову Центральної
виборчої комісії (далі - ЦВК) від 15 березня 2002 р. N 541
( v0541359-02 ) (v0541359-02)
     "Про скасування постанов Центральної виборчої
комісії від 29 січня 2002 р. N 129 ( v0129359-02 ) (v0129359-02)
     та від 5 лютого
2002 р. N 214 ( v0214359-02 ) (v0214359-02)
     "Про реєстрацію кандидатів у народні
депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому
окрузі, включених до виборчого списку політичної партії "Яблуко"
по виборах народних депутатів України 31 березня 2002 року" в
частині реєстрації окремих кандидатів у народні депутати України
від цієї партії в багатомандатному загальнодержавному виборчому
окрузі по виборах народних депутатів України 31 березня 2002
року", встановив:
 
   Постановою ЦВК від 29 січня 2002 р. N 129 ( v0129359-02 ) (v0129359-02)
    
Васька О.А. зареєстровано кандидатом у народні депутати України в
багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі із включених
до виборчого списку кандидатів у народні депутати України від
політичної партії "Яблуко" по виборах народних депутатів України
31 березня 2002 р. під N 35.
   17 січня 2002 р. він заповнив декларацію про майно та доходи
кандидата у народні депутати України та членів його сім'ї,
одержані в 2001 р.
   Постановою ЦВК від 15 березня 2002 р. N 541 ( v0541359-02 ) (v0541359-02)
    
скасовано постанову ЦВК від 29 січня 2002 р. N 129 ( v0129359-02 ) (v0129359-02)
    
про реєстрацію Васька О.А. кандидатом у народні депутати і
виключено його з виборчого списку кандидатів у народні депутати
України від політичної партії "Яблуко" у зв'язку з виявленням
суттєво недостовірних відомостей, поданих ним. Зокрема, в розділі
IV декларації він не задекларував легковий автомобіль ВАЗ-2108, а
в розділі V - суму внесків у статутні фонди підприємств у розмірі
29265,8 грн.
   18 березня 2002 р. Васько О.А. подав до Верховного Суду
України скаргу на зазначену постанову ЦВК, в якій, посилаючись на
порушення ЦВК вимог п. 30 ст. 14 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію" ( 733/97-ВР ) (733/97-ВР)
    , ст. 44, п. 8 ч. 1 ст. 49 Закону
України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ) (2766-14)
     (далі
- Закон),  статей  30,  38,  64,  76  Конституції  України
( 254к/96-ВР ) (254к/96-ВР)
    , просив скасувати постанову ЦВК від 15 березня 2002
р. N 541 ( v0541359-02 ) (v0541359-02)
    .
   У судовому засіданні представник заявника, який діяв на
підставі довіреності, підтримав скаргу і, не заперечуючи, що
заявник помилково записав членом своєї сім'ї сина - Васька Андрія
Олександровича, - котрий проживає окремо і має свою сім'ю, а також
не включив у декларацію суми внесків до статутних фондів товариств
з обмеженою відповідальністю на загальну суму 29265,8 грн., просив
задовольнити скаргу, оскільки ЦВК, виключаючи Васька О.А. із
виборчого списку кандидатів у народні депутати України, керувалася
довільними критеріями "суттєвості" і "недостовірності", які вона
визначила для себе сама, не спираючись на Конституцію України
( 254к/96-ВР ) (254к/96-ВР)
     та Закон ( 2766-14 ) (2766-14)
    .
   Представник ЦВК скаргу не визнав і просив залишити її без
задоволення, оскільки постанова ЦВК від 15 березня 2002 р. N 541
( v0541359-02 ) (v0541359-02)
     ухвалена з додержанням вимог п. 8 ч. 1 ст. 49, ст.
44 Закону ( 2766-14 ) (2766-14)
    .
   Заслухавши пояснення  представників  заявника  та  ЦВК,
перевіривши матеріали справи, суд вважає, що скарга Васька О.А.
підлягає задоволенню з таких підстав.
   Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 49 Закону ( 2766-14 ) (2766-14)
     ЦВК
скасовує рішення в частині реєстрації в багатомандатному окрузі
окремого кандидата у народні депутати, включеного до виборчого
списку партії (блоку), з виключенням його з виборчого списку у
разі виявлення нею суттєвої недостовірності  відомостей  про
кандидата в депутати, поданих відповідно до цього Закону.
   Вирішуючи питання щодо суттєвої недостовірності відомостей
про кандидата в народні депутати Васька О.А., суд виходить із
змісту Закону ( 2766-14 ) (2766-14)
     та встановлених у справі фактичних
обставин.
   На думку суду, питання суттєвої недостовірності відомостей
про кандидата в депутати необхідно розглядати в контексті з
наявністю умисних винних дій кандидата, спрямованих на введення в
оману ЦВК та виборців стосовно таких відомостей, які виключають
можливість обрання його народним депутатом України або можуть
вплинути на результати виборів.
   Зокрема, відомостями, що виключають можливість обрання особи
народним  депутатом, можуть бути недостовірні дані про вік,
громадянство, час проживання в Україні, судимість тощо.
   Суттєва недостовірність відомостей, які можуть вплинути на
результати виборів, може полягати в поданні завідомо неправдивих
біографічних даних, відомостей про майновий стан за умови, що
внаслідок їх оприлюднення у виборців формується помилкова думка
про порядність, кваліфікацію, економічну незалежність чи майнову
неспроможність кандидата у народні депутати.
   Але в  кожному конкретному випадку висновок комісії про
недостовірність  відомостей  та  їх  суттєвий  характер  має
грунтуватися  на  результатах  комплексного  вивчення  всієї
інформації, вміщеної в документах, поданих кандидатом у депутати,
та обставинах, що зумовили подачу недостовірної інформації.
   Судом встановлено, що відсутність у декларації Васька О.А.
інформації про легковий автомобіль ВАЗ-2108, який належить його
синові - Ваську А.О., зумовлено помилковим внесенням декларантом у
розділі I як члена сім'ї сина Андрія Васька, хоч останній фактично
не виконує обов'язків по взаємному утриманню, проживає окремо у
власній квартирі N 14 по вул. Костянтинівській, буд. 27 у м. Києві
з гр. Кривдою І.В. Зазначені обставини підтверджуються договором
купівлі-продажу квартири від 4 вересня 2001 р., договором про
участь у витратах на утримання будинку від 14 вересня 2001 р.,
укладеним Васьком А.О. і Кривдою І.В. із ЖЕКом N 801, довідками
про сплату ними комунальних послуг за вказаною адресою.
   Що стосується  невідображення  Васьком О.А. у розділі V
декларації внесків до статутних фондів ТОВ "ЕПЛ Консалтинг" у сумі
3085 грн., ТОВ "Ярмарок" - 1180 грн., ТОВ "Августін" - 25000 грн.,
то судом встановлено, що це сталося внаслідок неоднозначного
трактування часу, за який вносяться відомості, при заповненні
декларації.
   Васько О.А. у 2001 р. не робив внески у статутні фонди
вказаних товариств і доходи у вигляді дивідендів, відсотків ці
товариства йому не нараховували. Це підтверджується довідками
зазначених  товариств  і  не  заперечувалось  податковою
адміністрацією.
   Суд вважає, що невнесення Васьком О.А. зазначених відомостей
у  декларацію не можна вважати суттєвою недостовірністю, що
виключає можливість обрання його народним депутатом або може
вплинути на результати виборів.
   Із урахуванням наведеного, керуючись ст. 44, п. 8 ч. 1 ст. 49
Закону України  "Про  вибори  народних  депутатів  України"
( 2766-14 ) (2766-14)
    , статтями 243-16 - 243-20 ЦПК України ( 1502-06 ) (1502-06)
    , суд
В И Р І Ш И В:
 
   Скаргу Васька Олександра Андрійовича задовольнити.
   Постанову Центральної виборчої комісії від 15 березня 2002 р.
N  541  ( v0541359-02 ) (v0541359-02)
     щодо Васька Олександра Андрійовича
скасувати.
   Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.
 
 Суддя Верховного Суду України          В.М.Барсукова
 
 www.scourt.gov.ua