ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
              13.02.2002
 
 
               (Витяг)
 
   Буздуган Юрій Олексійович 7 лютого 2002 р. звернувся зі
скаргою на рішення Центральної виборчої комісії України (далі -
ЦВК) N 193 ( v0193359-02 ) (v0193359-02)
     від 2 лютого 2002 р., зазначаючи, що
він висунутий  кандидатом  у  народні  депутати  України  у
багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі і внесений до
виборчого списку кандидатів у народні депутати України  від
Соціал-демократичної партії України під N 1. Необхідні документи
для реєстрації були подані до ЦВК. Однак, у реєстрації відмовлено
у зв'язку з тим, що адреса місця проживання, зазначена у виборчому
списку, не збігається з адресою, зазначеною в автобіографії.
Скаржник вважав таке рішення необгрунтованим і просив скасувати
його в частині відмови у реєстрації кандидатом у народні депутати
України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за
виборчим списком Соціал-демократичної партії України. На судовому
засіданні  скаржник та його представник підтримали зазначені
вимоги.
 
   Представники ЦВК заперечували проти скарги, зазначаючи, що
при вирішенні питання про відмову у реєстрації кандидатом у
народні депутати України Буздугана Ю.О. ЦВК не було порушено вимог
виборчого законодавства.
 
   Судом встановлено, що рішенням ЦВК N 193 ( v0193359-02 ) (v0193359-02)
     від
2 лютого 2002 р. Буздугану Ю.О. відмовлено у реєстрації його
кандидатом  у  народні  депутати  України в багатомандатному
загальнодержавному виборчому окрузі з підстав, передбачених п. 2
ч. 1 ст. 47 Закону "Про вибори народних депутатів України"
( 2766-14 ) (2766-14)
    , а саме через те, що адреса місця проживання,
зазначена у виборчому списку, не збігається з адресою, зазначеною
в автобіографії.
 
   Відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 47 Закону України "Про
вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ) (2766-14)
     (далі - Закон) у
разі відсутності або неналежного оформлення документів, зазначених
у ст. 41 або 42 цього Закону, виборча комісія відмовляє у
реєстрації кандидата.
 
   Всі необхідні документи для реєстрації були подані вчасно.
Виявлена невідповідність адреси кандидата у витягу із протоколу N
1 від 19 січня 2002 року та у виборчому списку кандидатів у
народні депутати України від Соціал-демократичної партії України у
багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі.
 
   Так, адреса Буздугана Ю.О. в цих документах  зазначена:
м. Київ, вул. П. Мирного, 25, кв. 50, а в заяві до ЦВК,
автобіографії та декларації про доходи внесена адреса: м. Київ,
вул. П. Мирного, 27, кв. 50.
 
   Відповідно до  ст.  45 Закону ( 2766-14 ) (2766-14)
     дозволяється
уточнення документів та виправлення неточностей і помилок, що є в
них, і повторне подання цих документів для реєстрації кандидатів у
депутати. Оскільки рішення N 193 ( v0193359-02 ) (v0193359-02)
     від 2 лютого 2002
р. не було видано представнику партії відповідно до п. 11 ст. 45
Закону, то з матеріалами про виправлення  помилки  скаржник
звернувся до комісії 4 лютого 2002 р. - в день, коли закінчився
термін подачі документів. Скаржнику в усній формі було роз'яснено
п. 12 ст. 45 Закону.
 
   Реєстрація особи  кандидатом  у  депутати - це юридичне
визначення її відповідності нормам Закону ( 2766-14 ) (2766-14)
     стосовно
кандидатів у депутати. Оскільки у процесі висування осіб та
реєстрації їх кандидатами у депутати можуть виявитись обставини,
що не дозволяють особі балотуватися в депутати, то якраз Закон
націлює виборчі комісії на перевірку вимог відповідності поданої
заявником інформації правовим нормам.
 
   Оцінивши зібрані в справі докази, суд дійшов висновку, що в
даному випадку мало місце не неналежне оформлення документів чи їх
відсутність,  а  описка,  про яку комісію повідомила голова
Секретаріату Олена Скоморощенко 4 лютого 2002 р.
 
   Враховуючи викладене, не можна погодитись з висновком комісії
про відмову у реєстрації Буздугана Ю.О. саме за п. 2 ч. 1 ст. 47
Закону ( 2766-14 ) (2766-14)
    . Суд вважав, що у даному випадку порушено його
право бути обраним, і воно має бути захищено, а тому, керуючись
главами 29, 30-В, 30-Г ЦПК України ( 1502-06 ) (1502-06)
    , статтями 29, 41,
44, 45,  47 Закону "Про вибори народних депутатів України",
В И Р І Ш И В:
 
   скаргу Буздугана Юрія Олексійовича задовольнити; постанову
Центральної виборчої комісії України N 193 ( v0193359-02 ) (v0193359-02)
     від 2
лютого 2002 року в частині відмови у реєстрації Буздугана Ю.О.
кандидатом  у  народні  депутати  України в багатомандатному
загальнодержавному виборчому окрузі скасувати та  зобов'язати
Центральну виборчу комісію України зареєструвати Буздугана Юрія
Олексійовича  кандидатом  у  народні  депутати  України  в
багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за виборчим
списком Соціал-демократичної партії України під N 1.