ГОЛОВА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
              29.12.2001
 
 
               (Витяг)
 
   Постановою судді Ленінського районного суду м. Вінниці від 23
лютого 2001 р. на П. на підставі ст. 8 Закону від 5 жовтня 1995 р.
"Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) (356/95-ВР)
     (далі - Закон) накладено
адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 255 грн.
 
   П. визнано винним у тому, що він, перебуваючи на посаді
заступника голови Немирівської районної державної адміністрації,
26 жовтня 1998 р. затвердив без додержання відповідної процедури
статут і установчий договір ТОВ ВКФ Немирівський лікерогорілчаний
завод "Nemiroff" (далі - ТОВ; товариство), а 3 грудня 1999 р. в
такий же спосіб вніс зміни та доповнення до цього статуту.
 
   За висновком суду, оскільки П. прийняв зазначені рішення без
документів про право власності ТОВ, а також без довідки банку про
внесення до моменту реєстрації товариства кожним із його учасників
не менше 30% вказаного в установчих  документах  внеску  та
нотаріально засвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію
товариства, ці його дії були кваліфіковані як надання ним ТОВ
незаконних переваг, тобто як порушення спеціального обмеження щодо
державних службовців, передбаченого п. "г" ч. 3 ст. 5 Закону
( 356/95-ВР ) (356/95-ВР)
     і спрямованого на попередження корупції.
 
   Голова Верховного Суду України постанову судді скасував з
таких підстав.
 
   Відповідно до змісту п. "г" ч. 3 ст. 5 Закону ( 356/95-ВР ) (356/95-ВР)
    
надання незаконних переваг під час підготовки  і  прийняття
нормативно-правових актів чи рішень полягає в тому, що особа,
уповноважена на виконання функцій держави, в умовах конкурсу, в
якому беруть участь декілька претендентів (як правило, два й
більше), порушуючи його процедуру, приймає рішення чи здійснює
його підготовку на користь того претендента, який не мав на це
права.
 
   Із матеріалів справи вбачається, що П. не виконував ніяких
дій,  які  б  свідчили  про  проведення ним між декількома
претендентами, в тому числі ТОВ, конкурсу на реєстрацію товариства
як суб'єкта підприємницької діяльності, під час якого всупереч
чинній процедурі він надав переваги саме останньому претенденту. В
даному конкретному випадку мала місце безконкурсна реєстрація
суб'єкта підприємницької діяльності.  У  разі,  коли  особа,
уповноважена  на  виконання  функцій  держави,  не провадить
процедурного конкурсу і не зобов'язана його провадити, може йтися
лише про її відповідальність за можливе сприяння, з використанням
службового  становища,  юридичній  особі  у  здійсненні  нею
підприємницької діяльності, але тільки за умови, що ця особа
виконала такі дії з метою одержання матеріальних благ, послуг або
інших переваг.
 
   Даних про те, що П., реєструючи назване товариство, сприяв
йому в здійсненні підприємницької діяльності, в матеріалах справи
немає.
 
   Таким чином,  рішення  суду  про  визнання П. винним у
корупційному правопорушенні, передбаченому п. "г" ч. 3 ст. 5
Закону ( 356/95-ВР ) (356/95-ВР)
    , є незаконним.
 
 "Рішення Верховного Суду України", 2002 р.