ГОЛОВА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
              10.07.2001
 
 
               (Витяг)
 
   Постановою судді   Заводського   районного   суду  м.
Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 9 лютого 2000 р.
Щ. притягнено до адміністративної відповідальності за ст. 164 КпАП
( 80731-10 ) (80731-10)
     і накладено штраф у розмірі 340 грн. з конфіскацією
предметів правопорушення.
 
   Голова Дніпропетровського обласного суду постановою від 27
квітня 2001 р. постанову судді районного суду скасував, а справу
закрив.
 
   Щ. визнано винним у тому, що він, не маючи офіційного
дозволу, займався заготівлею металобрухту чорних металів з метою
реалізації  у  м. Дніпродзержинську, хоча місцем провадження
підприємницької діяльності ПП "Мрія" (далі - ПП; підприємство)
визначено м. Дніпропетровськ.
 
   Скасовуючи постанову судді, голова обласного суду зазначив у
своїй постанові, що сам по собі факт не внесення змін до існуючої
ліцензії щодо місця провадження підприємницької діяльності не
містить ознак  правопорушення,  передбаченого  ст.  164  КпАП
( 80731-10 ) (80731-10)
    , оскільки відповідальність настає лише тоді, коли
підприємницька діяльність здійснюється без ліцензії.
 
   Голова Верховного Суду України визнав, що постанову судді
районного суду було скасовано безпідставно.
 
   Як вбачається з матеріалів адміністративного провадження, ПП,
директором якого є Щ., 19 травня 2000 р. було видано ліцензію на
право провадження підприємницької діяльності по заготівлі брухту
чорних металів. У ліцензії підприємства зазначається, що місцем
провадження цієї діяльності є м. Дніпропетровськ.
 
   Відповідно до вимог чинного законодавства щодо операцій з
металобрухтом  у  ліцензії  вказується  місце  провадження
підприємницької діяльності, а згідно з актами обстеження місцевими
державними адміністраціями мають бути наведені адреси приймальних
пунктів.
 
   З листа Дніпродзержинського міського виконавчого комітету
вбачається, що ПП не отримувало  погодження  на  здійснення
підприємницької  діяльності  з металобрухтом на території м.
Дніпродзержинська.
 
   Таким чином, слід визнати, що посилання в постанові голови
обласного суду на те, що ПП правомірно здійснювало заготівлю
брухту на території м. Дніпродзержинська, не грунтується на
матеріалах справи, оскільки належно оформленої ліцензії для цього
підприємство не мало. Як видно з матеріалів справи, не мав
відповідної ліцензії і Щ.
 
   За таких обставин суддя районного суду обгрунтовано визнав,
що Щ. займався підприємницькою діяльністю без державної реєстрації
чи спеціального дозволу, і вірно піддав його адміністративному
стягненню за це правопорушення.
 
   У зв'язку з викладеним постанову голови обласного суду як
таку, що не грунтується на матеріалах справи і вимогах закону,
скасовано.
 
 "Рішення Верховного Суду України",
 2002 р.