ГОЛОВА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
              20.03.2001
 
 
               (Витяг)
 
   Постановою судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від
19 вересня 2000 р. І. Л.  притягнено  до  адміністративної
відповідальності на підставі ст. 7 Закону від 5 жовтня 1995 р.
"Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) (356/95-ВР)
     (далі - Закон), піддано
адміністративному стягненню у вигляді штрафу в розмірі 425 грн. та
заборонено займати посади в державному апараті протягом трьох
років з дня звільнення.
 
   І. Л. визнано винною в корупційному діянні, передбаченому п.
"а" ч. 2 ст. 1 Закону ( 356/95-ВР ) (356/95-ВР)
    , яке полягає в тому, що вона,
перебуваючи на державній службі на посаді начальника ДПІ в
Приазовському районі Запорізької області, впродовж 1997 - 1999 рр.
незаконно одержувала матеріальні блага, послуги й інші переваги.
 
   Так, восени 1997 р. І. Л. просила голову КСП "Таврія"
виділити для її чоловіка І. А., фермера господарства "Доник",
плуг, списаний трактор та автомобіль ГАЗ-53. За розпорядженням
голови цього підприємства І. А.  були  надані  плуг,  який
використовувався до 1999 р., та автомобіль ГАЗ-53, яким протягом
трьох днів був перевезений урожай фермера. Гроші за використання
техніки в касу КСП внесені не були.
 
   Улітку 1998 р. на прохання І. Л. голова КСП "Більшовик"
виділив автомобіль ГАЗ-53, на якому шофер цього підприємства
працював на збиранні врожаю фермера п'ять днів. Оплату в касу КСП
за користування автомобілем не здійснено.
 
   Із серпня 1998 р. по травень 1999 р. на складі цього ж КСП
зберігалися зерно та соняшник, зібрані з полів І. А. Оплату за
послуги було проведено за заниженою ціною.
 
   Восени 1998 р. на прохання І. Л. для збирання  врожаю
соняшника з полів І. А. голова КСП "Дума Леніна" виділив комбайн,
який використовувався чотири дні. Гроші за це в касу підприємства
не внесено.
 
   На прохання І. Л. голова КСП "Азовець" надав І. А. в
користування приміщення складу, який використовувався фермером для
зберігання продукції протягом 1996 - 1998 рр. Оплату за зберігання
цієї продукції в касу КСП не здійснено.
 
   Голова Верховного Суду України визнав, що постанова судді
підлягає скасуванню, а провадження у справі - закриттю з таких
підстав.
 
   Як вбачається з матеріалів справи, факт вчинення І. Л. восени
1997 р. корупційних діянь, що не містять складу злочину, було
встановлено слідчим СВ Приазовського РВ УМВС у Запорізькій області
при розслідуванні кримінальної справи. Постановою цього слідчого
від 23 листопада 1999 р. в порушенні кримінальної справи щодо І.
Л. відмовлено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК ( 1001-05 ) (1001-05)
     за
відсутністю в її діях складу злочину. В матеріалах справи немає
відомостей  про  те, що цю постанову було скасовано. Проте
постановою заступника начальника відділу боротьби з корупцією УСБУ
в Запорізькій області від 21 серпня 2000 р. повторно було
відмовлено в порушенні кримінальної справи за цим самим епізодом
щодо І. Л. на підставі п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК, а 22 серпня 2000 р.
було складено протокол про вчинення нею корупційного діяння, в
якому зазначено також про вчинення корупційних діянь протягом 1996
- 1999 рр.
 
   За змістом ч. 2 ст. 38 КпАП ( 80731-10 ) (80731-10)
    , якою передбачено
строки накладення адміністративних стягнень, у разі відмови в
порушенні кримінальної справи або її закритті, але за наявності в
діях   порушника  ознак  адміністративного  правопорушення
адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через
місяць  з  дня  прийняття  рішення про відмову в порушенні
кримінальної справи, проте в межах строків, передбачених ч. 1 цієї
статті, тобто не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення
правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня
його виявлення.
 
   Як вбачається з постанови судді, адміністративне стягнення за
вчинення корупційних діянь у 1996 - 1999 рр. було накладено на І.
Л. 19 вересня 2000 р., тобто за межами строків, встановлених ст.
38 КпАП ( 80731-10 ) (80731-10)
    .
 
   Крім того, протокол про вчинення корупційних діянь було
складено з порушенням вимог ст. 247 КпАП ( 80732-10 ) (80732-10)
    , тому
провадження у справі підлягає закриттю.
 
   Виходячи з наведеного  Голова  Верховного  Суду  України
постанову судді скасував і справу закрив.
 
 "Рішення Верховного Суду України",
 2002 р.