ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2009 р.
№ 40/99-08
Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
Муравйова О.В. –головуючого Полянського А.Г. Фролової Г.М.
за участю представників:
позивача
не з’явились (про час та місце судового засідання повідомлені належним чином)
відповідачів
не з’явились (про час та місце судового засідання повідомлені належним чином)
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу
Товариства з обмеженою відповідальністю "КРОНО-УКРАЇНА"
на постанову
Харківського апеляційного господарського суду від 20.10.2008 року
у справі
№ 40/99-08 господарського суду Харківської області
за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю "КРОНО-УКРАЇНА"
до
- Товариства з обмеженою відповідальністю "КРОНО-СХІД", - Фірми "HOLS ENGIHEERING TECHNOLOGIES ANSTALT", князівство Ліхтенштейн, Ругель
про
визнання недійсним договору
ВСТАНОВИВ:
У червні 2008 року Товариство з обмеженою відповідальністю "КРОНО-УКРАЇНА" звернулося до господарського суду Харківської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "КРОНО-СХІД", Фірми "HOLS ENGIHEERING TECHNOLOGIES ANSTALT", князівство Ліхтенштейн, Ругель про визнання недійсним договору поруки від 11.06.2007 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "КРОНО-СХІД" та Фірмою "HOLS ENGIHEERING TECHNOLOGIES ANSTALT", князівство Ліхтенштейн, Ругель.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що спірний договір поруки від 11.06.2007 року порушує права та охоронювані законом інтереси позивача, оскільки, Товариство з обмеженою відповідальністю "КРОНО-УКРАЇНА" є одним із поручителів боржника –Товариства з обмеженою відповідальністю "КРОНО-ІНВЕСТ" на підставі договору поруки від 31.05.2007 року.
Рішенням господарського суду Харківської області від 03.09.2008 року (суддя Хотенець П.В.) по справі № 40/99-08 господарського суду Харківської області позовні вимоги задоволено. Визнано недійсним договір поруки від 11.06.2007 року, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "КРОНО-СХІД" та фірмою "HOLS ENGIHEERING TECHNOLOGIES ANSTALT", князівство Ліхтенштейн, Ругель. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "КРОНО-СХІД" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "КРОНО-УКРАЇНА" 85, 00 грн. державного мита та 118, 00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
Мотивуючи судове рішення господарський суд з посиланням на статті 1, 4, 5 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 203, 215 Цивільного кодексу України зазначає про те, що позовні вимоги позивача законні, обґрунтовані, підтверджені матеріалами справи, а тому є такими, що підлягають задоволенню.
Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 20.10.2008 року (судді: Могилєвкін Ю.О. –головуючий, Пушай В.І., Плужник О.В.) по справі № 40/99-08 господарського суду Харківської області рішення господарського суду Харківської області від 03.09.2008 року скасовано та прийнято нове рішення, яким в позові відмовлено. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "КРОНО-УКРАЇНА" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "КРОНО-СХІД" 42, 00 грн. державного мита за подання апеляційної скарги.
Мотивуючи постанову, апеляційний господарський суд зазначає про те, що позивачем відповідно до вимог статті 33 Господарського процесуального кодексу України не доведено та не надано доказів того, що договір поруки від 11.06.2007 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "КРОНО-СХІД" та фірмою "HOLS ENGIHEERING TECHNOLOGIES ANSTALT" є фіктивним.
Не погоджуючись з постановою суду, Товариство з обмеженою відповідальністю "КРОНО-УКРАЇНА" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою на постанову Харківського апеляційного господарського суду від 20.10.2008 року по справі № 40/99-08 господарського суду Харківської області, в якій просить постанову у справі скасувати, а рішення господарського суду Харківської області від 03.09.2008 року залишити в силі, мотивуючи касаційну скаргу доводами про порушення судом норм матеріального та процесуального права, зокрема, статей 203, 215, 234 Цивільного кодексу України, статті 207 Господарського кодексу України. Зокрема, заявник зазначає про те, що постанова апеляційного суду прийнята з порушенням норм матеріального права.
Відзиви на касаційну скаргу не надано.
Заслухавши доповідь судді –доповідача, перевіривши наявні матеріали справи на предмет правильності юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення в постанові, колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно статті 108 Господарського процесуального кодексу України Вищий господарський суд України переглядає за касаційною скаргою (поданням) рішення місцевого господарського суду та постанови апеляційного господарського суду.
Відповідно до вимог статті 111-7 Господарського процесуального кодексу України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.
Як встановлено судом, 11.06.2007 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "КРОНО-СХІД" та Фірмою "HOLS ENGIHEERING TECHNOLOGIES ANSTALT" було укладено договір поруки, за умовами якого Товариство з обмеженою відповідальністю "КРОНО-СХІД" (поручитель) в порядку та на умовах, визначених цим договором, поручається перед Фірмою "HOLS ENGIHEERING TECHNOLOGIES ANSTALT" (кредитор) за виконання боржником в повному обсязі основного зобов’язання, вказаного в статті 2 договору від 11.06.2007 року (підпункт 1.1. пункту 1 Договору).
Відповідно до статті 2 договору поруки основне зобов’язання –це зобов’язання Товариства з обмеженою відповідальністю "КРОНО-ІНВЕСТ" (боржник) перед Фірмою "HOLS ENGIHEERING TECHNOLOGIES ANSTALT", які випливають з договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (фонді) Товариства з обмеженою відповідальністю "КРОНО-ІНВЕСТ ХАРКІВ" від 31.05.2007 року.
Судом відзначено, що між першим та другим відповідачами вчинено правочин (укладено угоду) порядок вчинення та виконання котрого регулюється статтями 202-236, 553-559 Цивільного кодексу України (435-15) , а відтак дійшов висновку, що посилання на Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) в обґрунтування того, що у відповідачів відсутні права на вчинення правочину по укладенню договорів поруки і, що це є обставиною для визнання спірної угоди фіктивною, безпідставне та суперечить чинному законодавству.
Судом звернуто увагу на те, що Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) встановлює загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг.
Частиною 1 статті 2 вказаного вище закону передбачено, що цей Закон регулює відносини, що виникають між учасниками ринків фінансових послуг під час здійснення операцій з надання фінансових послуг.
Відповідно до пункту 5 статті 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" фінансова послуга - операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.
Фінансовими послугами є, зокрема, надання гарантій та поручительств (стаття 4 Закону).
Згідно статті 5 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності. Можливість та порядок надання окремих фінансових послуг юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, визначаються законами та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг, виданими в межах їх компетенції.
Відповідно до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 31.03.2006 року № 5555 (z0477-06) "Про можливість надання юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, фінансових послуг з надання коштів у позику та надання поручительств", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25.04.2006 року № 477/12351 (z0477-06) , юридичні особи - суб'єкти господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, надають фінансові послуги з надання коштів у позику (крім на умовах фінансового кредиту) та поручительств відповідно до вимог цивільного законодавства та з урахуванням вимог законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Врахувавши викладене, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що укладення договору поруки можливе без набуття юридичною особою –суб’єктом господарювання статусу фінансової установи.
Апеляційним господарським судом відзначено, що в обґрунтування фіктивності спірної угоди, позивач та суд першої інстанції зазначили те, що від імені Фірми "HOLS ENGIHEERING TECHNOLOGIES ANSTALT" договір поруки підписано уповноваженим представником –Кошарним Олександром Миколайовичем (довіреність від 19.07.2006 року). Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія А № 421130, Кошарний Олександр Миколайович є одним із засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю "КРОНО-СХІД". До того ж, керівником Товариства з обмеженою відповідальністю "КРОНО-СХІД" є Кошарна Тетяна Олексіївна, а ще одним із засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю "КРОНО-СХІД" є Кошарний Олексій Олександрович, що свідчить про те, що двоє засновників та керівник Товариства з обмеженою відповідальністю "КРОНО-СХІД" пов’язані родинними стосунками.
Однак, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що зазначені обставини не можуть бути підставою для визнання спірної угоди поруки фіктивною, оскільки чинне законодавство не передбачає будь-якої заборони (обмеження) щодо укладання цивільних угод фізичними особами, від імені юридичних на підставі наданих повноважень, котрі знаходяться в родинних стосунках.
Крім того, судом відзначено, що до матеріалів справи надані відповідні докази повноважень осіб, котрими підписаний спірний договір поруки.
Відповідно до частини 1 статті 234 Цивільного кодексу України фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином.
При цьому, апеляційним судом відзначено, що спірний договір поруки укладений з наміром створення саме правових наслідків. Зазначений договір укладений з дотриманням норм чинного законодавства України.
Згідно статті 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.
Відповідно до частини 3 статті 553 Цивільного кодексу України поручителем може бути одна особа або кілька осіб.
Порука є одним із способів забезпечення виконання зобов’язань, що передбачає прийняття третьою особою на себе обов’язку поручителя перед кредитором за виконання боржником свого зобов’язання. Оскільки порука є способом забезпечення виконання зобов’язань, до неї застосовуються загальні правила про забезпечення.
Як правило, порука оформлюється договором, що укладається між кредитором за основним зобов’язанням та поручителем. Крім того, допускається укладення договору поруки у вигляді тристороннього правочину за участю кредитора, боржника та поручителя. Цивільний кодекс (435-15) допускає можливість забезпечення зобов’язання порукою однієї чи кількох осіб. При цьому кілька поручителів можуть виступати як за одним договором поруки, так і на підставі окремих договорів поруки з кредитором.
За таких обставин, колегія суддів вважає, що суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що посилання позивача на порушення його прав, безпідставні.
Статтею 33 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Відповідно до статті 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.
Згідно статті 34 зазначеного вище кодексу обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.
При цьому, судом правомірно відзначено, що позивачем не доведено та не надано доказів того, що договір поруки від 11.06.2007 року є фіктивним.
Твердження заявника про порушення і неправильне застосування судом норм матеріального та процесуального права при прийнятті постанови не знайшли свого підтвердження та суперечать матеріалам справи.
За таких обставин, колегія суддів вважає, що суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про відмову в задоволенні позову.
З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що постанова у справі прийнята у відповідності з нормами матеріального та процесуального права, підстав для її зміни чи скасування не вбачається.
Керуючись статтями 111-5, 111-7, пунктом 1 статті 111-9, статтею 111-11 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України, -
ПОСТАНОВИВ:
Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "КРОНО-УКРАЇНА" залишити без задоволення.
Постанову Харківського апеляційного господарського суду від 20.10.2008 року у справі № 40/99-08 господарського суду Харківської області залишити без змін.
Головуючий О. Муравйов Судді А. Полянський Г. Фролова