ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2009 р.
№ 15/78пн
Вищий господарський суд України у складі колегії суддів :
головуючого судді
Овечкіна В.Е.,
суддів
Чернова Є.В.,
Цвігун В.Л.,
розглянув касаційну скаргу
ВАТ комерційного банку "Хрещатик"
на постанову
від 24.10.08 Запорізького апеляційного господарського суду
у справі
№14/236-о-08 господарського суду Херсонської області
за позовом
ВАТ комерційного банку "Хрещатик"
до
Білозерської районної державної адміністрації
3-тя особа, яка не заявляє самосійних вимог на предмет спору на стороні відповідача:
Приватний підприємець Кряжев Ігор Юрійович
про
визнання недійсним розпорядження
у справі взяли участь представники
позивача: Танцюренко Ю.О.
відповідача: Ляшенко І.М., довір. від 09.02.09 №01-13/98
3-ті особи: не з'явились
ВСТАНОВИВ:
ВАТ КБ "Хрещатик" в особі Херсонської філії звернувся до господарського суду Херсонської області з позовом до Білозерської районної державної адміністрації про визнання недійсним розпорядження райдержадміністрації №222 від 21.02.2008р. "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 21.12.2006р. №1260 та скасування державного акту".
Рішенням господарського суду Херсонської області від 01.07.2008 р. у справі №14/236-0-08 (суддя Гридасов Ю.В.) позовні вимоги задоволено частково: визнано недійсними пункти 2, 3, 4, 5 розпорядження голови Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області №222 від 21.02.2008р. "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 21.12.2006р. №1260 та скасування державного акту". В задоволенні іншої частини позову відмовлено.
Рішення суду мотивовано тим, що спірне розпорядження винесено відповідачем з перевищенням повноважень, оскільки земельним законодавством та положеннями Закону України "Про місцеві держані адміністрації" (586-14) не передбачено можливості позбавлення права власності шляхом скасування державного акту на право власності на земельну ділянку за рішенням місцевої державної адміністрації. Прийняте з перевищенням повноважень розпорядження відповідача порушує права та інтереси позивача. Разом з тим, господарський суд дійшов висновку, що перший пункт оспорюваного розпорядження не пов'язаний з позбавленням права власності, оскільки не стосується скасування державного акту на землю.
Постановою Запорізького апеляційного господарського суду від 24.10.08 (колегія суддів у складі: Шевченко Т.М., Коробка Н.Д., Мойсеєнко Т.В.) рішення господарського суду Херсонської області від 01.07.2008 скасовано, в задоволенні позовних вимог відмовлено. Постанову мотивовано тим, що спірне розпорядження не містить приписів щодо припинення права власності ПП Кряжева І.Ю. на земельну ділянку, а державний акт є лише документом, якій посвідчує право на землю та його скасування не тягне позбавлення права власності.
В поданій касаційній скарзі ВАТ КБ "Хрещатик" в особі Херсонської філії просить постанову суду апеляційної інстанції скасувати, рішення суду першої інстанції залишити без змін, посилаючись на порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права. Скаржник наголошує, що на час прийняття спірного розпорядження Білозерською районною державною адміністрацією було відсутне судове рішення про зобов'язання ПП Кряжева І.Ю. повернути земельну ділянку. Відсутнє судове рішення і про незаконність набуття права власності на земельну ділянку. На 21.02.08 було лише рішення місцевого господарського суду про розірвання договору купівлі-продажу земельної ділянки. Судом не застосовано ст. 697 ЦК України, ст. 125 Земельного кодексу України. Скаржник наголошує,що при розірванні договору купівлі-продажу земельної ділянку, відповідач мав право або стягнути несплачену суму коштів за придбання земельної ділянки або вимагати повернення земельної ділянки.
Ознайомившись з матеріалами та обставинами справи на предмет надання їм попередніми судовими інстанціями належної юридичної оцінки та повноти встановлення обставин, дотримання норм процесуального права, згідно з вимогами ст. 111-5 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно ст. 111-7 Господарського процесуального кодексу України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права. Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.
Попередніми судовими інстанціями встановлене наступне.
Розпорядженням районної державної адміністрації № 1260 від 21.12.2006р. затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та надано згоду ПП Кряжеву І.Ю. на викуп земельної ділянки.
У пункті 4 наведеного розпорядження зазначено про видачу державного акта на право власності на землю ПП Кряжеву І.Ю.
22.12.2006 р. приватному підприємцю Кряжеву І.Ю. Білозерською районною державною адміністрацією було видано державний акт на право приватної власності на земельну ділянку площею 2,5000 га на території Чорнобаївської сільської ради Білозерського району Херсонської області серія ЯБ № 882869.
Державний акт видано на підставі договору купівлі-продажу від 21.12.2006 р. № 2277, укладеного між Білозерською районною державною адміністрацією (продавцем) та ПП Кряжовим І.Ю. (покупцем), на виконання розпорядження райдержадміністрації № 1260 від 21.12.2006 р.
У договорі сторони визначили, що право власності покупця на земельну ділянку та право одержання Державного акту на право приватної власності на земельну ділянку виникає у покупця з моменту сплати першого внеску за 2006 рік.
Судами встановлено, що покупець сплатив лише перший внесок у суми 15000,00 грн.
До 31.01.07 він зобов'язувався сплатити залишок суми у розмірі 303000,00 грн. (а.с.14).
Рішенням господарського суду Херсонської області від 20.07.2007 р. № 16/126-ПД-07 договір купівлі-продажу від 21.12.2006 р. № 2277 розірвано у зв'язку з невиконанням покупцем (ПП Кряжовим І.Ю) умов договору купівлі-продажу щодо здійснення оплати за придбану земельну ділянку. Рішення набуло чинності (а.с.34).
Рішенням господарського суду Херсонської області від 15.04.2008 р. по справі №16/102-ПН-08, яке залишено без змін постановою Запорізького апеляційного господарського суду від 24.06.200 8р., зобов'язано ПП Кряжева І.Ю. повернути Білозерській районній державній адміністрації земельну ділянку площею 2,5 га на території Чорнобаївської сільської ради Білозерського району Херсонської області (а.с.35, 62).
06 лютого 2007 між ВАТ Комерційний Банк "Хрещатик" в особі Херсонської філії (іпотекодержатель) та приватним підприємцем Кряжевим Ігорем Юрійовичем (іпотекодавець) укладено договір іпотеки, за умовами якого іпотекодавець передає земельну ділянку площею 2,5 га заставною вартістю 318000, 00 грн., власником якої він є, в іпотеку банку з метою забезпечення виконання громадянином Золотовим В.В. зобов'язань, що випливають з кредитного договору № 11/К-07 від 30.01.2007 р., за умовами якого банк надав позичальнику кредит в сумі 150000, 00 грн. (а.с.11).
Оскаржуваним розпорядженням голови Білозерської районної державної адміністрації від 21.02.2008 р. № 222, на підставі рішення господарського суду Херсонської області від 20.07.2007 р. у справі № 16/126-ПД-07, внесено зміни до розпорядження від 21.12.2006р. № 1260, а саме:
1) визнано таким, що втратив чинність пункт 4 розпорядження від 21.12.2006р. №1260 "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та згоду на викуп земельної ділянки";
2) скасовано державний акт Серія ЯБ № 882869, виданий ПП Кряжеву І.Ю. 22.12.2006 р.;
3) доручено відділу земельних ресурсів внести відповідні зміни до обліку земель;
4) Херсонській філії Центру державного земельного кадастру - внести зміни до державного реєстру. Контроль за виконанням розпорядження покладено на заступника голови райдержадміністрації (а с. 15).
Акт державного чи іншого органу - це юридична форма рішень цих органів, тобто офіційний письмовий документ, який породжує певні правові наслідки, спрямований на регулювання тих чи інших суспільних відносин і має обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин. Залежно від компетенції органу, який прийняв такий документ, і характеру та обсягу відносин, що врегульовано ним, акти поділяються на нормативні та індивідуальні, тобто такі, які породжують права і обов'язки саме у того суб'єкта (чи визначеного ним кола суб'єктів), якому вони адресовані.
Підставами для визнання акта недійсним є невідповідність його вимогам чинного законодавства або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт. Обов'язковою умовою визнання акта недійсним є також порушення у зв'язку з прийняттям відповідного акту прав та охоронюваних законом інтересів підприємства чи організації - позивача у справі. Якщо за результатами розгляду справи факту такого порушення не встановлено, у господарського суду немає правових підстав для задоволення позову.
З огляду на встановлені попередніми судовими інстанціями обставини справи права позивача оскаржуваним розпорядженням не порушені.
Розпорядження від 21.02.08 №222 видано на виконання рішення господарського суду Херсонської області від 20.07.07 у справі №16/126-ПД-07, відповідно якого Кряжев І.Ю. був позбавлений права власності на земельну ділянку шляхом розірвання договору купівлі-продажу землі. Право власності на землю припинилося з моменту набрання чинності рішення суду про розірвання договору купівлі-продажу. Спірне розпорядження не містить приписів щодо припинення права власності Кряжева І.Ю. на земельну ділянку. Державний акт є лише документом, якій посвідчує право на землю. Взагалі оскаржуване розпорядження видано на виконання власних функцій райдержадміністрації, встановлених ст. 17 Земельного Кодексу України.
Таким чином доводи скаржника про те, що оскаржуваним розпорядженням Кряжев І.Ю. був позбавлений права власності на землю не відповідає обставинам, встановленим судами.
Доводи скаржника про незастосування ст. 697 ЦК України, колегією суддів до уваги не приймаються, оскільки питання права власності на землю регулюються ст.ст. 373- 378 ЦК України та Земельним Кодексом України (2768-14) .
За таких обставин, враховуючи межі перегляду справи у касаційній інстанції, встановлені ст. 111-7 ГПК України та приймаючи до уваги викладене, колегія суддів вважає, що прийнята у справі постанова суду апеляційної інстанції відповідає нормам чинного законодавства і підстави для її скасування відсутні.
Керуючись ст. ст. 111-5, 111-7, 111-9 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України,
ПОСТАНОВИВ:
Касаційну скаргу ВАТ комерційного банку "Хрещатик" залишити без задоволення, постанову Запорізького апеляційного господарського суду від 24.10.08 у справі №14/236-о-08 господарського суду Херсонської області –без змін.
Головуючий, суддя В. Овечкін Судді Є. Чернов В. Цвігун