ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2009 р.
№ 21/137-06-4143
( Додатково див. постанову Одеського апеляційного господарського суду (rs2540094) )
Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
Хандуріна М.І., -головуючого,
Заріцької А.О.,
Короткевича О.Є.,
розглянувши матеріали касаційної скарги
Відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго"
на постанову
Одеського апеляційного господарського суду від 06 листопада 2008 року
у справі господарського суду
№ 21/137-06-4143 Одеської області
за заявою
голови ліквідаційної комісії Комунального підприємства "Кіліятеплосервіс"
до
Комунального підприємства "Кіліятеплосервіс"
про
визнання банкрутом,
ліквідатор
арбітражний керуючий ОСОБА_2.,
за участю представників сторін:
ВАТ "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" -Булка С.Э. (дов. від 26.01.2009 № 142);
встановив:
Ухвалою господарського суду Одеської області від 05.05.2006 порушено провадження у справі про банкрутство Комунального підприємства "Кіліятеплосервіс" в порядку ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.
Постановою господарського суду Одеської області від 27.06.2006 КП "Кіліятеплосервіс" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_1, якого зобов'язано в 5-денний строк подати до офіційного друкованого органу оголошення про визнання банкрутом, надати суду звіт та ліквідаційний баланс.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 15.07.2008 (суддя Зеленов Г.М.) затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс КП "Кіліятеплосервіс". Вимоги кредиторів, незадоволені за відсутністю майна, вважаються погашеними. Зобов'язано державного реєстратора провести державну реєстрацію припинення юридичної особи. Провадження у справі припинено.
Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 06.11.2008 (колегія суддів у складі: Колоколов С.І. -головуючий, Разюк Г.П., Петров М.С.) ухвалу господарського суду від 15.07.2008 залишено без змін.
До Вищого господарського суду України з касаційною скаргою звернулося ВАТ "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго", яке просить постанову суду апеляційної інстанції та ухвалу суду першої інстанції скасувати, справу передати для подальшого розгляду до господарського суду Одеської області. В обґрунтування посилається на порушення норм матеріального та процесуального права, зокрема ст.ст. 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та ст. 43 ГПК України.
Колегія суддів Вищого господарського суду України, заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників сторін, переглянувши у касаційному порядку оскаржувані судові рішення, на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіривши застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення касаційної скарги виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі Закон) якщо вартості майна боржника -юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язані звернутися в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.
Відповідно до ст. 32 Закону після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються показники виявлення ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси, реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.
Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.
Отже, чинним законодавством про банкрутство передбачено можливість затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу в судовому засіданні, з викликом учасників провадження у справі, зокрема ліквідатора, членів комітету кредиторів, окремих кредиторів.
Крім того, законодавцем передбачено обов'язковий перелік додатків до звіту ліквідатора, які подаються суду разом із звітом ліквідатора та є предметом дослідження в судовому засіданні за підсумками ліквідаційної процедури, яке проводиться за участю кредиторів (комітету кредиторів).
Звіт ліквідатора та поданий ним ліквідаційний баланс є підсумковими документами, які підтверджують належне проведення ліквідатором всіх заходів ліквідаційної процедури, повне вчинення ним дій по виявленню кредиторів та активів боржника, за результатом розгляду яких суд приймає рішення про можливість відновлення платоспроможності боржника або встановлює неможливість задоволення вимог конкретних кредиторів та приймає рішення про його ліквідацію та припинення провадження у справі.
Як вбачається з матеріалів справи, постановою суду від 27.06.2006 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_1
Ухвалою суду від 26.04.2007 припинено повноваження ліквідатора КП "Кіліятеплосервіс" арбітражного керуючого ОСОБА_1 та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючогоОСОБА_2., якого зобов'язано продовжити ліквідаційну процедуру банкрута та після завершення усіх розрахунків із кредиторами подати до суду ліквідаційний балансна затвердження.
На виконання ухвали суду ліквідатором КП "Кіліятеплосервіс" подано на затвердження суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута (а.с. 8-54 т. 6), в якому вказано, що підприємство-банкрут не має можливості погасити в повному обсязі заборгованість перед кредиторами у зв'язку з відсутністю майна та майнових активів банкрута. Ухвалою господарського суду Одеської області від 15.07.2008 подані звіт та ліквідаційний баланс було затверджено.
Затверджуючи звіт та ліквідаційний баланс місцевий господарський суд, з яким погодився апеляційний господарський суд, правильно встановив і виходив з того, що наданими до звіту та ліквідаційного балансу доказами встановлено, що нерухомого майна та майнових активів за КП "Кіліятеплосервіс" не зареєстровано, залишок коштів на рахунках банкрута складає 0,00 грн., земельних ділянок за банкрутом не зареєстровано, комітетом кредиторів прийнято рішення про недоцільність продовження процедури банкрутства та припинення провадження у справі (протокол від 19.06.2008), а тому дійшов висновку про погашення кредиторських вимог як безнадійних та ліквідацію підприємства.
Однак в повній мірі з висновками судів попередніх інстанцій погодитися не можна, оскільки вони не ґрунтуються на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності.
Так суди попередніх інстанцій виходили з того, що на засіданні комітету кредиторів, заслухавши ліквідатора ОСОБА_2. про хід ліквідаційної процедури, було прийнято рішення про припинення процедури ліквідації та припинення провадження у справі (протокол від 19.06.2008 (а.с. 89-90 т. 6). Кредитор банкрута -Державний комітет України з державного матеріального резерву від 19.06.2008, якому належить 7605 голосів, письмово повідомив комітет кредиторів КП "Кіліятеплосервіс" про згоду на прийняття рішення про доцільність припинення провадження у справі (а.с. 91 т. 6).
Водночас, суди попередній інстанцій не взяли до уваги ту обставину, що 19.06.2008 представник ВАТ "Одесаобленерго" не був присутній на засіданні комітету кредиторів, оскільки не був належним чином повідомлений про дату та місце проведення зборів комітету кредиторів КП "Кіліятеплосервіс". Висновок суду апеляційної інстанції про те, що на засіданні комітету кредиторів 19.06.2008 були присутні і представник ВАТ "Одесаобленергого" є хибним, оскільки спростовується матеріалами справи.
Отже, судом першої інстанції не було досліджено думки кредиторів про складання ліквідатором звіту щодо проведеної роботи по ліквідації підприємства-банкрута та балансу та винесення комітетом кредиторів протоколу з цього питання.
Таким чином, норми законодавства, чинні на час розгляду даної справи судом першої інстанції були порушені, оскільки ухвала господарського суду від 15.07.2008 року була винесеною за відсутністю представників кредиторів ВАТ "Одесаобленерго", які були позбавлені можливості прийняти участь у судовому засіданні та висловити свою думку про затвердження звіту та ліквідаційного балансу.
В контексті викладеного, Колегія суддів Вищого господарського суду України, вважає що постанову Одеського апеляційного господарського суду від 06.11.2008 року та залишену ним без змін ухвалу господарського суду Одеської області від 15.07.2008 року не можна визнати такими, що відповідають фактичним обставинам справи і вимогам закону тому підлягають скасуванню, а справа направленню на розгляд до суду першої інстанції.
При розгляді справи суду слід врахувати вище викладене, більш повно та всебічно перевірити дійсні обставини справи, дати належну оцінку зібраним по справі доказам, доводам та запереченням сторін та учасників провадження у даній справі і в залежності від встановленого та вимог закону постановити законне та обґрунтоване рішення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 111-5,, 111-7, 111-9 - 111-12 ГПК України (1798-12) Вищий господарський суд України -
П О С Т А Н О В И В :
1. Касаційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" задовольнити.
2. Постанову Одеського апеляційного господарського суду від 06.11.2008 та ухвалу господарського суду Одеської області від 15.07.2008 у справі № 27/134-06-4143 скасувати, справу передати на новий розгляд до господарського суду Одеської області.
Головуючий
Судді
М. Хандурін
А. Заріцька
О. Короткевич