ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2009 р.
№ 45/147
Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
Головуючого: суддів:
Добролюбової Т.В. Гоголь Т.Г., Швеця В.О.
розглянувши матеріали касаційної скарги
Товариства з обмеженою відповідальністю "Мультисервіс"
на постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.10.08
у справі №45/147
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Поліметрудпром"
до третя особа
Товариства з обмеженою відповідальністю "Мультисервіс" Міністерство охорони навколишнього природного середовища
про
стягнення 13760 грн
В судовому засіданні взяли участь представники:
від позивача і третьої особи: не з'явились, повідомлені належно про час і місце розгляду касаційної скарги;
від відповідача: Кукса Н.І. –дов. від 21.01.09.
Товариством з обмеженою відповідальністю "Поліметрудпром" у квітні 2008 року заявлений позов про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Мультисервіс" 13760 грн, сплачених в якості завдатку. Обґрунтовуючи свої вимоги позивач вказував на те, що з метою участі в аукціонах для придбання двох спеціальних дозволів на користування надрами він перерахував на вказаний відповідачем рахунок, відкритий останнім в органах Державного казначейства, завдаток в розмірі 13760 грн. Позивач стверджував, що названі аукціони були відмінені, проте перераховані кошти відповідачем не повернуті. При цьому товариство посилалось на приписи статей 184, 192, 334, 525, 526, 530, 570 Цивільного кодексу України, статей 42, 44, 219 Господарського кодексу України, пункту 26 Порядку проведення у 2007 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.07 №116, пункту 37 статті 2 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік".
Рішенням Господарського суду м. Києва від 18.06.08, ухваленим суддею Балац С.В., позовні вимоги задоволені. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Мультисервіс" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Поліметрудпром" 13760 грн заборгованості з повернення завдатків. В резолютивній частині рішення зазначено, що кошти стягуються з будь-якого рахунку відповідача. Рішення господарського суду вмотивоване приписами статей 184, 192, 530, 610, 612 Цивільного кодексу України. В рішенні зазначено, що строк повернення отриманих відповідачем коштів визначається за приписами статті 530 Цивільного кодексу України. При цьому, судом встановлено порушення відповідачем зобов'язань з повернення 13760 грн завдатку, перерахованого позивачем на рахунок відповідача, оскільки відповідач до 25.12.07 спірних коштів не повернув. Місцевий суд дійшов висновку про те, що обов'язок відповідача повернути позивачеві спірні кошти не залежить від того, на який рахунок такі кошти були зараховані.
Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: Мартюк А.І. - головуючого, Зубець Л.П., Лосєва А.М., постановою від 15.10.08, перевірене рішення суду першої інстанції залишив без змін з тих же підстав, а апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Мультисервіс" залишив без задоволення.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Мультисервіс" звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, з урахуванням змін, зроблених у судовому засіданні, в якій просить рішення і постанову у справі змінити в частині визначення рахунку для стягнення, зокрема, просить стягнути спірну суму виключно зі спеціального рахунку, відкритого в органах Державного казначейства. Обґрунтовуючи вимоги касаційної скарги, товариство наголошує на тому, що кошти, перераховані позивачем у якості завдатку, на рахунок, відкритий відповідачем в органах Державного казначейства України, мають цільове призначення та можуть бути повернуті лише з цього рахунку. Скаржник зазначає, що власником таких коштів виступає держава в особі Міністерства охорони навколишнього природного середовища. При цьому, заявник пояснює, що позивачеві кошти не перерахував через ухвалу Господарського суду м. Києва від 03.09.07 у справі №32/467, якою накладено арешт на грошові кошти рахунку ТОВ "Мультисервіс", відкритому в органах Державного казначейства України. На думку скаржника, судом, при прийнятті оскаржуваної постанови у справі, не було враховано приписи статей 574, 628, 1000 Цивільного кодексу України.
Від Товариства з обмеженою відповідальністю "Поліметрудпром", Міністерства охорони навколишнього природного середовища відзивів на касаційну скаргу судом не отримано.
Вищий господарський суд України, заслухавши доповідь судді Добролюбової Т.В. та пояснення представника відповідача, перевіривши матеріали справи і доводи касаційної скарги, правильність застосування господарськими судами приписів чинного законодавства, відзначає наступне.
Господарськими судами попередніх інстанцій установлено та підтверджено матеріалами справи, що 23.08.07 Міністерство охорони навколишнього природного середовища України - організатор аукціону і Товариство з обмеженою відповідальністю "Мультисервіс" - оператор, шляхом розміщення оголошення в газеті "Урядовий кур’єр" №154, оголосили про проведення 24.09.07 аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами - спеціальні дозволи на користування надрами Нечаївського і Андрусівського родовищ. Позивач з метою участі у вказаних аукціонах подав заявку та перерахував на рахунок відповідача, відкритий в ГУДК України у місті Києві, 13760 грн завдатку, а саме: 11820 грн за дозвіл на користування Нечаївським родовищем - платіжне доручення від 05.09.07 №2, та 1940 грн за дозвіл на користування Андрушівським родовищем - платіжне доручення від 05.09.07 №7. Товариство з обмеженою відповідальністю "Мультисервіс" листом від 19.09.07 №9084 повідомило Товариство з обмеженою відповідальністю "Поліметрудпром" про відміну аукціонів у зв'язку зі вступом в дію Указу Президента України №829/2007 від 07.09.07 "Про зупинення дії Постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року №611 (611-2007-п) " Указу Президента України №829/2007 від 07.09.07 "Про зупинення дії Постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року №611 (611-2007-п) та про повернення позивачеві завдатку упродовж 30 днів, але листом від 16.10.07 №9274 відповідач повідомив позивача про неможливість повернення завдатку, оскільки ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.09.07 у справі №32/467 накладено арешт на відкритий відповідачем в ГУДК України в місті Києві рахунок №37125100611578, на якому знаходяться грошові кошти сплачені позивачем. ТОВ "Поліметрудпром" звернулось до ТОВ "Мультисервіс" з вимогою №121/12 від 12.12.07 про повернення 13760 грн завдатку упродовж 7 днів з моменту отримання цієї вимоги. Відповідачем ця вимога отримана 18.12.07. Як вбачається з матеріалів справи та установлено судами попередніх інстанцій, предметом позову у даній справі є вимога Товариства з обмеженою відповідальністю "Поліметрудпром" про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Мультисервіс" 13760 грн, сплачених в якості завдатку. Вимоги до змісту позовної заяви наведені у статті 54 Господарського процесуального кодексу України. Вимоги до змісту рішення суду унормовані приписами статті 84 Господарського процесуального кодексу України. Змістом наведених процесуальних норм не передбачено вимоги про визначення конкретного рахунку відповідача з якого підлягають стягненню кошти в разі задоволення позову.
Згідно зі статтями 116, 117 цього ж Кодексу виконання рішення господарського суду провадиться на підставі виданого ним наказу, який є виконавчим документом; наказ має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження" (606-14) . Саме цими приписами унормовано, що у наказі, крім резолютивної частини рішення, визначається рахунок з якого стягуються кошти.
З матеріалів справи вбачається, що даний спір фактично виник через арешт рахунку, на який був перерахований спірний платіж. Ухвалюючи судові рішення у справі та задовольняючи позовні вимоги, господарські суди виходили з того, що обов'язок з повернення завдатку виникає у особи, яка безпосередньо набула та утримує ці кошти, і повернення таких коштів не залежить від того, на який рахунок вони були зараховані.
Однак, висновок суду про те, що у цьому спорі стягненню підлягають кошти з будь-якого рахунку колегією суддів визнається помилковим з огляду на таке. Порядком проведення у 2007 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.07 №611 (611-2007-п) , що діяв на час виникнення спірних правовідносин, визначалась процедура продажу на аукціонах спеціальних дозволів на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.
Згідно з пунктом 2 названого Порядку завдаток - це платіж у розмірі 20 відсотків початкової ціни дозволу, що сплачується претендентом на поточний рахунок оператора, відкритий в органах Державного казначейства.
Відповідно до пункту 26 Порядку у раз відміни проведення аукціону претендентам упродовж 30 днів повертаються в повному обсязі сплачені ними вартість пакета аукціонної документації, збір за участь в аукціоні, комісійний збір та завдаток.
Таким чином, кошти завдатків акумульовані на спеціальному рахунку, відкритому відповідачем у Державному казначействі України і мають цільове призначення та обмежені можливості їх обігу. Порядок внесення завдатків підлягав державному регулюванню, а договірні стосунки існували виключно між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України –організатором аукціону та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мультисервіс" –оператором. І саме умовами цього договору передбачений обов'язок відповідача з повернення коштів і визначений конкретний рахунок.
Судами установлено, і це підтверджено матеріалами справи, що причиною неможливості стягнення спірних коштів з цього рахунку було накладення арешту на грошові кошти ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.09.07 у справі №32/467, в тому числі і на завдаток позивача, котрі знаходились на рахунку №37125100611578 в ГУДК України в місті Києві. З наведеного вбачається, що повернення спірних коштів повинно проводитися саме з цього рахунку в ГУДК України в місті Києві. Проте, враховуючи, що по суті рішення і постанова не оскаржені заявником, а вимоги про зазначення рахунку стягнення у рішенні суду не передбачені процесуальним законодавством, постанова у справі залишається без змін по суті, а касаційна скарга залишається без задоволення.
З огляду на зазначене, керуючись статтями 111-5, 111-7, 111-8, 111-9, 111-11 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України
ПОСТАНОВИВ:
Постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.10.08 у справі №45/147 залишити без змін.
Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Мультисервіс" залишити без задоволення.
Головуючий суддя Т. Добролюбова С у д д і Т.Гоголь В.Швець