ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2009 р.
№ 8/78
Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
головуючий суддя : Першиков Є.В.
судді: Данилова Т.Б., Ходаківська І.П.
розглянувши матеріали касаційної скарги
державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця"
на постанову
Київського апеляційного господарського суду від 04.11.2008р.
у справі господарського суду
№8/78 міста Києва
за позовом
закритого акціонерного товариства "Криворізький суріковий завод"
до
державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця"
про за участю представників сторін: позивача - відповідача -
стягнення 292 290,05грн. пр. Луценко С.А. –дов. б/н від 05.01.09р. пр. Глоба К.В. –дов. №1002-НЮ від 26.03.08р.
Розпорядженням №02.03-10/44 від 04.02.2009р. у зв'язку із поверненням з відрядження судді Першикова Є.В. змінено склад колегії суддів у справі №8/78 призначеної до розгляду у складі: головуючий суддя –Ходаківська І.П., судді Данилова Т.Б., Кравчук Г.А., утворено колегію суддів у постійному складі: головуючий суддя –Першиков Є.В., судді Данилова Т.Б., Ходаківська І.П.
В С Т А Н О В И В:
У березні 2008 року закрите акціонерне товариство "Криворізький суріковий завод" звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця" про стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості та штрафних санкцій за невиконання умов договору в розмірі 292 290,05грн.
Рішенням господарського суду міста Києва від 23.05.2008р. (суддя Катрич В.С.) залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 04.11.2008р. (судді Моторний О.А., Кошіль В.В., Шапран В.В.) позовні вимоги задоволено у повному обсязі, стягнуто з відповідача на користь позивача 280 513,02грн. основного боргу, 11 777,03грн. пені, 2 922,90грн. державного мита та 118,00грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
Не погоджуючись з рішеннями судів попередніх інстанцій, державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-Західна залізниця" звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення та постанову та прийняти нове рішення, яким частково задовольнити позовні вимоги, а саме в частині стягнення основного боргу у сумі 180 513,02грн., посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права.
Заслухавши присутніх у судовому засіданні представників сторін, перевіривши наявні матеріали справи на предмет правильності юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення в рішенні та постанові, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права.
Судами попередніх інстанцій встановлено і це підтверджується матеріалами справи, що 07.05.2007р. між закритим акціонерним товариством "Криворізький суріковий завод" та державним територіально-галузевим об'єднання "Південно-Західна залізниця" укладений договір поставки №186 від 07.05.2007р.
Згідно з умовами даного договору постачальник, закрите акціонерне товариство "Криворізький суріковий завод", зобов'язався поставити та передати замовнику, державному територіально-галузевому об'єднанню "Південно-Західна залізниця", певну продукцію, а саме: сурік залізний МА-15, білило цинкове, грунт ГФ-021, шпатлівку, лак БТ-557, оліфу "Оксоль".
Відповідно до п.6.4 Договору загальна ціна поставки складає 561 720,00грн., з урахуванням ПДВ 93 620,00грн.
Пунктом 7.2 Договору встановлено, що замовник оплачує постачальнику кожну прийняту партію товару не пізніше 45 банківських днів після підписання акту прийому-передачі товару.
Відповідно до накладних №1267 від 10.05.2007р. позивач поставив відповідачу товару на суму 102 749,28грн., №1358 від 16.05.2007р. –на суму 68 719,37грн., №1368 від 16.05.2007р. –на суму 6 048,00грн., №1786 від 18.06.2007р. –на суму 56 686,61грн., №3710 від 15.11.2007р. на уму 56 309,76грн.
Таким чином, позивачем було здійснено поставку товару відповідачу відповідно до Договору поставки на загальну суму 290 513,02 грн.
Судами встановлено, що відповідач, в свою чергу, прийняв поставлений позивачем товар, що підтверджується актами прийому-передачі від 11.05.2007р., 17.05.2007р., 19.06.2007р., 16.11.2007р.
Суди попередніх інстанцій виходили з того, що оплату за поставлений товар державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-Західна залізниця" здійснило частково лише на суму 10 000,00грн., що підтверджується банківською випискою від 20.11.2007р., решта поставленого товару залишилися без оплати.
Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Судами попередніх інстанцій встановлено, що відповідач не погоджуються з позовними вимогами частково, оскільки здійснив оплату поставленого товару за Договором поставки №186 від 07.05.2007р. на суму 110 000,00грн., а отже його борг становить 180 513,02грн.
На підтвердження даного факту відповідачем був наданий реєстр платіжних доручень за період з 07.05.2007р. по 16.04.2008р.
Відповідно до платіжних доручень та наданих позивачем накладних вбачається, що відповідачем сплачувались кошти на рахунок позивача, але оплата була здійснена відповідно до рахунків, які не мають відношення до спірного договору поставки.
Судом апеляційної інстанції встановлено, що відповідачем було надано доказів того, що між ним та позивачем в даний період не було укладено інших договорів, на виконання яких ними були сплачені кошти.
За таких підстав суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що наданий державним територіально-галузевим об'єднанням "Південно-Західна залізниця" доказ про сплату коштів в сумі 110 000,00грн. не є належним доказом, а тому погодившись з рішенням суду першої інстанції залишив його без змін.
Колегія суддів Вищого господарського суду України з таким висновками судів попередніх інстанцій не може погодитись, оскільки судами не повно досліджено всі обставини, що мають значення для справи, в порушення вимог ст. 38 ГПК України не витребували докази, необхідні для правильного вирішення даної справи по суті.
Скаржник в касаційній скарзі посилається на те, що судами попередніх інстанцій не прийнято до уваги наданий їм доказ (який долучено до матеріалів касаційної скарги) того, що між позивачем та відповідачем крім спірного договору інші угоди не укладались, що на думку, державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця" свідчить про те, що сплачені по рахункам кошти на виконання зобов'язання саме за спірним договором.
Окрім того, в постанові суду апеляційної інстанції взагалі не надано правової оцінки доказам, на які посилається відповідач, не зазначено правової причини відхилення таких доказів, що є порушенням вимог ст. 105 ГПК України, пунктом 7 якої передбачено, що у постанові має бути зазначені обставини справи, встановлені апеляційною інстанцією, доводи, за якими апеляційна інстанція відхиляє ті чи інші докази, мотиви застосування законів та інших нормативно-правових актів.
Пункт 2.35 Постанова Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року №22 "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" (z0377-04) зазначає, що кошти, які помилково зараховані на рахунок неналежного отримувача, мають повертатися ним у строки, установлені законодавством України, за порушення яких неналежний отримувач несе відповідальність згідно із законодавством України.
Відповідно до роз'яснень Пленуму Верховного суду України, викладених у пункті 1 Постанови від 29.12.1976р. № 11 "Про судове рішення (v0011700-76) ", рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши всі обставини справи, вирішив справу у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин.
Статтею 111-7 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.
На підставі викладеного колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що спір розглянуто судами першої та апеляційної інстанцій без дослідження в повному обсязі обставин справи та норм чинного законодавства, що є порушенням принципу всебічного, повного і об'єктивного розгляду всіх обставин справи в їх сукупності та призвело до прийняття рішень з помилковим застосуванням норм права, а тому постановлені по справі рішення підлягають скасуванню, а справа направленню на новий розгляд до суду першої інстанції.
Під час розгляду справи господарському суду слід взяти до уваги викладене, вжити передбачені законом заходи для всебічного, повного і об’єктивного встановлення обставин справи, прав і обов’язків сторін і в залежності від встановленого та у відповідності з чинним законодавством вирішити спір.
Враховуючи наведене, та керуючись ст.ст. 111-5, 111-7, 111-9, 111-10, 111-11, 111-12 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України, -
ПОСТАНОВИВ:
Касаційну скаргу державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця" задовольнити частково.
Постанову Київського апеляційного господарського суду від 04.11.2008р. та рішення господарського суду міста Києва від 23.05.2008р. у справі №8/78 скасувати.
Справу №8/78 направити на новий розгляд до господарського суду міста Києва.
Головуючий Є. Першиков Судді Т. Данилова І. Ходаківська