ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2009 р.
№ 51/67
Вищий господарський суд України у складі колегії:
головуючого - судді Гончарука П.А.,
суддів: Вовка І.В.,
Малетича М.М. (доповідач),
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Приватного підприємства "Армас" на рішення господарського суду міста Києва від 19.09.2008р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 18.11.2008р. у справі № 51/67 за позовом Науково-виробничого приватного підприємства "Пласт" до Приватного підприємства "Армас" про стягнення 30710,06 грн.,
за участю представників:
позивача: Глівінський А.І., довіреність б/н від 14.10.2008р.,
відповідача: Воронянський Є.К., довіреність № 21117/1 від 21.11.2007р.,
Оямаа В.Б., довіреність № 21117/2 від 21.11.2007р.
В с т а н о в и в:
Науково-виробниче приватне підприємство "Пласт" (далі –НВПП "Пласт", Позивач) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Приватного підприємства "Армас" (далі –ПП "Армас", Відповідач), з урахуванням уточнених вимог, про стягнення 24700,56 грн. заборгованості по орендній платі за період з червня по вересень 2007 року, 5829,34 грн. інфляційних втрат і 549,27 грн. –3% річних, а також 1779,86 грн. заборгованості за червень 2007 року за комунальні послуги .
Рішенням господарського суду міста Києва від 19.09.2008р. позов НВПП "Пласт" було задоволено частково: стягнуто з Відповідача на користь Позивача 24700,56 грн. заборгованості по орендній платі, 546,63 грн. –3% річних і 5829,34 грн. інфляційних нарахувань. В частині стягнення 1779,86 грн. комунальних платежів позов залишено без розгляду. В задоволенні вимог про стягнення з Відповідача 3% річних у сумі 2,64 грн., відмовлено.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 18.11.2008р. рішення господарського суду міста Києва від 19.09.2008р. змінено і його резолютивну частину викладено в такій редакції: "Позов задовольнити частково. Стягнуто з ПП "Армас" на користь НВПП "Пласт" 24700,56 грн. заборгованості по орендній платі, 5829,34 грн. інфляційних нарахувань, 546,43 грн. 3% річних, 310,76 грн. державного мита і 111,59 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу".
У поданій касаційній скарзі Відповідач, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального і процесуального права, просить скасувати прийняті у справі судові рішення.
Позивач, у своєму відзиві на касаційну скаргу, посилаючись на безпідставність доводів Відповідача, просить залишити таку без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.
Відповідачем, у судовому засіданні по розгляду його касаційної скарги, заявлялось клопотання про оголошення перерви, яке судом касаційної інстанції було розглянуто та відхилено, як необґрунтоване.
Заслухавши пояснення учасників судового процесу, вивчивши матеріали справи та обговоривши доводи касаційної скарги, проаналізувавши на підставі фактичних обставин справи застосування норм матеріального та процесуального права, колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Як видно з матеріалів справи та встановлено судами попередніх інстанцій, 01.05.2007р. між сторонами у справі було укладено договір оренди № 01/5-2007 нежитлового приміщення (далі –Договір), відповідно до умов якого (п.п. 1.1., 1.2., 2.1.) Відповідач (Орендар) прийняв від Позивача (Орендодавця) у тимчасове платне користування терміном на 363 дні нежитлове приміщення площею 118 м2 і 15 м2, що знаходяться за адресою: м. Київ, пров.Делегатський, 12-а.
Вказане в Договорі приміщення було передано Відповідачу за відповідним актом-приймання передачі від 01.05.2007р., згідно його умов (п.п. 1.6, 3.1.1.).
Згідно п. 5.2. Договору вартість орендної плати за 1 м2 є перемінною протягом терміну дії Договору і складає на дату його укладення 9,6 доларів США за кв. м. площі 118 м2 і 6 доларів США за кв. м. площі 15 м2. Загальна сума щомісячної орендної плати на день укладення цього договору складає 1222,8 дол. США, яка переховуються в національній валюті за курсом НБУ на день платежу, не пізніше 20 числа кожного поточного місяця, авансом на наступний за ним місяць.
Відповідно до п. 5.4. Договору оренди, крім орендної плати, Відповідач сплачує і комунальні платежі згідно виставлених рахунків обслуговуючими організаціями та вартість послуг телефонного зв’язку.
Позивачем умови Договору було виконано в повному обсязі.
В той же час, Відповідачем орендна плата здійснювалась не у повному обсязі, у зв’язку із чим, у нього виникла заборгованість перед Позивачем по орендній платі за період з червня по вересень 2007 року у розмірі 24700,56 грн.
Статтею 629 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України (435-15) ) передбачено, що договір є обов’язковим для виконання сторонами.
Відповідно до ст. 759 ЦК України, за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.
Згідно ч.ч. 1 та 5 ст. 762 ЦК України, за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.
В той же час, відповідно до ст. 193 ГК України суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутністю конкретних вимог щодо виконання зобов’язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.
Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України). Зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (ст. 599 ЦК України).
Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Встановивши обставини справи та враховуючи вимоги вищезгаданих норм матеріального права, апеляційний господарський суд дійшов висновку, що рішення суду першої інстанції, яким позов про стягнення 24700,56 грн. заборгованості по орендній платі і 5829,34 грн. інфляційних нарахувань, внаслідок прострочення оплати, було задоволено, слід залишити без змін.
В той же час, перерахувавши розмір 3% річних, апеляційна інстанція, погодившись із судом першої інстанції про необхідність задоволення і цієї частини вимог, знайшла арифметичну помилку щодо розміру таких нарахувань Позивачем, у зв’язку із чим, змінила в цій частині рішення про стягнення 3% річних.
Щодо відмови у задоволенні вимоги про стягнення 1779,86 грн. боргу по оплаті комунальних послуг за червень 2007 року, то суд апеляційної інстанції встановивши, що дані вимоги є необґрунтованими, оскільки Позивачем не було надано суду доказів про направлення Відповідачу рахунків на оплату таких послуг, дійшов висновку, що рішення суду першої інстанції про відмову в цій частині позову, слід також залишити без змін.
Вказані висновки першої та апеляційної інстанцій є правильними і такими, що відповідають нормам матеріального і процесуального права, а також фактичним обставинам та наявним у справі матеріалам.
Доводи касаційної скарги не спростовують висновків судів попередніх інстанцій, а тому підстав для зміни чи скасування прийнятих у справі судових рішень, касаційна інстанція не вбачає.
Керуючись ст.ст. 111-5, 111-7 - 111-9, 111-11 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України, –
П О С Т А Н О В И В :
Касаційну скаргу Приватного підприємства "Армас" залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 19.09.2008р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 18.11.2008р. у справі № 51/67 –без змін.
Головуючий - суддя Гончарук П.А. судді: Вовк І.В. Малетич М.М.