ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2009 р.
№ 2-8/5680-2008
Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
головуючого
Кравчука Г.А.,
суддів:
Мачульського Г.М., Шаргала В.І.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційні скарги
Державного управління справами та Державного підприємства "Санаторій "Гурзуфський"
на постанову
Севастопольського апеляційного господарського суду від 04.11.2008 р.
у справі
№ 2-8/5680-2008
господарського суду
Автономної Республіки Крим
за позовом
Державного підприємства "Санаторій "Гурзуфський"
до
1) Гурзуфської селищної ради, 2) Виконавчого комітету Гурзуфської селищної ради,
треті особи:
1) Верховна Рада України, 2) Державне підприємство Міністерства оборони України "Кримське управління військової торгівлі", 3) Державне управління справами,
за участю
військового прокурора Севастопольського гарнізону,
про
визнання недійсним та скасування рішення
в судовому засіданні взяли участь представники:
позивача:
— не з'явились;
відповідача-1:
— не з'явились;
відповідача-2:
— не з'явились;
третьої особи-1:
— не з'явились;
третьої особи-2:
Ноздрачева А.В., дов. № 7/10 від 15.01.2009 р.; Івашин О.І., дов. № 7/08 від 12.01.2009 р.;
третьої особи-3:
Петренко О.О., дов. № 01-14-2875 від 11.11.2008 р.;
прокуратури:
Рубан Д.В., прокурор відділу ГПУ, посв. № 59 від 08.04.2008 р.;
В С Т А Н О В И В:
У травні 2008р. Державне підприємство "Санаторій "Гурзуфський" (далі –Санаторій) звернулось до господарського суду Автономної Республіки Крим з позовною заявою, у якій просило визнати недійсним та відмінити рішення Гурзуфської селищної ради (далі –Рада) від 25.11.2005р. №66 "Про розгляд протесту №5683 від 23.11.2005р. Військового прокурора Севастопольського гарнізону" та рішення Виконавчого комітету Ради від 16.02.2006р. №46 "Про оформлення права власності на будівлю їдальні ДП МО України "Кримське управління військової торгівлі" по вул.Санаторній, 14-А, у смт.Гурзуф за державою в особі ВР України та видачу свідоцтва про право власності".
Позовні вимоги Санаторій, посилаючись на норми Господарського кодексу України (436-15) , обґрунтовував тим, що спірні рішення Ради та Виконавчого комітету Ради прийняті з порушенням норм законодавства України.
Рішенням господарського суду Автономної Республіки Крим від 27.08.2008р. (суддя ЧумаченкоС.А.) у задоволенні позовних вимог Санаторія відмовлено.
Постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 04.11.2008р. (колегія суддів: ПрокопаничГ.К., ЛисенкоВ.А., ЗаплаваЛ.М.) рішення господарського суду Автономної Республіки Крим від 27.08.2008р. залишено без змін.
Вказані рішення та постанова мотивовані тим, що рішення Ради від 25.11.2005р. №66 "Про розгляд протесту №5683 від 23.11.2005р. Військового прокурора Севастопольського гарнізону" та рішення Виконавчого комітету Ради від 16.02.2006р. №46 "Про оформлення права власності на будівлю їдальні ДП МО України "Кримське управління військової торгівлі" по вул.Санаторній, 14-А, у смт.Гурзуф за державою в особі ВР України та видачу свідоцтва про право власності" прийняті у межах повноважень та у відповідності до вимог законодавства України.
Санаторій та Державне управління справами звернулись до Вищого господарського суду України з касаційними скаргами, у яких просять постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 04.11.2008р. і рішення господарського суду Автономної Республіки Крим від 27.08.2008р. скасувати та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги. Викладені у касаційних скаргах вимоги Санаторій та Державне управління справами обґрунтовують тим, що господарські суди попередніх інстанцій при прийнятті оскаржуваних судових актів неправильно застосували ст.ст. 26 та 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", порушили ст.ст. 4-2 та 43 Господарського процесуального кодексу України, дали неправильну оцінку обставинам справи та не врахували усіх доказів по справі.
Інші особи, які беруть участь у справі, не скористались правом, наданим ст. 111-2 Господарського процесуального кодексу України, та відзивів на касаційні скарги Санаторія та Державного управління справами до Вищого господарського суду України не надіслали, що не перешкоджає касаційному перегляду судових актів, які оскаржуються.
Розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи, перевіривши правильність юридичної оцінки встановлених фактичних обставини справи, застосування господарськими судами першої та другої інстанцій норм матеріального та процесуального права при прийнятті рішення та постанови, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що касаційні скарги Санаторію та Державного управління справами підлягають частковому задоволенню, враховуючи наступне.
У позовній заяві Санаторій у якості підстав для скасування рішення Ради від 25.11.2005р. №66 "Про розгляд протесту №5683 від 23.11.2005р. Військового прокурора Севастопольського гарнізону" та рішення Виконавчого комітету Ради від 16.02.2006р. №46 "Про оформлення права власності на будівлю їдальні ДП МО України "Кримське управління військової торгівлі" по вул.Санаторній, 14-А, у смт.Гурзуф за державою в особі ВР України та видачу свідоцтва про право власності" зазначав, що вказані рішення за своєю суттю не відповідають вимогам законодавства України, зокрема, нормам Господарського кодексу України (436-15) , які регулюють відносини власності та право господарського відання.
У зв'язку з викладеним колегія суддів Вищого господарського суду України погоджується з висновком господарського суду апеляційної інстанції про те, що між сторонами у справі існує спір про право, що, виходячи зі змісту ст.ст. 3 та 17 Кодексу адміністративного судочинства України, виключає його розгляд у порядку адміністративного судочинства.
Однак апеляційним господарським судом не було дано оцінки тому, що у позовній заяві Санаторій, посилаючись на ст. 19 Конституції України та частину десяту ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування", також зазначав, що рішення Ради від 25.11.2005р. №66 "Про розгляд протесту №5683 від 23.11.2005р. Військового прокурора Севастопольського гарнізону", яким було скасовано рішення Виконавчого комітету Ради №56 від 26.02.2004р. "Про оформлення права власності на їдальню загальною площею 1775,8кв.м по вулиці Санаторна, 14-А, у смт.Гурзуф за Верховною Радою України", прийнято з перевищенням повноважень.
Тобто, у даній справі існує не лише спір про право, а і спір про повноваження Ради щодо скасування рішення її Виконавчого комітету.
При цьому господарський суд першої інстанції, вирішуючи спір, зазначив, що спір про визнання недійсним рішення Ради від 25.11.2005р. №66 "Про розгляд протесту №5683 від 23.11.2005р. Військового прокурора Севастопольського гарнізону" є спором не про право, а про правомірність прийняття Радою вказаного рішення. У подальшому ж господарський суд Автономної Республіки Крим прийшов до висновку, що Рада прийняла зазначене рішення у межах повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування" (280/97-ВР) .
Колегія суддів Вищого господарського суду України зазначає, що місцевий господарський суд передчасно розглянув питання про повноваження Ради щодо скасування рішення її Виконавчого комітету, а саме –без з'ясування підвідомчості відповідної частини позовних вимог Санаторію господарським судам.
Між тим, як вже зазначалось вище, Санаторій оспорює право Ради скасовувати рішення її виконавчого органу, посилаючись у позовній заяві на ст. 19 Конституції України та частину десяту ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування". Крім того, у касаційній скарзі Санаторій посилається також і на частину дев'яту ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування".
Тобто у даному випадку мають місце відносини стосовно повноважень органу місцевого самоврядування –Ради щодо скасування рішення її виконавчого органу.
Господарський суд першої інстанції наведеного не врахував та не надав оцінки суб'єктному складу та характеру правовідносин, які виникли у даній справі, керуючись положеннями Кодексу адміністративного судочинства України (2747-15) , зокрема, ст.ст.3 та 17 вказаного Кодексу, у зв'язку з чим передчасно розглянув питання щодо повноважень Ради при прийнятті рішення від 25.11.2005р. №66 "Про розгляд протесту №5683 від 23.11.2005р. Військового прокурора Севастопольського гарнізону", оскільки не встановив підвідомчості відповідних позовних вимог.
Апеляційний господарський суд, здійснюючи перегляд рішення господарського суду Автономної Республіки Крим по даній справі, наведеного вище також не врахував.
Згідно з роз'ясненнями Пленуму Верховного Суду України, викладеними у п.1 постанови від 29.12.1976р. № 11 "Про судове рішення (v0011700-76) ", рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши всі обставини справи, вирішив справу у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин.
Відповідно до частини першої ст. 111-10 Господарського процесуального кодексу України підставами для скасування або зміни рішення місцевого чи апеляційного господарського суду або постанови апеляційного господарського суду є порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.
Беручи до уваги викладене, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що постанова Севастопольського апеляційного господарського суду від 04.11.2008р. та рішення господарського суду Автономної Республіки Крим від 27.08.2008р. підлягають скасуванню, а справа –передачі на новий розгляд до господарського суду Автономної Республіки Крим.
Під час нового розгляду справи місцевому господарському суду необхідно врахувати викладене та з'ясувати питання щодо підвідомчості позовних вимог господарському суду, і, в залежності від встановленого, прийняти обґрунтоване і законне судове рішення.
Керуючись ст.ст. 111-5, 111-7, 111-9, 111-10 та 111-11 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України
П О С Т А Н О В И В:
Касаційні скарги Державного управління справами та Державного підприємства "Санаторій "Гурзуфський" задовольнити частково.
Постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 04.11.2008р. та рішення господарського суду Автономної Республіки Крим від 27.08.2008р. у справі №2-8/5680-2008 скасувати.
Справу передати на новий розгляд до господарського суду Автономної Республіки Крим.
Головуючий суддя Г.А.Кравчук Суддя Г.М.Мачульський Суддя В.І.Шаргало