ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2009 р.
№ 3/94н-к
( Додатково див. постанову Луганського апеляційного господарського суду (rs2539895) )
Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
Божок В.С. -головуючого,
Костенко Т.Ф., Коробенко Г.П.
розглянувши матеріали касаційної скарги
1.ОСОБА_1, м. Луганськ, 2.ОСОБА_2, м. Луганськ
на постанову
Луганського апеляційного господарського суду від
03.11.2008р.
у справі
господарського суду Луганської області
за позовом
1.ОСОБА_1, м. Луганськ, 2.ОСОБА_2, м. Луганськ
до
товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Сілай", м.
Луганськ
треті особи, які не заявляють самостійних вимог на
предмет спору на стороні відповідача
ОСОБА_3., м. Луганськ, ОСОБА_4., м. Луганськ, ОСОБА_5., м.
Луганськ, ОСОБА_6., м. Луганськ
про
визнання частково недійсними установчих документів
за участю представників:
позивача 1: ОСОБА_7. за дов. від 03.11.2008р. № 1097,
позивача 2: не з'явився,
відповідача: не з'явився,
третіх осіб: не з'явились,
ВСТАНОВИВ:
Рішенням господарського суду Луганської області від 28.07.2008 у справі №3/94н-к, залишеним без змін постановою Луганського апеляційного господарського суду від 03.11.2008р., відмовлено у задоволенні позову ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Сілай" про визнання недійсними пункту 2 розділу 3, пункту 1 розділу 4 статуту ТОВ "Фірма Сілай" та установчого договору підприємства відповідача в частині участі ОСОБА_4. та ОСОБА_6. у ТОВ "Фірма Сілай".
Не погоджуючись із зазначеними рішенням та постановою, ОСОБА_1. та ОСОБА_2. звернулись з касаційною скаргою до Вищого господарського суду України, в якій просять їх скасувати та направити справу на повторний розгляд до суду першої інстанції, мотивуючи скаргу порушенням судами норм матеріального та процесуального права.
Розпорядженням в.о. Голови судової палати з розгляду спорів, пов'язаних з державним регулюванням економічних відносин від 20.01.2009р. № 02.03-10/21 суддю Полянського А.Г. замінено на суддю Божок В.С.
Позивач ОСОБА_2., відповідач та треті особи не реалізували своє процесуальне право на участь у судовому засіданні суду касаційної інстанції.
Колегія суддів, приймаючи до уваги межі перегляду справи в касаційній інстанції, проаналізувавши на підставі фактичних обставин справи застосування норм матеріального та процесуального права при винесенні оспорюваних судових актів, знаходить необхідним в задоволенні касаційної скарги відмовити, враховуючи наступне.
Судами попередніх інстанцій встановлено, ТОВ "Фірма Сілай" вперше зареєстровано виконавчим комітетом Кам'янобродської районної ради народних депутатів 14.09.1993, рішення №137/5, про що свідчить статут товариства, свідоцтво НОМЕР_1 Статутний фонд створено в розмірі 90000 карбованців.
Учасниками товариства були: ОСОБА_1. - з часткою в статутному фонді - 30000 крб. - 33%; ОСОБА_5. - з часткою в статутному фонді - 30000 крб. - 33%; ОСОБА_3. - з часткою в статутному фонді - 30000 крб. - 33%.
Згідно з протоколом загальних зборів засновників товариства від 09.01.2001 було запропоновано для збільшення статутного фонду товариства залучити нових засновників громадян ОСОБА_6., ОСОБА_4., ОСОБА_2. та сформувати статутний фонд наступним чином:
- за рахунок внесків засновників всього 60000 грн.:
- ОСОБА_1. - 20000 грн. (20% статутного фонду);
- ОСОБА_3. - 20000 грн. (20% статутного фонду);
- ОСОБА_5. - 20000 грн. (20% статутного фонду);
- за рахунок майна в частках:
- ОСОБА_6. - 13000 грн. (13 % статутного фонду);
- ОСОБА_4. - 13000 грн. (13 % статутного фонду);
- ОСОБА_2. - 14000 грн. (14 % статутного фонду).
31.10.2001 відбулися загальні збори товариства, на яких були присутні учасники товариства ОСОБА_1., ОСОБА_5., ОСОБА_3. та запрошені ОСОБА_2, ОСОБА_4., ОСОБА_6.
Відповідно до протоколу зборів учасників від 31.10.2001 на загальних зборах було розглянуто запропонований порядок денний:
1. Вступ до складу учасників ТОВ "Фірма Сілай" ОСОБА_2., ОСОБА_4., ОСОБА_6.
2. Уступка частини часток у статутному капіталі. Збільшення статутного фонду.
3. Затвердження та підписання статуту в новій редакції і засновницького договору ТОВ "Фірма Сілай".
За результатами розгляду вказаних питань було прийнято наступні рішення:
1. Придбати ОСОБА_2., ОСОБА_4., ОСОБА_6. частини
часток у статутному фонді товариства.
Частки розподілити наступним чином:
ОСОБА_2. - 14%, ОСОБА_4. - 13%, ОСОБА_6. - 13%, ОСОБА_5. - 20%, ОСОБА_3. - 20%, ОСОБА_1. - 20%.
2. Збільшити статутний фонд товариства до 100000 грн.
Із вказаного протоколу загальних зборів, що відбулися 31.10.2001 вбачається, що ОСОБА_1. уступає частину своєї частки в розмірі 14% ОСОБА_2., ОСОБА_5. і ОСОБА_3. уступають частини своїх часток в розмірі 13% відповідно ОСОБА_4. та ОСОБА_6..
На підставі вказаного рішення засновників відділом ліцензування державної реєстрації та міського реєстру Луганської міської ради 07.11.2001 було зареєстровано статут товариства в новій редакції.
Згідно пункту 2 розділу 3 Статуту товариства його учасниками є громадяни ОСОБА_5., ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_1., ОСОБА_4. та ОСОБА_6.
Частки засновників у статутному капіталі розподілені наступним чином:
- ОСОБА_5. - 20%;
- ОСОБА_2. - 14%;
- ОСОБА_3. - 20%;
- ОСОБА_1. - 20%;
- ОСОБА_4. - 13%;
- ОСОБА_6. - 13% (пункт 1 розділу 4 Статуту).
З витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 06.05.2008 вбачається, що статутний фонд ТОВ "Фірма Сілай" є сплаченим і сформованим, його розмір складає 100000 грн., що відповідає розміру статутного фонду, який зобов'язались утворити зазначені вище засновники ТОВ "Фірма Сілай".
21.11.2001р. відбулися загальні збори всіх учасників товариства, на яких було розглянуто одне питання: - про внесення в статутний фонд засновниками коштів відповідно із засновницьким договором та було прийнято рішення:
1. З метою скорочення термінів формування статутного фонду товариства, дозволити за актом приймання-передачі внесення до статутного фонду грошових коштів, матеріалів, обладнання в межах статутного фонду будь - яким із засновників.
2. У разі неможливості погашення заборгованості за внесені кошти в статутний фонд товариства, засновник на підставі особистої заяви може бути виведений із складу засновників. Частка засновника, що виходить із товариства, а також його борги будуть розподілятися між засновниками пропорційно їх часткам у статутному фонді товариства.
10.12.2001 засновник товариства ОСОБА_1. за актом приймання-передачі № 1 передав товариству матеріали та обладнання на загальну суму 26000 грн..
Цього ж дня за актом приймання-передачі №2 засновник ОСОБА_2. передала товариству матеріали та обладнання на суму 14000 грн..
Частина 2 статті 87 Цивільного кодексу України передбачає, що установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 82 Господарського кодексу України засновницький договір є установчим документом повного товариства і командитного товариства, а статут є установчим документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю.
Статут юридичної особи за своєю правовою природою є актом, який визначає правовий статус юридичної особи, оскільки він містить норми, обов'язкові для учасників товариства, посадових осіб товариства та інших працівників та враховуючи порядок затвердження та внесення змін до статуту.
Крім зазначених відомостей, статут товариства з обмеженою відповідальністю, згідно частини 4 статті 82 Господарського процесуального кодексу України, повинен містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів.
Так, згідно п. 2 р. 3 Статуту учасниками товариства є громадяни України: ОСОБА_5., ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_1., ОСОБА_4., ОСОБА_6.
Пунктом 1 розділу 4 Статуту встановлено наступне.
Для забезпечення діяльності товариства за рахунок укладень учасників утворюється статутний фонд в розмірі 100000 грн.
В утворені статутного фонду беруть участь:
- ОСОБА_5. - грошові засоби на суму 20000 грн., що складає 20%;
- ОСОБА_3. - грошові засоби на суму 20000 грн., що складає 20%;
- ОСОБА_1.- грошові засоби на суму 20000 грн., що складає 20%;
- ОСОБА_4. - ТРК "АДАСТ" (3 шт.) на суму 4500 грн., резервуар Р-26, 4 - F (2шт.) на суму 2000 грн., плити перекриття (200 кв.м.) на суму 2080 грн., блоки фундаментні (120шт.) на суму 1800 грн., плитка дорожна (340 кв.м.) на суму 1020 грн., сайдинг (260 кв.м.) на суму 1600 грн., на загальну суму 13000 грн., що складає 13%;
- ОСОБА_6. - ТРК "НАРА" (4 шт.) на суму 3200 грн., резервуар Р-15,6 (4 шт.) на суму 3000 грн., цегла облицювальна (4т) на суму 1200 грн., цемент (5т) на суму 600 грн., блоки фундаментні ФБ-6 (120 шт.) на суму 1920 грн., навіс над ТРК (2 шт.) на суму 3080 грн., на загальну суму 13000 грн., що складає 13%;
- ОСОБА_2. - ТРК -Salzkotten-5222/367 (2 шт.) на суму 3100 грн., резервуари Р-26,4 (4 шт.) на суму 4000 грн., системи управління ТРК на базі ПК "Рentium" (3 шт.) на суму 3900 грн., ракушняк (60 кв.м.) на суму 900 грн., столярні вироби (50 кв.м.) на суму 2100 грн., на загальну суму 14000 грн., що складає 14%.
За установчим договором ТОВ "Фірма Сілай" від 31.10.2001 статутний фонд товариства складає 100000 грн., частки у статутному фонді розподілені таким же чином, як це зазначено у Статуті товариства.
Отже, як встановлено господарським судом першої та апеляційної інстанції, статутний фонд товариства в сумі 100000 грн. повністю сформований, що не заперечується сторонами та підтверджується висновками незалежного аудитора від 25.02.2008.
Господарським судом апеляційної інстанції також зазначено, що відповідно до протоколу загальних зборів товариства від 21.11.2001 засновники товариства визначили порядок погашення заборгованості за внесені засоби до статутного фонду товариства, відповідно до якого повинні вирішуватися питання відшкодування засновниками внесених засобів до статутного фонду.
Рішення щодо зміни часток засновників в статутному фонді товариства не приймалося, з огляду на що, та враховуючи приписи ст. 33, 101 ГПК України, господарський суд апеляційної інстанції правильно відхилив доводи ОСОБА_1. про наявність його частки в статутному фонді товариства в розмірі 46%.
Таким чином, судом попередніх інстанцій встановлені обставини справи, що підтверджуються певними доказами, яким суд дав належну оцінку, правом переоцінки яких в силу приписів ст. - 111-7 ГПК України Вищий господарський суд України не наділений, з урахуванням чого висновок місцевого та апеляційного суду про безпідставність вимог позивачів колегія визнає правомірним.
Наведене спростовує доводи касаційної скарги щодо порушення судами норм матеріального та процесуального права, і не заперечує правильність та законність оскаржуваних судових актів, які відповідають чинному законодавству України і обставинам справи, підстави для скасування яких відсутні.
Керуючись ст.ст. - 111-5, - 111-7, - 111-8, - 111-9, - 111-11 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України, -
ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні касаційної скарги відмовити.
Постанову Луганського апеляційного господарського суду від 03.11.2008р. у справі № 3/94н-к залишити без змін.
Головуючий суддя В.С. Божок
Судді: Т.Ф. Костенко
Г.П. Коробенко