ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2009 р.
№ 13/721-08
Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
головуючого
Кравчука Г.А.,
суддів:
Мачульського Г.М., Шаргала В.І.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну
скаргу
ОСОБА_1
на ухвалу
господарського суду Сумської області від 17.12.2008 р.
у справі
№ 13/721-08
за позовом
ОСОБА_2
до
Відкритого акціонерного товариства "Сумський хлібокомбінат"
про
визнання недійсним рішення позачергових загальних зборів,
оформлених протоколом загальних зборів від 16.10.2008 р.
в судовому засіданні взяли участь представники:
скаржника:
ОСОБА_3., дов. реєстр. № 3754 від 16.12.2008 р.;
позивача:
ОСОБА_4., дов. реєстр. № 244 від 03.02.2009 р.;
відповідача:
Арабаджийський Є.Г., дов. № 17/1 від 20.01.2009 р.;
В С Т А Н О В И В:
У грудні 2008 р. ОСОБА_2(далі -ОСОБА_2.) звернулась до господарського суду Сумської області з позовною заявою, у якій просила визнати недійсними рішення позачергових загальних зборів Відкритого акціонерного товариства "Сумський хлібокомбінат" (далі -Товариство), оформлені протоколом загальних зборів від 16.10.2008 р.
Позовні вимоги ОСОБА_2яка є акціонером Товариства, обґрунтовувала тим, що загальні збори Товариства 16.10.2008 р. не проводились, а протокол про їх проведення є сфальсифікованим.
Також ОСОБА_2. звернулась до господарського суду з клопотанням про забезпечення позову, у якому просила вжити заходів до забезпечення позову шляхом:
- накладення заборони будь-яким особам перешкоджати ОСОБА_5виконувати посадові обов'язки голови правління Товариства, у тому числі, але не виключаючи: безперешкодно проходити на територію Товариства, користуватись печаткою Товариства, представляти інтереси Товариства на підприємствах, установах, організаціях;
- накладення заборони ОСОБА_1(далі - ОСОБА_1.) та уповноваженим ним особам виконувати посадові обов'язки генерального директора Товариства, підписувати від імені Товариства будь-які документи (у тому числі, але не виключаючи, заяви, клопотання, правочини, довіреності, довідки, накази тощо), користуватись печаткою Товариства, представляти інтереси Товариства в органах державної влади, управління, підприємствах, установах, організаціях, а також здійснювати інші дії від імені Товариства;
- накладення заборони будь-яким особам вчиняти будь-які дії за дорученням чи на підставі довіреностей, наказів, виданих ОСОБА_1. від імені Товариства та зупинити дію відповідних доручень, довіреностей та наказів;
- накладення заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "РК "Придніпров'є" та іншим особам, крім Товариства з обмеженою відповідальністю "Сумський регіональний реєстр", здійснювати будь-які дії щодо прийняття та ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.
Викладені у клопотанні вимоги ОСОБА_2. обґрунтовувала тими ж доводами, що і позовні вимоги, а саме -тим, що загальні збори Товариства 16.10.2008 р., на яких було змінено склад керівних органів Товариства та юридичну адресу останнього, не проводились, а протокол про їх проведення є сфальсифікованим.
Ухвалою господарського суду Сумської області від 17.12.2008 р. (суддя Лиховид Б.І.) за позовною заявою ОСОБА_2. порушено провадження у справі та, зокрема, з метою забезпечення позову накладено заборону ОСОБА_1. та уповноваженим ним особам виконувати посадові обов'язки генерального директора Товариства, підписувати від імені Товариства будь-які документи (у тому числі, але не виключаючи, заяви, клопотання, правочини, довіреності, довідки, накази тощо), користуватись печаткою Товариства, представляти інтереси Товариства в органах державної влади, управління, підприємствах, установах, організаціях, а також здійснювати інші діє від імені Товариства.
В частині вжиття заходів до забезпечення позову ухвала прийнята з посиланням на ст. ст. 66 та 67 Господарського кодексу України і мотивована тим, що існує небезпека заподіяння шкоди правам та інтересам ОСОБА_2. до ухвалення рішення по справі.
ОСОБА_1., якого не було залучено до участі у справі, звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, у якій просить ухвалу господарського суду Сумської області від 17.12.2008 р. скасувати у частині вжиття заходів до забезпечення позову. Викладені у касаційній скарзі вимоги ОСОБА_1. обґрунтовує тим, що оскільки він є акціонером та генеральним Товариства, то оскаржувана ухвала стосується його законних прав і охоронюваних інтересів, та є такою, що прийнята з порушенням ст. ст. 33, 66, 67 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 43, 55 та 127 Конституції України.
ОСОБА_2. та Товариство не скористались правом, наданим ст. - 111-2 Господарського процесуального кодексу України, та відзивів на касаційну скаргу ОСОБА_1. до Вищого господарського суду України не надіслали, що не перешкоджає касаційному перегляду судового акту, який оскаржується.
Розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи, перевіривши правильність юридичної оцінки встановлених фактичних обставини справи, застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права при прийнятті ухвали, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що касаційна скарга ОСОБА_1. підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Згідно зі ст. 66 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.
З вказаної норми випливає, що забезпечення позову здійснюється за умови, якщо невжиття заходів до забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.
В порушення зазначеного господарський суд Сумської області вжив заходів до забезпечення позову, виходячи лише з того, що існує небезпека заподіяння шкоди правам та інтересам ОСОБА_2. до ухвалення рішення по справі, що не передбачено ст. 66 Господарського процесуального кодексу України. При цьому місцевий господарський суд не навів будь-яких доводів, з яких би випливало, що невжиття заходів до забезпечення позову утруднить або зробить неможливим виконання рішення у випадку повного або часткового задоволення позовних вимог ОСОБА_2. про визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів Товариства, оформлених протоколом загальних зборів від 16.10.2008 р.
Також колегія суддів Вищого господарського суду України вважає за необхідне зазначити, що при вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням, зокрема, такого:
- наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі повного або часткового задоволення позову;
- імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів у випадку повного або часткового задоволення позовних вимог.
Вказане також не було враховано господарським судом першої інстанції при частковому задоволенні клопотання ОСОБА_2. про вжиття заходів до забезпечення позову: в оскаржуваній ухвалі не наведено доводів щодо наявності зв'язку між вжитими заходами до забезпечення позову і предметом позовної вимоги ОСОБА_2. та доводів щодо імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів у випадку повного або часткового задоволення позовних вимог.
Між тим, у випадку повного або часткового задоволення господарським судом Сумської області позовних вимог ОСОБА_2. про визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів Товариства, оформлених протоколом загальних зборів від 16.10.2008 р., відповідне судове рішення не потребуватиме здійснення будь-яких дій для його виконання: зазначені рішення позачергових загальних зборів Товариства будуть повністю або частково недійсними з моменту набрання судовим рішенням законної сили.
Таким чином, між вжитими місцевим господарським судом заходами до забезпечення позову та предметом позовної вимоги ОСОБА_2. відсутній зв'язок, а невжиття таких заходів жодним чином не утруднить або не зробить неможливим виконання рішення господарського суду у випадку повного або часткового задоволення позовних вимог.
Крім того, вжиті господарським судом першої інстанції заходи до забезпечення позову перешкоджають здійсненню господарської діяльності Товариства, що суперечить одному з загальних принципів господарювання, встановленому ст. 6 Господарського кодексу України: заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.
Згідно з роз'ясненнями Пленуму Верховного Суду України, викладеними у п. 1 постанови від 29.12.1976 р. № 11 "Про судове рішення (v0011700-76) ", рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши всі обставини справи, вирішив справу у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин.
Відповідно до частини першої ст. - 111-10 Господарського процесуального кодексу України підставами для скасування або зміни рішення місцевого чи апеляційного господарського суду або постанови апеляційного господарського суду є порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.
Враховуючи викладене, ухвала господарського суду Сумської області від 17.12.2008 р. в частині вжиття заходів до забезпечення позову підлягає скасуванню як така, що прийнята з порушенням ст. 66 Господарського процесуального кодексу України та ст. 6 Господарського кодексу України.
Керуючись ст. ст. - 111-5, - 111-7, - 111-9, - 111-10, - 111-11 та - 111-13 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України
П О С Т А Н О В И В:
Касаційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити.
Ухвалу господарського суду Сумської області від 17.12.2008 р. у справі № 13/721-08 в частині вжиття заходів до забезпечення позову скасувати.
Головуючий суддя Г.А. Кравчук
Суддя Г.М. Мачульський
Суддя В.І. Шаргало