1166.5981.1
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
( Постанову скасовано на підставі Постанови Верховного Суду України (rs5003280) )
04 лютого 2009 р.
№ 25/343-6/97
( Додатково див. постанову Київського апеляційного господарського суду (rs2528236) )
Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
головуючого судді
Кривди Д.С. -(доповідача у справі),
суддів:
Жаботиної Г.В., Уліцького А.М.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу
ОСОБА_1
на постанову
Київського апеляційного господарського суду від 22.10.2008 року
у справі
№25/343-6/97 господарського суду міста Києва
за позовом
ОСОБА_2
до
1) ОСОБА_12) ОСОБА_33) ОСОБА_4
третя особа
Дніпровська районна у м.Києві державна адміністрація
про
визнання недійсними рішень загальних зборів,
за участю представників сторін від:
позивача:
ОСОБА_5. -за довіреністю від 08.10.2007р.
відповідачів:
1) ОСОБА_6-за довіреністю від 21.03.2008р. 2) не з'явились 3) не з'явились
третьої особи:
не з'явились
ВСТАНОВИВ:
Справа розглядалась неодноразово.
Рішенням господарського суду міста Києва від 11.09.2008р. (суддя Ковтун С.А.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.10.2008р. (судді Корсак В.А. -головуючий, Коршун Н.М., Авдеєв П.В.), позов задоволено повністю; визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан" від 02.02.1998р. про виключення ОСОБА_2зі складу учасників ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан", про прийняття звіту генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 1997р., затвердження виходу зі складу учасників ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан" ОСОБА_7 та ОСОБА_4.; визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан" від 15.01.1999р. про ліквідацію ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан", про призначення ліквідаційної комісії, звільнення з посади директора ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан" та підготовку документів про скасування державної реєстрації.
ОСОБА_1. в касаційній скарзі просить скасувати зазначені рішення та постанову і прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі, посилаючись на порушення норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права.
Колегія суддів, перевіривши наявні матеріали (фактичні обставини) справи на предмет правильності застосування судами норм матеріального та процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено судами попередніх інстанцій та вбачається з матеріалів справи, на час реєстрації ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан" 03.06.1993р. (державний реєстраційний номер 0093-1336 ЛТД) його засновниками виступали ОСОБА_1. та ОСОБА_3. Статутний фонд ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан" створено в розмірі 37500000крб з вкладом кожного учасника 50%.
12.08.1994р. державним нотаріусом було посвідчено підписи учасників на новій редакції статуту ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан", відповідно до якої склад учасників змінився шляхом включенняОСОБА_2Частка учасників у статутному фонді розподілена наступним чином: ОСОБА_1. належить 50%, ОСОБА_3. -30%, ОСОБА_2. -20%. Державна реєстрація зміненої нової редакції статуту відбулась 21.09.1994р. за №21482012.
При цьому, оскільки розмір статутного фонду не було змінено (37500000 крб.), зміна розміру часток мала місце внаслідок відступлення частки ОСОБА_3. ОСОБА_2., яке, за твердженням позивача, здійснювалось шляхом розрахунку готівковими коштами без оформлення документів про платіж. Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми угоди про відступлення частки в статутному фонді, укладеної між громадянами, чинне на той час законодавство України не пов'язувало з її недійсністю (ст. 46 ЦК УРСР).
Підстави та умови відступлення частини частки в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю у 1994 році регулювались приписами ст. 53 Закону України "Про господарські товариства", відповідно до якої учасник товариства з обмеженою відповідальністю може за згодою інших учасників уступити свою частку (її частину) одному або декільком учасникам цього товариства, а якщо інше не передбачено установчими документами, то і третім особам. Внаслідок передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до нього всіх прав і обов'язків, що належать учаснику, який уступив її повністю або частково.
За таких обставин, суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що в даному випадку мало місце відступлення ОСОБА_3. частини частки у розмірі 20% у статутному фонді ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан" ОСОБА_2., внаслідок чого останній набув прав і обов'язків учасника останнього з вкладом 20%. При цьому, виходячи з приписів ч.2 ст. 53 Закону України "Про господарські товариства", згідно з якою передача частки (її частини) третім особам можлива тільки після повного внесення вкладу учасником, що її уступає, вклад ОСОБА_3. у статутному фонді ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан" у розмірі 50% було повністю сформовано, що свідчить про відсутність підстав для застосування до ОСОБА_2положень статуту, які передбачають строки формування статного фонду та внесення учасниками повного свого вкладу до нього.
Також судами встановлено, що 30.10.1995 відбулись збори засновників (учасників), на яких було прийнято рішення про введення до складу засновників Товариства ОСОБА_7 та ОСОБА_4., а також затвердження установчого договору та статуту в новій редакції.
07.09.1995 ОСОБА_2., ОСОБА_1., ОСОБА_3., ОСОБА_7та ОСОБА_4. підписали Установчий договір про діяльність ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан", згідно якого вказані фізичні особи вирішили заснувати ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан" зі статутним фондом 37500000крб., частка кожного з учасників є наступною: ОСОБА_2- 18750000крб. (50%), ОСОБА_8. - 7500000 крб. (20%); ОСОБА_3. - 1875000крб., (5%); ОСОБА_7 - 4687500 крб. (12,5%); ОСОБА_4. - 4687500крб. (12,5%).
При цьому суди, врахувавши, що станом на 07.09.1995 ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан" існувало як юридична особа, метою укладення договору від 07.09.1995 було не регулювання засад створення цього Товариства, а те, що він фактично був спрямований на зміну складу учасників та їх розміру частки у статутному фонді без зміни самого розміру статутного фонду.
Цього ж дня (07.09.1995) ОСОБА_2., ОСОБА_1., ОСОБА_3., ОСОБА_7та ОСОБА_4. підписали у присутності державного нотаріуса нову редакцію статуту ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан", в якому зазначено, що статутний фонд цього Товариства становить 37500000крб., внески до якого учасники вносять в розмірах та порядку, що передбачені договором про заснування та діяльність Товариства.
Оскільки склад учасників товариства є відомостями, які повинні містити установчі документи (ст. 4 Закону України "Про господарські товариства"), вказані дії учасників по викладенню нової редакції статуту та установчого договору ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан" кореспондуються з вимогами законодавства.
Пунктом 18 Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та про реєстраційний збір за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.1994 № 276 (276-94-п) (далі - Положення), було передбачено, що внесення змін (доповнень) до установчих документів оформляється окремими додатками до них або шляхом їх викладення у новій редакції з додержанням вимог, визначених пунктами 4-6 цього Положення.
Зміни щодо складу учасників не потребували перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності (п.16 Положення), однак, в силу п.20 Положення (276-94-п) , тягнули за собою необхідність внесення змін (доповнень) до реєстраційної картки.
Як встановили суди, відповідна заява від ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан" надійшла до Дніпровської районної ради м.Києва 02.11.1995.
Отже, саме даний момент є моментом внесення змін до установчих документів, а тому, як правильно зазначили суди попередніх інстанцій, з листопада 1995 року відбулась як зміна складу учасників ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан", так і зміна розміру вкладу учасників у статутному фонді цього Товариства без зміни розміру самого статутного фонду, внаслідок чого позивач набув прав і обов'язків учасника ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан" з вкладом 50%.
02.02.1998 відбулись загальні збори учасників ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан", на яких було вирішено: прийняти звіт про фінансово-господарську діяльність за 1997 рік до відома і затвердити його; за невнесення фінансового вкладу до статутного фонду, дії, спрямовані на заподіяння шкоди товариству і підрив ділової репутації, небажання безпосередньо приймати участь у діяльності, фактичному приведенню до неможливості досягнення цілі Товариства, тобто порушення п. 6.2 статуту та п. 16 установчої угоди - виключити з числа засновників ОСОБА_2.; затвердити вихід з учасників Товариства ОСОБА_7 відповідно до поданої заяви; затвердити вихід з учасників Товариства ОСОБА_6. відповідно до поданої заяви.
Згідно з протоколом, складеним за результатами зборів учасників, на зборах були присутні: ОСОБА_1., ОСОБА_3., ОСОБА_7та ОСОБА_4. Вказані учасники у сукупності володіли 50% статутного фонду ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан", тобто їм належало 50% голосів.
Згідно ч.1 ст. 60 Закону України "Про господарські товариства", в редакція, яка діяла на час виникнення спірних правовідносин, збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів, а з питань, які потребують одностайності, - всі учасники.
Таким чином, суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний господарський суд, посилаючись на статтю 60 Закону України "Про господарські товариства", дійшов правомірного висновку, що загальні збори від 02.02.1998 року є неповноважними, оскільки на них були присутні учасники, які у сукупності володіли 50% голосів.
При цьому суди відхилили доводи відповідача-1 щодо невнесення позивачем фінансового вкладу до статутного фонду ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан", як такі, що не відповідають фактичним обставинам справи у зв'язку з повним формуванням статутного фонду учасниками Товариства, які уступили свою частку позивачу.
Факт перебування ОСОБА_2., ОСОБА_7 та ОСОБА_4. у складі учасників ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан" до виключення Товариства з ЄДПРОУ також засвідчується інформацією, наданою Головним управлінням статистики у м. Києві (лист від 01.02.2008 №13-43/Т-26). Також судами встановлено, що 15.01.1999р. відбулись загальні збори учасників, на яких були присутні ОСОБА_1. та ОСОБА_3., що прийняли рішення про ліквідацію ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан" та створення ліквідаційної комісії. Сукупна кількість голосів даних учасників становить 25 % голосів. Тобто, враховуючи вищевикладені приписи ст. 60 Закону України "Про господарські товариства", збори від 15.01.1999р. також є неповноважними.
За приписами частини 5 статті 61 Закону України "Про господарські товариства" про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.
Втім, судами встановлено, що позивач про проведення зборів не повідомлявся та участі в їх не приймав.
Також колегія приймає до уваги, що відсутність у позивача права на участь у голосуванні з питання його виключення зі складу учасників, не звільняє товариство (його учасників) від обов'язку дотримуватись вимог Закону України "Про господарські товариства" (1576-12) щодо процедури скликання зборів і такому обов'язку кореспондує право кожного учасника бути обізнаним з порядком денним та ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів, тим більше, якщо б до порядку денного мало бути включене питання його виключення зі складу учасників.
Отже, оскільки при проведенні загальних зборів учасників ТОВ "Комерційна виробничо-впроваджувальна фірма "Сапсан" були порушені приписи Закону України "Про господарські товариства" (1576-12) , тому висновки судів щодо наявності підстав для задоволення позову є обґрунтованими та правомірними.
Доводи касаційної скарги виходять за межі повноважень касаційної інстанції та стосуються переоцінки встановлених судами обставин справи; твердження заявника про порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права не знайшли свого підтвердження, у зв'язку з чим підстав для скасування постанови апеляційного господарського суду колегія не вбачає.
Керуючись ст.ст. 111-5, 111-7, 111-8, п.1 ч.1 ст. 111-9, ст. 111-11 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України, -
П О С Т А Н О В И В:
Постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.10.2008р. у справі №25/343-6/97 залишити без змін, а касаційну скаргу -без задоволення.
Головуючий суддя
Судді
Д.Кривда
Г.Жаботина
А.Уліцький