СУДОВА КОЛЕГІЯ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ
            ВЕРХОВНОГО СУДУ УРСР
 
              У Х В А Л А
 
              10.02.1964
 
 
               (Витяг)
 
   Судова колегія Верховного Суду УРСР, розглянувши в судовому
засіданні протест заступника Прокурора УРСР на ухвалу народного
суду м. Бердичева Житомирської області від 29 липня 1963 р. та
постанову президії Житомирського обласного суду від 16 вересня
1963 р. в справі за заявою Ф. про встановлення факту неналежності
їй трудової книжки, встановила.
 
   У липні 1963 р. Ф. звернулась до суду з заявою, в якій
просила встановити, що трудова книжка, видана 29 липня 1954 р.
Авдорманською МТС Чимишлийського району Молдавської РСР, в якій
вона по батькові названа Саввівною, а не Савеліївною, належить їй.
 
   Ухвалою народного суду м. Бердичева від 29 липня 1963 р. її
вимога задоволена. Постановою президії Житомирського обласного
суду від 16 вересня 1963 р. протест прокурора Житомирської області
залишено без задоволення.
 
   У протесті заступника Прокурора УРСР ставилося питання про
скасування вказаних судових рішень та про закриття провадження в
справі.
 
   Протест підлягав задоволенню з таких підстав. Народний суд
виходив з того, що Ф. дійсно працювала в Авдорманській МТС, а в
трудовій  книжці помилково зазначено її по батькові замість
"Савеліївна - Саввівна". Залишаючи без  задоволення  протест
прокурора області, президія обласного суду у постанові послалася
на неможливість внести відповідні зміни до трудової  книжки
заявниці, оскільки Авдорманська МТС реорганізована.
 
   Зазначені мотиви не можна визнати обгрунтованими. Згідно з
чинним  законодавством   встановлення   факту   належності
правовстановлюючих документів тій чи іншій особі провадиться
судовим порядком лише при неможливості його встановлення іншим
шляхом.
 
   З повідомлення ж Центрального державного архіву Молдавської
РСР та Комратського відділення "Молдсільгосптехніки" видно, що
архіви Авдорманської МТС, де працювала заявниця в  1953-1958 рр.
і де їй було видано трудову книжку, повністю збереглися.
 
   Крім того,  з  повідомлення  Комратського  відділення
"Молдсільгосптехніки" від 12 грудня 1963 р. видно, що наказом від
9 листопада 1953 р. на посаду рахівника МТС дійсно була прийнята
Ф. (Марія Савеліївна), звільнена з роботи 15 січня 1958 р. за
скороченням штатів.
 
   За наведених обставин суд безпідставно прийняв до свого
провадження заяву Ф. про встановлення факту належності їй трудової
книжки, оскільки питання про її належність вона могла встановити
позасудовим порядком.
 
   На підставі наведеного та керуючись статтями 336 і 337 ЦПК
( 1503-06 ) (1503-06)
    , судова колегія Верховного Суду протест заступника
Прокурора УРСР задовольнила, ухвалу народного суду м. Бердичева
від 29 липня 1963 р. і постанову президії Житомирського обласного
суду від 16 вересня 1963 р. скасувала і справу провадженням
закрила.
 
 "Бюлетень законодавства і юридичної практики України",
 N 3 (частина 2), 1995 р.