ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2011 року м. Київ
Колегія суддів Верховного Суду України в складі:
головуючого
Патрюка М.В.,
суддів:
Гуменюка В.І., Луспеника Д.Д., Жайворонок Т.Є., Лященко Н.П.,-
розглянувши в судовому засіданні справу за позовом відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" (далі – ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго") до ОСОБА_6 про відшкодування завданих збитків за касаційною скаргою відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" в особі Криворізьких міських електричних мереж (далі - ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" в особі Криворізьких МЕМ) на рішення апеляційного суду Дніпропетровської області від 12 травня 2010 року,
в с т а н о в и л а:
У серпні 2008 року ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" звернулось із зазначеним позовом посилаючись на те, що 13 січня 2006 року представниками компанії за адресою: АДРЕСА_1, було проведено перевірку дотримання Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357 (1357-99-п) (далі - ПКЕЕН). У результаті чого було виявлено порушення пункту 48 ПКЕЕН (1357-99-п) , зокрема кожух електролічильника перевернуто направляючими кутами до низу; порушено пломбу держспоживстандарту. За результатами перевірки складено акт про порушення ПКЕЕН (1357-99-п) , який підписаний трьома представниками енергопостачальника. Відповідач від підпису відмовився, про що зроблено відмітку в акті. На підставі акту про порушення ПКЕЕН (1357-99-п) від 13 січня 2006 року нараховано збитки за період з 13 липня 2005 року по 13 січня 2006 року. Однак, відповідач відмовляється сплачувати нараховані кошти. Ураховуючи викладене, ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" просило задовольнити їх позовні вимоги та стягнути з ОСОБА_6 1 318 (одна тисяча триста вісімнадцять) грн. 57 коп. у рахунок відшкодування збитків, спричинених позивачу унаслідок порушення відповідачем ПКЕЕН (1357-99-п) .
Рішенням Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу від 20 жовтня 2009 року позовні вимоги ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" задоволено. Стягнуто з ОСОБА_6 на користь ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 1 318 (одна тисяча триста вісімнадцять) грн. 57 коп. у рахунок відшкодування збитків, 30 (тридцять) грн. у рахунок оплати витрат на інформаційно – технічне забезпечення розгляду справ. Стягнуто з ОСОБА_6 на користь держави 51 (п’ятдесят одна) грн. у рахунок оплати судового збору.
Рішенням апеляційного суду Дніпропетровської області від 12 травня 2010 року рішення Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу від 20 жовтня 2009 року скасовано. У задоволенні позову ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" відмовлено.
Окремою ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 12 травня 2010 року доведено до відома прокурора м. Кривого Рогу Дніпропетровської області про надання до суду посадовими особами ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" – директором Криворізьких МЕМ ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" ОСОБА_7, заступником директора Криворізьких МЕМ ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" зі збуту електроенергії побутових абонентів ОСОБА_8 та інженером Криворізьких МЕМ ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" зі збуту електроенергії побутових абонентів ОСОБА_9, неправдивих оригіналів документів та їх ксерокопій.
У касаційній скарзі ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" в особі Криворізьких МЕМ просить скасувати рішення суду апеляційної інстанції, залишивши в силі рішення суду першої інстанції, посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального права та порушення судом норм процесуального права.
Відповідно до пункту 2 розділу XIII "Перехідні положення" Закону України від 7 липня 2010 року № 2453 – VI "Про судоустрій і статус суддів" (2453-17) касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у цивільних справах, подані до Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 року і призначені (прийняті) ним до касаційного розгляду, розглядаються Верховним Судом України в порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом (2453-17) .
У зв’язку з цим справа підлягає розгляду за правилами Цивільного процесуального Кодексу України (1618-15) від 18 березня 2004 року в редакції, яка була чинною до змін, внесених згідно із Законом України від 7 липня 2010 року № 2453 – VI "Про судоустрій і статус суддів" (2453-17) .
Касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.
Скасовуючи рішення суду першої інстанції та ухвалюючи рішення про відмову у задоволенні позову ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго", суд апеляційної інстанції, виходив з того, що позивачем не доведено та не надано доказів, які б свідчили про завдання йому збитків внаслідок порушення ОСОБА_6 пункту 48 ПКЕЕН (1357-99-п) .
Проте з такими висновками суду погодитися не можна.
Установлено, що 13 січня 2006 року представниками компанії за адресою: АДРЕСА_1, було проведено перевірку дотримання ПКЕЕН (1357-99-п) . За результатами перевірки складено акт про порушення ПКЕЕН (1357-99-п) від 13 січня 2006 року, в якому зазначено, що споживачем ОСОБА_6 порушено пункт 48 ПКЕЕН (1357-99-п) , а саме: кожух електролічильника перевернуто направляючими кутами до низу; порушено пломбу держспоживстандарту, та нараховано збитки за період з 13 липня 2005 року по 13 січня 2006 року.
Згідно пункту 53 ПКЕЕН (1357-99-п) у разі виявлення представником енергопостачальника порушень правил користування електричною енергією споживачем, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, складається акт про такі порушення. Акт вважається дійсним, якщо його підписали три представника енергопостачальника.
Пунктами 48, 53 ПКЕЕН (1357-99-п) передбачено, що споживач несе відповідальність згідно із законодавством за розкрадання електричної енергії у разі самовільного підключення до електромереж і споживання електричної енергії без приладів обліку, а також за пошкодження приладу обліку. У разі виявлення представником енергопостачальника порушення споживачем правил користування електричною енергією, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, складається акт, який підписується представником енергопостачальника та споживачем. На підставі акта енергопостачальник має право відключити споживача від електропостачання (у випадках, передбачених пунктом 35 цих Правил), а також визначити величину збитків, завданих йому протиправними діями споживача.
Абзацами 4, 5 пункту 53 ПКЕЕН (1357-99-п) визначено, що розмір завданих енергопостачальнику збитків розраховується відповідно до оформленого акта про виявлення порушення за добовою величиною розрахункового споживання електричної енергії за кількістю днів з дня останнього контрольного зняття представником енергопостачальника показань чи технічної перевірки приладу обліку до моменту усунення порушення за тарифами (цінами) для населення, що діяли у період, за який нараховується розмір збитків, але не більше терміну позовної давності. Розмір відшкодування збитків, заподіяних енергопостачальнику внаслідок користування електричною енергією, обчислюється відповідно до Методики (z0782-06) , затвердженої Національною комісією регулювання електроенергетики України (далі – НКРЕ).
Постановою НКРЕ від 4 травня 2006 року № 562, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 4 липня 2006 року за № 782/12656 (z0782-06) , затверджено Методику визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією (далі – Методика).
Відповідно до підпункту 6 пункту 3.1. Методики (z0782-06) вона застосовується в разі виявлення такого порушення ПКЕЕН (1357-99-п) , як самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі поза засобами обліку електричної енергії.
Згідно з підпунктом "а" пункту 3.3. Методики (z0782-06) розрахунок вартості необлікованої електричної енергії здійснюється, зокрема, за кількістю днів, а саме у разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1 - 4, 6 (якщо самовільне підключення було здійснено таким чином, що представники енергопостачальника могли виявити його при проведенні контрольного огляду засобу обліку) пункту 3.1 Методики (z0782-06) – з дня останнього контрольного огляду засобу обліку до дня усунення порушення, але не більше загальної кількості днів у 6 календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення. Якщо споживач встановив пристрій, що занижує покази засобу обліку, порушив умови монтажу, здійснив самовільне підключення поза приладом обліку прихованою електропроводкою, виявити які представники постачальника електричної енергії під час проведення контрольного огляду засобу обліку не мали можливості, то споживачу робиться перерахунок за користування електричною енергією з дати останньої технічної перевірки або допуску електроустановки споживача в експлуатацію (у разі, якщо технічний огляд у період з дати допуску електроустановки споживача в експлуатацію до дати виявлення порушення не проводився), але не більше ніж за три роки.
З огляду на наведене, якщо споживач допустив самовільне підключення поза приладом обліку прихованою електропроводкою, а представники постачальника електричної енергії не мали можливості виявити таке підключення під час проведення контрольного огляду засобу обліку, то розрахунок збитків здійснюється з урахуванням дати останньої технічної перевірки, а в разі, якщо технічний огляд у період з дати допуску електроустановки споживача в експлуатацію до дати виявлення порушення не проводився – з дати допуску в експлуатацію електроустановки споживача, але не більше ніж за три роки.
Задовольняючи позовні вимоги ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" та стягуючи з ОСОБА_6 1 318 (одна тисяча триста вісімнадцять) грн. 57 коп. у рахунок відшкодування збитків, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що представниками постачальника електричної енергії складено акт про порушення ОСОБА_6 ПКЕЕН (1357-99-п) , який відповідає вимогам, додержання яких є необхідним при складанні такого акту, акт є дійсним, оскільки підписаний трьома представниками ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго". Унаслідок порушення відповідачем ПКЕЕН (1357-99-п) позивачу заподіяно збитки, розрахунок яких проведено відповідно до Методики (z0782-06) . Позовні вимоги ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" обґрунтовані та підтверджені належними доказами.
Згідно зі статтею 339 ЦПК України суд касаційної інстанції, установивши, що апеляційним судом скасовано судове рішення, ухвалене згідно з законом, скасовує судове рішення суду апеляційної інстанції і залишає в силі судове рішення суду першої інстанції.
Ураховуючи викладене, рішення суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню.
Рішення суду першої інстанції відповідає вимогам закону і матеріалам справи, тому підстави для його зміни або скасування відсутні.
Під час розгляду справи судом апеляційної інстанції виявлено, що в обґрунтування своїх позовних вимог ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" в особі Криворізьких МЕМ подано оригінали документів та їх копії, відомості в яких, на думку суду, є неправдивими, у зв’язку з чим судом було постановлено окрему ухвалу відносно виявлених порушень.
Оскільки рішення суду апеляційної інстанції, яким було відмовлено у задоволенні позову у зв’язку з наданням позивачем документів, які не підтверджують завдання відповідачем збитків, підлягає скасуванню, то і окрема ухвала, постановлена судом на підставі виявлених порушень під час розгляду справи, також підлягає скасуванню.
Керуючись статтями 336, 339, 345 ЦПК України, колегія суддів Верховного Суду України
у х в а л и л а :
Касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" в особі Криворізьких міських електричних мереж задовольнити.
Рішення апеляційного суду Дніпропетровської області від 12 травня 2010 року та окрему ухвалу апеляційного суду Дніпропетровської області від 12 травня 2010 року скасувати, залишивши в силі рішення Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу від 20 жовтня 2009 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий
Судді:
М.В. Патрюк
В.І. Гуменюк
Т.Є. Жайворонок
Д.Д. Луспеник
Н.П. Лященко