ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 від 01.03.2002
   м. Київ
 
 
 
 
   Верховний Суд України під головуванням судді Верховного Суду
України Пшонки М. П. при секретарі Ілляш О. І., розглянувши у
відкритому судовому засіданні  цивільну  справу  за  скаргою
Соціалістичної партії України на постанову Центральної виборчої
комісії (далі - ЦВК) від 22 лютого 2002 р. N 377 ( v0377359-02 ) (v0377359-02)
    
"Про  Роз'яснення  Центральної виборчої комісії щодо порядку
використання кандидатами  у  народні   депутати   України,
зареєстрованими в одномандатних виборчих округах, ефірного часу
для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Державного
бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів
народних депутатів України 31 березня 2002 р.", встановив:
 
   Постановою ЦВК від 22 лютого 2002 р. N 377 ( v0377359-02 ) (v0377359-02)
    
(далі - постанова) затверджено роз'яснення ЦВК щодо порядку
використання  кандидатами  в  народні  депутати  України,
зареєстрованими в одномандатних виборчих округах, ефірного часу
для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Державного
бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів
народних депутатів України 31  березня  2002  р.  (далі  -
роз'яснення).
   У роз'ясненні ( v0377359-02 ) (v0377359-02)
     зазначено, що ефірний час для
проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Державного
бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів
народних депутатів України, в обсязі не менше 10 хвилин відповідно
на регіональних теле- та радіоканалах, що охоплюють територію
одномандатного виборчого округу, згідно з ч. 5 ст. 54 Закону
України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ) (2766-14)
     (далі
- Закон) надається лише для телерадіотрансляції передвиборної
агітації телерадіопрограми тільки кандидату в народні депутати
України,  зареєстрованому  в одномандатному виборчому окрузі.
Використання цього ефірного часу іншими суб'єктами виборчого
процесу, в тому числі за згодою кандидата у народні депутати
України, якому за результатами жеребкування виділено цей час, не
відповідає вимогам Закону.
   Соціалістична партія України (далі - скаржник) вважає названі
постанову та роз'яснення ( v0377359-02 ) (v0377359-02)
     такими, що суперечать
Конституції України ( 254к/96-ВР ) (254к/96-ВР)
     та Закону ( 2766-14  ) (2766-14)
    ,
посилаючись на те, що ЦВК вийшла за межі своїх повноважень,
регулюючи порядок використання наданого кандидатам у народні
депутати ефірного часу, чим обмежила можливості кандидатів у
народні депутати України по веденню агітації в електронних засобах
масової інформації, що суперечить принципу свободи передвиборної
агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової агітації,
закріпленому п. 6 ч. 2 ст. 10 Закону.
   Скаржник просить визнати дії ЦВК щодо обмеження у формах і
способах ведення агітації кандидатів у народні депутати, які
зареєстровані в одномандатних виборчих округах, у межах наданих їм
10 хвилин ефірного часу відповідно на регіональних теле- та
радіоканалах за рахунок коштів  Державного  бюджету  України
неправомірними; скасувати постанову ( v0377359-02 ) (v0377359-02)
     як таку, що
прийнята з перевищенням наданих ЦВК повноважень і суперечить ст.
19 Конституції України ( 254к/96-ВР ) (254к/96-ВР)
    , п. 1 ч. 2 ст. 22, частинам
1, 4 ст. 51, ч. 2 ст. 53, ч. 6 ст. 54, ч. 1 ст. 56 Закону
( 2766-14 ) (2766-14)
    ; зобов'язати ЦВК відкликати незаконну постанову і
текст  роз'яснення з окружних виборчих комісій, Національної
телекомпанії  України,  Національної  радіокомпанії  України,
державних  регіональних  телерадіокомпаній та оприлюднити для
відома виборців і кандидатів у народні депутати України в газетах
"Голос України" та "Урядовий кур'єр" у десятиденний термін з часу
прийняття  судом  рішення  повідомлення  про втрату чинності
названими постановою та роз'ясненням.
   У судовому  засіданні  представник  скаржника  підтримав
викладені вище вимоги скарги.
   Представник ЦВК, не погоджуючись з доводами скарги, просив
відмовити в її задоволенні, посилаючись на те, що зазначена
постанова ( v0377359-02 ) (v0377359-02)
     відповідає вимогам Конституції України
( 254к/96-ВР ) (254к/96-ВР)
     і Закону ( 2766-14 ) (2766-14)
    .
   Суд, заслухавши  пояснення  представника  скаржника  та
представника ЦВК, дослідивши матеріали справи, вважає, що скарга
не підлягає задоволенню з таких підстав:
   Частиною 1 ст. 51 Закону ( 2766-14 ) (2766-14)
     передбачено,  що
передвиборна агітація може здійснюватись у будь-яких формах і
будь-якими засобами, що  не  суперечить  Конституції  України
( 254к/96-ВР ) (254к/96-ВР)
     та законам України.
   Відповідно до ч. 4 цієї статті ( 2766-14 ) (2766-14)
     передвиборна
агітація  за  рахунок коштів Державного бюджету України, що
виділяються на підготовку та проведення виборів, здійснюється з
додержанням принципу відповідно рівних умов: надання партіям
(блокам), кандидатів у депутати від  яких  зареєстровано  в
багатомандатному  окрузі,  а  також  кандидатам  у депутати,
зареєстрованим у одномандатному окрузі, однакових друкованих площ
у друкованих засобах масової інформації (далі - ЗМІ) та ефірного
часу на радіо і телебаченні.
   Згідно з ч. 4 ст. 53 Закону ( 2766-14 ) (2766-14)
     кандидат у депутати,
зареєстрований в одномандатному окрузі, має право користуватися
державними та комунальними ЗМІ за рахунок та в межах коштів
Державного бюджету України, що виділяються на підготовку  і
проведення виборів, на умовах, передбачених цим Законом.
   Частиною 4 ст. 54 Закону ( 2766-14 ) (2766-14)
     визначено, що порядок
надання ефірного часу за рахунок і в межах коштів Державного
бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення
виборів, встановлюється ЦВК. Пунктом 31 ст. 14 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ) (733/97-ВР)
     закріплено повноваження
ЦВК щодо визначення порядку використання ЗМІ під час виборчих
кампаній відповідно до порядку, встановленого законами України.
   Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 22 Закону ( 2766-14 ) (2766-14)
     ЦВК приймає
обов'язкові для виборчих комісій роз'яснення з питань застосування
Закону.
   Отже, приймаючи 22 лютого  2002  р.  постанову  N  377
( v0377359-02 ) (v0377359-02)
    , ЦВК діяла в межах своїх повноважень, визначених
ст. 14  Закону  України  "Про  Центральну  виборчу  комісію"
( 733/97-ВР ) (733/97-ВР)
     та п. 1 ч. 2 ст. 22, ч. 4 ст. 54 Закону ( 2766-14 ) (2766-14)
    ,
що не суперечить ч. 2 ст. 19 Конституції України ( 254к/96-ВР ) (254к/96-ВР)
    .
   Посилання скаржника на перевищення ЦВК своїх повноважень,
мотивоване тим, що ч. 4 ст. 54 Закону ( 2766-14 ) (2766-14)
     визначено, що
порядок надання ефірного часу встановлюється ЦВК, і Закон не надає
ЦВК повноважень щодо встановлення порядку використання кандидатами
у народні депутати наданого їм ефірного часу, є безпідставним і не
грунтується на Законі, оскільки ст. 54  Закону  регулюється
загальний порядок використання електронних (аудіовізуальних) ЗМІ,
а відповідно до ч. 4 цієї статті ЦВК наділена повноваженнями щодо
регулювання всіх питань використання ефірного часу, наданого за
рахунок і в межах коштів Державного бюджету України.
   Твердження скаржника  про  те,  що положення роз'яснення
( v0377359-02 ) (v0377359-02)
     щодо надання ефірного часу  для  проведення
передвиборної  агітації за рахунок коштів Державного бюджету
України, що виділяються на підготовку і проведення  виборів
народних депутатів України, в обсязі не менше 10 хвилин відповідно
на регіональних теле- та радіоканалах, що охоплюють територію
одномандатного  виборчого округу, тільки кандидату в народні
депутати України, зареєстрованому в одномандатному  виборчому
окрузі, є обмеженням свободи ведення агітації, не відповідає
нормам Закону ( 2766-14 ) (2766-14)
    , оскільки ч. 6  ст.  54  Закону
встановлено,   що   загальний   час,   який   надається
телерадіоорганізаціями для проведення передвиборної агітації за
рахунок і в межах відповідних коштів Державного бюджету України і
який не може становити менше 10  хвилин  на  регіональному
телеканалі,  що охоплює територію відповідного одномандатного
округу, та 10 хвилин на відповідному радіоканалі, що охоплює
територію відповідного одномандатного округу, надається кандидату
у народні депутати, зареєстрованому в одномандатному виборчому
окрузі. Тобто в зазначеній частині ст. 54 визначено суб'єкта
виборчого процесу - кандидата в депутати, зареєстрованого в
одномандатному окрузі, - якому надається телерадіоорганізаціями
ефірний час не менше 10 хвилин за рахунок і в межах відповідних
коштів, виділених з Державного бюджету України.
   Надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації
за рахунок коштів Державного бюджету України іншим суб'єктам
виборчого процесу, крім визначених ч. 5 ст. 54 Закону ( 2766-14 ) (2766-14)
    ,
чинним законодавством не передбачено.
   Із врахуванням наведеного, керуючись ст. 243-20 ЦПК України
( 1502-06 ) (1502-06)
    , Законом України "Про вибори народних депутатів
України" ( 2766-14 ) (2766-14)
    , суд В И Р І Ш И В:
 
   скаргу Соціалістичної  партії  України  про  визнання
неправомірними  дій Центральної виборчої комісії України при
прийнятті 22 лютого 2002 р. постанови N 377 ( v0377359-02 ) (v0377359-02)
     "Про
Роз'яснення Центральної виборчої комісії щодо порядку використання
кандидатами у народні депутати  України,  зареєстрованими  в
одномандатних виборчих округах, ефірного часу для проведення
передвиборної агітації за рахунок коштів Державного  бюджету
України,  що виділяються на підготовку і проведення виборів
народних депутатів України 31 березня 2002 р." та скасування цієї
постанови залишити без задоволення.
   Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.
 
 Суддя Верховного Суду України          М.П.Пшонка
 
 www.scourt.gov.ua