АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2013 року м. Чернівці
( Додатково див. ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (rs35337646) )
Колегія суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Чернівецької області у складі:
головуючого Перепелюк Л.' Головуючий суддя / По-батькові '.
суддів: Кулянди М.І., Одинака О.О.
секретар Тодоряк Г.Д.
з участю ОСОБА_1, представника ОСОБА_1 - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в інтересах якої діє за договором ОСОБА_5, на рішення Глибоцького районного суду Чернівецької області від 28 лютого 2013 року у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Чагорської сільської ради Глибоцького району Чернівецької області, Глибоцького районного відділу земельних ресурсів Чернівецької області, ОСОБА_6, ОСОБА_4, третя особа на стороні відповідача ОСОБА_3 про визнання державних актів на право власності на земельну ділянку та договору купівлі-продажу земельної ділянки недійсними, -
В С Т А Н О В И Л А :
ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до Чагорської сільської ради Глибоцького району Чернівецької області, Глибоцького районного відділу земельних ресурсів Чернівецької області, ОСОБА_6, ОСОБА_4, третя особа на стороні відповідача ОСОБА_3 про визнання державних актів на право власності на земельну ділянку та договору купівлі-продажу земельної ділянки недійсними.
Посилалась на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер її батько ОСОБА_7, після смерті якого відкрилася спадщина на земельну ділянку площею 0,24 га в межах за планом 0,12 га для обслуговування житлового будинку та 0,12 га для ведення особистого підсобного господарства, що знаходяться в с. Чагор Глибоцького району Чернівецької області.
№22ц- 541 2013 р. Головуючий у 1 інстанції Маковійчук Ю.В.
Категорія 45 Доповідач Перепелюк Л.М.
Вказувала на те, що спадкоємцями даної землі по ? є вона та її брат ОСОБА_6, що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину за законом. Проте, зареєструвати право власності на свою частку вона не може, оскільки її брат шляхом обману отримав на цю землю державні акти про право власності на землю. Крім цього, ОСОБА_6 не узгодивши з нею та не визначивши між ними порядок користування даними земельними ділянками в натурі, 26 листопада 2006 року продав одну земельну ділянку ОСОБА_4, а тому вважала, що даний договір є незаконним.
Просила визнати державні акти на право власності на земельні ділянки, які видані ОСОБА_6 серії ЯБ №637606 та серії ЯБ № 637607 недійсними та визнати недійсним договір купівлі - продажу земельної ділянки від 22 листопада 2006 року укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_4
рішенням Глибоцького районного суду Чернівецької області від 28 лютого 2013 року позов задоволено частково.
Визнано недійсним договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,1228 га, що знаходиться в с. Чагор Глибоцького району Чернівецької області від 22 листопада 2006 року, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_4.
Визнано недійсним державний акт серії ЯБ №637607 виданий 26 грудня 2005 року на ім'я ОСОБА_6 про право власності на земельну ділянку розміром 0,1174 га, що знаходиться в с. Чагор Глибоцького району Чернівецької області, кадастровий номер 7321087900:01:005:0203, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства.
Вирішено питання про судовий збір.
На дане рішення суду ОСОБА_3 та ОСОБА_4 подали апеляційну скаргу, в якій просять скасувати його в частині отримання незаконно Державного акту серії ЯБ № 637606, виданого 26.12.2006 року на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом, реєстр №961 від 28.04.2004 року, державним нотаріусом Глибоцької державної нотаріальної контори Тимофтій Л.М. ВСА 255260 на ім'я ОСОБА_6. земельної ділянки площею 0,1228 га ц межах згідно з планом для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, посвідченого Чагорською сільською радою та Глибоцьким районним відділом земельних ресурсів, зареєстрованого в книзі записів реєстрації державних актів за №0100581200509 та визнання договору купівлі-продажу земельної ділянки ВЕІ №191253 від 22.11.2006 року площею 0,1228 га в межах згідно з планом для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована в АДРЕСА_1
Апелянти вважають, що оскаржуване рішення суду постановлене з порушенням норм матеріального та процесуального права.
Заслухавши доповідача про суть оскаржуваного рішення, доводи апеляційної скарги, пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню частково.
Суд першої інстанції прийшов до правильного висновку про необхідність задоволення позову ОСОБА_1 до Чагорської сільської ради Глибоцького району Чернівецької області, Глибоцького районного відділу земельних ресурсів Чернівецької області, ОСОБА_6, ОСОБА_4, третя особа на стороні відповідача ОСОБА_3 в частині визнання державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯБ №637607 та договору купівлі-продажу земельної ділянки недійсними. Такий висновок суду ґрунтується на обставинах, встановлених судом, та нормах матеріального права.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_7, який був батьком позивачки ОСОБА_1 та відповідача ОСОБА_6 Після його смерті відкрилася спадщина на земельну ділянку площею 0,24 га: 0,12 га для обслуговування житлового будинку та 0,12 га для ведення особистого підсобного господарства. Дана земля належала спадкодавцю на пiдставi Державного
акта на право приватної власностi на землю серії І - ЧВ № 008031, виданого
Чагорською сiльською радою Глибоцького району Чернівецької областi 15 травня 1997 року. Спадкоємцями за законом на 1/2 частки земельної дiлянки є позивачка ОСОБА_1 та вiдповiдач ОСОБА_6, у зв'язку з чим вони звернулися до нотаріуса з вiдповiдними заяви для оформлення своїх спадкових справ 13 грудня 2004 року та 21 грудня 2004 року вiдповiдно.
28 квiтня 2005 року ОСОБА_6 державним нотаріусом Тiмофтi Л.М. видано свiдоцтво про право на спадщину реєстр №961, згiдно якого останнiй є спадкоємцем,1/2 частки майна ОСОБА_7, що складаєтъся з земельної ділянки площею 0,24 га, яка розташована в с. Чагор Глибоцького району Чернiвецької областi. В даному свiдоцтвi є вiдмiтка, що свiдоцтво про право на спадщину на ? частку не видавалося.
25 вересня 2006 року ОСОБА_1 державним нотаріусом Тiмофтi Л.М. видано свідоцтво про право на спадщину реєстр №2586 вiдповiдно до якого остання є 1/2 частки земельної дiлянки площею 0,24 га, яка розташована в с.
Глибоцького району Чернтвецької областi ОСОБА_7
26 грудня 2005 року ОСОБА_6 на пiдставi свiдоцтва про право на спадщину видано державнi акти на землю серії ЯБ N 637606 на земельну дiлянку 0,1228 га, цiльове призначення якої будiвництво та обслуговування
будинку, господарських будiвель i споруд та серії ЯБ №637607 на дiлянку площею 0,1174 га - для ведення особистого селянського господарства.
Вiдповiдно до ст. 153 ЗК України власник не може бути позбавлений права власності на земельну ділянку, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами України.
Частиною 1 статті 155 ЗК України передбачено, що у разі видання органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування акта, яким порушуються права особи щодо володіння, користування чи розпорядження належною їй земельною ділянкою, такий акт визнається недійсним.
Таким чином, суд першої інстанції прийшов до правильного висновку про те, що ОСОБА_6 незаконно отримав державні акти на земельні ділянки, оскільки він мав право тільки на ? земельної ділянки площею 0,24 га після смерті свого батька.
Статтею 356 передбачено, що власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності є спільною частковою власністю.
Відповідно до ст. 358 ЦК України право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою. Співвласники можуть домовитися про порядок володіння та користування майном, що є їхньою спільною частковою власністю. Кожен із співвласників має право на надання йому у володіння та користування тієї частини спільного майна в натурі, яка відповідає його частці у праві спільної часткової власності.
Стаття 210 ЗК України передбачає, що угоди, укладені із порушенням встановленого законом порядку купівлі-продажу, ренти, дарування, застави, обміну земельних ділянок, визнаються недійсними за рішенням суду.
Судом першої інстанції також встановлено, що відповідач ОСОБА_6, всупереч вимогам зазначених норм права, одноособово розпорядився належною сторонам на праві спільної сумісної власності земельною ділянкою, уклавши договір купівлі-продажу землі, тобто уклав його з порушенням встановленого законом порядку, а тому він обґрунтовано визнаний судом недійсним.
Твердження апелянтів щодо того, що ОСОБА_1 не є власником земельної ділянки, а тому її право не підлягає захисту, є надуманими, такими, що спростовуються вимогами п.б, ч.2 ст. 125 ЗК України, згідно якої право власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення, посвідчується свідоцтвом про право на спадщину.
Як встановлено судом І інстанції, позивачка ОСОБА_1 одержала свідоцтво про право на спадщину на ? земельної ділянки розміром 0,24 га в межах за планом 0,12 га для обслуговування житлового будинку та 0,12 га для ведення особистого підсобного господарства, що знаходяться в с. Чагор Глибоцького району Чернівецької області, яка належала спадкодавцю ОСОБА_7, а тому її право власності на зазначену земельну ділянку підлягає захисту.
Посилання апеляційної скарги на те, що суд безпідставно визнав недійсним договір купівлі-продажу земельної ділянки, оскільки ОСОБА_1 не була стороною договору, і вона могла вимагати лише витребування свого майна у набувача земельної ділянки, є помилковим.
Набувши земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку 0,12 га та 0,12 га для ведення особистого підсобного господарства загальним розміром 0,24 га по ? позивачка ОСОБА_1 та відповідач ОСОБА_6 не поділили ці земельні ділянки в натурі, не визначили їх меж, а тому позивачка ОСОБА_1 не могла ставити питання про витребування певної земельної ділянки із визначенням її розміру та меж, оскільки їй така не належала.
Суд І інстанції правильно зазначив, що відповідач ОСОБА_6 незаконно одержав державний акт на земельну ділянку для обслуговування житлового будинку серії ЯБ №637606 та державний акт на земельну ділянку для ведення особистого підсобного господарства серії ЯБ № 637607, а тому він взагалі не вправі був розпорядитись ними, в тому числі і укласти щодо них договір купівлі-продажу.
Такими, що не заслуговують на увагу, є також твердження апелянта щодо несправедливого одержання позивачкою ОСОБА_1 права на земельні ділянки, так як їй вже належать певні земельні ділянки, оскільки таке твердження спростовується правом ОСОБА_1 на спадщину за законом після смерті батька, спадкодавця земельних ділянок.
Таким чином, рішення суду в частині задоволення позову про визнання державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯБ №637607для ведення особистого підсобного господарства та договору купівлі-продажу земельної ділянки недійсними, прийняте з врахуванням всіх обставин справи та з дотриманням чинного законодавства, а тому підстав для його скасування немає.
Разом з тим, зробивши правильний висновок у мотивувальній частині свого рішення про незаконність державного акту № ЯБ 637606, суд помилково не задовольнив позов у цій частині і не визнав державний акт № ЯБ 637606 недійсним у резолютивній частині рішення.
Тому, в цій частині, відповідно до п.3, 4 ч.1 ст. 309 ЦПК України, рішення суду підлягає скасуванню з ухваленням нового про задоволення позову про визнання недійсним державного акту серії ЯБ №637606, виданого на ім'я ОСОБА_6.
Керуючись 307, 308, 309 ЦПК України (1618-15) , колегія суддів, -
В И Р І Ш И Л А:
Апеляційну скаргу ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в інтересах якої діє за договором ОСОБА_5, задовольнити частково.
рішення Глибоцького районного суду Чернівецької області від 28 лютого 2013 року в частині відмови у задоволенні позову ОСОБА_1 до Чагорської сільської ради Глибоцького району Чернівецької області, Глибоцького районного відділу земельних ресурсів Чернівецької області, ОСОБА_6, ОСОБА_4, третя особа на стороні відповідача ОСОБА_3 про визнання недійсним державного акту серії ЯБ №637606, виданого на ім'я ОСОБА_6, скасувати.
Позов ОСОБА_1 до Чагорської сільської ради Глибоцького району Чернівецької області, Глибоцького районного відділу земельних ресурсів Чернівецької області, ОСОБА_6, ОСОБА_4, третя особа на стороні відповідача ОСОБА_3 про визнання недійсним державного акту серії ЯБ №637606, виданого на ім'я ОСОБА_6, задовольнити.
Визнати недійсним державний акт на право власності на земельну ділянку площею 0,1228 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд серії ЯБ №637606, виданий на ім'я ОСОБА_6, 26 грудня 2005 р.
В решті рішення суду залишити без змін.
рішення набирає законної сили з моменту його проголошення.
На рішення може бути подана касаційна скарга до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів з моменту вступу його в законну силу.
Головуючий:
Судді: