Справа № 751/344/13-ц 
Провадження № 22-ц/795/910/2013 
Головуючий у I інстанції -Цибенко І. В. 
Доповідач - Боброва І. О.Категорія -цивільна
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 квітня 2013 року
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у складі:
головуючого - суддіБобрової І.О суддів:Висоцької Н. В., Скрипки А.А., при секретарі:Руденко О.М.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернігові цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_5 на ухвалу Новозаводського районного суду м. Чернігова від 13 лютого 2013 року у справі за заявою ОСОБА_5 про скасування рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації "Всеукраїнський фінансовий союз" від 19.01.2012 року у справі за позовом Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитним договором,
в с т а н о в и в:
В апеляційній скарзі ОСОБА_5 просить скасувати ухвалу суду та прийняти нове рішення, яким задовольнити заяву повністю.
Ухвалою Новозаводського районного суду м. Чернігова від 13.02.2013 р. у задоволенні заяви ОСОБА_5 про скасування рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації "Всеукраїнський фінансовий союз" від 19.01.2012 року у справі № 3943-9/563/11 за позовом Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитним договором - відмовлено повністю.
Доводи апеляційної скарги зводяться до того, що судове рішення прийняте з порушенням норм матеріального права, а тому є незаконним та підлягає скасуванню. На думку апелянта, спір не підлягає розгляду у третейських судах, а отже, на підставі ч. 1 ст. 53 Закону України "Про третейські суди" провадження у справі третейського суду необхідно було припинити. Посилаючись на невідповідність третейської угоди вимогам ст. 12 Закону України "Про третейські суди", апелянт вказує на наявність підстав для припинення провадження у справі через недійсність третейської угоди у разі недодержання правил, передбачених вищезазначеною статтею.
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 551 ЦК України апелянт вважає безпідставним стягнення суми штрафу в розмірі 3696,74 грн. та пені в сумі 25109,92 грн.
Сторони в судове засідання не з"явилися. Про час розгяду справи були повідомлені належним чином, про що свідчать повідомлення про вручення поштових відправлень (а.с. 84,85).
Вислухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи та матеріали третейської справи № 3943-9/563/11, обговоривши доводи апеляційної скарги, апеляційний суд приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає відхиленню, а ухвала суду залишенню без змін, виходячи з наступного.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 312 ЦПК України, розглянувши скаргу на ухвалу суду першої інстанції, апеляційний суд відхиляє скаргу і залишає ухвалу без змін, якщо судом першої інстанції постановлено ухвалу з додержанням вимог закону.
З матеріалів справи вбачається, що рішенням Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській Громадській організації "Всеукраїнський фінансовий союз" від 19.01.2012 з ОСОБА_5 на користь ПАТ "Альфа-Банк" стягнута заборгованість за кредитним договором у сумі: за кредитом - 5473,48 грн., по відсотках - 167,73 грн., штраф - 3696,74 грн., пеня - 25109,92 грн. (третейська справа а.с. 43-44).
Статтею 389-5 ЦПК України та ст. 51 Закону України "Про третейські суди" встановлено, що рішення третейського суду може бути скасоване лише з наступних підстав: 1) справа, по якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону; 2) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди; 3) третейську угоду визнано недійсною компетентним судом; 4) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам статей 16 - 19 цього Закону; 5) третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі.
Відмовляючи в задоволенні заяви ОСОБА_5 про скасування рішення третейського суду, суд першої інстанції виходив з того, що заявником не доведено наявність правових підстав для скасування рішення третейського суду, визначених вказаними нормами.
Такий висновок суду першої інстанції ґрунтується на матеріалах справи і відповідає вимогам чинного законодавства, що регулює правовідносини в сфері діяльності третейських судів.
Відповідно до Закону України "Про третейські суди" (1701-15) та ст. 17 ЦПК України, сторони мають право передати спір на розгляд третейського суду, крім випадків, встановлених законом.
Згідно п. 8 кредитного договору № 500101441 від 14.04.2008 р. судовий захист прав та законних інтересів, які мають Сторони в зв'язку з цим Договором, в тому числі розгляд та вирішення спорів, які виникають при виконанні або припиненні Договору, включаючи спори про відшкодування завданих порушенням Договору збитків та недійсність (неукладеність) Договору, підлягають остаточному вирішенню у Постійно діючому Третейському суді при Всеукраїнській громадській організації "Всеукраїнський фінансовий союз" у відповідності до його Регламенту. Справа розглядається одним третейським суддею, який призначається головою Суду. Такий порядок призначення третейського суду встановлюється для кожного спору, що може виникнути між ними в зв'язку з договором. Сторони домовилися, що якщо одна із Сторін письмово не наполягає на іншому, то розгляд їх спору у Третейському суді буде проходити виключно на підставі наданих сторонами письмових матеріалів, без проведення усного слухання і виклику Сторін (третейська справа, а.с.12).
Посилання ОСОБА_5 на невідповідність третейської угоди вимогам ст. 12 Закону України "Про третейські суди", як на підставу для скасування рішення третейського суду, не підлягають врахуванню, оскільки третейська угода, викладена у формі третейського застереження, підписана сторонами, містить перелік спорів, що підлягають вирішенню третейським судом, а тому за формою та змістом відповідає вимогам спеціального закону.
Заявник самостійно обрала спосіб захисту своїх прав у разі виникнення спору - саме у третейському суді, письмова форма третейської угоди сторонами дотримана, при цьому вимоги ст. ст. 203, 228 ЦК України не порушені, крім того, в судовому порядку, як то передбачено п.3 ч.3 ст. 51 Закону України "Про третейські суди", третейська угода недійсною не визнавалася.
Не є підставою для скасування ухвали суду і доводи апелянта, щодо не застосування судом першої інстанції Закону України "Про захист прав споживачів" (1023-12) . Суд першої інстнції детально, з посиланням на норми права, постанову Пленуму Верховного Суду та Рішення Конституційного Суду, обгрунтував правомірність розгляду третейським судом вищевказаного спору між сторонами про стягнення заборгованості за кредитним договором. Апеляційний суд повністю погоджується з даними висновками суду першої інстанції. Доводи апеляційної скарги ОСОБА_5 не містять в собі підстав, визначених ч.3 ст. 51 Закону України "Про третейські суди", за наявності яких рішення третейського суду може бути скасовано, а, відтак, доводи апеляційної скарги не дають підстав для висновку про неправильне застосування судом першої інстанції норм матеріального чи процесуального права, яке призвело або могло призвести до неправильного вирішення справи.
Посилання апелянта на безпідставність стягнення суми штрафу та пені не заслуговують на увагу, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 303 ЦПК України під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції.
Звертаючись із заявою від 17.04.2012 року про скасування рішення третейського суду ОСОБА_5 просила суд скасувати рішення як таке, що винесене по справі, яка не підсудна третейським судам України згідно з п. 12 ст. 6 Закону України "Про третейські суди" (а.с. 3), а також з підстав відсутності третейської угоди (застереження) (а.с.54). Вимоги щодо безпідставності стягнення суми штрафу в розмірі 3696,74 грн. та пені в сумі 25109,92 грн. у суді першої інстанції не заявлялися.
За таких обставин, розглядаючи справу в межах доводів апеляційної скарги, апеляційний суд вважає, що доводи викладені в апеляційній скарзі обґрунтованості судових висновків не спростовують, тому підстави для її задоволення відсутні.
Відповідно до роз'яснень, що викладені в листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, з апеляційних скарг на ухвалу суду, якою вирішено по суті заяву про скасування рішення третейського суду справляється судовий збір в розмірі 0,1 відсоток від мінімальної заробітної плати, а саме 114,7 грн. З огляду на це та на вимоги ст. 7 ч.1 п.1 Закону України "Про судовий збір", апелянту слід повернути зайво сплачений при подачі апеляційної скарги за квитанцією № 3173.340.1 від 25.03.2013 р. судовий збір в розмірі 172,05 грн.
Керуючись ст.ст. 303, 307, 312 ч. 1 п. 1, 313- 315, 317, 319 ЦПК України, апеляційний суд,
У Х В А Л И В:
Апеляційну скаргу ОСОБА_5 - відхилити.
Ухвалу Новозаводського районного суду м. Чернігова від 13 лютого 2013 року - залишити без змін.
Повернути ОСОБА_5 зайво сплачений при подачі апеляційної скарги за квитанцією № 3173.340.1 від 25.03.2013 р. судовий збір в розмірі 172,05 грн.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів.
Головуючий: Судді: