АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 22-ц/1690/4485/2012 
Номер провадження 22-ц/786/80/2013 
Головуючий у 1-й інстанції Яценко В.В. 
Доповідач Акопян В. І.
Р І Ш Е Н Н Я
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2013 року м. Полтава
Колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Полтавської області в складі:
Головуючого: Акопян В. І.
Суддів: Одринської Т.В.Гальонкіна С.А.
при секретарі Фадєйкіній Н.Б.
розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві цивільну справу за апеляційною скаргою ТОВ Торговий Дім "Співдружність" на рішення Лубенського міськрайонного суду від 22 жовтня 2012 року у справі за позовом ОСОБА_3 до ТОВ Торговий Дім "Співдружність" про стягнення боргу.
Колегія суддів, заслухавши доповідь судді-доповідача, - Акопян В.І.
В С Т А Н О В И Л А :
рішенням Лубенського міськрайонного суду від 22 жовтня 2012 року позовні вимоги ОСОБА_3 задоволення.
Стягнуто з ТОВ Торговий Дім "Співдружність" на користь ОСОБА_3 суму основного боргу у розмірі 132 718 грн.,інфляційні в розмірі 11 679, 20 грн. 3% річних за 3 роки у розмірі 11 944,62 грн., всього -156 341,82 грн.
На користь держави стягнуто з ТОВ Торговий Дім "Співдружність" 1 563 грн.41 коп.
На рішення суду апеляційну скаргу подав ТОВ Торговий Дім "Співдружність", прохає рішення суду скасувати, ухвалити нове про відмову в задоволенні позовних вимог, посилається на порушення судом норм матеріального та процесуального права.
Колегія суддів вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи апеляційної скарги, приходить до висновку,що апеляційна скарга підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення,ухвалене на основі повно і всебічного з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
Задовольняючи позовні вимоги ОСОБА_3, місцевий суд виходив із того, що 01.06.2012 року між ОСОБА_3 та приватним підприємцем ОСОБА_4 був укладений договір про відступлення права вимоги, згідно яким позивач отримав право вимоги з ТОВ ТД "Співдружність" виконання основних вимог за договором від 28 серпня 2008 року, укладеного між ПП ОСОБА_4 та ТОВ ТД "Співдружність", щодо підготовки документів, здійснення представництва ТОВ ТД "Співдружність" в господарському суді Полтавської області у справі № 124 та отримання винагороди в розмірі 50% виграної суми .
Суд стягнув з відповідача на користь позивача основну суму боргу 132 718 грн., інфляційні в розмірі 11 679,20 грн., 3% річних за 3 роки у розмірі 11 944 грн., а всього - 156 341,82 грн.
Висновки місцевого суду суперечать матеріалам справи.
На аркуші справи 38 є договір від 28 серпня 2008 року, в якому маються виправлення, в частині зазначення особи, яка уклала даний договір.
Згідно висновку криміналістичної судово-технічної експертизи від 22.02.2013 року, проведеної Харківським НДІ СЕ ім. Бокаріуса (ар.128135)в договорі проводились зміни первинних записів шляхом замазування коректувальною речовиною білого кольору та переробки окремих первинних букв(виконання одних букв поверх інших).
На ділянці розташування записів "приватний підприємець"первинно були надруковані записи "приватна юридична фірма "ЩИТ",записи юридична фірма "ЩИТ" замазувались коректувальною речовиною поверх якої надрукована запис "підприємець": у запису "Приватна" поверх букв "на" надруковано букви "ний".
На ділянці розташування запису "ОСОБА_4." первинно було надруковано запис "Фірмі "ЩИТ", який замазувався коректувальною речовиною, поверх якої надруковано запис "ОСОБА_4."
На ділянці розташування запису "ОСОБА_4" первинно було надруковано запис "Фірма Щит", який замазувався коректувальною речовиною, поверх коректувальної речовини надруковано запис "ОСОБА_4."
На підставі вищезазначеного, колегія суддів приходить до висновку, що позивач не надав доказів того, що договір від 28 серпня 2008 року про підготовку і подачу заяв в господарський суд був укладений між ОСОБА_4.та ТОВ ТД "Співдружність", оскільки маються не оговорені виправлення в зазначенні особи, яка уклала договір з ТОВ ТД "Співдружність".
Запис в договорі, що його було укладено приватним підприємцем ОСОБА_4 є записом, який виконаний поверх іншої, попередній запис було замазано коректувальною речовиною.
Договір про відступлення права вимоги ОСОБА_4 ОСОБА_3 не породжує для ТОВ ТД "Співдружність" ніяких обов'язків, оскільки договір від 28 серпня 2008 року, на який позивач посилається як на підставу права вимоги коштів, між ОСОБА_4 та ТОВ ТД "Співдружність" не укладався.
Крім того, позивачем було надано акт виконаних робіт по спірному договору, підписаний ОСОБА_4 та директором товариства ОСОБА_7 7 липня 2009 року, згідно наказу по товариству від 30 вересня 2008 року ОСОБА_7 була звільнена з займаної посади, тобто на момент підписання акту вона не було уповноваженою особою на підписання документів від імені товариства.
За таких обставин рішення суду підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення про відмову в задоволенні позову.
За проведення експертизи відповідачем було сплачено 2942,40 коп.
В зв'язку з задоволенням апеляційної скарги, скасуванням рішення суду першої інстанції і ухваленням рішення про відмову в задоволенні позову, з позивача необхідно стягнути на користь ТОВ ТД "Співдружність" понесені втрати за проведення експертизи.
Керуючись ст. ст. 303, 307, п.3,4 ст. 309,ст. 316 ЦПК України колегія суддів -
В И Р І Ш И Л А :
Апеляційну скаргу ТОВ ТД "Співдружність" задовольнити.
рішення Лубенського міськрайонного суду від 17 грудня 2012 року скасувати .
В задоволенні позову ОСОБА_3 до ТОВ ТД "Співдружність " про стягнення боргу в порядку відступлення права вимоги відмовити.
Стягнути з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, що проживає АДРЕСА_1 на користь ТОВ ТД "Співдружність" (с.Михнівці Лубенського району) 2942,40 грн. судові витрати за проведення експертизи.
рішення апеляційного суду вступає в законну силу з моменту його проголошення, на нього може бути подана касаційна скарга безпосередньо до суду касаційної інстанції протягом двадцяти днів з часу набрання законної сили рішенням апеляційного суду.
Головуючий суддя:
Судді:
_________________________ В.І. Акопян
_________________Т.В.Одринська
_________С.А.Гальонкін