АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження:22ц/790/1485/13 
Головуючий 1 інст.-Золотарьова Л.І.
Справа №2018/18034/2012 
Доповідач- Карімова Л.В.
Категорія - договірна
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2013 року
( Додатково див. ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (rs32867841) ) ( Додатково див. рішення Київського районного суду міста Харкова (rs28201829) )
судова колегія судової палати з цивільних справ апеляційного
суду Харківської області в складі:
головуючого - Карімової Л.В.,
суддів: Бурлака І.В.,
Яцини В.Б.,
при секретарі Гопко А.М.
розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Харкові цивільну справу за апеляційною скаргою представника ліквідатора у Першій Харківській філії Публічного акціонерного товариства "АКБ Базис" Діденка Ігоря Володимировича на рішення Київського районного суду міста Харкова від 19 грудня 2012 року по справі за позовом ОСОБА_5 до Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Акціонерний комерційний банк " Базис", третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю Виробнича фірма (ТОВ ВФ) "Сфера" про зарахування коштів в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором,
ВСТАНОВИЛА:
У листопаді 2012 року ОСОБА_5 звернувся до суду з вищезазначеним позовом, який подалі уточнив та доповнив.
Просив на підставі ст. ст. 526, 538 ЦК України, пунктів 7.8, 10.12, 10.20 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року (z1172-03) , зобов'язати ПАТ "АКБ Базис" виконати зустрічний обов'язок по виконанню умов укладеного між ними договору застави майнових прав № 154/11-3 від 30.12.2011 року щодо зарахування отриманих коштів за договором банківського вкладу № 8605/03 від 30.12.2011 року в розмірі 241 248, 93 доларів США ( що по курсу Національного банку України на 28.08.2012 року еквівалентно 1 928 302, 70 грн.) в рахунок погашення заборгованості ТОВ ВФ "Сфера" за укладеним між товариством та банком кредитним договором № 154/11 від 26.12.2011 року шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку банку НОМЕР_1 на поточний рахунок відповідача НОМЕР_2 який належить ТОВ ВФ "Сфера" з наданням права ліквідатору ПАТ АКБ "Базис" внести пропозицію щодо затвердження Національним Банком України (НБУ) змін до реєстру вимог кредиторів та виключення з нього кредиторську вимогу ОСОБА_5 за договором банківського вкладу 8605/03 від 30.12.2011 року в розмірі 241 248, 93 доларів США.
Посилався на ухилення ПАТ АКБ "Базис" від виконання зустрічного зобов'язання згідно листа відповідача від 07.11.2012 року за № 2151 за договором застави майнових прав № 154/11-3 від 30.12.2011 року
Представник відповідача позов не визнав, посилаючись на відсутність з боку банку ухилення від виконання зобов'язань за договором банківського вкладу з огляду на відкликання банківської ліцензії на підставі постанови Правління НБУ від 23.08.2012 року "Про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора ПАТ "АКБ "Базис" згідно п. З розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) . Зазначав, що відповідно до ч.1 ст. 91 Закону України "Про банки та банківську діяльність" у зв'язку з відкликанням банківської ліцензії діяльність банку завершується закінченням технологічного циклу конкретних операцій, у разі, якщо це сприятиме збереженню або збільшенню ліквідаційної маси.
рішенням Київського районного суду міста Харкова від 19 грудня 2012 року позов ОСОБА_5 задоволено: зобов'язано ПАТ АКБ "Базис" виконати зустрічне зобов'язання за договором застави майнових прав № 154/11-3 від 30.12.2011 року та зарахувати отримані кошти за договором банківського вкладу № 8605/03 від 30.12.2011 р. в розмірі 241 248,93 доларів США, що по курсу Національного банку України на 28.08.2012 року еквівалентно 1 928 302,70грн. в рахунок погашення заборгованості ТОВ ВФ "Сфера" за кредитним договором № 154/11 від 26.12.2011 року шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку банку НОМЕР_1 на поточний рахунок банку НОМЕР_2 який належить ТОВ ВФ "Сфера" з наданням права ліквідатору ПАТ АКБ " Базис" виключити з реєстру вимог кредиторів ПАТ АКБ " Базис" кредиторську вимогу ОСОБА_5 за договором банківського вкладу 8605/03 від 30.12.2011 року на суму в розмірі 241 248,93 доларів США, що по курсу Національного банку України на 28.08.2012 року еквівалентно 1 928 302,70 грн.
З ПАТ АКБ "Базис" на користь ОСОБА_5 стягнуті понесені ним судові витрати в сумі 3219 грн.
В апеляційній скарзі ПАТ АКБ "Базис", посилаючись на невідповідність висновків суду обставинам справи, недоведеність тих обставин, які суд вважав встановленими, неправильним застосуванням норм матеріального та процесуального права, просить скасувати вказане рішення районного суду та ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог ОСОБА_5
Вказує, що судом не враховано встановлений Законом України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) порядок погашення вимог кредиторів при ліквідації банків, у тому числі те, що відповідно до ст. 93 вказаного Закону на момент відкликання банківської ліцензії та ініціювання ліквідаційної процедури клієнти банку, на рахунках яких є наявні грошові кошти, мають право протягом одного місяця з дня опублікування оголошення про початок ліквідаційної процедури звернутися до ліквідатора банку з вимогою про задоволення своїх кредиторських вимог. Вимогу ОСОБА_5 акцептовано ліквідатором банку та віднесено до переліку (реєстру) акцептованих вимог, що унеможливлює індивідуальне задоволення вимог позивача як кредитора позачергово шляхом проведення зарахування зустрічних однорідних вимог відповідно до вимог ч.5 ст. 602 ЦК України.
В запереченнях на апеляційну скаргу представник позивача просить відмовити у задоволенні скарги за її безпідставністю, зазначаючи, що доводи скарги були предметом розгляду суду першої інстанції, яким надана правильна правова оцінка.
Вислухавши пояснення учасників процесу, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, судова колегія вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню, а рішення суду першої інстанції - скасуванню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим.
Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом (ч.2).
Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені у засіданні (ч.3).
Між тим оскаржуване рішення суду першої інстанції в повному обсязі не відповідає вказаним вимогам процесуального закону.
Ухвалюючи рішення про задоволення позову ОСОБА_5, суд першої інстанції виходив з того, що відповідач на підставі вимог ст.ст. 526, 538, 601 ЦК України повинен був виконати свої зустрічні зобов'язання за договором застави майнових прав № 154\11-3 від 30.12.2011 року шляхом зарахування отриманих коштів за договором банківського вкладу № 8605/03 від 30.12.2011 року в розмірі 241 248, 93 доларів США в рахунок погашення заборгованості ТОВ ВФ "Сфера" за укладеним між товариством та банком кредитним договором № 154/11 від 26.12.2011 року шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку банку НОМЕР_1 на поточний рахунок відповідача НОМЕР_2 який належить ТОВ ВФ "Сфера".
Крім того вважав необхідним надати право ліквідатору ПАТ АКБ "Базис" виключити з реєстру вимог кредиторів банку кредиторську вимогу ОСОБА_5 за договором банківського вкладу 8605/03 від 30.12.2011 року на суму 241 248, 93 доларів США, оскільки відповідно до ст. 91 Закону України "Про банки та банківську діяльність" (2121-14) зазначені дії є завершенням технологічного циклу кредитних операцій банку в межах ліквідаційної процедури.
Судова колегія не може у повному обсязі погодитися з такими висновками суду першої інстанції, оскільки вони зроблені з порушенням вимог матеріального права.
Як встановлено районним судом та підтверджується матеріалами справи 30.12.2011 року між ПАТ АКБ "Базис" в особі Першої Харківської філії ПАТ "Акціонерний комерційний банк "Базис" та ОСОБА_5 був укладений договір банківського вкладу № 8605/03 (Золота гільдія Інвест), за умовами якого з врахуванням додаткової угоди № 1 від 30.12.2011 р. вкладником ОСОБА_5 в управління банку під 12% річних надані грошові кошти в розмірі 230 000 доларів США, які були зараховані банком на депозитний рахунок № 263555028605 ( п.1.1 договору).
Згідно банківської виписки по рахунку НОМЕР_1 за період з 30.12.2011 р. по 06.09.12 р. відповідачем були нараховані вкладнику відсотки в сумі 11 248, 93 доларів США.
26.12.2011 року між ПАТ АКБ "Базис" в особі Першої Харківської філії ПАТ АКБ "Базис" та ТОВ ВФ "Сфера" був укладений кредитний договір № 154/11 про надання в кредит грошових коштів в сумі 2 200 000 грн. з цільовим призначенням для сплати за будівельні матеріали, виробниче обладнання, металопрокат та запчастини до сільськогосподарської техніки.
Згідно п. 2.3 кредитного договору з врахуванням додаткової угоди № 1 до нього від 25.01.2012 року строк погашення кредиту спливає 20.12. 2012 р. та здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок № 206273012015 TOB ВФ "Сфера".
30.12.2011 р. між ПАТ АКБ "Базис" та ОСОБА_5 був укладений договір застави майнових прав № 154/11-3, відповідно до умов якого в забезпечення вимоги банку за кредитним договором 154/11 від 26.12.2011 заставодавцем ОСОБА_5 передано у заставу банку право вимоги за зобов'язанням по договору банківського вкладу 8605/03 від 30.12.2011 року на суму 230 000 доларів США.
Відповідно до постанови Правління НБУ від 23.08.2012р. за № 357 з 28.08.2012 р. була відкликана банківська ліцензія та ініційовано ліквідаційну процедуру ПАТ АКБ "Базис".
Згідно п. З розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) процедура ліквідації банку, ініційована до набрання чинності цим законом, здійснюється у відповідності до законодавства, що діяло до набрання чинності цим законом.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 91 Закону України "Про банки та банківську діяльність" (в редакції до набрання чинності Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) ) з дня прийняття рішення про відкликання ліцензії та призначення ліквідатора строк виконання всіх грошових зобов'язань банку та зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) вважається таким, що настав.
У зв'язку з чим з відкликанням банківської ліцензії та запровадженням ліквідаційної процедури строк виконання зобов'язань ПАТ АКБ "Базис" за договором банківського вкладу № 8605/03 від 30.12.2011 р. сплинув 28.08.2012 р.
Відповідно до умов зазначеного договору (п. 3.4.) банк перераховував суму депозиту та нараховані на нього відсотки в розмірі 241 248, 93 доларів США на поточний рахунок НОМЕР_1 вкладника ОСОБА_5, оскільки останній не вимагав повернення йому суми вкладу, що підтверджується архівною випискою з особового рахунку та не оспорюються сторонами.
Згідно листа ПАТ АКБ "Базис" від 07.11.2012 року за № 2151 було відмовлено ОСОБА_5 у його письмовому зверненні про проведення перерахування грошових коштів в рахунок виконання зобов'язань ТОВ ВФ "Сфера" за кредитним договором № 154/11 від 26.12.2011.
Суд першої інстанції на підставі вищевказаних обставин та ч.1 ст. 526 ЦК України прийшов до обґрунтованого висновку, що ПАТ АКБ "Базис" належним чином не виконав свої зобов'язання за умовами договору банківського вкладу та договору застави майнових прав.
Однак суд помилково зазначив, що ОСОБА_5 є одночасно кредитором та боржником банку під час ліквідаційної процедури, і вважав за необхідне застосувати до виниклих правовідносин вимоги ст.ст. 538, 601 ЦК України, не врахувавши при цьому вимоги ч.4 ст. 110 та ч.5 ст. 602 ЦК України.
Судова колегія вважає, що такі висновки суду не ґрунтуються на матеріалах справи та вимогах закону.
Згідно ст.2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" кредитор банку - це юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені вимоги до боржника щодо його майнових зобов'язань.
За договором банківського вкладу № 8605/03 від 30.12.2011 р. за своїм правовим статусом ОСОБА_5 є вкладником і не є кредитором ПАТ АКБ "Базис".
Як вбачається з вимог договору банківського вкладу та пункту 2.3 договору застави майнових прав № 154/11-3 від 30.12.2011 р. у випадку отримання коштів в рахунок виконання зобов'язань за договором банківського вкладу заставодавець ОСОБА_5 зобов'язаний перерахувати отримані кошти заставодержателю ПАТ АКБ "Базис" в рахунок погашення заборгованості боржника ТОВ ПФ "Сфера" за кредитним договором № 154/11 від 26.12.2011 р.
Однак ОСОБА_5 не виконав ці зобов'язання у зв'язку з відмовою банку щодо здійснення банківської процедури перерахування грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_1 на поточний рахунок відповідача НОМЕР_2 який належить ТОВ ВФ "Сфера".
Згідно п. 7.4. постанови Правління НБУ від 28.08. 2001 року № 369 (z0845-01) "Про затвердження положення про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства" ліквідатор має право здійснювати операції з готівкою з метою забезпечення ліквідаційної процедури (отримання коштів у рахунок погашення заборгованості боржниками банку, приймання оплати за продане майно, виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банку, оплата праці залучених ліквідатором осіб, витрати на відрядження тощо).
Відповідно до пунктів 1.1,10.1 Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. № 279 (z0474-00) ,
Задоволення вимог банку щодо погашення зобов'язань за кредитом сприяє збереженню ліквідаційної маси, оскільки виключає необхідність в створенні банком резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями та звільняє банк від додаткових витрат по стягненню заборгованості за кредитом.
З урахуванням зазначеного та вимог ст. 91 Закону України "Про банки та банківську діяльність" здійснення зарахування коштів за договором банківського вкладу в рахунок погашення зобов'язань за кредитним договором № 154/11 від 26 12 2011 є завершенням технологічного циклу кредитних операції банку в межах ліквідаційної процедури і виключає підстави визнання таких дій банку, передбачених ст. 96 Закону України "Про банки та банківську діяльність" в ліквідаційній процедурі.
У зв'язку з зазначеним судова колегія відповідно до вимог ст. ст. ч.1 ст. 530, ст. 599, ч.1 ст. 629 ЦК України вважає, що позовні вимоги ОСОБА_5 підлягають задоволенню, а рішення районного суду - скасуванню на підставі ст. 309 ЦПК України, оскільки правильно встановивши обставини справи, суд неправильно застосував до них норми матеріального права.
У зв'язку з задоволенням позову ОСОБА_5 та відповідно до вимог ст.ст. 80, 88 ЦПК України судові витрати, понесені позивачем по сплаті судового збору в сумі 3219 грн., підлягають стягненню з відповідача.
Керуючись ст.ст. 303, 304, п. 2 ч. 1 ст. 307, ст. ст. 309, 313, 314, 316, 317, 319, 324 ЦПК України, судова колегія
ВИРІШИЛА:
Апеляційну скаргу задовольнити частково.
рішення Київського районного суду міста Харкова від 19 грудня 2012 року скасувати.
Позов ОСОБА_5 задовольнити.
Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Базис" (61002, м. Харків, вул. Сумська, 88, МФ0351599, Код ЄДРПОУ 22666159) виконати зустрічне зобов'язання за договором застави майнових прав № 154/11-3 від 30.12.2011 року та зарахувати отримані кошти за договором банківського вкладу № 8605/03 від 30.12.2011 року в розмірі 241 248 (двісті сорок одна тисяча двісті сорок вісім ) доларів США 93 цента США, що по курсу Національного банку України на 28.08.2012 року еквівалентно 1 928 302 (один мільйон дев'ятсот двадцять вісім тисяч триста дві) гривні 70 копійок в рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Виробнича фірма "Сфера" ( 62418, Харківська область Харківський район, с. Надточії, вулиця Дачна,39, код ЄДРПОУ 32367826) за кредитним договором № 154/11 від 26.12.2011 року шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку банку НОМЕР_1 на поточний рахунок банку НОМЕР_2 який належить Товариству з обмеженою відповідальністю Виробнича фірма "Сфера" з наданням права ліквідатору Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк " Базис" виключити з реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк " Базис" кредиторську вимогу ОСОБА_5 за договором банківського вкладу 8605/03 від 30.12.2011 року на суму в розмірі 241 248 (двісті сорок одна тисяча двісті сорок вісім) доларів США 93 цента США, що по курсу Національного банку України на 28.08.2012 року еквівалентно 1 928 302 (один мільйон дев'ятсот двадцять вісім тисяч триста дві) гривні 70 копійок.
Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк " Базис" на користь ОСОБА_5 судовий збір в сумі 3 219( три тисячі двісті дев'ятнадцять) гривень.
рішення апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржено в касаційному порядку безпосередньо до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів з дня набрання цим рішенням законної сили.
Головуючий:
Судді: