Справа № 2512/1108/2012 
Провадження № 22-ц/795/199/2013 
Головуючий у I інстанції -Сова Т. Г. 
Доповідач - Мамонова О. Є.
Категорія -цивільна
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 січня 2013 року
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у складі:
головуючого - судді Мамонової О.Є., суддів:Губар В.С., Позігуна М.І., при секретарі: Летуті Ю.М. за участю:представника позивача ОСОБА_5, представника третьої особи ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_7 в інтересах неповнолітніх ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на рішення Менського районного суду Чернігівської області від 30 травня 2012 року по справі за позовом Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" до ОСОБА_7 як законного представника неповнолітніх ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -
в с т а н о в и в:
У травні 2012 року ПАТ "Державний ощадний банк України" (далі - ПАТ "Ощадбанк") звернулося до суду з позовом до ОСОБА_7 як законного представника неповнолітніх ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просило стягнути за рахунок часток у спадщині з неповнолітніх ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ПАТ "Ощадбанк" заборгованість за договором відновлюваної кредитної лінії № Л 01-/35 від 17.08.2006 року по 56920,05 грн. з кожного. Позовні вимоги банк обґрунтовував тим, що 17 серпня 2006 року між ним та ОСОБА_9, матір'ю неповнолітніх, було укладено договір відновлюваної кредитної лінії №Л 01/35, відповідно до умов якого банк зобов'язався надавати позичальнику на умовах договору кредит в сумі 150000 грн., а позичальник - отримати, належним чином використовувати та повернути кредитні кошти, сплатити проценти за користування кредитом в розмірі 20% річних, комісійні винагороди та інші платежі в порядку і в строки встановлені в договорі. ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 трагічно загинула. Зобов'язання за вищевказаним кредитним договором нею повністю не виконані. Спадкоємцями майна померлої є її неповнолітні сини - ОСОБА_8 та ОСОБА_9, які відповідно до вимог ст. 1282 ЦК України зобов'язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину.
рішенням Менського районного суду Чернігівської області від 30 травня 2012 року позовні вимоги ПАТ "Державний ощадний банк України" (далі - ПАТ "Ощадбанк") задоволено частково; стягнуто з ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, законного представника неповнолітнього боржника ОСОБА_7 на користь ПАТ "Ощадбанк" заборгованість за договором відновлюваної кредитної лінії № Л 01-/35 від 17.08.2006 року в сумі 44 956,19 грн.; стягнуто з ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, законного представника неповнолітнього боржника ОСОБА_7 на користь ПАТ "Ощадбанк" заборгованість за договором відновлюваної кредитної лінії № Л 01-/35 від 17.08.2006 року в сумі 44 956,19 грн.; вирішено питання розподілу судових витрат по справі
В апеляційній скарзі ОСОБА_7 просить скасувати рішення суду першої інстанції, посилаючись на його незаконність і необґрунтованість, та ухвалити нове рішення, яким у позові ПАТ "Ощадбанк" відмовити.
Доводи апеляційної скарги зводяться до того, що грошові кошти, які були стягнуті судом на користь банку, в розумінні ст. 1229 ЦК України, не увійшли до складу спадщини після померлої ОСОБА_9, оскільки по своїй суті вони є страховим відшкодуванням, яке було виплачено страховиком - ПрАТ "СТ "Гарантія".
Апелянт наголошує на тому, що право на отримання страхової суми не належало страхувальнику за його життя і не входило до складу його майна, а тому діти померлої не є спадкоємцями виплачених сум страхового відшкодування, а лише - вигодонабувачами, в зв'язку з чим звернення стягнення на ці кошти в рахунок погашення кредитної заборгованості ОСОБА_9 є незаконним.
Вислухавши суддю-доповідача, пояснення представника позивача ОСОБА_5, яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги, представника третьої особи ОСОБА_6, який підтримав апеляційну скаргу, перевіривши доводи апеляційної скарги та дослідивши матеріали справи, апеляційний суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 303 ЦПК України під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції. Апеляційний суд не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення.
Задовольняючи позовні вимоги ПАТ "Ощадбанк", суд першої інстанції виходив з того, що факт наявності заборгованості у померлого спадкодавця ОСОБА_9 перед позивачем за кредитним договором від 17.08.2006 року є встановленим, а тому, враховуючи вимоги ст. 1282 ЦК України, відповідачі - діти померлої, як спадкоємці повинні відповідати за борг матері в межах вартості спадкового майна.
З таким висновком місцевого суду повністю погоджується апеляційний суд, оскільки він ґрунтується на матеріалах справи та відповідає вимогам чинного законодавства.
Судом по справі встановлено, що 17 серпня 2006 року між ВАТ "Державний ощадний банк України" та ОСОБА_9 було укладено договір відновлюваної кредитної лінії № Л 01-\35, відповідно до умов якого банк зобов'язався надати позичальнику кредит в сумі 150000 грн., а позичальник зобов'язався належним чином використовувати та повернути кредитні кошти, сплатити проценти за користування кредитом в розмірі 20% річних, комісійні винагороди та інші платежі в порядку і в строки встановлені в договорі (а.с. 4-6).
ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 померла (а.с.12).
Станом на день смерті (ІНФОРМАЦІЯ_3) заборгованість позичальника ОСОБА_9 по кредиту перед банком становить 113 840,09 грн., що підтверджується відповідним розрахунком заборгованості по кредиту.
13.01.2012 року банк звернувся до приватного нотаріуса Менського районного нотаріального округу з заявою про відкриття спадкової справи після померлого позичальника ОСОБА_9 (а.с.15).
З матеріалів спадкової справи вбачається, що приватним нотаріусом 13.03.2012 року та 03.05.2012 року на ім'я спадкоємців ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1., та ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, були видані свідоцтва про право на спадщину на 1/2 частину страхового відшкодування в сумі 87000 грн. та на 1/2 частину грошових заощаджень в сумі 2912,39 грн.; загальна вартість спадкового майна, яке отримав кожний із спадкоємців, становить 44956, 19 грн. (а.с. 48, 50, 54, 56, 62).
Згідно ст.ст. 525, 526 ЦК України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.
Приписами ст. 1218 ЦК України передбачено, що до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.
У відповідності до ч.1 ст. 1229 ЦК України, страхові виплати (страхове відшкодування) спадкуються на загальних підставах
Відповідно до ч.1 ст. 1282 ЦК України, спадкоємці зобов'язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов'язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.
Зважаючи на вищевикладене, суд першої інстанції дійшов вірного висновку щодо наявності підстав для задоволення позовних вимог ПАТ "Ощадбанк", оскільки обставина невиконання померлим позичальником умов кредитного договору є доведеною, в зв'язку з чим звернення банку з вимогою до спадкоємців про стягнення з них суми заборгованості за кредитом в межах вартості спадкового майна є правомірним.
Доводи апеляційної скарги стосовно того, що грошові кошти, які були стягнуті судом на користь банку, в розумінні ст. 1229 ЦК України, не увійшли до складу спадщини після померлої ОСОБА_9, оскільки по своїй суті вони є страховим відшкодуванням, не заслуговують на увагу та спростовуються наступним.
Відповідно до ст. 1229 ЦК України, страхові виплати (страхове відшкодування) спадкуються на загальних підставах. Якщо страхувальник у договорі особистого страхування призначив особу, до якої має перейти право на одержання страхової виплати у разі його смерті, це право не входить до складу спадщини.
З аналізу наведеної правової норми вбачається, що страхові виплати у разі смерті страхувальника не входять до складу спадщини лише в тому випадку, якщо страхувальник за свого життя у договорі особистого страхування конкретно визначив особу до якої перейде право на одержання таких виплат, в усіх інших випадках страхові виплати входять до складу спадщини. Таким чином, страхові виплати у зв'язку зі смертю ОСОБА_9 увійшли до складу спадщини. Крім того, входження страхових виплат до складу спадщини померлої також підтверджується виданими свідоцтвами на право на спадщину на ці страхові виплати, які є чинними та неоспореними.
Посилання апелянта на те, що право на отримання страхової суми не належало страхувальнику за його життя, а тому не увійшло до складу спадкового майна, також не заслуговують на увагу, оскільки вони ґрунтуються на невірному тлумаченні норм матеріального права, адже згідно ч.1 ст. 1229 ЦК України, страхові виплати (страхове відшкодування) спадкуються на загальних підставах.
Однак, дійшовши обґрунтованого висновку про необхідність задоволення позовних вимог, районний суд помилково не зазначив у резолютивній частині свого рішення про те, що стягнення суми заборгованості на користь банку необхідно провести лише у межах вартості отриманого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спадкового майна, що може призвести до порушення законних прав неповнолітніх спадкоємців померлої ОСОБА_9
Враховуючи викладене, рішення суду першої інстанції, на підставі п. 4 ч.1 ст. 309 ЦПК України, підлягає зміні шляхом викладення абзацу другого та третього його резолютивної частини в наступній редакції:
"Стягнути з ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, на користь ПАТ "Державний ощадний банк України" заборгованість за договором відновлюваної кредитної лінії № Л 01-/35 від 17.08.2006 року в сумі 44 956, 19 грн. за рахунок вартості отриманого ним у спадок страхового відшкодування в сумі 43500 грн. та грошових заощаджень на суму 1456, 19 грн.
Стягнути з ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, на користь ПАТ "Державний ощадний банк України" заборгованість за договором відновлюваної кредитної лінії № Л 01-/35 від 17.08.2006 року в сумі 44 956, 19 грн. за рахунок вартості отриманого ним у спадок страхового відшкодування в сумі 43500 грн. та грошових заощаджень на суму 1456, 19 грн."
Керуючись ст.ст. 1229, 1282 ЦК України ст.ст. 303, 307, 308, 313- 315, 317, 319, 324 ЦПК України, апеляційний суд, -
В И Р І Ш И В:
Апеляційну скаргу ОСОБА_7 в інтересах неповнолітніх ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - задовольнити частково.
рішення Менського районного суду Чернігівської області від 30 травня 2012 року змінити, виклавши абзац другий та третій його резолютивної частини в наступній редакції:
"Стягнути з ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, на користь ПАТ "Державний ощадний банк України" заборгованість за договором відновлюваної кредитної лінії № Л 01-/35 від 17.08.2006 року в сумі 44 956,19 грн. за рахунок вартості отриманого ним у спадок страхового відшкодування в сумі 43500 грн. та грошових заощаджень на суму 1456,19 грн.
Стягнути з ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, на користь ПАТ "Державний ощадний банк України" заборгованість за договором відновлюваної кредитної лінії № Л 01-/35 від 17.08.2006 року в сумі 44 956,19 грн. за рахунок вартості отриманого ним у спадок страхового відшкодування в сумі 43500 грн. та грошових заощаджень на суму 1456,19 грн."
В іншій частині рішення суду залишити без змін.
рішення набирає законної сили з моменту його проголошення і може бути оскаржено в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів з дня набрання ним законної сили.
Головуючий: Судді: