АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД М. КИЄВА
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
              01.12.2004
 
 
   Колегія суддів  судової  палати  в  цивільних  справах
апеляційного суду м. Києва у складі: головуючого Жайворонок Т.Є.,
суддів: Лапчевської О.Ф., Усика Г.І., при секретарі Полкової Л.В.,
з  участю  представників  суб'єкта звернення: Гапченка Д.О.,
Кришмарела Д.О., заінтересованих осіб: голови ТВК ТВО N 222
Мельникова Г.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні
цивільну справу за скаргою Зіміна Сергія Георгійовича - довіреної
особи кандидата на пост Президента України Януковича В.Ф. на дії
та бездіяльність територіальної виборчої комісії територіального
виборчого округу N 222, В С Т А Н О В И Л А:
 
   29.11.2004 року Зімін С.Г. - довірена особа кандидата на пост
Президента України Януковича В.Ф. - звернувся в суд із скаргою на
дії  та  бездіяльність  територіальної  виборчої  комісії
територіального виборчого округу N 222 (далі - ТВК ТВО N 222).
 
   Свої вимоги мотивував тим, що під час встановлення підсумків
повторного голосування по виборах Президента України були порушені
частини 4, 8, 11, 14 ст. 82 Закону України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ) (474-14)
     (далі - Закон), а саме: під час прийняття та
розгляду документів дільничних виборчих комісій (далі - ДВК) не
враховано акт про виявлені порушення з боку членів ДВК N 34,
складений Кузьменком В.Ф. - спостерігачем від кандидата на пост
Президента України Януковича В.Ф. За цим актом при встановленні
членами комісії дійсності виборчих бюлетенів, які були пошкоджені
кислотою, 38 бюлетенів, на яких чітко можна було встановити
волевиявлення виборця, а саме на підтримку Януковича В.Ф., були
визначені як недійсні. Ці бюлетені не були враховані при складанні
протоколу про підрахунок голосів виборців по ДВК N 34. Про цей
факт було повідомлено ТВК ТВО N 222, але його залишили без
належної оцінки та відповідного розгляду. Результатом  таких
порушень можуть стати недостовірні дані результатів повторного
голосування в межах територіального округу N 222.
 
   Просили встановити факт невиконання ТВК ТВО N 222 вимог
Закону ( 474-14 ) (474-14)
     щодо порядку прийняття та розгляду документів
ДВК. Визнати неправомірними дії ТВК ТВО N 222 щодо неврахування
під час прийняття та розгляду документів ДВК акта про виявлення
порушення на ДВК N 34. Зобов'язати ТВК ТВО N 222 провести
повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці N 34
ТВК N 222.
 
   У судовому засіданні Гапченко Д.О. скаргу підтримав  та
пояснив, що при прийнятті рішення по результатах голосування ТВК
не розглядала акт, який був складений Кузьменком В.Ф. Він не знає,
чи подавався цей акт до ТВК. Просив скаргу задовольнити повністю.
 
   Представник суб'єкта  звернення  Кришмарел  Ю.А.  скаргу
підтримав і пояснив, що йому невідомо, чи подавали акт до ТВК, але
вважає, що акт не був переданий. Просив скаргу задовольнити
повністю.
 
   Голова ТВК Мельников Г.І. скаргу заперечив і пояснив суду, що
акт бачить вперше, в комісію його не передавали. Голова ДВК
Скрипник А.В. йому доповів, що скарг та актів не було на дільниці.
Просив скаргу відхилити.
 
   Заслухавши осіб,  які  беруть участь у розгляді справи,
дослідивши матеріали справи, колегія суддів приходить до висновку,
що скарга не підлягає до задоволення з таких підстав.
 
   Відповідно до  п. 8 ст. 82 Закону України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ) (474-14)
     за наявності  скарг,  заяв,
відповідно оформлених актів, складених кандидатами, їх довіреними
особами та офіційними спостерігачами, про порушення вимог цього
Закону під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів
виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати
підрахунку голосів на цій дільниці, територіальна виборча комісія
може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів
виборців на виборчій дільниці.
 
   Колегія суддів встановила, що 22.11.2004 року о 03-05 годині
Кузьменко В.Ф. - офіційний спостерігач від кандидата на пост
Президента України Януковича В.Ф. на ДВК N 34 ТВК ТВО N 222 склав
акт про порушення, виявлені під час повторного голосування.
Відповідно до цього акта при відкритті урни з бюлетенями був
знайдений пакет з хімічними складом, який зіпсував бюлетені
кандидата Януковича В.Ф. в кількості 38 штук. Постраждали також
члени комісії і спостерігачі: у них були подразнені очі та горло.
Акт відразу було передано Скрипнику А.В. - члену виборчої комісії
ДВК N  34.  Акт  підписали  спостерігач  та  члени  комісії
Мікуленко Ю.В. і Осташков Г.О. (а. с. 4).
 
   Відповідно до ст. 69, ч. 7, п. 6 Закону ( 474-14 ) (474-14)
     офіційний
спостерігач має право складати акти про виявлені порушення цього
Закону, що підписуються ним та не менше як двома виборцями, які
засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен,
по  батькові,  адреси  місця проживання, та подавати їх до
відповідної виборчої комісії у строки, передбачені статтею 94
цього Закону.
 
   Оскільки акт не підписали виборці, його не можна вважати
таким, що відповідає вимогам Закону ( 474-14 ) (474-14)
    , а тому підстав для
його розгляду в ТВК ТВО N 222 не було.
 
   Враховуючи наведене, в задоволенні скарги слід відмовити.
 
   Керуючись Законом України "Про вибори Президента України"
( 474-14 ) (474-14)
    , колегія суддів В И Р І Ш И Л А:
 
   Відмовити в задоволенні скарги Зіміна Сергія Георгійовича -
довіреної особи  кандидата  на  пост  Президента  України
Януковича В.Ф. - надії та бездіяльність територіальної виборчої
комісії територіального виборчого округу N 222.
 
   Рішення може бути оскаржене до Верховного Суду України шляхом
подачі апеляційної скарги протягом двох днів з дня, наступного
після дня одержання копії рішення.
 
 "Збірник рішень судів за результатами
 розгляду скарг та заяв суб'єктів
 виборчого процесу на виборах
 Президента України 2004 року".
 Київ, 2005 р.