ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2010 року м. Київ
Колегія суддів Судової палати у цивільних справах
Верховного Суду України в складі:
головуючого
Яреми А.Г.,
суддів:
Балюка М.І.,
Григор’євої Л.І.,
Данчука В.Г.,
Охрімчук Л.І.,
розглянувши в судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю "Ласка Лізинг" про зміну умов договору,
в с т а н о в и л а :
У квітні 2009 року ОСОБА_1 звернувся до суду із позовом про зміну умов договору фінансового лізингу.
Вимоги обґрунтовував тим, що 3 березня 2008 року між ним на ТОВ "Ласка Лізинг" укладено договір фінансового лізингу, відповідно до умов якого він зобов’язався сплатити відповідачу лізингові платежі, а ТОВ "Ласка Лізинг" зобов’язалося передати йому у власність предмет лізингу - вантажний автомобіль автокран КС-5576 К на шасі КАМАЗ 53229, 2008 року випуску.
Під час дії договору мала місце істотна зміна обставин, що викликана світовою фінансовою кризою, а саме непередбачуване зростання курсу долара США по відношенню до національної валюти України.
У зв’язку з цим просив змінити умови договору, за якими в якості належного ним виконання зобов’язань визнати застосування абз. 3 п. 7. 12 договору - за курсом 1, збільшеним на 1 %; визнати договір зміненим з дати першого перевищення офіційно встановленого НБУ курсу гривні до долара США 5,05 грн. за 1 долар США; зобов’язати ТОВ "Ласка Лізинг" прийняти як належне виконання сплату ним платежів за договором за курсом 1, збільшеним на 1%; зобов’язати ТОВ "Ласка Лізинг" прийняти кошти для дострокового викупу майна, яким є цей вантажний автомобіль; виключити застосування штрафних санкцій, нарахованих за сплату платежів за курсом 1; зобов’язати органи ДАІ зареєструвати за ним предмет лізингу.
У ході розгляду справи позивач змінив позовні вимоги та просив змінити умови договору фінансового лізингу від 3 березня 2008 року наступним чином: в якості належного виконання зобов’язань ОСОБА_1 визнати застосування абз. 3 п. 7.12 договору, тобто за курсом 1, збільшеним на 1%; визнати договір зміненим з дати першого перевищення офіційно встановленого НБУ курсу гривні до долара США 5,05 грн. за 1 долар США, вказаної в цьому пункті ціни долара США; виключити застосування штрафних санкцій, нарахованих за сплату платежів за курсом 1; визнати за ним право власності на вантажний автомобіль; зобов’язати органи ДАІ зареєструвати за ним предмет лізингу.
Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 7 жовтня 2009 року позов ОСОБА_1 задоволено частково: змінено умови договору фінансового лізингу від 3 березня 2008 року, укладеного між ОСОБА_1 та ТОВ "Ласка Лізинг" наступним чином: 1.1 В якості належного виконання зобов’язань ОСОБА_1 визнано застосування абз. 3 п. 7.12 договору - за курсом 1 збільшеним на 1 %; 1.2 визнано договір зміненим з дати першого перевищення офіційно встановленого НБУ курсу гривні до долара США 5,05 грн. за 1 долар США, вказаною в цьому пункті ціни долара США; 1.3 виключено застосування штрафних санкцій, нарахованих за сплату платежів за курсом 1; 1.4 визнано за ОСОБА_1 право власності на спірний вантажний автомобіль та зобов’язано ТОВ "Ласка Лізинг" передати у власність ОСОБА_1 цей автомобіль.
В іншій частині позовних вимог відмовлено.
З ТОВ "Ласка Лізинг" на користь держави стягнуто державне мито в сумі 1700 грн. та 120 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
Додатковим рішення цього ж суду від 22 жовтня 2009 року зазначено, що за позивачем ОСОБА_1 визнається право власності на вантажний автомобіль моделі автокран КС-5576К на шасі КАМАЗ-53229, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1, номер шасі (кузова, рами) - НОМЕР_2, НОМЕР_3.
Ухвалою апеляційного суду м. Києва від 24 грудня 2009 року рішення Деснянського районного суду м. Києва від 7 жовтня 2009 року та додаткове рішення цього ж суду від 22 жовтня 2009 року залишені без змін.
У касаційній скарзі ТОВ "Ласка Лізинг" просить скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанцій у зв’язку з порушенням судами норм матеріального та процесуального права та ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог.
Касаційна скарга підлягає задоволенню частково з таких підстав.
Встановлено, що 3 березня 2008 року між ОСОБА_1 та ТОВ "Ласка Лізинг" укладено договір фінансового лізингу.
Відповідно до умов цього договору лізингодавець зобов’язується придбати у свою власність транспортний засіб відповідно із встановленою лізингоотримувачем специфікацією продавця, а саме: вантажний автомобіль автокран КС-5576 К на шасі КАМАЗ- 53229, 2008 року випуску, і передати його без надання послуг по утриманню та технічної експлуатації лізингоотримувачу в якості предмету лізингу у тимчасове володіння та користування за плату, а лізингоотримувач зобов’язується прийняти його на умовах цього договору.
Вартість спірного майна на момент його придбання становила 283 тис. 320 доларів США.
Розділом 7 договору визначено загальну суму лізингових платежів, порядок розрахунків.
Так, відповідно до п. 7.1.1 договору для цілей цього договору введені поняття: курс1 – курс, встановлений НБУ для одного долару США на дату 3 березня 2008 року; курс 2 – курс, встановлений НБУ для одного долару США на дату, встановлену для проведення чергового лізингового платежу відповідно до графіку внесення платежів до цього договору. У випадку, якщо курс 2 буде меншим, ніж курс 1, повинен застосовуватися курс 1.
Згідно із п. 7.3 договору загальна сума лізингових платежів, які належать до сплати лізингоотримувачем лізингодавцю становить 329 тис. 904, 25 доларів США.
При розгляді справи встановлено, що станом на день розгляду справи ОСОБА_1 здійснено достроковий викуп майна відповідно до умов договору, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями.
Задовольняючи позовні вимоги ОСОБА_1, суд першої інстанції, з висновками якого погодився й апеляційний суд, виходив із того, що позивач на момент укладення договору фінансового лізингу не міг передбачити збільшення курсу долару США по відношенню до національної валюти України, що збільшить вартість майна, придбаного у відповідача, і це є істотною зміною обставин.
Оскільки позивачем у повному обсязі сплачені усі необхідні платежі по договору фінансового лізингу, це є підставою для визнання за ОСОБА_1 права власності на спірне майно.
Проте погодитися з такими висновками судів не можна.
Статтею 652 ЦК України встановлено, що у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.
Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.
Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті, - змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов: 1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане; 2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися; 3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору; 4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.
Зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом.
Звертаючись до суду та обґрунтовуючи свої вимоги ОСОБА_1 посилається на те, що відбулася істотна зміна обставин, якими він керувався, укладаючи спірний договір, а саме: значне зростання курсу долара США по відношенню до курсу гривні України, що призвело до значного збільшення вартості майна.
Проте ухвалюючи рішення та виходячи із доведеності факту настання умов, передбачених ч. 2 ст. 652 ЦК України та наявності підстав для зміни умов договору, суди у порушення вимог ст. 60, 212, 213, 214 ЦПК України не навели на його підтвердження доказів, зокрема ОСОБА_1 не доведено, що при укладенні спірного договору він був упевнений в тому, що така зміна обставин не настане та не встановили чи є вони підставою для зміни умов договору, оскільки у позивача існувала можливість передбачення у момент укладення договору фінансового лізингу зміни курсу гривні відповідно до долара США враховуючи динаміку зміни курсів валют з моменту введення в обіг національної валюти – гривні – і її девальвації, а також те, що укладаючи спірний договір в іноземній валюті, сторони приймали на себе певні ризики на випадок зміни валютного курсу та у момент укладення договору не мали законних підстав вважати, що зміна встановленого валютного курсу не настане, а також можливість укладення договору в національній валюті.
За таких обстави рішення судів першої та апеляційної інстанцій підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.
Керуючись ст. ст. 336, 338 ЦПК України, колегія суддів
у х в а л и л а :
Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Ласка Лізинг" задовольнити частково.
Рішення Деснянського районного суду м. Києва від 7 жовтня 2009 року, додаткове рішення цього ж суду від 22 жовтня 2009 року та ухвалу апеляційного суду м. Києва від 24 грудня 2009 року скасувати, справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий А.Г. Ярема Судді: М.І. Балюк Л.І. Григор’єва В.Г. Данчук Л.І.Охрімчук