РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
8 липня 2009 року м. Київ
Колегія суддів Судової палати у цивільних справах
Верховного Суду України в складі:
головуючого
Гнатенка А.В.,
суддів:
Григор'євої Л.І., Косенка В.Й., Гуменюка
В.І., Луспеника
Д.Д.,-
розглянувши в судовому засіданні справу за позовом відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Миколаївобленерго" (далі - ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго") до ОСОБА_1про стягнення боргу за недонараховану електроенергію,
в с т а н о в и л а:
У липні 2007 року ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" звернулося із зазначеним позовом, посилаючись на те, що 13 березня 2007 року при перевірці дотримання ОСОБА_1 вимог діючих Правил користування електричною енергією для населення встановлено порушення ним цих правил, а саме: виявлено устаткування дублюючого вводу з використанням схованої електропроводки поза електролічильником. Спожита електрична енергія не враховувалась та не сплачувалась. У зв'язку із зазначеним порушенням позивачу завдано збитків на суму 5 129 грн. 22 коп. Ураховуючи викладене, ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" просило задовольнити їх позовні вимоги та стягнути з ОСОБА_1. завдані збитки у розмірі 5 129 грн. 22 коп.
Рішенням Корабельного районного суду м. Миколаєва від 10 грудня 2007 року, залишеним без зміни ухвалою апеляційного суду Миколаївської області від 27 лютого 2008 року, позов задоволено частково. Стягнуто з ОСОБА_1. на користь ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" 2 500 грн. у рахунок відшкодування матеріальної шкоди та 30 грн. у рахунок оплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
У касаційній скарзі ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" просить скасувати ухвалені у справі судові рішення та ухвалити рішення про задоволення позову у повному обсязі, посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального права та порушення судом норм процесуального права.
Касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.
Відносини з приводу постачання фізичних осіб електричною енергією регулюються статтею 714 ЦК України, статтями 24 - 27 Закону України "Про електроенергетику", Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357 (1357-99-п) , Методикою обчислення розміру відшкодування збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією для населення, затвердженою постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 22 листопада 1999 року № 1416 (z0919-99) (далі - Методика), чинна на час виникнення спірних правовідносин.
Постачання фізичним особам електроенергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією.
Підключення електроенергії за заявою наймача (власника квартири) і відкриття особового рахунку слід вважати фактичним укладенням договору на умовах, передбачених Законом України "Про електроенергетику" (575/97-ВР) та Правилами.
Таким чином, судами встановлено, що між сторонами виникли договірні правовідносини.
Виходячи з положень статей 6, 526, 626 - 631 ЦК України укладений договір є обов'язковим для належного виконання сторонами відповідно до його умов, вимог ЦК України (435-15) та інших актів цивільного законодавства.
Згідно зі статтею 611 ЦК України в разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.
У частині четвертій статті 26 Закону України "Про електроенергетику" передбачається, що споживач електроенергії несе відповідальність згідно із законодавством за порушення умов договору та Правил користування електроенергією, затверджених Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до п. 53 Правил розмір збитків, завданих енергопостачальникові порушенням правил користування електроенергією, розраховується за добовою величиною розрахункового споживання електроенергії та за кількістю днів з дня останнього контрольного зняття представником енергопостачальника показань чи технічної перевірки приладу обліку до моменту усунення порушення за тарифами, які діяли у розрахунковий період. Розмір відшкодування збитків згідно з Правилами обчислюється за Методикою.
Установлено, що 19 квітня 2007 року в будинку ОСОБА_1. представниками ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" встановлено факт позаоблікового споживання електроенергії шляхом підключення до електромережі через устаткування дублюючого вводу з використанням схованої проводки поза приладами обліку.
На підставі складеного акта, керуючись Методикою, енергопостачальником визначено розмір заподіяних збитків у сумі 5 129 грн. 22 коп. за період з 17 грудня 2004 року - дати останньої технічної перевірки електроустановок представником енергопостачальника - та виходячи з добової величини розрахункового споживання електроенергії, який визнано судом правильним.
При цьому суд обґрунтовано виходив із дати останньої технічної перевірки в межах трирічного строку на підставі пп. 2, 5, 6 Методики, враховуючи, що порушення правил споживання електроенергії відповідачкою полягало в самовільному підключенні до електромережі поза приладом обліку прихованою електропроводкою, виявити яке представники постачальника електроенергії під час проведення контрольного огляду засобу обліку не мали можливості.
Відповідно до частини 1 статті 335 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні або вирішені ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.
Згідно зі статтею 337 ЦПК України суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.
Судом першої та апеляційної інстанції досліджено обставини справи повно, зібраним доказам дана оцінка.
Проте, не можна погодитися з рішенням суду першої та апеляційної інстанцій в частині стягнення збитків у сумі 2 500 грн.
Задовольняючи частково позовні вимоги ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" суд першої інстанції, з яким погодився і суд апеляційної інстанції виходив з того, що з урахуваннями майнового становища відповідача є можливим застосувати частину четверту статті 1193 ЦК України та зменшити розмір збитків, які підлягають стягненню з відповідача, до 2 500 грн.
Однак, правильно встановивши обставини справи та характер правовідносин сторін, що виникали з договору, яким сторони визначили зміст своїх прав і обов'язків відповідно до Правил, суд безпідставно застосував до цих правовідносин статтю 1193 ЦК України, яка регулює зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди, підставою виникнення яких є неправомірна діяльність (позадоговірні зобов'язання), а не договір.
Оскільки обставини справи судом встановлені повно й правильно та у справі не вимагається додаткової перевірки доказів, а допущена судом помилка в застосуванні норм матеріального права не вплинула на правильність вирішення спору, а лише на розмір задоволених вимог, судові рішення підлягають зміні.
Відповідно до статті 341 ЦПК України суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення або змінити рішення, якщо застосовано закон, який не поширюється на ці правовідносини, чи не застосовано закон, який підлягав застосуванню.
Ураховуючи викладене, на підставі норм Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР) , Правил користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів від 26 липня 1999 року № 1357 (1357-99-п) , Методики обчислення розміру відшкодування збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією для населення, затвердженою постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 22 листопада 1999 року № 1416 (z0919-99) та статті 611 ЦК України рішення Корабельного районного суду м. Миколаєва від 10 грудня 2007 року та ухвала апеляційного суду Миколаївської області від 27 лютого 2008 року підлягають зміні.
Керуючись статтями 336, 341 ЦПК України, колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України
в и р і ш и л а:
Касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Миколаївобленерго" задовольнити.
Рішення Корабельного районного суду м. Миколаєва від 10 грудня 2007 року та ухвалу апеляційного суду Миколаївської області від 27 лютого 2008 року змінити.
Позов відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Миколаївобленерго" до ОСОБА_1про стягнення боргу за недонараховану електроенергію задовольнити.
Стягнути з ОСОБА_1 на користь відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Миколаївобленерго" в особі філії м. Миколаєва збитки в сумі 5 129 грн. 22 коп.
В решті ухвалені рішення залишити без змін.
Рішення оскарженню не підлягає.
Головуючий А.В. Гнатенко Судді: Л.І. Григор'єва В.І. Гуменюк В.Й. Косенко Д.Д. Луспеник