У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2009 року
м. Київ
Колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного
Суду України в складі:
головуючого
Сеніна Ю.Л.,
суддів:
Левченка Є.Ф.,
Лихути Л.М.,
Охрімчук Л.І.,
Романюка Я.М.,
розглянувши в судовому засіданні справу за позовом прокурора м. Докучаєвська Донецької області в інтересах Докучаєвського міського центру зайнятості Донецької області до ОСОБА_1 про стягнення незаконно отриманої допомоги по безробіттю, за касаційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Докучаєвського міського суду Донецької області від 11 вересня 2007 року та ухвалу Апеляційного суду Донецької області від 24 жовтня 2007 року,
в с т а н о в и л а:
У серпні 2007 року прокурор м. Докучаєвська Донецької області звернувся до суду в інтересах Докучаєвського міського центру зайнятості Донецької області (далі - Докучаєвський МЦЗ) з названим позовом.
Зазначав, що у квітні 1999 року ОСОБА_1 при заповненні картки персонального обліку громадян для отримання статусу безробітного власноручно вніс неправдиві дані про те, що він не має права на пенсію, тоді як фактично отримував пенсію за віком із 1994 року в Російській Федерації.
Оскільки на підставі цих неправдивих даних ОСОБА_1 було надано статус безробітного та в період з 20 квітня 1999 року до 12 квітня 2000 року безпідставно виплачено 2182 грн. 55 коп. допомоги по безробіттю, прокурор просив суд стягнути з відповідача на користь Докучаєвського МЦЗ суму безпідставно виплаченої допомоги.
Рішенням Докучаєвського міського суду Донецької області від 11 вересня 2007 року, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду Донецької області від 24 жовтня 2007 року, позов задоволено: стягнуто з відповідача на користь Докучаєвського МЦЗ 2182 грн. 55 коп.
В обґрунтування касаційної скарги ОСОБА_1 посилається на неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права, в зв'язку з чим ставить питання про скасування судових рішень та ухвалення нового рішення по суті справи.
Колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Вирішуючи спір, суди вважали, що справа підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.
Проте погодитися з цим висновком судів не можна.
Вбачається, що 15 серпня 2007 року прокурор м. Докучаєвська Донецької області звернувся до суду в інтересах Докучаєвського МЦЗ із названим позовом у порядку цивільного судочинства.
Статтею 15 ЦПК України встановлено, що суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.
1 вересня 2005 року набрав чинності Кодекс адміністративного судочинства (2747-15) (далі - КАС) України (2747-15) .
Відповідно до змісту п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС України справа адміністративної юрисдикції - це переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
Частиною 4 ст. 50 КАС України передбачено, що громадяни України, можуть бути відповідачами за адміністративним позовом суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом.
Відповідно до змісту ч. 1 ст. 18 Закону України "Про зайнятість населення" для реалізації державної політики зайнятості населення, професійної орієнтації, підготовки й перепідготовки, працевлаштування та соціальної підтримки тимчасово не працюючих громадян у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, створюється державна служба зайнятості, діяльність якої здійснюється під керівництвом Міністерства праці та соціальної політики України, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Державна служба зайнятості складається з: Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міськрайонних, міських і районних у містах центрів зайнятості, центрів організації професійного навчання незайнятого населення та центрів професійної орієнтації населення, інспекцій по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення.
Тобто на органи державного центру зайнятості, зокрема, покладаються функції реалізації державної політики зайнятості населення та соціальної підтримки тимчасово не працюючих громадян, тому Докучаєвський МЦЗ виконує делеговані йому законом владні повноваження щодо виплати допомоги по безробіттю й спір, що виник за зверненням прокурора в інтересах цього центру зайнятості, підлягає розгляду в порядку адміністративного, а не цивільного судочинства.
Відповідно до ч. 1 ст. 340 ЦПК України судове рішення підлягає скасуванню в касаційному порядку із закриттям провадження у справі з підстав, визначених статтею 205 цього Кодексу.
Пунктом 1 ч. 1 ст. 205 ЦПК України встановлено, що суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.
Керуючись ст. 340 ЦПК України, колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України
у х в а л и л а:
Касаційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково.
Рішення Докучаєвського міського суду Донецької області від 11 вересня 2007 року та ухвалу Апеляційного суду Донецької області від 24 жовтня 2007 року скасувати, а провадження у справі за позовом прокурора м. Докучаєвська Донецької області в інтересах Докучаєвського міського центру зайнятості Донецької області до ОСОБА_1 про стягнення незаконно отриманої допомоги по безробіттю закрити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий
Ю.Л. Сенін
Судді:
Є.Ф. Левченко
Л.М. Лихута
Л.І. Охрімчук
Я.М. Романюк