• Укладання мирової угоди


Чи може бути укладено мирову угоду на суми податкових зобов’язань, що виникли у процесі провадження у справі про банкрутство?
(Сумська обл.)

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
606-ХІV — від 21.04.99 р. «Про виконавче провадження»;
671/97-ВР — від 02.12.97 р. «Про торгово-промислові палати в Україні» (зі змінами та доповненнями);
1956-ХІІ — від 10.12.91 р. «Про товарну біржу» (зі змінами та доповненнями);
2181-III — від 21.12.2000 р. «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (зі змінами та доповненнями, надруковано у «Віснику» № 25-26/2002);
2343-XII — від 14.05.92 р. «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (зі змінами та доповненнями)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
666/99 — від 16.06.99 р. «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно»

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
192 — від 18.02.98 р. «Про заходи щодо створення системи реєстрації прав на нерухоме та рухоме майно»;
538 — від 15.04.2002 р. «Про затвердження Порядку стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі» (за текстом — Порядок № 538, надруковано у «Віснику» № 25-26/2002);
661 — від 16.05.2002 р. «Про заходи щодо створення системи реєстрації прав власності на нерухоме майно»

НАКАЗИ
7/5 — Мін’юсту України від 07.02.2002 р. «Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно» (зареєстровано в Мін’юсті України 18.02.2002 р. за № 157/6445, за текстом — Тимчасове положення);
37 — ГДПІ України від 12.05.94 р. «Про затвердження Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків i зборів (обов’язкових платежів), що надходять до бюджетів та до державних цільових фондів» (зареєстровано в Мін’юсті України 25.05.94 р. за № 114/323, у редакції наказу ДПА України від 03.09.2001 р. № 342, за текстом — Інструкція № 37);
45/5 — Мін’юсту України від 03.06.2002 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 07.02.2002 р. № 7/5» (зареєстровано в Мін’юсті України 03.06.2002 р. за № 468/6756);
103 — ДПА України від 14.03.2001 р. «Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків (затверджено та зареєстровано в Мін’юсті України 10.01.2002 р. за № 16/6304,за текстом — Порядок № 103, надруковано у «Віснику» № 25-26/2002);
294 — ДПА України від 26.06.2002 р. «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу активів платника податків, які перебувають у податковій заставі» (зареєстровано в Мін’юсті України 27.06.2002 р. за № 545/6833, за текстом — Порядок № 294)


Відповідно до ст. 35 Закону № 2343-XII під мировою угодою у справі про банкрутство слід розуміти домовленість між боржником i кредиторами стосовно відстрочення та (або) розстрочення, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, що оформляється угодою сторін.
Мирову угоду може бути укладено на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство, але лише щодо вимог, забезпечених заставою, що відносяться до вимог, що задовольняються в першу чергу, вимог другої та наступних черг, визначених ст. 31 цього Закону (ст. 36 Закону № 2343-XII).
У другу чергу задовольняються вимоги, що виникли із зобов’язань банкрута перед працівниками підприємства-банкрута (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства); зобов’язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, шляхом капіталізації відповідних платежів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також вимоги громадян — довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб’єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників); у третю чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків i зборів (обов’язкових платежів); у четверту чергу — вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі вимоги кредиторів, що виникли із зобов’язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації боржника; у п’яту чергу — вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства; у шосту чергу — інші вимоги.
Статтею 1 Закону № 2343-ХІІ визначено як конкурсних кредиторів, так i поточних. Так, конкурсні кредитори — це кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство або такі, що визнані як конкурсні згідно з цим Законом i зобов’язання яких не забезпечені заставою майна боржника. Поточні кредитори — це кредитори за вимогами до боржника, що виникли після порушення провадження у справі про банкрутство.
Таким чином, суми податкових боргів, як ті, що виникли до початку провадження у справі про банкрутство, так i ті, що виникли після початку провадження, віднесено до категорії вимог кредиторів.
Так, згідно зі ст. 31 Закону № 2343-ХІІ у першу чергу задовольняються вимоги, забезпечені заставою, а у третю — вимоги щодо сплати податків i зборів (обов’язкових платежів). Тобто в будь-якому з випадків вимоги кредиторів в особі податкових органів включаються у чергу на задоволення вимог кредиторів, тому на такі суми може поширюватися дія мирової угоди.

Консультують фахівці департаменту стягнення податкового боргу ДПА України

 

ВІСНИК ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 18 травень 2003 року