• Черговість погашення податкового боргу


Під час оформлення розстрочення податкових зобов’язань підприємству податковим органом нараховано штраф та пеню. У момент сплати останньої частини розстроченої суми підприємство також сплатило зазначені штраф та пеню, після чого податковим органом нараховано штраф за порушення граничних строків сплати розстрочених сум. Просимо пояснити черговість погашення податкового боргу в цьому випадку та правомірність нарахування податковим органом штрафу на розстрочені суми, адже підприємство погасило всі борги.
(ПП «СІБ», м. Охтирка, Сумська обл.)

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
606-ХІV — від 21.04.99 р. «Про виконавче провадження»;
671/97-ВР — від 02.12.97 р. «Про торгово-промислові палати в Україні» (зі змінами та доповненнями);
1956-ХІІ — від 10.12.91 р. «Про товарну біржу» (зі змінами та доповненнями);
2181-III — від 21.12.2000 р. «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (зі змінами та доповненнями, надруковано у «Віснику» № 25-26/2002);
2343-XII — від 14.05.92 р. «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (зі змінами та доповненнями)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
666/99 — від 16.06.99 р. «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно»

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
192 — від 18.02.98 р. «Про заходи щодо створення системи реєстрації прав на нерухоме та рухоме майно»;
538 — від 15.04.2002 р. «Про затвердження Порядку стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі» (за текстом — Порядок № 538, надруковано у «Віснику» № 25-26/2002);
661 — від 16.05.2002 р. «Про заходи щодо створення системи реєстрації прав власності на нерухоме майно»

НАКАЗИ
7/5 — Мін’юсту України від 07.02.2002 р. «Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно» (зареєстровано в Мін’юсті України 18.02.2002 р. за № 157/6445, за текстом — Тимчасове положення);
37 — ГДПІ України від 12.05.94 р. «Про затвердження Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків i зборів (обов’язкових платежів), що надходять до бюджетів та до державних цільових фондів» (зареєстровано в Мін’юсті України 25.05.94 р. за № 114/323, у редакції наказу ДПА України від 03.09.2001 р. № 342, за текстом — Інструкція № 37);
45/5 — Мін’юсту України від 03.06.2002 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 07.02.2002 р. № 7/5» (зареєстровано в Мін’юсті України 03.06.2002 р. за № 468/6756);
103 — ДПА України від 14.03.2001 р. «Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків (затверджено та зареєстровано в Мін’юсті України 10.01.2002 р. за № 16/6304,за текстом — Порядок № 103, надруковано у «Віснику» № 25-26/2002);
294 — ДПА України від 26.06.2002 р. «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу активів платника податків, які перебувають у податковій заставі» (зареєстровано в Мін’юсті України 27.06.2002 р. за № 545/6833, за текстом — Порядок № 294)


Законом № 2181-III визначено граничні терміни погашення податкових зобов’язань для всіх без винятків видів платежів. У разі якщо платник податків не сплачує в установлений термін самостійно узгоджене або узгоджене в адміністративному чи судовому порядку податкове зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), а також пеню, нараховану на суму такого податкового зобов’язання, воно визнається податковим боргом.
При цьому платники податків мають право самостійно визначати черговість та форми задоволення претензій кредиторів за рахунок лише тих активів, які вільні від заставних зобов’язань забезпечення боргу. У разі ж наявності у платника податків податкового боргу на всі активи, що перебували у власності такого платника, а також на будь-які інші активи, на які платник набуде прав власності у майбутньому до моменту погашення його податкових зобов’язань або податкового боргу, поширюється право податкової застави.
Отже, на момент виникнення права податкової застави боржник бюджету не може мати активів, вільних від заставних зобов’язань, а тому не може самостійно визначати черговість погашення своїх податкових зобов’язань або податкового боргу.
Підпунктом 5.4 Інструкції № 37 установлено, що облік надходження платежів у картках особових рахунків платників податків здійснюється у порядку календарної черговості настання граничних термінів сплати узгоджених податкових зобов’язань.
У вищезазначеному випадку суми податкових зобов’язань у вигляді штрафних санкцій i пені нараховано під час оформлення розстрочки, тобто до настання визначених у відповідному рішенні термінів сплати розстрочених часток податкового боргу.
Таким чином, будь-яка сплата коштів у рахунок погашення податкових зобов’язань спрямовуватиметься на погашення тієї суми, що виникла раніше, в даному випадку — на погашення нарахованих під час оформлення розстрочення сум штрафів та пені, оскільки згідно із Законом № 2181-III граничний термін погашення таких сум встановлено раніше, ніж термін погашення розстрочених сум.

Консультують фахівці департаменту оподаткування юридичних осіб ДПА України

 

ВІСНИК ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 18 травень 2003 року